Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelseshukommelse (TM) er en database over kildestrengene og deres modsvarende oversættelser på forskellige sprog, hvilket kan fremskynde oversættelsen af de samme eller lignende projektstrenge. Projekt TM’en oprettes automatisk for hvert projekt. Al oversættelse foretaget i projektet føjes automatisk til projekt TM’en.

TM-oprettelse

Udover de projekt TM’er, som automatisk oprettes med de respektive projekter, kan der også oprettes separate TM’er. Fyld dem med relevante indhold ved at uploade eksisterende TM’er i TMX-, XLSX-, eller CSV-format, og derefter tildele disse TM’er til relevante projekter.

Følg disse trin for at oprette en TM:

 1. Open Resources and select Translation Memory.
 2. Click Create TM. Opret TM
 3. Navngiv via den nye dialog TM’en og vælg et standardsprog, der vises først i tabellen over TM-poster.
 4. (Optional) Assign the TM to the needed projects. You can skip this step and assign a TM later.
 5. Klik på Opret. Create TM Dialog

Redigering af TM-poster

You can edit existing TM records of a particular TM or all available TMs.

Følg disse trin for at redigere en TM-post:

 1. Open Resources and select Translation Memory.
 2. Click All Records to view TM records of all available TMs in one list. Alternatively, select the needed TM and click View Records. Redigere TM-poster
 3. Open a TM record with a double-click or click Edit.
 4. In the appeared dialog, edit or delete the records of the needed languages.
 5. Klik på Gem. String Details Dialog

Download og upload af TM

Følg disse trin for at downloade eller uploade TM’er:

 1. Open your project and go to Resources > TM.
 2. Click View Records on the needed TM.
 3. Vælg Download eller Upload.

The project owner and managers can download and upload TM in the following file formats: TMX, XLSX, or CSV.

Download- og upload-knapper

Uploades en TM som en CSX- eller XLS-/XLSX-fil, så match kolonner med de modsvarende sprog i opsætningsdialogen. Opsætning af kolonner for CSV/XLSX TM'er

Download af TM til offlinehåndtering

When downloading TM from Crowdin in TMX format, you can get some additional metadata that might be useful for different usage scenarios with offline tools.

Ekstra TM-attributter downloadet i TMX-format fra oversættelseshukommelsen:

x-crowdin-metadata – String identifier hash. creationid – Translation author’s full name and username in Crowdin. creationdate – Translation creation date. changeid – Full name and username of the person who updated a translation. changedate – Translation update date. usagecount – Translation suggestion’s number of usages in Crowdin. lastusagedate – The last date a translation suggestion was used in Crowdin.

Often translation vendors that work in Crowdin export TMs from projects to manage (e.g., for cleaning TMs from irrelevant translations and further reimport back to Crowdin) them for their clients in various desktop applications. Ovenstående TM-attributter muliggør bedre navigering og filtrering af TM-segmenter baseret på forskellige kriterier. Oprensede og opdaterede TM’er kan også bruges kun til træning af MT-motorer på produktspecifikke data for på den vis at sikre en højere oversættelseskvalitet.

Tildeling af TM

Følg disse trin for at tildele bestemte TM’er til et projekt:

 1. Open your project and go to Resources > TM.
 2. Select the needed TMs from the list.

Tildeling af TM

TM-prioritering

Når et par TM’er er tildelt et projekt, kan den nødvendige prioritet for hver af dem opsættes. Det betyder, at forslag fra TM’en med den højeste prioritet vises som første forslag.

Standard TM-prioritetsværdien er sat til 1. Et større tal betyder højere prioritet (f.eks. har 5 en højere prioritet end 1). Tildeles f.eks. fire TM’er til et projekt, kan prioriteten angives som 4 til den vigtigste, der skal levere det første forslag. Og dermed angive lavere prioriteter for øvrige TM’er.

Følg disse trin for at angive TM-prioriteter:

 1. Open your project and go to Resources > TM.
 2. Set the preferred priority for assigned TMs from the respective drop-down list.

TM-prioritering

TM-deling

Using the shared TMs, you can pre-translate any of the projects you own. TM-forslag fra alle TM’er vises også i Redigeringsværktøjet.

Bemærk: Ønskes en TM delt imellem projekter, skal projekternes kildesprog være identiske.

To share TMs between all of the projects you own, follow these steps:

 1. Open Resources and select Translation Memory.
 2. Select Share TMs. TM-deling

Anvendelse af Oversættelseshukommelse via Præoversættelse

Pre-translation via TM allows you to leverage a minimum of 100% and Perfect matches.

 1. Open your project and go to the Home tab.
 2. Click Pre-translation.
 3. Select via TM from the drop-down list. Præoversætte via TM
 4. Vælg de filer og sprog, du ønsker præoversat.
 5. Opsæt yderligere indstillinger for oversættelser.
 6. Click Pre-translation.
  Note: If the auto-substitution feature is enabled, TM suggestions improved to 100% will be treated as regular 100% matches.

  Pre-translation via TM Dialog

You can set up the Pre-translation to be performed automatically when new files are uploaded. This feature is available as a part of Custom Workflow (only for Organization plans).

TM-matchningsberegning

Crowdin calculates the TM match by comparing the source string to be translated and TM’s existing segments.

Der findes tre hovedtyper af TM-matchninger:

 • Perfect Match - TM segment’s text and context completely matches the source string
 • 100% Match - TM segment’s text matches the source string, but the context is different
 • Fuzzy Match (99% and less) - TM segment’s text is different to a certain extent compared to the source string

Forekommer beregningen af Perfekt og 100% TM-matchninger relativt ligetil, så er beregningen af fuzzy-matchninger måske ikke så indlysende.

Der er flere forskellige faktorer, som påvirker beregningen af fuzzy-matchninger, f.eks.:

 • Word order
 • Punctuation
 • Formatting tags
 • Matches that are longer than the source string

TM-forslag Fuzzy-matchning

Se også

Var denne artikel nyttig?