Versionshåndtering

Lokalisering, der ikke forsinker udgivelserne

Det største problem med fleksibel lokalisering er sandsynligvis det faktum, at du skal tilbageholde udgivelsen, indtil nyligt tilføjede teksterer oversat. Versionshåndteringsfunktionen i Crowdin reducerer mærkbart forsinkelserne. Funktionen er også afgørende for de projekter, der opretholder flere end én version.

Standard app-lokaliserings workflow

Standardtilgangen til apps-lokalisering kan være flg.:

  • Udviklere arbejder på ændringerne i deres egen kodegren
  • Grenen fusioneres til masteren eller en anden præudgivelsesgren lig masteren og forbliver der indtil alle de nyligt tilføjede tekster er oversat

Hovedproblemstilling

I de fleste tilfælde udvikles et program samtidigt af få udviklere. De arbejder i separate versionsgrene i et versionsstyringssystem (GIT). En klassisk lokaliseringsproces er flg.: Nye tekster uploades fra mastergrenen til oversættelsesserveren.

Alle tekster fra Gren 1 og Gren 2 vil kun gå til oversættelsesserveren, efter at de er blevet flettet til masteren, i stedet for at være tilgængelig til oversættelse med det samme.

Løsning

Med den nye fremgangsmåde kan oversættelsen starte umiddelbart efter, at der findes nye tekster i nogen af kodegrenene. Når funktionsgrenen flettes med præudgivelses- eller master-grenen, vil oversættelserne til nye tekster vil være klar til implementering.

Implementering i Crowdin

Når dine oversættere arbejder på projektet med alle grenene uploadet til Crowdin, vil platformen kun fremhæve de grene, som er forskellige fra dem. Det betyder, at oversættere ikke oversætter dubletterne.

Begynd at benytte

?

Enhver kildetekst betragtes som dublet, hvis der er en identisk tekst i en anden version af filen (anden gren), og oversættere vil derfor ikke se den. Efter én oversættelse udfyldes dublettekster i andre grene automatisk med denne oversættelse.

Versionsgrenoprettelse

Generelt er en gren i Crowdin en almindelig mappe kendetegnet af et særligt ikon og adfærd indeholdende dubletter. Grene kan oprettes via fanebladet Projektindstillinger, filer eller via [API]/ [Synkroniseringsværktøj] (anbefales).

Benytter du GitHub, Bitbucket eller anden VCS-integration, der er valgt til lokalisering, vil grene blive oprettet automatisk i Crowdin.

Eksempel på en filstruktur i versionskontrolsystemet og Crowdin:

Vigtigt! Projektets rodmappe indeholdende dubletter opfører sig også som en separat versionsgren. Du kan f.eks. lagre masterfiler direkte i projektetroden, uden at placere dem i en separat mappe, der er angivet som en versionsgren.

Oprettelse af grene via API

For at oprette en gren via API, benyttes metoden Tilføj mappe med parameteren is_branch=1:

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?key={project-key}&name={branch_name}&is_branch=1

Tilføj fil, Opdatér fil, Upload oversættelser og andre metoder, som manipulerer filer og mapper, fungerer med parameteren gren={branch_name}.

Grenhåndtering med Synkroniseringsværktøj

Der intet behov for at afvikle en bestemt kommando for at oprette versionsgrene, hvis synkroniseringsværktøjet benyttes. Versionsgrenen oprettes automatisk under fil-uploads. Eksempel på kildefil-/oversættelses-upload til den angivne versiongren:

$ crowdin upload sources -b branch_name

$ crowdin upload translations -b branch_name

Oversættelseseksport

Oversættelser fra alle versionsgrene placeres i én ZIP-fil, hvis de downloades via webgrænsefladen. Benyt synkroniseringsværktøjet eller API’en til at downloade versionsgrensoversættelserne individuelt.

Oversættelseseksport via API

Eksport af oversættelser til den angivne versionsgren:

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}&branch={branch_name}

Download af oversættelser fra den angivne versionsgren:

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/{package}.zip?key={project-key}&branch={branch_name}

Oversættelseseksport via Synkroniseringsværktøj

Download af oversættelser fra den angivne versionsgren:

$ crowdin download -b branch_name

Sammensmeltning af filialer

Når funktionensudviklingen er færdig, flettet en udvikler versionsgrenen med en mastergren i VCS. mestergrenen vil derfor indeholde nye tekster fra funktionsgrenen. Under synk med Crowdin, udfyldes alle teksterne i mastergrenen med oversættelser, som tidligere er udført i den relevante gren.

Efter en synk af den opdaterede master med Crowdin, kan funktionsgrenen fjernes fra Crowdin - oversættelser gemt i mastergrenen bliver bibeholdt.

Anbefalet Workflow

Det nye workflow Crowdin anbefaler at implementere:

Det er vigtigt at genoverveje og diskutere det nye workflow med udviklingsteamet. En vigtige del at gennemføre i teamet er at aftale, ikke at videreføre tekster, som sandsynligvis ikke vil nå produktionsfasen.

GitHub Workflow og Crowdin

Du kan indsætte dine ændringer i funktionsgrenen for at kontrollere dem på produktet.

Var denne artikel nyttig?