GitLab-integration

Integration with GitLab synchronizes source and translation files between your GitLab repository and translation project in Crowdin. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en fletteanmodning til l10n-grenen i GitLab-depotet.

Tilslutning af GitLab med Crowdin

There are two possible options you can choose from. You can either use your GitLab Account or GitLab Enterprise Account.

Connecting GitLab Account

 1. Open Project Settings, Integrations tab in Crowdin and click Set Up Integration to integrate via your GitLab Account.

 2. Then authorize the connection with Crowdin on the GitLab side:

Connecting GitLab Enterprise Account

 1. To integrate via GitLab Enterprise Account you should create an access token. Make sure to select the required scope:

  • api – Grants complete read/write access to the API, including all groups and projects, the container registry, and the package registry

   Note: When setting up an integration with an access token, make sure that you have the Maintainer level permission to the necessary repo.
 2. Indsæt derefter din adgangs-token og Basis-URL i de respektive felter. Klik på Opsæt Integration for at fortsætte.

 3. I pop-up dialog vælges dit repositorie samt grene, som skal oversættes. Det anbefales at skifte Duplicate Strenge til Vis (anbefales til versioner), så identiske strenge vil være skjult grene imellem. Læs mere om Dubletstrenge.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og dine sprog er klar til at go live, sender Crowdin en pull-anmodning med oversættelser til dit versionsstyringssystem. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Crowdin en yderligere tjenestegren med oversættelser. Der committes ikke direkte til master-grenen, så du kan verificere oversættelser først.

Som standard føjes l10n_ til det oprettede tjenestegrensnavn. Om nødvendigt kan det let ændres.

Synchronization Settings

By default, sources are not pushed to the repo with translations. Although, if you perform source text review in your Crowdin project and would like to push the changes made to your source files on Crowdin back to your repo, click Edit, select Push Sources in the integration’s settings, and click Save.

There are cases when it’s necessary to disable translations from being pushed to the repo temporarily. In this situation, click Edit, clear Push Translations in the integration’s settings, and click Save. When ready to sync translations with the repo, select the Push Translations, and click Save.

The synchronization is processed every hour automatically. If necessary, you can change the update interval in the integration’s settings. To configure the synchronization schedule – click Edit, scroll down to the Sync Schedule, set the preferred interval, and click Save.

Not depending on the synchronization settings, the changes made to the source files on the repo will be still synced with Crowdin every 10 minutes.

GitLab sync settings

Grene at auto-synke

Når du er opsætter integration, vælger du eksisterende depotgrene, som skal føjes til Crowdin-projektet. To add future branches from GitLab to Crowdin automatically, create a pattern for the branch names in the integration’s settings.

Du kan f.eks. tilføje en mønster *funktion i GitLab-Integrationsindstillingerne. Fremtidige grene, som indeholder dette ord i slutningen af titlen, vil i så fald blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

 1. Klik på Redigér i GitLab-integrationsafsnittet.
 2. In the pop-up dialogue scroll down to the Branches to Sync Automatically.
 3. I feltet Grene til Automatisk Synk-feltet kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' og andre for at identificere de nødvendige grene.
 4. Klik på Gem. Grene at auto-synke

Default configuration file name

crowdin.yml is the default file name that is used for automatically synchronized branches. To change the default settings, click Edit, specify the preferred name in the Default configuration file name field in the integration’s settings, and click Save.

Default configuration file name

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, og hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot. Ser du et rødt ikon med et udråbstegn ved siden af tjenestegrensnavnet, betyder det, at du ikke har valgt indhold til synkronisering.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan man vælger et indhold til synkronisering online.

Oprettelse af opsætningsfil

Configuration file crowdin.yaml should be stored in the GitLab repository along with each separate branch that you want to translate, so Crowdin knows what files exactly should be sent for translations.

Den skal have den samme struktur som krævet til Synkroniseringsværktøjet, men projektets akkreditiver bør af sikkerhedsårsager ikke gemmes i filens overskrift. Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Once the integration is set up, all the related information is stored in the same place – Project Settings, Integrations tab, GitLab section. By default, synchronization is processed every hour automatically. Vil du starte synkronisering straks, så klik på Synk nu.

GitLab Sync Now

Uploading Translations from Repo

By default, the translations that are stored on the repo are uploaded to Crowdin during the first synchronization only. To upload translations to Crowdin manually, click on the drop-down toggle on the Sync Now button, and click Upload Translations. The integration will upload existing translations to the Crowdin project.

GitLab Upload Translations

Se også

Var denne artikel nyttig?