JIRA-integration

Crowdins integration med Atlassian Jira giver mulighed for at holde styr på problematikker relateret til kildestrenge og oversættelser indrapporteret af brugerne, som arbejder med projektoversættelsen.

Når integrationen er oprat, vises 4 nye problematikker på dit Jira-betjeningspanel. Hver af disse vil håndtere en individuel problematiktype, der kan indrapporteres i Redigeringsværktøjet. Problematikindrapporteringstyperne er flg.:

 • Generelle indrapporterede problematikker
 • Problematikker vedr. manglende kontekster
 • Indrapporterede oversættelsesproblematikker
 • Indrapporterede kildestrengsproblematikker

Hver problematik, der indrapporteres i Crowdin, vil automatisk blive en underopgave til et af de ovennævnte problematikker baseret på dets type.

Bemærk: Integrationen deaktiverer e-mail notificeringer fra Crowdin vedr. problematiktyper, som er synkroniseret.

Lukker du en af problematikker i Jira, oprettes en ny, så snart et nyt problem indrapporteres.

Crowdin-problematikker i Jira

Tilslutning af Jira med Crowdin

 1. Åbn fanen Projektindstillinger, Integrationer. Rul ned til afsnittet Jira-software.
 2. Angiv basis-URL’en for dit Jira-projekt og klik på Opsæt Integration. Crowdin-integrationsfane
 3. Opsæt et Programlink i Jira.
  Bemærk: Kun projektadministratorer kan oprette Programlinks.
 4. Gå tilbage til Crowdin og klik på Næste i dialogen Giv adgang til dit Jira-projekt. Give adgang til dit JIRA-projekt
 5. Angiv projektnøglen og vælg, hvilke typer Crowdin-problematikker, som skal synkroniseres med dit Jira-projekt. Håndtér derefter de flg. Jira-problemstillinger for de valgte typer:
  • Type
  • Prioritet
  • Opgavemodtager
  • Etiketter (valgfrit)
  • Status - når problematikstatussen i Jira er den, du vælger her, vil en problematik i Crowdin blive løst automatisk
 6. Klik på Gem. Gem Jira-problematikindstillinger

Synkronisering af problematikker

Når du har opsat integrationen, vil du kunne synkronisere problematikker. En kort besked vises med info om, hvor mange problematikker som endnu ikke er synkroniseret. For at synkronisere disse skal du klikke på Synk Problematikker.

Synk problematikker

Indstillingshåndtering

For at ændre integrationsindstillingerne klik på Indstillinger og effektuér ændringerne. Nye indstillinger gælder kun for de nyligt synkroniserede problematikker. Alle titdligere synkroniseret problematikker vil forblive uændrede.

Bemærk: Ændrer du projektnøglen, vil allerede synkroniserede problematikker forblive underopgaver i Jira, men vil ikke blive løst automatisk i Crowdin.

Indstillingshåndtering

Sletning af Integrationen

For at slette integrationen klik på Slet Integration.

Bemærk: Allerede synkroniserede problematikker forblive underopgaver i Jira, men vil ikke blive løst automatisk i Crowdin.

Slet integration

 1. Log ind på JIRA med Jira Administrator-rettigheder.
 2. Åbn Jira-indstillinger: Håndtering → Programmer → Programlinks. Jira-håndtering
 3. Angiv URL’en til domænenavnet du benytter i Crowdin, og klik derefter på Opret nyt link.
 4. Udfyld de obligatoriske felter for at færdiggøre linkopsætningen:
  • Programnavn: Crowdin Integration
  • Afkryds feltet Opret indgående link Opret et Link
  • Forbrugernøgle: Crowdin
  • Forbrugernavn: Crowdin
  • Offentlig nøgle: ![Link programmer](/assets/docs/jira_fields_2.png)

Var denne artikel nyttig?