JIRA-integration

Integration med Atlassian Jira muliggør at holde styr på problematikker relateret til kildestrenge og oversættelser indrapporteret af brugere, som arbejder med projektoversættelsen i Crowdin.

Med den aktuelle integration understøttes flg. problemstillinger i Crowdin i Jira-kontrolpanelet:

 • Generelle problemstillinger
 • Manglende kontekst-problemstillinger
 • Oversættelsesproblemstillinger
 • Kildestrengsproblemstillinger

Hver synket problemstillingstype får opgaven opkaldt efter sig i Jira. For hver indrapporteret problemstilling i Crowdin, oprettes en underopgave til den korresponderende Jira-opgave.

Bemærk: Integration slår e-mailnotifikationer fra for de projektproblemstillinger i Crowdin, som er opsat til synkning med Jira.

Lukkes en problematik i Jira, oprettes en ny, så snart en ny problematik indrapporteres.

Crowdin-problematikker vist i Jira

Tilslutning af Jira med Crowdin

Følg disse trin for at tilslutte Jira til et Crowdin-projekt:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Integrationer.
 2. Klik på Jira Software på listen Integrationer.
 3. Angiv Basis-URL’en til Jira-projektet og klik på Opsæt Integration. Base URL Dernæst tilgås dialogen Giv adgang til et Jira-projekt.
 4. Opsæt et Appikationslink i Jira:
  Bemærk: Kun projektadmins kan opsætte Apps-links.
  1. Log ind på Jira som bruger med Jira-administratorrettigheder.
  2. Åbn Jira-indstillinger > Produkter > Applikationslink.
  3. Angiv relevante Crowdin-URL, og klik på Opret nyt link. Jira administration Grundet Jiras funktionalitet, modtager den nogle gange ikke svaret fra den angivne URL. Ses beskeden nedenfor ikke, så tjek, at den angivne URL er korrekt, og klik på Fortsæt. Application Links
  4. Udfyld alle de obligatoriske felter i dialogvinduer og klik på Fortsæt for at afslutte link-opsætningen:
   • App-navn: Crowdin Integration
   • Applikationstype: Generisk Applikation
   • Vælg Opret indgående link, og klik på Fortsæt Create a link
   • Forbrugernøgle: Crowdin
   • Forbrugernavn: Crowdin
   • Offentlig nøgle: Kopiér denne fra dialogen Giv adgang til et Jira-projekt i Crowdin Link applications
    Klik på Fortsæt for at færdiggøre opsætningen af App-link.
 5. Returnér til Crowdin og klik på Næste i dialogen Giv adgang til et Jira-projekt. Providing Access to Your Jira Project
 6. Tildel læse- og skriveadgang til projektdata i Jira. Enterprise bruge denne adgang til at sikre, at integrationen fungerer korrekt. Allow access
 7. Vælg Jira-projektnøglen, vælg typer og opsæt indstillinger for de Crowdin-problemstillinger, som skal synkes med Jira-projektet. Tilgængelige Jira-problemstilling er:
  • Type
  • Prioritet
  • Opgavemodtager
  • Etiketter (valgfrit)
  • Status
  Bemærk: De statusværdier, som kan vælges, er kun taget fra Jira-statuskategorien Udført.
 8. Click Save. Jira Settings

Synk af problematikker

Når integrationen er opsat, kan evt. allerede eksisterende problematikker i Crowdin synkes. En kort besked vil oplyse antallet af endnu ikke synkede problematikker. For at synke dem, så klik på Synk Problematikker. Synk Problematikker

Håndtering af Jira-integrationsindstillinger

Klik på Indstillinger for at ændre og effektuere integrationsindstillinger. Nye indstillinger vil kun gælde for de nyligt synkede problematikker. Alle tidligere synkede problematikker forbliver uændrede.

Bemærk: Ændres Jira-projektnøglen, vil allerede synkede problematikker forblive underopgaver i Jira, men løses dog ikke automatisk i Crowdin.

Manage Settings

Sletning af integration

For at slette integrationen, klik på Slet Integration.

Bemærk: Alle synkede problematikker forblive underopgaver i Jira, men løses dog ikke automatisk i Crowdin.

Slet integration

Var denne artikel nyttig?