Skitse plug-in

With the Crowdin plugin for Sketch, you can use texts from Crowdin in your designs to save time for both designers and developers. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Sketch

Man kan downloade seneste udgivelsee fra vores GitHub-depot.

 1. Download installationsfilen.
 2. Udpak den.
 3. Double-click on the sketch-crowdin.sketchplugin file for auto installation.

Crowdin-plugin’et til Sketch kan også installeres med Sketch Runner.

Forbinde Sketch med din Crowdin-konto

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

To specify your Crowdin credentials in Sketch, follow these steps:

 1. Click Plugins > Crowdin.
 2. Switch to Settings.
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Click Connect to Crowdin. Sketch Plugin Connect to Crowdin

Følg disse trin for at generere et nyt token i Crowdin:

 • Gå til Kontoindstillinger > fanen API, afsnittet Personlige Adgangstokens og klik Nyt Token.
 • Angiv et Tokennavn og klik på Opret. Crowdin Personligt Adgangstoken

Selecting Crowdin Project

For valg af projekt, der skal arbejdes med, klik på rullemenuen Vælg projekt i Indstillingerog vælg et projekt fra listen. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Endvidere kan den specifikke gren, hvortil indholdet uploades, vælges. Sketch Plugin Selecting Crowdin Project

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. In this tab, you can add source strings from Crowdin to your designs in Sketch in a click. After the texts are used in the designs, you can automatically upload tagged screenshots for translators’ reference back to Crowdin.

Using Source Strings from Crowdin in Sketch

 1. Open the Crowdin plugin for Sketch.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Sketch Plugin Using Source Strings from Crowdin in Sketch

After using the source strings from Crowdin in your designs, you can preview translations for these strings in Sketch and upload screenshots for them to your Crowdin project.

Adding Source Strings from Sketch to Crowdin

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Open the Crowdin plugin for Sketch.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele tegnebrættet, flere tegnebrætter eller ønskede strenge på tegnebrætterne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. Klik fra fanen StrengeTilføj streng.
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem. Sketch-plugin Tilføj streng

For at føje de samme strenge til flere filer i Crowdin, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil.

Sketch-plugin Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle tegnebrætter skjulte elementer, som ikke skal tilføjes Crowdin, så ryd valgmuligheden Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Crowdin-projektet og vises ligeledes på listen på fanen Strenge. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer effektueres også på strengene i Crowdin-projektet.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

To simplify adding strings from Sketch to the Crowdin project, you can set up the desired key naming pattern for the source string identifiers in the plugin settings. Baseret på det valgte mønster vil Crowdin-plugin’et til Sketch vil foreslå strengidentifikatorer til nye strenge. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Open the Crowdin plugin for Sketch.
 2. Switch to Settings.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Upload af taggede skærmfotos til Crowdin

 1. Open the Crowdin plugin for Sketch.
 2. In the Strings tab, use texts from the Crowdin project in your designs. Klik på Upload skærmfotos for at uploade skærmfotos af tegnebrætter indeholdende de brugte tekster.
 3. To update screenshots on Crowdin, click Upload Screenshots again. Sketch-plugin, Upload af skærmfotos

For yderligere information, læs artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Preview translations from Crowdin for the strings used in the designs in Sketch. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Open the Crowdin plugin for Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter eller Forhånds i aktuelle tegnebrætter.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Open the Crowdin plugin for Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug fanen Oversættelse til at lokalisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. In this tab, you can send texts with context for translators to Crowdin and upload translated copies back to Sketch.

Indsendelse af tekster til oversættelse til Crowdin

Tekst til oversættelse kan indsendes enten fra valgte eller alle tegnebrætter fra en Sketch-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

In Crowdin, a root folder Sketch plugin will be created. Den indeholder en undermappe opkaldt efter Sketch-filen med HTML-filer for hvert tegnebræt heri. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Sketch-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg fra fanen Oversættelse, afsnittet Indsend tekst det indhold, der ønskes oversat. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Indsend tekster

Efter upload af kildefiler til Crowdin-projektet kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Uploading Translations from Crowdin to Sketch

You can synchronize texts between Sketch and Crowdin projects whenever you want to test the translated copy inside Sketch or generate multilingual assets.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Sketch:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg på fanen Oversættelse og i afsnittet Hent oversættelser det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Hent oversættelser

Efter upload af oversættelser til Sketch, vil den ændrede fil indeholde separate tegnebrætter med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves. Sketch-plugin. Uploadede oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?