Til oversættere

Inviteret til Enterprise-projektet, men ikke sikker på, hvor man går i gang? Her er alt, hvad der behøves for at komme i gang med at oversætte og korrekturlæse. Denne artikel er en guide til den grundlæggende oversættelsesprocedure i Enterprise.

Acceptér invitation og opret en konto

Der modtages en invitations e-mail eller et link fra en projektadministrator om at deltage i organisationen i Enterprise. Ved accept af invitationen, omdirigeres bruger til siden Tilmelding for oprettelse af en ny konto.

Udforsk dit arbejdsområde

Workspace er den første side, der ses efter gennemført registrering. Man vil have korrekturlæser- eller oversætteradgang (eller begge) til de projekttrin, man er tildelt arbejde på. Trinnene kan tilgås fra hovedvinduet.

Workspace

Venstrehåndsnavigering giver adgang til:

 • Notifikationer
  Tjek denne side for alle nøgleopdateringerne i alle projekter, hvori man er medlem. F-eks. notifikationer ang. nytilføjet strenge, nyoprettet opgaver mm. Opdateringer kan også modtages via e-mail eller i Slack. Gå til Kontoindstillinger for at ændre notifikationspræferencer.

 • Beskeder
  Opret en-til-en samtaler eller tilføj så mange projektmedlemmer til en samtale, som ønsket. Når en besked modtages i nogle af samtalerne, vil den fremgå hér.

 • Opgaver
  Siden indeholder listen over de opgaver, man er tildelt. Brug filteret til bedre navigering og arkivering af udførte opgaver.

Gå til projektsiden

Hvert projekt har sin Startside, der kan tilgås fra Workspace. På hovedsiden findes en liste over de sprog, man er tildelt arbejde med.

Klik på visningsknappen ved siden af sproget for at se de arbejdsgangstrin, man er tildelt. Man kan vælge workflow-trin og åbne alle de strenge, man vil arbejde med på dette trin i Redigeringsværktøjet.

Åbn projekt

For at tilgå separate kildefiler, så klik på det ønskede målsprog fra listen.

Kildefiler

Arbejde i Redigeringsværktøjet

Oversættere og korrekturlæsere arbejder i Redigeringsværktøjet. Åbn hver fil i Redigeringsværktøjet separat eller få adgang til alle strengene i det tildelte arbejdsgangstrin. Der kan skiftes mellem filerne i Redigeringsværktøjet.
Redigeringsværktøjet indeholder endvidere forskellige genveje.

Oversættelse

Åbnes Redigeringsværktøjet på et oversættelsestrin, ses flg. afsnit:

Editor Sections

Afsnit 1 (venstre sidebjælke)

En list over kildestrengene. Mhp. overskuelighed er hver streng markeret med et af flg. statussymbolet - uoversat, oversat, godkendt. Strenge med kommentarer eller påpegede problemstillinger er også identificerbare. Få mere at vide

Brug søgefeltet i dette afsnit for at finde en ønsket streng. Kildestrengene kan sorteres vha. Simple eller Advanced filter.

Afsnit 2 (midt-øverste område)

Det primære arbejdsområde med kildestrengen øverst, og den sektion nedenfor, hvori oversættelsesforslag kan angives.

Evt. Kontekst til strengen vises umiddelbart under kildestrengen. Typisk kan det omfatte beskrivelser og skærmfotos. Om nødvendigt kan der anmodes om kontekst herfra.

De i projektordlisten tilføjede udtryk understreges i selve kildestrengsteksten. Yderligere forklaring føjet til udtrykket kan tjekkes mhp. præcis oversættelse. Projektadministrator(er) kan også tillade bidragsydere at føje udtryk til projektordlisten.

Har kildestrengen har fremhævede elementer, betyder det, at strengen har ICU-meddelelsessyntaks-elementer. Kildeteksten skal kopieres for at oversætte denne type indhold.

Pop-up QA-tjekbeskeder kan også optræde mhp. at undgå visse oversættelseunøjagtigheder, f.eks. tegnsætnings-/mellemrumsuoverensstemmelse, variabeludeladelser mv.

Sektion 3 (midtnederste område)

Denne sektion indeholder alle de ressourcer og tidligere oversættelser, som kan anvendes:

 • Oversættelser fra andre projektmedlemmer
 • Oversættelseshukommelse (TM) forslag
 • Forslag fra Maskinoversættelse (MT) motorer
 • Oversættelser til andre sprog
Sektion 4 (højre sidebjælke)

Debattér hér betydninger af kildestrenge eller andre relaterede emner. You can mention the particular person you’d like to address or create an issue related to the string.

Korrekturlæsning

Har man korrekturlæsningsrettighed, ses listen over kildestrenge og deres oversættelser, som kan godkendes/korrigeres. Strengene med QA-tjekproblemer optræder fremhævet i denne tilstand. Man vil også se de strenge, som er oversat vha. Oversættelseshukommelse eller maskinoversættelsesmotorer.

Korrekturlæsning

Strengstatus i Workflow-trin

I hvert projekt bevæger strengene sig fra et workflow-trin til det næste. Der er to statusser, ToDo og Udført. De anvendes til hver streng afhængigt af dens status i workflow-trinnet, de pt. er i. Strengstatus kan ændres manuelt, og den sendes til det næste workflow-trin.

Er man f.eks. tildelt opgaven at oversætte strengen, så markeres den som Udført og flyttes til næste trin, når et oversættelsesforslag gemmes. Ønskes strengen ikke flyttet til de næste trin, kan man manuelt ændre dens status til ToDo og vende tilbage til den senere.

Offline-oversættelse

Man kan downloade filer (XLIFF-formatet anbefales), oversætte strengene offline og uploade oversættelser retur til projektet.

Angiv prissatser (valgfrit)

Forskellige prissatser kan opsættes for korrekturlæsning og oversættelse, specifikke satser kan defineres for sprogpar samt oversættelser udført via Oversættelseshukommelsen. Den relevante valuta kan ligeledes vælges.

Klik på brugerikonet i øverste højre hjørne og gå til Kontoindstillinger > Mine Prissatser.

Bemærk: Forhandling af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostningerne, dine specifikke prissatser og de måder, hvorpå betalinger behandles direkte med leverandøren, der tildeler dig projekttrin.

Opsæt prissatser

Var denne artikel nyttig?