Version Management

Maintain an agile localization process and prevent translation delays for added texts or new product features. Integrér projektgrene med Crowdin og giv straks oversættere adgang til alle nye tekster.

Grene

When several people work on product development, branches help manage different content versions. If you have a continuous project, you can add project branches to Crowdin and allow translators to translate the texts in parallel with development to prevent deployment delays.

Branches in Crowdin look like regular folders marked with a specific icon and have special behavior for duplicate strings.
Eks. på en filstruktur i versionskontrolsystemet (VCS) og Crowdin:

Grenstruktur

Grenoprettelse

Bemærk! De første filer, som uploades til Crowdin-projektet, skal indeholde alle de oprindelige strenge og skal placeres i den tilsvarende gren. For alle artikeleksempler, er en gren med oprindelige tekster navngivet Master.

Måder at føje grene til Crowdin på:

 • Integrér Crowdin-projekter med GitLab, GitHub, Bitbucket eller Azure Repos. Det er et anbefalet valg, da grene, valgt til lokalisering i versionskontrolsystemet (VCS), automatisk oprettes i Crowdin.
 • Use CLI or API to add new branches.
 • Create branches manually.
Grenoprettelse vha. API

To create a branch via API, use the Add Branch method.

Grenhåndtering vha. CLI

Bruges CLI, kan versionsgrene tilføjes og slettes via dedikerede kommandoer. Alternativt kan versionsgrene oprettes ifm. fil-upload.

Read more about Branch Management with CLI.

Grenprioritering

Ved at klikke på pil-ikonet ved siden af den relevante gren kan en bestemt prioritet angives. Oversættere vil derefter se grene sorteret efter deres prioritet på sprogsiden og i Redigeringsværktøjet.

Grene kan have flg. prioriteter:

 • Lav prioritet– lav
 • Normal prioritet– normal
 • Høj prioritet– høj

Følg disse trin for at angive prioriteter for grene:

 1. Open your project and go to Sources > Files.
 2. Klik på et pil-ikon ved siden af den relevante gren for at angive den foretrukne prioritet.

Dubletter

Because branches are different versions of the same product feature, their localization content is usually duplicated. Til at hjælpe oversættere med at oversætte versioner ensartet samt undgå yderligere oversættelsesomkostninger, findes den særlige indstilling Vis i versionsgren, der muliggør alene at skjule dubletstrenge mellem versioner. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

Når denne mulighed er valgt, skal kun master-strengene, som først blev uploadet til systemet, oversættes. All duplicated strings will automatically gain translations from the master strings. Duplicates

Foreslået arbejdsgang

For at sikre, at versioner fungerer problemfrit i Crowdin-projektet, anbefales flg. arbejdsgang:

 1. Upload your project files to the Crowdin project using one of the available methods.
 2. Open your project and go to Settings > Import > Source Strings.
 3. Switch the Duplicate Strings option to Show within a version branch.

Skærmfotoet nedenfor viser, hvordan arbejdsgangen fungerer i praksis. All texts from Master, Branch 1, and Branch 2 are transferred to the translation server immediately after they appear, even though the branches are not merged to the Master branch yet.

Oversættelses-download

Oversættelser fra alle versionsgrene placeres i én ZIP-fil, når de downloades via webgrænsefladen. Benyt CLI’en eller API’en til at downloade oversættelserne for hver gren individuelt.

Oversættelses-download via API

To download translations of the specific version branch with API, you can use the following API methods:

Oversættelses-download via CLI

Download translations of the specific version branch:

$ crowdin download -b branch_name

Sammensmeltning af filialer

Master-grenen vil indeholde nye tekster fra Funktionsgrenene, så snart de er sammenflettet. Under synk med Crowdin, udfyldes alle teksterne i Master-grenen med oversættelser fra den relevante gren.

Efter synk af den opdaterede Master-gren med Crowdin kan Funktionsgrenen fjernes fra Crowdin. Alle oversættelser lagret i Master-grenen bibeholdes.

Grenoversættelsesbekræftelse

Oversættelser i produktionen kan kun bekræftes vha. Funktionsgrenen inden ændringerne sammenføjes med Master-grenen. Such test deployment allows you to quickly revert to the original Master branch version if needed.

Se også

Var denne artikel nyttig?