XML File Configuration

XML-filer kræver, ligesom CSV- og XLSX-filer, yderligere opsætning efter upload til projektet, så systemet kan importere indholdet af disse filer.

Følg disse trin for at opsætte XML-filer:

  1. Open your project and go to Sources > Files.
  2. Klik på Opsætning ved siden af filen for at åbne opsætningsvinduet.
  3. Vælg, hvilket indhold, der skal oversættes og klik på Gem og Importér for at fortsætte.

Opsæt XML-filer

Opsætningsmuligheder for XML-filer

Ved opsætning af XML-filer findes flg. muligheder: Basisopsætning og Avanceret opsætning. Derudover kan der bruges Indholdssegmentering, der er tilgængelig for begge opsætningsmuligheder.

Basisopsætning

Basisopsætning muliggør at vælge alle noder og/eller alle attributter, som skal være tilgængelige for oversættelse.

XML Basisopsætning

Avanceret opsætning

Basisopsætning muliggør at vælge de bestemte noder og de bestemte attributter, som skal være tilgængelige for oversættelse.

XML Avanceret opsætning

Filstrukturen er afbildet vha. ikoner:

  • Node – Node
  • Attribut – Attribut

Indholdssegmentering

Indholdssegmentering kan bruges til opdeling af kildefilens indhold i kortere tekststykker, typisk sætninger og korte afsnit. Dette er nyttigt under oversættelse af indholdsenheder bestående af flere sætninger, da det er lettere at oversætte mindre tekststykker. Segmenteringsregler eXchange (SRX) bruges til automatisk indholdssegmentering.

Bemærk: Når Indholdssegmentering er aktiv, håndteres oversættelsesupload af en eksperimentel maskinlæringsteknologi.

Se også

Var denne artikel nyttig?