Versionshåndtering

Opretholde en fleksibel lokaliseringsprocessen og undgå oversættelsesforsinkelser ved tilføjede tekster eller nye produktfunktioner. Integrér dine projektgrene med Crowdin og lad straks oversættere få adgang til alle nye tekster.

Grene

Når flere personer arbejder på produktudvikling, hjælper grene med til at styre forskellige indholdsversioner. Har du et løbende projekt, kan du føje projektgrene til Crowdin og dermed lade oversættere oversætte teksterne parallelt med udviklingen for at undgå udrulningsforsinkelser.

En gren i Crowdin ligner en almindelig mappe markeret med et særligt ikon og med en bestemt håndtering af dubletstrenge.
Et eksemprl på en filstruktur i den versionskontrolsystemet (VCS) og Crowdin:

Grenoprettelse

Bemærk! De første filer, du uploader til Crowdin-projektet, skal indeholde alle de oprindelige strenge og skal placeres i den tilsvarende gren. For alle artikeleksempler, så er en gren med oprindelige tekster navngivet Master.

Der er nogle måder at tilføje grene til Crowdin på:

  • Integrér Crowdin-projekter med GitLab, GitHub eller Bitbucket. Det er et anbefalet valg, da grene valgt til lokalisering i dit versionskontrolsystem (VCS), automatisk vil blive oprettet i Crowdin
  • Use CLI or API to add new branches
  • Opret grene manuelt ved at gå til Projektindstillinger > Filer > Ny Versionsgren
Grenoprettelse vha. API

For at oprette en gren via API, benyttes metoden Tilføj mappe med parameteren is_branch=1:

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?key={project-key}&name={branch_name}&is_branch=1

Tilføj fil, Opdatér fil, Upload oversættelser og andre metoder, som manipulerer filer og mapper, fungerer med parameteren gren={branch_name}.

Grenhåndtering vha. CLI

There is no need to run a specific command to create version branches if the CLI is used. Versionsgrenen oprettes automatisk under fil-uploads. Eksempel på kildefil-/oversættelses-upload til den angivne versiongren:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

Dubletter

Da grene udgør de forskellige versioner af den samme produktfunktion, er lokaliseringsindholdet i dem normalt dubletter. To help translators translate versions consistently and avoid additional translation costs, we have the Show within a version branch option that allows hiding duplicated strings only between versions. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

When this option is selected, only the original strings that were first uploaded to the system should be translated. Alle dubletstrenge vil automatisk få oversættelser fra de oprindelige strenge.

Dubletter

Foreslået Workflow

For at sikre, at versioner fungerer problemfrit i dit Crowdin-projekt, anbefales flg. workflow:

  1. Upload dine projektfiler til Crowdin-projektet vha. en af de tilgængelige metoder.
  2. Gå til Projektindstillinger > Oversættelser > Dubletter og vælg indstillingen, der anbefales til versioner.

Skærmfotoet nedenfor viser, hvordan workflow’et fungerer i praksis. Alle tekster fra Master, Gren 1 og Gren 2 overføres til oversættelsesserveren straks efter at de vises, selvom grenene endnu er ikke sammenflettet til Master-grenen.

Oversættelseseksport

Oversættelser fra alle versionsgrene placeres i én ZIP-fil, når de downloades via webgrænsefladen. Use the CLI or API to download the translations for each branch individually.

Oversættelseseksport via API

Eksport af oversættelser til den angivne versionsgren:

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}&branch={branch_name}

Download af oversættelser fra den angivne versionsgren:

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/{package}.zip?key={project-key}&branch={branch_name}
Oversættelseseksport via CLI

Download af oversættelser fra den angivne versionsgren:

$ crowdin download -b branch_name

Sammensmeltning af filialer

Master-grenen vil indeholde nye tekster fra Funktionsgrenene, så snart de er sammenflettet. Under synkronisering med Crowdin, udfyldes alle teksterne i Master-grenen med oversættelser fra den relevante gren.

Efter synkronisering af den opdaterede Master-gren med Crowdin, kan Funktionsgrenen fjernes fra Crowdin. Alle oversættelser lagret i Master-grenen forbliver.

Grenoversættelsesbekræftelse

Du kan kun bekræfte oversættelser i produktionen vha. Funktionsgrenen inden ændringerne sammenflettes med din Master-gren. En sådan Testimplementering muligør hurtigt at returnere til den oprindelige Master-grenversion, såfremt dette er nødvendigt.

Se også

Var denne artikel nyttig?