Skitse plug-in

Vha. Crowdins Sketch-plugin’et kan der bruges tekster fra Crowdin i designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Sketch

Man kan downloade seneste udgivelsee fra vores GitHub-depot.

 1. Download installationsfilen.
 2. Udpak den.
 3. Dobbeltklik på filen sketch-crowdin.sketchplugin for auto-installation.

Crowdin-plugin’et til Sketch kan også installeres med Sketch Runner.

Slutte Sketch til Crowdin-kontoen

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

Følg disse trin for at angive Crowdin-akkreditiverne i Sketch:

 1. Gå til Plugins > Crowdin.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Klik på Tilslut Crowdin. Sketch-plugin tilslutning til Crowdin

To generate a new token in Crowdin, follow these steps:

 • Gå til Kontoindstillinger > fanen API, afsnittet Personlige Adgangstokens og klik Nyt Token.
 • Specify Token Name and click Create. Crowdin Personal Access Token

Valg af Crowdin-projekt

For valg af projekt, der skal arbejdes med, klik på rullemenuen Vælg projekt i Indstillingerog vælg et projekt fra listen. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Endvidere kan den specifikke gren, hvortil indholdet uploades, vælges. Sketch Plugin Selecting Crowdin Project

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. På denne fane kan med ét klik tilføjes kildestrenge fra Crowdin til egne designs i Sketch. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades tilbage i Crowdin som oversætterreferencer.

Brug af kildestrenge fra Crowdin i Sketch

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Sketch-plugin, Brug af kildestrenge fra Crowdin i Sketch

Efter brug af kildestrengene fra Crowdin i egne designs, kan man få oversættelserne forhåndsvist for disse strenge i Sketch samt uploade skærmfotos til dem til Crowdin-projektet.

Tilføjelse af kildestrenge fra Sketch til Crowdin

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. To add the strings used in the designs, select the whole artboard, multiple artboards, or the needed strings on the artboards. Alternatively, skip this step if you want to add a new string.
 3. Klik fra fanen StrengeTilføj streng.
 4. In the appeared dialog, fill in the required fields.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem. Sketch-plugin Tilføj streng

To add the same strings into multiple files in Crowdin, alternately select the needed files from the File drop-down menu.

Sketch-plugin Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle tegnebrætter skjulte elementer, som ikke skal tilføjes Crowdin, så ryd valgmuligheden Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Crowdin-projektet og vises ligeledes på listen på fanen Strenge. You can edit or delete the strings from the same list anytime. The respective changes will also be applied to the strings in your Crowdin project.

Key Naming Pattern Settings

For at forenkle strengetilføjelsen fra Sketch til Crowdin-projektet kan det ønskede nøglenavngivningsmønster for kildestrengidentifikatorerne opsættes i plugin-indstillingerne. Baseret på det valgte mønster vil Crowdin-plugin’et til Sketch vil foreslå strengidentifikatorer til nye strenge. While adding new source strings, you can always edit the suggested identifier to the preferred look.

To select the key naming pattern, follow these steps:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. In the Key naming pattern section, select the preferred option from the drop-down menu.

Uploading Tagged Screenshots to Crowdin

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Brug tekster i afsnittetStrenge fra Crowdin-projektet i egne design. Klik på Upload skærmfotos for at uploade skærmfotos af tegnebrætter indeholdende de brugte tekster.
 3. Klik igen på Upload skærmfotos for at opdatere skærmfotos i Crowdin. Sketch-plugin, Upload af skærmfotos

To learn more, read the article Screenshots.

Previewing Strings

Forhåndsvis oversættelser fra Crowdin for strengene anvendt i Sketch-designene. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

To preview strings populated with translations, follow these steps:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter eller Forhånds i aktuelle tegnebrætter.
 3. Select Create with language.
 4. Select the target language you want to preview translations for. You can also choose All languages.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Forhåndsvis strenge

To preview strings populated with key names, follow these steps:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter.
 3. Select Create with key names.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug fanen Oversættelse til at lokalisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. Fra denne fane kan der sendes tekster med kontekst til oversættere til Crowdin samt uploades oversatte kopier retur til Sketch.

Sending Texts for Translation to Crowdin

Tekst til oversættelse kan indsendes enten fra valgte eller alle tegnebrætter fra en Sketch-fil. Translators will work with those texts in the list view and use designs as an additional context for even higher translation quality.

I Crowdin vil rodmappen Sketch plugin blive oprettet. Den indeholder en undermappe opkaldt efter Sketch-filen med HTML-filer for hvert tegnebræt heri. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Sketch-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg fra fanen Oversættelse, afsnittet Indsend tekst det indhold, der ønskes oversat. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Indsend tekster

When the source files are uploaded to your Crowdin project, you can invite contributors to translate and proofread them.

Read more about translation strategies.

Upload af oversættelser fra Crowdin til Sketch

Tekster kan synkes mellem Sketch- og Crowdin-projekter, når man ønsker at afteste den oversatte kopi eller generere flersprogede aktiver.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Sketch:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg på fanen Oversættelse og i afsnittet Hent oversættelser det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Hent oversættelser

Efter upload af oversættelser til Sketch, vil den ændrede fil indeholde separate tegnebrætter med oversættelser for hvert målsprog. The newly uploaded translated versions won’t override the ones you uploaded previously. You can always delete the translated copies you no longer need. Sketch-plugin. Uploadede oversættelser

If you’d like the newly uploaded translated versions to override the previously uploaded ones, open the plugin Settings and select Override existing translations.

Var denne artikel nyttig?