JIRA-integration

Integration med Atlassian Jira muliggør at holde styr på problematikker relateret til kildestrenge og oversættelser indrapporteret af brugere, som arbejder med projektoversættelsen i Crowdin.

Note: You will need to install the Jira Software integration in your Crowdin account before you can set it up and use it.

Med den aktuelle integration understøttes flg. problemstillinger i Crowdin i Jira-kontrolpanelet:

 • Generelle problemstillinger
 • Manglende kontekst-problemstillinger
 • Oversættelsesproblemstillinger
 • Kildestrengsproblemstillinger

Each synchronized issue type will have the parent task in Jira named after it. Each issue reported in Crowdin will create a sub-task in the corresponding parent task in Jira.

Note: The integration disables email notifications for project issues in Crowdin that are synchronized with Jira.

Once all reported issues have been resolved and their respective sub-tasks closed in Jira, you can also close their parent Jira task representing one of the Crowdin issue types. As translators report new issues in the Crowdin project, the Jira integration will create new parent Jira task with its corresponding sub-tasks for each issue in the Crowdin project.

Crowdin-problematikker vist i Jira

Tilslutning af Jira med Crowdin

Følg disse trin for at tilslutte Jira til et Crowdin-projekt:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Integrationer.
 2. Klik på Jira Software på listen Integrationer.
 3. Angiv Basis-URL’en til Jira-projektet og klik på Opsæt Integration. Base URL Dernæst tilgås dialogen Giv adgang til et Jira-projekt.
 4. Opsæt et Appikationslink i Jira:
  Bemærk: Kun projektadmins kan opsætte Apps-links.
  1. Log in to Jira as a user with Jira Administrator permissions.
  2. Åbn Jira-indstillinger > Produkter > Applikationslink.
  3. Angiv relevante Crowdin-URL, og klik på Opret nyt link. Jira administration Grundet Jiras funktionalitet, modtager den nogle gange ikke svaret fra den angivne URL. Ses beskeden nedenfor ikke, så tjek, at den angivne URL er korrekt, og klik på Fortsæt. Application Links
  4. Udfyld alle de obligatoriske felter i dialogvinduer og klik på Fortsæt for at afslutte link-opsætningen:
   • App-navn: Crowdin Integration
   • Applikationstype: Generisk Applikation
   • Vælg Opret indgående link, og klik på Fortsæt Create a link
   • Forbrugernøgle: Crowdin
   • Forbrugernavn: Crowdin
   • Public Key: copy it from the Providing Access to Your Jira Project dialog in Crowdin Link applications
    Click Continue to finalize the Application Link setup.
 5. Returnér til Crowdin og klik på Næste i dialogen Giv adgang til et Jira-projekt. Providing Access to Your Jira Project
 6. Tildel læse- og skriveadgang til projektdata i Jira. Crowdin will use this access to help the integration run correctly. Allow access
 7. Choose the Jira project key, select types, and configure settings of Crowdin issues that you’d like to be synchronized with your Jira project. Tilgængelige Jira-problemstilling er:
  • Type
  • Prioritet
  • Opgavemodtager
  • Etiketter (valgfrit)
  • Status – used to select the Jira status value that will trigger the closure of a related string issue in the Crowdin project.
  Note: The status values that you can select are taken only from the Done status category in Jira (including Done, Closed, etc.).
 8. Click Save. Jira Settings

Synk af problematikker

Når integrationen er opsat, kan evt. allerede eksisterende problematikker i Crowdin synkes. En kort besked vil oplyse antallet af endnu ikke synkede problematikker. For at synke dem, så klik på Synk Problematikker. Synk Problematikker

Håndtering af Jira-integrationsindstillinger

Klik på Indstillinger for at ændre og effektuere integrationsindstillinger. Nye indstillinger vil kun gælde for de nyligt synkede problematikker. Alle tidligere synkede problematikker forbliver uændrede.

Bemærk: Ændres Jira-projektnøglen, vil allerede synkede problematikker forblive underopgaver i Jira, men løses dog ikke automatisk i Crowdin.

Manage Settings

Sletning af integration

For at slette integrationen, klik på Slet Integration.

Note: All synchronized issues will remain as sub-tasks in Jira but won’t be resolved in Crowdin automatically.

Slet integration

Var denne artikel nyttig?