Intellektuel ejerskab af oversættelser

Med denne artikel ønskes det understreget, at Crowdin ikke deltager i processen med overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder mellem parterne (fra og blandt projektdeltagere, oversættere og projektejere). Ansvaret for bevarelse/erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder beror udelukkende hos projektejeren eller den ansvarlige administrator. Afhængigt af, hvorvidt projektet er opsat som privat eller offentligt, kan processen med overførsel eller licens af intellektuelle ejendomsrettigheder variere. Nogle sådanne eksempler, som kan være nyttige, er angivet nedenfor.

DETTE ER IKKE JURIDISK RÅDGIVNING. Det anbefales kraftigt at indhente passende juridisk rådgivning fra en juridisk rådgiver fra den relevante jurisdiktion.

Offentlige projekter med Åben deltagelsespolitik

I et offentlige projekt, hvori oversættere kan deltage uden en bekræftelse fra projektejeren eller -administratoren, kan projektejeren eller -administratoren ønske at poste en informativ meddelelse ift. de intellektuelle ejendomsrettigheder, der understreger, hvilken part, der er ejer af de intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de intellektuelle ejendomsrettigheder herunder rettigheder til oversættelser, overføres/licenseres til projektejeren eller -administratoren, herunder vilkårene for en sådan overførsel/licens.

Offentlige projekter med Modereret deltagelsespolitik

I et offentlige projekt, der har en modereret deltagelsespolitik, kan oversættere først deltage i projektet efter bekræftelse fra projektejer eller -administrator. Når en anmodning fra en oversætter om at deltage i et sådant projektet modtages, kan projektejeren eller -lederen gøre en godkendelse af denne anmodning betinget af en accept af en aftale relateret til ejendomsretten til de intellektuelle ejendomsrettigheder. Arbejdsgangen kan udgøre flg. trin:

Oversætter anmoder om en bekræftelse for at deltage i et projekt. Projektejeren eller den ansvarlige administrator deler den relevante aftale om intellektuel ejendomsret med oversætteren. Efter accept af aftalen fra oversætter, tildeler projektadministratoren projektadgangen.

Private projekter

I et private projekt, kan projektejeren eller den ansvarlige administrator ønske at sikre, at de relevante aftaler relateret til ejendomsretten til de intellektuelle ejendomsrettigheder accepteres, inden oversætteren inviteres til at deltage i et projekt.

Var denne artikel nyttig?