Download af oversættelser

Oversættelser til hele projektet kan nemt downloades enten på én gang eller fil for fil. Oversættelser downloades iht. eksportreglerne opsat via Indstillinger > Generelt-fanen.

Udover at benytte webgrænsefladen kan API, konsolklient (CLI) eller andre integrationer anvendes til at automatisere oversættelses-download.

Projektoversættelses-download

Følg disse trin for at downloade oversættelser til hele projektet:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Hjem.
 2. Klik på Kompilér og Download.

Projektkompilering

Et downloadet ZIP-arkiv vil som standard indeholde separate mapper for hvert sprog. Disse mapper er navngivet med korresponderende sprogkoder.

Læs mere om Sprogskoder.

Brug fileksportindstillinger for at ændre strukturen i ZIP-arkivet.

Kompilér & Download Drop-Down Menu

Kompilér & Download-knappen giver også yderligere funktionalitet med sin rullemenu:

 • Byg projekt – Byg projektet uden at downloade oversættelserne.
 • Download seneste – Download oversættelser uden at bygge projektet. Nyttigt, når der ikke er tilføjet nye oversættelser siden sidste build.
 • Download som CSV – Download alle projektoversættelser som én enkelt CSV-fil.
 • Download som XLXS – Download alle projektoversættelser som én enkelt XLXS-fil.
 • Forhåndsvis i Browser – Forhåndsvis alle projektoversættelser i en bekvem tabelvisning.

Build & Download drop-down menu.png

Sprogoversættelses-download

Følg disse trin for at downloade oversættelser for hele projektet:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Hjem.
 2. Klik på rullemenuen ved siden af Build og Download og vælg Build projekt.
 3. Klik på sprogrækken for at åbne sprogdetaljer.
 4. Klik på Download.

Download sprog

Filoversættelses-download

Oversættelser for en individuel fil kan downloades enten via sprogsiden eller i Redigeringsværktøjet.

Følg disse trin for at downloade oversættelser for en individuel fil:

 1. Åbn projektet og vælg målsproget.
 2. Klik på den relevante fil.
 3. Vælg Download.

Følg disse trin for at downloade oversættelser for en individuel fil i Redigeringsværktøjet:

 1. Åbn projektet og vælg målsproget.
 2. Klik på den relevante fil for at åbne den i Redigeringsværktøjet.
 3. Klik på Hovedmenu øverste til venstre.
 4. Vælg Download.

Der kan alternativt bruges tastaturgenvejen til at downloade oversættelser for en fil (standard er Ctrl+S).

Se også

Var denne artikel nyttig?