JIRA-integration

Integration med Atlassian Jira muliggør at holde styr på problematikker relateret til kildestrenge og oversættelser indrapporteret af brugere, som arbejder med projektoversættelsen i Crowdin.

Note: You will need to install the Jira Software integration in your Crowdin account before you can set it up and use it.

Med den aktuelle integration understøttes flg. problemstillinger i Crowdin i Jira-kontrolpanelet:

 • Generelle problemstillinger
 • Manglende kontekst-problemstillinger
 • Oversættelsesproblemstillinger
 • Kildestrengsproblemstillinger

Hver synket problemstillingstype får opgaven opkaldt efter sig i Jira. For hver indrapporteret problemstilling i Crowdin, oprettes en underopgave til den korresponderende Jira-opgave.

Note: Integration turns off email notifications about those project issues in Crowdin chosen to be synchronized with Jira.

Lukkes en problematik i Jira, oprettes en ny, så snart en ny problematik indrapporteres.

Crowdin-problematikker vist i Jira

Tilslutning af Jira med Crowdin

Følg disse trin for at tilslutte Jira til et Crowdin-projekt:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Integrationer.
 2. Klik på Jira Software på listen Integrationer.
 3. Angiv Basis-URL’en til Jira-projektet og klik på Opsæt Integration. Base URL Dernæst tilgås dialogen Giv adgang til et Jira-projekt.
 4. Opsæt et Appikationslink i Jira:
  Bemærk: Kun projektadmins kan opsætte Apps-links.
  1. Log in to Jira as a user with Jira Administrator permissions.
  2. Åbn Jira-indstillinger > Produkter > Applikationslink.
  3. Angiv relevante Crowdin-URL, og klik på Opret nyt link. Jira administration Grundet Jiras funktionalitet, modtager den nogle gange ikke svaret fra den angivne URL. Ses beskeden nedenfor ikke, så tjek, at den angivne URL er korrekt, og klik på Fortsæt. Application Links
  4. Udfyld alle de obligatoriske felter i dialogvinduer og klik på Fortsæt for at afslutte link-opsætningen:
   • App-navn: Crowdin Integration
   • Applikationstype: Generisk Applikation
   • Vælg Opret indgående link, og klik på Fortsæt Create a link
   • Forbrugernøgle: Crowdin
   • Forbrugernavn: Crowdin
   • Public Key: copy it from the Providing Access to Your Jira Project dialog in Crowdin Link applications
    Click Continue to finalize the Application Link setup.
 5. Returnér til Crowdin og klik på Næste i dialogen Giv adgang til et Jira-projekt. Providing Access to Your Jira Project
 6. Tildel læse- og skriveadgang til projektdata i Jira. Crowdin will use this access to help the integration run correctly. Allow access
 7. Choose the Jira project key, select types, and configure settings of Crowdin issues that you’d like to be synchronized with your Jira project. Tilgængelige Jira-problemstilling er:
  • Type
  • Prioritet
  • Opgavemodtager
  • Etiketter (valgfrit)
  • Status
  Bemærk: De statusværdier, som kan vælges, er kun taget fra Jira-statuskategorien Udført.
 8. Click Save. Jira Settings

Synk af problematikker

Når integrationen er opsat, kan evt. allerede eksisterende problematikker i Crowdin synkes. En kort besked vil oplyse antallet af endnu ikke synkede problematikker. For at synke dem, så klik på Synk Problematikker. Synk Problematikker

Håndtering af Jira-integrationsindstillinger

Klik på Indstillinger for at ændre og effektuere integrationsindstillinger. Nye indstillinger vil kun gælde for de nyligt synkede problematikker. Alle tidligere synkede problematikker forbliver uændrede.

Bemærk: Ændres Jira-projektnøglen, vil allerede synkede problematikker forblive underopgaver i Jira, men løses dog ikke automatisk i Crowdin.

Manage Settings

Sletning af integration

For at slette integrationen, klik på Slet Integration.

Note: All synchronized issues will remain as sub-tasks in Jira but won’t be resolved in Crowdin automatically.

Slet integration

Var denne artikel nyttig?