Oversættelseshukommelse Auto-udskiftning

Auto-substituering har til formål at øge fordelen ved brugen af Oversættelseshukommelse (TM) ved at foreslå oversættelser med en højere lighedsmatch. Funktionen erstatter de ikke-oversættelige elementer (såsom tags, HTML-enheder, variabler, tal mv.) i oversættelser foreslået af TM med dem, som benyttes i kildestrengen.

Ikke-oversættelige elementer, som kan Auto-substitueres

Auto-substitueringsfunktionen kan erstatte flg. ikke-oversættelige elementer:

Ikke-oversættelige elementer Kildestrengseksempel TM-forslag (tysk) Forbedrede TM-forslag
Tags <b %s>Hjælp</b> <span>Hilfe<span> <b %s>Hilfe</b>
HTML-enheder Valuta og euro; Währung und yen; Währung und euro;
Linjeskift Profil Profil<br/> Profil
Escape-sekvenser (\r\n, \r, \n, \t, unicode, hex) Oversættelse \x42 Übersetzung \u4242 Übersetzung \x42
Ikke-escaped ækvivalenter af \r\n, \r, \n, \t Oversat af \n TM Übersetzt vom Übersetzungsspeicher Übersetzt vom \n Übersetzungsspeicher
Pladsholdere Eksempel %s Beispiel %1$s Beispiel %s
Tal Forsøg 2 Versuch 5 Versuch 2
Bogstavsformat Log ind einloggen Einloggen
Specialtegn Hjælp? Hilfe! Hilfe?
URL'er Yderligeere information: https://crowdin.com/page/tour Weitere Infos: https://crowdin.com/ Weitere Infos: https://crowdin.com/page/tour
ICU-syntaks Få {discountPercent, number, percent} rabat Erhalte {discountValue, number, currency} Rabatt Erhalte {discountPercent, number, percent} Rabatt

Opsætning, Auto-substituering

Følg disse trin for at aktivere Auto-substituering:

  1. Open your project and go to Settings > Translation Memory.
  2. Select Enable Auto-Substitution in the Translation Memory section.

Auto-substituering til Præoversættelse

Følg disse trin for præoversættelse af projektet:

  1. Open your project and go to the Dashboard tab.
  2. Klik på Præoversættelse.
  3. Vælg via TM fra rullelisten.
  4. Vælg målsproget samt de filer, som præoversættelse skal anvendes på.
  5. Vælg et minimum matchforhold 100% (inkluderer 100% TM-matches og de, som er forbedret til 100% ved auto-substituering).
  6. Klik på Præoversættelse.

Auto-substituering til TM-forslag

Med funktionen Auto-substituering kan oversættere se de forbedrede TM-forslag i redigeringsværktøjet. Procentdelen under det forbedrede forslag viser matchprocenten af det oprindelige TM-forslag samt det forbedrede forslag.

Bemærk: For at opsætte minimumslighedsmatch for de viste TM-forslag, gå til Redigeringsværktøj, Indstillinger.

Omkostningsrapporter

Når funktionen er aktiveret, påvirke den måden, hvorpå rapporter for Omkostningsestimering samt Oversættelsesomkostninger beregnes.

Costs Estimation report would count TM suggestions that can potentially be improved by the auto-substitution feature based on the highest similarity match to which those strings can be improved. F.eks. kan en match, der kan forbedres fra en 75% match til en 100% match, betragtes som en 100% match.

Translation Costs report would count TM suggestions improved by the auto-substitution feature as regular TM suggestions. F.eks. kan en matchning, der er forbedret fra 75% til 100%, betragtes som en 100% match.

Note: If the string was translated with an improved suggestion displayed, it would be counted as such. The Translation Costs report is generated regardless of whether the feature is enabled or disabled at the moment.

Var denne artikel nyttig?