BLEND-integration

Integrate your Crowdin projects with the BLEND agency and allow BLEND translators to work with translation files in Crowdin Editor.

Integrationen leverer:

 • Øjeblikkelig synk af lokaliseringsindhold fra Crowdin til BLEND vha. Crowdin-opgaver.
 • Mulighed for BLEND-oversættere til nemt at tilgå og arbejde i Crowdin Redigeringsværktøj.
 • 2-vejssynk af kommentarer BLEND og Crowdin imellem.

Tilslutning af BLEND med Crowdin

En BLEND-kundekonto er obligatorisk til integrationen samt en tilstrækkelig Kreditsaldo for afbenyttelse af oversættelsestjenesten. Bliv tilmeldt hos BLEND, hvis der endnu ikke er oprettet en konto.

Følg disse trin for at etablere forbindelsen:

 1. Log ind på Crowdin.
 2. On your profile home page, open Store and select Vendors.
 3. Vælg BLEND.
 4. Klik på Forbind Konto. Tilslut BLEND
 5. Angiv den Offentlige Nøgle og den Hemmelig Nøgle fra fanen BLEND API-nøgler. Klik på Indsend Nøgler. Connect BLEND

Oprettelse af Opgaver til indholdssynk

For at sende indholdslokalisering til BLEND, skal de respektive opgaver oprettes i Crowdin-projektet. Følg denne trin for trin-vejledning til opgaveoprettelse:

 1. Click Create Task using the Tasks tab on the project home page or straight from the vendor page via Store > Vendors. Ensure to select the project from the drop-down list when creating a task via Store > Vendors.

  Bemærk: Projektadministratorer kan kun oprette opgaver for leverandører via fanen Opgaver på projektstartsiden.

Opret opgave

 1. Opsæt opgaveparametrene:
  • Task name – specify the name of the task that will be visible to BLEND translators.
  • Description (optional) – add more details about the task that might be useful for BLEND translators.
  • Type – select Translate by vendor or Proofread by vendor. For Proofread by vendor, you have three additional options to choose from:
   • Medtag kun oversatte strenge – Korrekturlæsningsprojektindholdet oprettes hos BLEND.
   • Include untranslated strings only – Translation + Editing project with your content will be created on the BLEND side.
    Read more about BLEND Editing project.
   • Include pre-translated strings only – Proofreading project with your pre-translated content will be created on the Crowdin Language Services side.
  • Translation Vendor – select BLEND.
  • Expertise – define the expertise that best suits your project.
  • Strings – define if all untranslated/not approved strings should be available for translation/proofreading or only those that were modified within a specific period.
  • Filter by labels (optional) – select labels to include only strings with the specified labels in the task.
  • Exclude by labels (optional) – select labels to exclude strings with the specified labels from the task.
  • Files (for File-based projects) or Branches (for String-based projects) – depending on your project type, select the files or branches that should be translated/proofread.
  • Languages – select target languages (a separate task will be created for each selected language).
 2. Klik på Opret opgave for at sende projektfilerne til BLEND.

Ændres opgavnavnet eller -beskrivelsen, eller opdatere filerne i den eksisterende opgave, gensynkroniseres disse ikke med BLEND.

Oversættelses- og korrekturlæsningsproces

Efter oprettelsen, sendes opgaven automatisk til BLEND-oversættere/korrekturlæsere, som kan se/tilgå den på fanen Åbne projekter. BLEND-oversættere/korrekturlæsere vil skulle vælge Start Projekt, og derefter benytte knappen Åbn Arbejdsbord for at tilgå Crowdins Redigeringsværktøj. Start Project

En oversætter/korrrekturlæser indlogges på Crowdin med BLEND-profildata for at arbejde med indholdslokaliseringen. Når arbejdet påbegyndes, tildeles den relaterede opgave i Crowdin automatisk statussen Igangværende. Når arbejdet er færdiggjort (projektet markeres Fuldført af BLEND), vil opgave blive tildelt statussen Færdig i Crowdin.

Debatter og Kommentarer

If you need to add some details to an already created task, you can add Comments. Kommentarer

Kommentarer synkes med BLEND, så oversættere kan se dem i afsnittet Kundedebat og om nødvendigt svare. Oversætterbeskeder i BLEND-projektafsnittet Kundedebat sendes også automatisk til Crowdin-opgaven, hvor de vises i afsnittet Kommentarer.

Kundedebatter

Håndtering af BLEND-integration

Access integration by opening Store > Vendors, select BLEND. Skift konto eller Afbryde konto kan om nødvendigt benyttes.

Note: Only the project owner can connect, switch and disconnect the BLEND account. Deaktiveres BLEND-integrationen eller skiftes til en anden BLEND-konto, forbliver evt. eksisterende opgaver synket.

Se også

Var denne artikel nyttig?