BLEND-integration

Integrér Crowdin-projekter med BLEND-leverandøren og tillad dens oversættere at arbejde med oversættelsesfiler i Crowdin Redigeringsværktøj.

Integrationen leverer:

 • Øjeblikkelig synk af lokaliseringsindhold fra Crowdin til BLEND vha. Crowdin-opgaver.
 • Mulighed for BLEND-oversættere til nemt at tilgå og arbejde i Crowdin Redigeringsværktøj.
 • 2-vejssynk af kommentarer BLEND og Crowdin imellem.

Tilslutning af BLEND med Crowdin

En BLEND-kundekonto er obligatorisk til integrationen samt en tilstrækkelig Kreditsaldo for afbenyttelse af oversættelsestjenesten. Bliv tilmeldt hos BLEND, hvis der endnu ikke er oprettet en konto.

Følg disse trin for at etablere forbindelsen:

 1. Log ind på Crowdin.
 2. Åbn Ressourcer og vælg Leverandører.
 3. Vælg BLEND.
 4. Klik på Forbind Konto. Tilslut BLEND
 5. Angiv den Offentlige Nøgle og den Hemmelig Nøgle fra fanen BLEND API-nøgler. Klik på Indsend Nøgler. Connect BLEND

Oprettelse af Opgaver til indholdssynk

For at sende indholdslokalisering til BLEND, skal de respektive opgaver oprettes i Crowdin-projektet. Følg denne trin for trin-vejledning til opgaveoprettelse:

 1. Klik på Opret opgave fra fanen Opgaver på projektstartsiden eller direkte fra leverandørsiden fra fanen Leverandører fra projektejerens Ressourcer. Sørg for at vælge projektet fra rullemenuen ved opgaveoprettelse vha. Ressourcer > Leverandører.

  Bemærk: Projektadministratorer kan kun oprette opgaver for leverandører via fanen Opgaver på projektstartsiden.

Opret opgave

 1. Opsæt opgaveparametrene:
  • Opgavenavn – angiv opgavenavnet, som BLEND-oversætterne vil kunne se
  • Beskrivelse (valgfrit) – tilføj flere opgavedetaljer, som kan være nyttige for BLEND-oversætterne
  • Type – vælg Oversættelse af leverandør eller Korrekturlæsning af leverandør. For Korrekturlæsning af leverandør er der to yderligere muligheder at vælge imellem:
   • Medtag kun oversatte strenge – Korrekturlæsningsprojektindholdet oprettes hos BLEND.
   • Medtag kun uoversatte strenge – Oversættelses- + Redigeringsprojektindhold oprettes hos BLEND.
    Læs mere om BLEND-redigeringsprojekt.
  • Oversættelsesleverandør – vælg BLEND
  • Ekspertise – vælg den ekspertise, der bedst passer til projektet
  • Strenge – angiv, hvorvidt alle uoversatte strenge skal være tilgængelig for oversættelse/korrekturlæsning eller kun dem, som er blevet ændret inden for en bestemt periode
  • Filtrér efter etiketter – definér relevante etiketter, hvis kun bestemte strengesæt skal sendes til oversættelse/korrekturlæsning
  • Filer – vælg filerne til oversættelse/korrekturlæsning
  • Sprog – vælg målsprog (en separat opgave oprettes for hvert valgte sprog)
 2. Klik på Opret opgave for at sende projektfilerne til BLEND.

Ændres opgavnavnet eller -beskrivelsen, eller opdatere filerne i den eksisterende opgave, gensynkroniseres disse ikke med BLEND.

Oversættelses- og korrekturlæsningsproces

Efter oprettelsen, sendes opgaven automatisk til BLEND-oversættere/korrekturlæsere, som kan se/tilgå den på fanen Åbne projekter. BLEND-oversættere/korrekturlæsere vil skulle vælge Start Projekt, og derefter benytte knappen Åbn Arbejdsbord for at tilgå Crowdins Redigeringsværktøj. Start Project

En oversætter/korrrekturlæser indlogges på Crowdin med BLEND-profildata for at arbejde med indholdslokaliseringen. Når arbejdet påbegyndes, tildeles den relaterede opgave i Crowdin automatisk statussen Igangværende. Når arbejdet er færdiggjort (projektet markeres Fuldført af BLEND), vil opgave blive tildelt statussen Færdig i Crowdin.

Debatter og Kommentarer

Ved behov for at tilføje yderligere oplysninger til en allerede oprettet opgave, kan Kommentarer benyttes. Kommentarer

Kommentarer synkes med BLEND, så oversættere kan se dem i afsnittet Kundedebat og om nødvendigt svare. Oversætterbeskeder i BLEND-projektafsnittet Kundedebat sendes også automatisk til Crowdin-opgaven, hvor de vises i afsnittet Kommentarer.

Kundedebatter

Håndtering af BLEND-integration

Integrationen tilgås ved at åbne Ressourcer > Leverandører og vælge BLEND. Skift konto eller Afbryde konto kan om nødvendigt benyttes.

Bemærk: Kun projektejere kan forbinde, skifte og afbryde en BLEND-konto. Deaktiveres BLEND-integrationen eller skiftes til en anden BLEND-konto, forbliver evt. eksisterende opgaver synket.

Se også

Var denne artikel nyttig?