VCS-integrationer: Opsætning online

For at få Versionskontrolsystemintegrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, samt hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot.

Grenopsætning

Opsæt den valgte gren for at angive stien til kildefiler og oversatte ditto. For at åbne grenopsætningsdialogen, klik på Redigér Opsætning.

Derefter kan du oprette en opsætning eller indlæse en opsætningsfil fra dit depot.

Integrationsopsætning

Indlæsning af en Opsætning

Har du allerede en opsætningsfil gemt i dit depot, kan du vælge denne fil ved at følge disse trin:

 1. Klik på Flere.
 2. Vælg fra rullelisten Indlæs Opsætning.
 3. Angiv navnet på opsætningsfilen fra dit lager.
 4. Klik på Fortsæt.

Indlæser opsætning

Derefter kan du benytte denne opsætning som den er, eller du kan foretage ændringer, som så gemmes i denne opsætningsfil.

Oprettelse af en Opsætning

I dialogen Grenopsætning kan du oprette en opsætning til brug for integrationen.

For at gøre dette, navngiv opsætningsfilen og klik på Fortsæt.

Grenopsætning

Vælg derefter kildenfilstien og stien til oversatte filer vha. mønstre og pladsholdere som angivet og forklaret nedenfor.

Når du har opsat og gemt opsætning for den valgte fil, gemmes opsætningsfilen i roden af oversættelsesgrenen i dit depot.

Mønstre

* (stjerne)

Representerer ethvert tegn i et fil- eller mappenavn. Angives “*.json”, vil den inkludere alle filer af typen “.json”.

**** (dobbeltstjerne)

Matcher enhver streng rekursivt (inkl. undermapper). Bemærk, at du kan benytte ** i både kilde- og oversættelsesmønstre. Når du benytter ** i oversættelsesmønsteret, vil det altid indeholde understier fra kilden til en bestemt fil. F.eks. kan du benytte kilden: ‘/da/****.po’ for at uploade alle *.po-filer til Crowdin rekursivt. Oversættelsesmønsteret vil være ‘/%two_letters_code%/*/%original_file_name%’.

? (spørgsmålstegn)

Matcher ethvert enkelttegn.

[set]

Matcher ethvert enkelttegn i et sæt. Opfører sig nøjagtigt som tegnsæt i Regexp inkl. sætnegering ([^a-z]).

** (omvendt skråstreg)

Escaper det næste metategn.

Pladsholdere

Benyt pladsholdere til at fasslå, hvor oversatte filer blive placeret, og hvorledes de vil blive navngivet:

Navn Beskriveslse
%language% Sprognavn (f.eks. Dansk)
%two_letters_code% Sprogkode ISO 639-1 (dvs. UK)
%three_letters_code% Sprogkode ISO 639-2/T (dvs. ukr)
%locale% Landestandard (f.eks. uk-UA)
%locale_with_underscore% Landestandard (f.eks. uk_UA)
%original_file_name% Oprindeligt filnavn
%android_code% Android Landestandard-ID benyttes ved navngivning af "værdier"-mapper
%osx_code% OS X-landestandard-ID benyttet ved navngivning af ".lproj"-mapper
%original_path% Benyt overordnede mappers navne i Crowdin-projektet til at generere filstien i det resulterende bundt
%file_extension% Oprindeligt filtypenavn
%file_name% Filnavn uden fiíltypeangivelse

Avancerede Indstillinger

Ignorering af filer

Er der filer, som ikke skal oversættes, benyttes valgmuligheden Ignoreret Mønster, og Crowdin vil ikke uploade specificerede filer til oversættelse.

Ignorere filer eller mapper

Sprogtilknytning

Ofte har softwareprojekter tilpassede navne til lokalmapper. Du har lov at tilknytte dine egne sprog for at være genkendelig for Crowdin. For at tilføje sprogtilknytning skal afsnittet Sprogtilknytning udfyldes.

Sprogtilknytning

Opsætning af regneark

Definér strukturen af din fil i feltet Struktur. Angiv værdierne i den nødvendige rækkefølge vha. kommaer:

 • identifikator — kolonnen indeholder kildestrengens unikke identifikator
 • source_phrase — denne kolonne indeholder den egentlige tekst, der skal oversættes
 • source_or_translation — Crowdin bør betragte teksterne i denne kolonne som kildestrenge til oversættelse og erstatte disse med de oversatte tekster, når resultatfilen downloades
 • translation — de resulterende oversættelser placeres i denne kolonne
 • context — enhver kontekstuel information, der hjælper oversættere med bedre at forstå kildetekstbetydningen
 • max_length — definerer maks. længden af de oversatte tekster

Hvis et regneark indeholder oversættelserne for alle målsprog, kan du bruge indstillingen Flersproget regneark. Angiv også sekvensen af kolonner med oversættelser i den gemte matrix, f.eks.: *identifier,source_phrase,kontext,da,uk,ge * (Sprogkoder).

Ønsker du ikke teksten i den første række oversat, så afkryds punktet Importér første linje som overskrift.

Regnearksfil

Opsætning af XML-filer

XML-filer

Oversæt indhold Definerer, om tekster placeret mellem tags skal oversættes
Oversæt attributter Definerer, om tags-attributter skal oversættes
Indholdssegmentering Definerer, om lange tekster skal opdeles i kortere tekstsegmenter.
Vigtigt! Denne indstilling umuliggør upload af eksisterende oversættelser til XML-filer, når den er aktiveret.
Oversætbare elementer Dette er en række strenge, hvor hvert element er XPaths til DOM-elementet, der skal importeres.
Eksempelsti: /sti/til/node eller /sti/til/attribut[@attr]

Yderligere parametre

Flge. parametre kan ikke opsættes online:

 • preserve_hierarchy - gemmer mappestrukturen i Crowdin
 • dest - giver mulighed for at angive et filnavn i Crowdin
 • type - giver mulighed for at angive en filtype i Crowdin
 • update_option - beholder oversættelser og beholder/fjerner godkendelser fra de ændrede strenge under filopdateringen
 • commit_message - ekstra commit-besked, der kan omfatte Git-tags
 • export_languages - eksportér oversættelser for de angivne sprog

Når du gemmer online-opsætningen, oprettes en crowdin.yaml-fil i den opsatte gren. Du kan redigere denne fil manuelt for at tilføje de ønskede parametre. Læs mere om opsætningsfilen.

Gemme opsætning

Klik på Gem for at forhåndsvise den oprettede opsætnong.

Gem opsætning

Klik på Tilføj Filfilter, hvis du har forskellige filgrupper med forskellige opsætninger.

Er der flere grene i projektet, som deler samme opsætning, og for hvilke forskellige, filtre ønskes anvendt, så vælg Anvend filtre til alle oversættelige grene.

Klik på Gem for at gemme den oprettede opsætnong.

Anvend filtre på alle oversætbare grene

Efter at have gemt filtreringen, startes upload af lokaliserbare filer til Crowdin.

Synk kører

Se også

Var denne artikel nyttig?