Google Play-integration

Med Crowdins Google Play-integration kan app-data lokaliseringsprocessen fremskyndes. Once the integration is enabled, all the texts from the store page are collected in one file and added to your project in Crowdin. Når oversættelser er fuldførte, tager det et par klik at føje dem til GP app-siden.

Tilslutning af Google Play med Crowdin

To connect Google Play with your project in Crowdin, follow these steps:

 1. Open your project and go to the Applications tab.
 2. Klik på Google Play på Applikationslisten.
 3. Angiv pakkenavnet og klik på Opsæt Integration.

Google Play-integrationsopsætning

Pakkenavnet kan redigere, f.eks. ved fejlindtastning, og integrationen kan ligeledes slettes.

Google Play-integration redigering af pakkenavn

Integrationen samler alle kildeteksterne i én fil, der placeres i Indhold > Filer. Standardfilnavnet er sat til google_play.xml.

Udgivelse af oversættelser

Følg disse trin for at publicere oversættelser:

 1. Open your project and go to Applications > Google Play.
 2. Klik på Forhåndsvisning & Publicér oversættelser. Publicere oversættelser
 3. Available translations will appear accordingly to the configured Export options. Tjek om alle oversættelser ser ud som forventet og ryd afkrydsningsfeltet for de sprog, som ikke ønskes publiceret. Fortsæt ved at klikke på Næste. Selecting Languages for Publishing
 4. Upload en fil med de relevante tjenestekontoakkreditiver og klik på Publicér. Google Play Integration Publish Translations
 5. Publiceringsfremskridt kan monitoreres i den næste dialog. Klik på Luk, når oversættelserne er uploadet. Google Play Integration Publishing Progress
Bemærk: Google Play begrænser antallet af gange, der dagligt kan publiceres oversættelser for samme sprog.

Oprettelse af Tjenestekontoakkreditiver

To publish translations from Crowdin directly to your Google Play project, you need to configure access to your Google Play Console beforehand.

Note: For security reasons, the file with your service account credentials is not stored in Crowdin, so it's necessary to upload this file each time you want to publish your translations to Google Play.

Følg disse trin for at oprette og tilføje tjenestekontoakkreditiver:

 1. Knyt Google Play-konsollen til Google Cloud-projektet:

  1. Åbn Google Play-konsollen og gå til Opsætning > API-adgang.
  2. Tilknyt et eksisterende projekt eller opret et nyt.

 2. Genererér tjenestekontoakkreditiverne:

  1. Gå til Tjenestekonto. Anmodes herom, så vælg et af de eksisterende projekter.

  2. Klik på Opret tjenestekonto.

  3. Angiv tjenestekontonavnet og klik på Opret og fortsæt.

  4. Fra listen Rolle, vælg Tjenestekonti > Tjenestekontobruger og klik på Udført.

  5. Åbn menuen Handlinger fra den oprettede tjenestekonto og vælg Håndtér nøgler.

  6. På fanen Nøgler, klik på Tilføj nøgle > Opret ny nøgle.

  7. Vælg JSON, og klik på Opret.

  En JSON-fil indeholdende tjenestekontooplysningerne downloades dernæst til maskine.

 3. Tildel adgang til tjenestekontoen:

  1. I Google Play-konsollen, gå til Opsætning > API-adgang og klik på Tildel adgang på servicekontoen.

  2. På fanen Kontotilladelser skal flg. tilladelser vælges:

   • Se app-information og download masserapporter (skrivebeskyttet)
   • Publicér Play Games-tjenesteprojekter
   • Frigiv til produktion, ekskludér enheder og brug Play App-signering
   • Håndtér butikstilstedeværelse

  3. Klik på Invitér bruger.

After it, you can use the file with your service account credentials to publish your translations from Crowdin to Google Play.

Var denne artikel nyttig?