Custom MT App

Indhold kan oversættes vha. maskinoversættelsesmotorer i Crowdin. Hvis den motor, der behøves, ikke ses blandt de understøttede MT-motorer, kan en egen motor tilsluttes ved at oprette en app.

Oprettelse af en Tilpasset MT-app

Alle kan oprette apps, som udvider funktionaliteten af Crowdin. For detaljerede instruktioner, så læs artiklerne Kom i gang med Crowdin-apps og Oprettelse af en OAuth-app.

Funktionaliteten af nogle apps er implementeret vha. webhook-begivenheder, andre vha. moduler. Moduler vil skulle implementeres til denne type app. Moduler er de funktionelle dele, som integrerer hver app med bestemte dele af Crowdin-UI’en og interagerer med den. Sørg for at bruge modulet “custom-mt” i app-manifestet.

Bemærk: Sørg for, at appen bruger de samme sprogkoder, som understøttes af Crowdin. Hvis nogle sprog ikke matcher, så opsæt sprogassociering.

Anmodningseks.:

Anmodningsbrødtekst:

{"strings": ["Start", "Next"] }

Forespørgsel:

  "target": "de"
  "source": "en"
  "jwtToken": "jwt token"

Svareks.:

{
  "data": {
    "translations": ["Start", "Nächste"]
}

Installation af en Tilpasset MT-app

Når appen er oprettet, kan den installeres i Crowdin via manifest.json, der findes under base_url. Gå til Kontoindstillinger > Crowdin-apps > klik Installér manuelt > indsæt manifestet.

Nu kan denne MT forbindes til projektet:

  1. Åbn Ressourcer > Maskinoversættelse.
  2. Rul ned til sektionen Tilpasset MT > vælg den tilsluttede app fra rullemenuen.

Når den er forbundet, kan den bruge til at præoversætte indhold eller vise oversættelsesforslag i redigeringsværktøjet.

Var denne artikel nyttig?