Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelseshukommelse (TM) er en database over kildestrengene og deres modsvarende oversættelser på forskellige sprog, hvilket kan fremskynde oversættelsen af de samme eller lignende projektstrenge. Projekt TM’en oprettes automatisk for hvert projekt. Al oversættelse foretaget i projektet føjes automatisk til projekt TM’en.

TM-oprettelse

Besides the project TMs that are automatically created along the respective projects, you can also create separate TMs, fill them with the appropriate content by uploading your existing TMs in TMX, XLSX, or CSV format, and then assign these TMs to the needed projects.

Følg disse trin for at oprette en TM:

 1. Åbn Ressourcer og vælg Oversættelseshukommelse.
 2. Klik på Opret TM. Opret TM
 3. Navngiv via den nye dialog TM’en og vælg et standardsprog, der vises først i tabellen over TM-poster.
 4. (Valgfrit) Tildel TM’en til de relevante projekter. Dette trin kan overspringes og en TM tildeles senere.
 5. Klik på Opret. Create TM Dialog

Redigering af TM-poster

Eksisterende TM-poster kan redigeres fra enten en bestemt TM eller alle tilgængelige TM’er.

Følg disse trin for at redigere en TM-post:

 1. Åbn Ressourcer og vælg Oversættelseshukommelse.
 2. Klik på Alle poster for at se TM-poster fra alle tilgængelige TM’er på én liste. Alternativt kan man vælge den relevante TM og klikke på Vis poster. Redigere TM-poster
 3. Åbn en TM-post med et dobbeltklik eller klik på Redigér.
 4. Redigér eller slet i den viste dialog poster for de ønskede sprog.
 5. Klik på Gem. String Details Dialog

Download og upload af TM

Følg disse trin for at downloade eller uploade TM’er:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > TM.
 2. Klik på Vis poster for den ønskede TM.
 3. Klik på Download eller Upload.

Projektejere og -administratorer kan downloade og uploade TM’er i flg. filformater: TMX, XLSX eller CSV.

Download- og upload-knapper

Uploades en TM som en CSX- eller XLS-/XLSX-fil, så match kolonner med de modsvarende sprog i opsætningsdialogen. Opsætning af kolonner for CSV/XLSX TM'er

Download af TM til offlinehåndtering

Ved download af TM’en i TMX-format fra Crowdin, fås nogle yderligere metadata, som kan være nyttige i forskellige brugsscenarier med offlineværktøjer.

Ekstra TM-attributter downloadet i TMX-format fra oversættelseshukommelsen:

x-crowdin-metadata – String identifikator-hash. creationid – Oversættelsesforfatterens fulde navn og brugernavn i Crowdin. oprettelsesdato – Oversættelses oprettelsesdato. changeid – Fulde navn og brugernavn på personen, der opdaterede en oversættelse. oprettelsesdato – Oversættelses opdateringsdato. usagecount – Oversættelsesforslagets antal anvendelser i Crowdin. lastusagedate – Seneste anvendelsesdato for et oversættelsesforslag i Crowdin.

Ofte eksporterer oversættelsesleverandører, som arbejder i Crowdin, TM’er fra projekter til håndtering (f.eks. rensning af TM’er for irrelevante oversættelser og efterfølgende genimport i Crowdin) for deres kunder i forskellige computerprogrammer. Ovenstående TM-attributter muliggør bedre navigering og filtrering af TM-segmenter baseret på forskellige kriterier. Oprensede og opdaterede TM’er kan også bruges kun til træning af MT-motorer på produktspecifikke data for på den vis at sikre en højere oversættelseskvalitet.

Tildeling af TM

To assign a TM to your project, follow these steps:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > TM.
 2. Vælg TM’er fra listen.

Tildeling af TM

TM-prioritering

Når et par TM’er er tildelt et projekt, kan den nødvendige prioritet for hver af dem opsættes. Det betyder, at forslag fra TM’en med den højeste prioritet vises som første forslag.

Standard TM-prioritetsværdien er sat til 1. Et større tal betyder højere prioritet (f.eks. har 5 en højere prioritet end 1). Tildeles f.eks. fire TM’er til et projekt, kan prioriteten angives som 4 til den vigtigste, der skal levere det første forslag. Og dermed angive lavere prioriteter for øvrige TM’er.

Følg disse trin for at angive TM-prioriteter:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > TM.
 2. Angiv prioritet for tildelte TM’er fra den respektive rullemenuliste.

TM-prioritering

TM-deling

Vha. de delte TM’er kan man præoversætte ethvert projekt. TM-forslag fra alle TM’er vises også i Redigeringsværktøjet.

Bemærk: Ønskes en TM delt imellem projekter, skal projekternes kildesprog være identiske.

Følg disse trin for at dele TM’er mellem alle egne projekterne:

 1. Åbn Ressourcer og vælg Oversættelseshukommelse.
 2. Vælg Del TM’er. TM-deling

Anvendelse af Oversættelseshukommelse via Præoversættelse

Præoversættelse via TM muliggør en udnyttelse på mindst 100% og perfekte matchninger.

 1. Åbn projektet og gå til fanen Hjem.
 2. Klik på Præoversættelse.
 3. Vælg via TM fra rullelisten. Præoversætte via TM
 4. Vælg de filer og sprog, som ønskes præoversat.
 5. Opsæt yderligere indstillinger for oversættelser.
 6. Klik på Præoversættelse.
  Bemærk: Er autosubstitueringsfunktionen aktivet, vil TM-forslag forbedret til 100% blive behandlet som alm. 100% match.

  Præoversættelse via TM-dialog

Præoversættelse kan opsættes til automatisk udførelse ved upload af nye filer. Denne funktion er tilgængelig som en del af Tilpasset Arbejdsgang (kun i Organisationsabonnementer).

TM-matchningsberegning

Crowdin beregner TM-match ved at sammenligne kildestrengen, der skal oversættes, med eksisterende segmenter i TM’er.

Der findes tre hovedtyper af TM-matchninger:

 • Perfect Match - TM-segmentets tekst og kontekst matcher fuldstændigt kildestrengen
 • 100% Match – TM-forslag har samme tekst, men ikke kontekst, som kildestrengen
 • Fuzzy Match (99% og mindre) - TM segmentets tekst er til en vis grad forskellig fra kildestrengens

Forekommer beregningen af Perfekt og 100% TM-matchninger relativt ligetil, så er beregningen af fuzzy-matchninger måske ikke så indlysende.

Der er flere forskellige faktorer, som påvirker beregningen af fuzzy-matchninger, f.eks.:

 • Ordrækkefølge
 • Tegnsætning
 • Formaterings-tags
 • Match, som er længere end kildestrengen

TM-forslag Fuzzy-matchning

Se også

Var denne artikel nyttig?