Skitse plug-in

Vha. Crowdins Sketch-plugin’et kan der bruges tekster fra Crowdin i designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Sketch

Man kan downloade seneste udgivelsee fra vores GitHub-depot.

 1. Download installationsfilen.
 2. Udpak den.
 3. Dobbeltklik på filen sketch-crowdin.sketchplugin for auto-installation.

Crowdin-plugin’et til Sketch kan også installeres med Sketch Runner.

Slutte Sketch til Crowdin-kontoen

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

Følg disse trin for at angive Crowdin-akkreditiverne i Sketch:

 1. Gå til Plugins > Crowdin.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Klik på Tilslut Crowdin. Sketch-plugin tilslutning til Crowdin

Følg disse trin for at generere et nyt token i Crowdin:

 • Gå til Kontoindstillinger > fanen API, afsnittet Personlige Adgangstokens og klik Nyt Token.
 • Angiv et Tokennavn og klik på Opret. Crowdin Personligt Adgangstoken

Valg af Crowdin-projekt

For valg af projekt, der skal arbejdes med, klik på rullemenuen Vælg projekt i Indstillingerog vælg et projekt fra listen. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Endvidere kan den specifikke gren, hvortil indholdet uploades, vælges. Sketch Plugin Selecting Crowdin Project

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. På denne fane kan med ét klik tilføjes kildestrenge fra Crowdin til egne designs i Sketch. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades tilbage i Crowdin som oversætterreferencer.

Brug af kildestrenge fra Crowdin i Sketch

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Sketch-plugin, Brug af kildestrenge fra Crowdin i Sketch

Efter brug af kildestrengene fra Crowdin i egne designs, kan man få oversættelserne forhåndsvist for disse strenge i Sketch samt uploade skærmfotos til dem til Crowdin-projektet.

Tilføjelse af kildestrenge fra Sketch til Crowdin

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele tegnebrættet, flere tegnebrætter eller ønskede strenge på tegnebrætterne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. Klik fra fanen StrengeTilføj streng.
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem. Sketch-plugin Tilføj streng

For at føje de samme strenge til flere filer i Crowdin, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil.

Sketch-plugin Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle tegnebrætter skjulte elementer, som ikke skal tilføjes Crowdin, så ryd valgmuligheden Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Crowdin-projektet og vises ligeledes på listen på fanen Strenge. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer effektueres også på strengene i Crowdin-projektet.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

For at forenkle strengetilføjelsen fra Sketch til Crowdin-projektet kan det ønskede nøglenavngivningsmønster for kildestrengidentifikatorerne opsættes i plugin-indstillingerne. Baseret på det valgte mønster vil Crowdin-plugin’et til Sketch vil foreslå strengidentifikatorer til nye strenge. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Upload af taggede skærmfotos til Crowdin

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Brug tekster i afsnittetStrenge fra Crowdin-projektet i egne design. Klik på Upload skærmfotos for at uploade skærmfotos af tegnebrætter indeholdende de brugte tekster.
 3. Klik igen på Upload skærmfotos for at opdatere skærmfotos i Crowdin. Sketch-plugin, Upload af skærmfotos

For yderligere information, læs artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Forhåndsvis oversættelser fra Crowdin for strengene anvendt i Sketch-designene. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter eller Forhånds i aktuelle tegnebrætter.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug fanen Oversættelse til at lokalisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. Fra denne fane kan der sendes tekster med kontekst til oversættere til Crowdin samt uploades oversatte kopier retur til Sketch.

Indsendelse af tekster til oversættelse til Crowdin

Tekst til oversættelse kan indsendes enten fra valgte eller alle tegnebrætter fra en Sketch-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

I Crowdin vil rodmappen Sketch plugin blive oprettet. Den indeholder en undermappe opkaldt efter Sketch-filen med HTML-filer for hvert tegnebræt heri. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Sketch-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg fra fanen Oversættelse, afsnittet Indsend tekst det indhold, der ønskes oversat. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Indsend tekster

Efter upload af kildefiler til Crowdin-projektet kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Upload af oversættelser fra Crowdin til Sketch

Tekster kan synkes mellem Sketch- og Crowdin-projekter, når man ønsker at afteste den oversatte kopi eller generere flersprogede aktiver.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Sketch:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg på fanen Oversættelse og i afsnittet Hent oversættelser det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Hent oversættelser

Efter upload af oversættelser til Sketch, vil den ændrede fil indeholde separate tegnebrætter med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves. Sketch-plugin. Uploadede oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?