GitLab-integration

Crowdins integration med GitLab holder kilde- og oversættelsesfiler synkroniseret med GitLab-depotet og Crowdin-oversættelsesprojektet. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en fletteanmodning til l10n-grenen i GitLab-depotet.

Tilslutning af GitLab med Crowdin

Åbn først fanen Projektindstillinger, Integrationer i Crowdin. Gå til GitLab-afsnittet. Her har du to muligheder. Du kan benytte enten din GitLab-/GitLab Enterprise-konto til integration.

For at integrere via din GitLab-konto kan du klikke på Opsæt integration og derefter godkende forbindelsen med Crowdin fra GitLab:

For at integrere via GitLab Enterprise-konto skal du oprette et adgangstoken. Sørg for at vælge de ønskede udstrækninger: - Få adgang til din API - Læse brugerinformation

Indsæt derefter dit adgangstoken og basis-URL i de respektive felter. Klik på Opsæt integration for at fortsætte.

Efter gennemført integration dukker en popup-dialog op på fanen Projektindstillinger, Integrationer i Crowdin. Benyt denne til at fortsætte processen med integrationsopsætning samt valg af nødvendigt depot og grene til oversættelse.

Det anbefales at skifte håndtering af dubletter til indstillingen Vis (anbefalet til versioner), så lige strenge skjules på tværs af grenene.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og dine sprog er klar til at go live, sender Crowdin en pull-anmodning med oversættelser til dit versionsstyringssystem. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Crowdin en yderligere tjenestegren med oversættelser. Der committes ikke direkte til master-grenen, så du kan verificere oversættelser først.

Som standard føjes l10n \ _ til det oprettede tjenestegrensnavn. Hvis krævet, kan dette let ændres.

Grene at auto-synke

Når du er opsætter integration, vælger du eksisterende depotgrene, som skal føjes til Crowdin-projektet. For automatisk at føje fremtidige grene fra GitLab til Crowdin, så opret et mønster til grennavnene. Hvis en grennavn følger et bestemt mønster, vil det automatisk blive føjet til Crowdin.

F. eks. kan du tilføje mønstret *funktion i GitLab-integrationsindstillingerne. I dette tilfælde vil fremtidige grene indeholdende dette ord i slutningen af titlen blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

  1. Klik på Redigér i GitLab-integrationsafsnittet.
  2. I pop-up dialogen klik på Vis Avancerede Indstillinger i nederste venstre hjørne.
  3. I feltet Grene til Automatisk Synk-feltet kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' og andre for at identificere de nødvendige grene.
  4. Klik på Gem.

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, og hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot. Ser du et rødt ikon med et udråbstegn ved siden af tjenestegrensnavnet, betyder det, at du ikke har valgt indhold til synkronisering.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan man vælger et indhold til synkronisering online.

Oprettelse af opsætningsfil

Opsætningsfilen crowdin.yaml skal placeres i GitLab-depotet sammen med hver separat gren, som ønskes oversat, så Crowdin præcist ved, hvilke filer, som skal sendes til oversættelser.

Den skal have den samme struktur som krævet til synkroniseringsværktøjet, men projektets akkreditiver bør af sikkerhedsårsager ikke gemmes i filens overskrift. Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Efter fuldførelse af integrationsopsætningsprocessen vil alle oplysninger om integration blive gemt under Projektindstillinger, fanen Integrationer. Som standard behandles synkronisering automatisk hvert 10. minut. Om nødvendigt kan den startes straks ved at klikke på Synk nu.

Se også

Var denne artikel nyttig?