Oversættelseshukommelse Auto-udskiftning

Auto-substituering har til formål at øge fordelen ved brugen af Oversættelseshukommelse (TM) ved at foreslå oversættelser med en højere lighedsmatch. Funktionen erstatter de ikke-oversætbare elementer (f.eks. tags, HTML-enheder, pladsholdere, tal mv.) i oversættelser foreslået af TM med dem, som benyttes i kildestrengen.

Ikke-oversætbare elementer, som kan Auto-substitueres

Auto-substitueringsfunktionen kan erstatte flg. ikke-oversætbare elementer:

Ikke-oversætbare elementer Kildestrengseksempel TM-forslag (tysk) Forbedret TM-forslag
Tags <b %s>Help</b> <span>Hilfe<span> <b %s>Hilfe</b>
HTML-koder Valuta og euro; Währung und yen; Währung und euro;
Linjeskift Profil Profil<br/> Profil
Escape-sekvenser (\r\n, \r, \n, \t, unicode, hex) Oversættelse \x42 Übersetzung \u4242 Übersetzung \x42
Ikke-escaped ækvivalenter af \r\n, \r, \n, \t Oversat af \n TM Übersetzt vom Übersetzungsspeicher Übersetzt vom \n Übersetzungsspeicher
Pladsholdere Eksempel %s Beispiel %1$s Beispiel %s
Tal Forsøg 2 Versuch 5 Versuch 2
Bogstavsformat Log ind einloggen Einloggen
Specialtegn Hjælp? Hilfe! Hilfe?
URL'er Yderligeere information: https://crowdin.com/page/tour Weitere Infos: https://crowdin.com/ Weitere Infos: https://crowdin.com/page/tour
ICU-syntaks Få {discountPercent, number, percent} rabat Erhalte {discountValue, number, currency} Rabatt Erhalte {discountPercent, number, percent} Rabatt

Opsætning, Auto-substituering

Følg disse trin for at aktivere Auto-substituering:

  1. Gå til Projektindstillinger.
  2. Åbn fanen .
  3. Rul ned til afsnittet Oversættelseshukommelse.
  4. Vælg afkrydsningsfelt Aktivér Auto-substituering.

Auto-substituering til Præoversættelse

Følg disse trin for præoversættelse af dit projekt:

  1. Gå til fanen Projektindstillinger, TM og MT.
  2. Klik på Præoversætte, via TM.
  3. Vælg målsproget samt de filer, som præoversættelse skal anvendes på.
  4. Vælg et minimum matchforhold 100% (inkluderer 100% TM-matches og de, som er forbedret til 100% ved auto-substituering).
  5. Klik på Præoversættelse.

Auto-substituering til TM-forslag

Med funktionen Auto-substituering kan oversættere se de forbedrede TM-forslag i redigeringsværktøjet. Procentdelen under det forbedrede forslag viser matchprocenten af det oprindelige TM-forslag samt forbedrede forslag.

Bemærk: For at opsætte minimumslighedsmatch for de viste TM-forslag, gå til Redigeringsværktøj, Indstillinger.

Omkostningsrapporter

Når funktionen er aktiveret, påvirke den måden, hvorpå rapporter for Omkostningsestimering samt Oversættelsesomkostninger beregnes.

Rapporten Omkostningsoverslag vil tælle TM-forslag, som potentielt kan forbedres vha. funktionen Auto-substituering baseret på den højeste lighedsmatch, disse strenge kan forbedres til. F.eks. kan en match, der kan forbedres fra en 75% match til en 100% match, betragtes som en 100% match.

Rapporten Oversættelsesomkostninger vil tælle TM-forslag forbedret vha. funktionen Auto-substituering som regulære TM-forslag. F.eks. kan en matchning, der er forbedret fra 75% til 100%, betragtes som en 100% match.

**Bemærk: ** Er strengen blevet oversat med et forbedret forslag vist, vil det blive opgjort som sådan. Uanset om funktionen pt. er aktiv eller ej, genereres rapporten Oversættelsesudgifter.

Var denne artikel nyttig?