Projektrapporter

Benyt fanen Rapporter for at tjekke projektstatus, estimere og beregne oversættelsesomkostninger, holde styr på de mest aktive medlemmer samt sørge for, at der ikke er krænkende oversættelser og kommentarer i projektet.

For hver rapport kan der vælges en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn uden mellemrum
 • Tegn med mellemrum

Rapportenheder

Bemærk: For Krænkelsesrapporter er rapportenheden for forslag som standard opsat til strenge, da hele strengen eller kommentaren tæller som krænkende, ikke hvert særskilt ord.

For at eksportere en genereret rapport til en computer, så klik på Eksportér og vælg filformat (XLSX/CSV/JSON).

Projektstatus

For at følge forløbet af projektet, tjekke vigtige aktiviteter baseret på tidsintervaller samt få en oversættelsesprognose.

Bemærk: Projektstatusrapport viser oplysninger om alle oversættelser foretaget i projektet (herunder dubletoversættelser foretaget af samme oversætter, fjernede oversættelser mv.).

Større statistikker vedr. projektet kan findes øverst på siden:

 • Størrelse – den samlede mængde tekst i projektet.
 • Oversættelig – tekstmængden synlig for oversættere.
 • Kildesprog – projektkildesproget.
 • Målsprog – antal projektmålsprog.
 • Medlemmer – antal projektdeltagere.
 • Administratorer – antal projektadministratorer.
 • Skjult – mængden af tekst skjult for oversættere. Synlige for ejer og administratorer.
 • Dubletter – tekstmængden i strenge gentaget i projektet.

Projektstatus

Tjek af aktiviteter

Der kan tjekkes aktiviteter baseret på 4 de tidsintervaller dag, uge, måned, år. Sammenligninger, vist i procent, tælles ved at sammenligne den valgte periode med den tilsvarende tidligere periode (vælges f.eks. måned, sammenlignes den nuværende måned med den foregående).

Rapportbetjeningspanel

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viser for alle sprog den samlede oversatte tekstmængde, tekst oversat af Oversættelseshukommelse samt tekst oversat vha. Maskinoversættelse. To check the text translated for each language separately, click the expand arrow next to the chart name.

Oversættelsesaktivitet

Korrekturlæsningsaktivitet

Diagrammet viser den samlede mængde godkendt tekst samt stemmeafgivelser for alle sprog. To check the text approved and votes made for each language separately, click the expand arrow next to the chart name.

Korrekturlæsningsaktivitet

Kildestrengsaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tilføjet og fjernet kildetekst.

Kildestrengsaktivitet

Oversættelsesprognose

Oversættelsesprognoseafsnittet muliggør bedre planlægning af den samlede oversættelsesproces. Rapporten er baseret på projektaktiviteten de seneste 14 dage, og det er mest nyttige, hvis der dagligt er en mere eller mindre støt fremdrift. Den afsluttede linjen på diagrammet angiver et omtrentligt tidspunkt for afslutningen på den specifikke sprogoversættelse.

Oversættelsesprognose

Udgiftsestimering

Brug denne rapport til budgetplanlægning og opgørelse af de omtrentlige oversættelsesomkostninger. Opsæt oversættelses- og godkendelsessatser for at se omkostninger for uoversatte og ikke-godkendte projektstrenge.

Bemærk: Endelige oversættelsesudgifter kan variere grundet forskellige faktorer såsom tilføjede eller slettede tekster, flere personer, som oversætter samme streng til samme sprog (begge vil indgå som oversættelsesudgifter) mv.

Rapportgenerering

Følg disse trin for at generere rapporten Omkostningsestimering:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed.
 2. Angiv oversættelses- og godkendelsessatser.
 3. Select the target language you are counting these rates for, a time period during which the source text was modified or added to your project, needed source files, and labels. You can use either General Filter or Task Filter to generate a report based on work to be done within a specific task.
 4. Klik på Generér.
Bemærk: Satser gemmes automatisk, når man klikker på Generér.

Generering af Omkostningsestimering

Rate Templates

If you plan to work with multiple rate configurations, save them as templates by clicking Save as > New rates template, then specify the template name and click Save. With saved templates, you’ll be able to quickly switch between different configurations for report generation.

Rapport, Simpel tilstand

This mode is used by default and allows you to count estimated translation and proofreading costs.

Flg. satser kan angives:

 • Translation (No Match) – for each translation made by hand. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Translation (TM Match) – for translations made using Translation Memory suggestions with Perfect (source strings are identical to TM suggestion by text and context) or 100% (source strings are identical to TM suggestion only by text) match. Gentagelser beregnes til den sats, man har angivet for TM-macth.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Reports Simple Mode

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning.
 • Mængden af uoversatte tekster.
 • Mængden af uoversatte tekster uden TM-match og gentagelser.
 • Mængden af tekster med mulig TM-match.
 • Mængden af gentagelser - Perfekt og 100% match fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM.
 • Mængden af ikke-godkendte tekster.
 • Den anslåede udgiftsbesparelse for oversættelser foretaget med TM-forslag.
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner omfatter mængden af uoversatte, ikke-godkendte, med 100% TM Match tekst samt gentagelser for hver anført fil.

Reports Cost Simple

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocenter.

Flg. satser kan angives:

 • Translation (No Match) – for each translation made by hand. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Translation (with match from Translation Memory) – for translations made using Translation Memory suggestions with Perfect (source strings are identical to TM suggestion by text and context), 100% (source strings are identical to TM suggestion only by text), and other text similarity percentage of TM matches. Gentagelser beregnes til den sats, man har angivet for TM-macth.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapporter, Fuzzy TM

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, så klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Reports Adjust Range

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning.
 • Mængden af uoversatte tekster.
 • Mængden af uoversatte tekster uden TM-match og gentagelser.
 • Mængden af tekster med mulig TM-match.
 • Mængden af gentagelser - Perfekt og 100% match fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM.
 • Mængden af ikke-godkendte tekster.
 • Den anslåede udgiftsbesparelse for oversættelser foretaget med TM-forslag.
 • Tabel med den angivne mængde Perfect, 100% og tre øvrige udstrækninger af lighedsprocent for TM-match fundet i projektet.
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner omfatter mængden af uoversatte, ikke-godkendte, med TM-match tekst samt gentagelser for hver anført fil.

Reports Fuzzy

Beregn Interne Fuzzy-match

Internal Fuzzy Matches - Fuzzy TM matches found among the untranslated strings, that potentially can be added to TM. For example, if the first string in the file is Validate your username, and the last one is Validate your username again there will be an internal fuzzy match.

To get a more deliberate report that includes a prediction of internal fuzzy matches, select Calculate Internal Fuzzy Matches.

Calculating Internal Fuzzy Matches

This way, all the internal matches would be counted to check how many strings can be added to TM if the strings are translated one by one as listed. Keep in mind that calculations are approximate because strings might be translated in a different order.

Bemærk: Gentagelser beregnes til de satser, man har angivet for Oversættelse med TM-matchforslag.

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning.
 • Mængden af uoversatte tekster.
 • Mængden af uoversatte tekster uden TM-match og gentagelser.
 • Mængden af tekster med mulig TM-match.
 • Mængden af interne fuzzy-match.
 • Mængden af ikke-godkendte tekster.
 • Den anslåede udgiftsbesparelse for oversættelser foretaget med TM-forslag.
 • Tabel med den angivne mængde TM- og interne match med forskellige lighedsprocenter i projektstrengene.
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner omfatter mængden af uoversatte, ikke-godkendte, med TM-match samt Interne Match tekst for hver anført fil.

Generated Report with Internal Fuzzy matches

Tilføjelse af individuelle satser

You can create regular rates for one or all the target languages you are translating into, or add individual rates for some specific languages. To add individual rates, click Add Rates.

Tilføjelse af individuelle satser

To select the language or languages for individual rates, click Edit Languages and mark the ones you need. You can create as many individual rates as you need.

Selecting Languages

Oversættelsesomkostning

Use this report to calculate actual translation cost to pay translators and proofreaders.

Rapportgenerering

To generate the Translation Cost report, follow these steps:

 1. Vælg valuta og rapportenhed.
 2. Angiv oversættelses- og godkendelsessatser.
 3. Vælg, hvorvidt omkostningsberegning skal baseres på projektmedlemsrolle. Vælges dette afkrydsningsfelt, vil alle oversættelser og godkendelser blive vist, men omkostningerne vil blive beregnet ud fra projektmedlemsrollen, hvilket betyder, at omkostningerne til oversættelser kun beregnes for oversættere, omkostninger til godkendelse – kun for korrekturlæsere.
  Bemærk: Bidrag fra de projektmedlemmer, som pt. er blokeret eller uden adgang til sproget, anføres også, men inkluderes ikke i udgiften.
 4. Select the period during which translations and approvals were made in your project, group the report by language or by a member, select specific member of all members, and select needed source files. You can use either General Filter or Task Filter to generate a report based on work done within a specific task.
 5. Klik på Generér.
Bemærk: Satser gemmes automatisk, når man klikker på Generér.

Generating Translation Cost

Rapport, Simpel tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Flg. satser kan angives:

 • Translation (No Match) – for each translation made by hand. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Translation (TM Match) – for translations made using Translation Memory suggestions with Perfect (source strings are identical to TM suggestion by text and context) or 100% (source strings are identical to TM suggestion only by text) match.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapport, Simpel tilstand

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Oplysninger om oversættere: Profilfoto, brugernavn og fulde navn.
 • Omkostninger: Samlet og individuelt for hver oversætter (for alle bidrag, bidrag til ét bestemt sprog skelnet til oversat og godkendt tekst af et medlem), og beløbet for besparelser for oversættelser foretaget via TM-forslag.

Generated Simple Report

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocenter.

Flg. satser kan angives:

 • Translation (No Match) – for each translation made by hand. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Translation (with match from Translation Memory) – for translations made using Translation Memory suggestions with Perfect (source strings are identical to TM suggestion by text and context), 100% (source strings are identical to TM suggestion only by text), and other text similarity percentage of TM matches.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, så klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Justér intervaller

Tilføjelse af individuelle satser

You can create regular rates for one or all the target languages you are translating into, or add individual rates for some specific languages. Klik på Tilføj satser for at tilføje individuelle satser.

Tilføj satser

For at vælge det/de sprog med individuelle satser, så klik på Redigér sprog og markér de relevante sprog. Der kan oprettes lige så mange individuelle satser, som ønsket.

Redigér sprog

Topmedlemmer

To see who contributed the most to your project’s translation, generate a list of top members.

Generering af liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer, så angiv den tidsperiode, for hvilken man vil se oversætteraktivitet samt rapportenheden. Når parametrene er angivet, klik på Generér for at se listen. By default, the list would include translators for all languages. For at oprette en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg sproget fra rullemenuen ovenover listen. To find a specific member, use the search field next to the drop-down menu. To open the member’s profile page, double-click on the name.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn – oversætters fulde navn og brugernavn.
 • Sprog – projektsprog.
 • Oversat – mængden af oversat kildeindhold.
 • Målord – mængden af oversat målindhold.
  Denne parameter er utilgængelig for strengerapportenhederne, da antallet af kildestrenge og oversatte strenge altid er identisk.
 • Godkendt – mængden af godkendt indhold.
 • Stemmer – antallet af stemmer på en oversætter.
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af opstemmninger en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af nedstemmninger en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • “Vindende” – antallet af godkendelser en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • Tilmeldt – datoen, en bruger blev projektmedlem.

Klik øverst til højre i tabellen og vælg de ønskede kolonner for at vise eller skjule kolonner.

Generating a list of Top Members

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser, så sørg for at få slettet kommentarer og oversættelsesforslag af krænkende art.

Visning af anmeldte krænkelser

Man kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Krænkende forfattere – medlemmer, som har skrevet krænkende oversættelser/kommentarer.
 • Krænkelsesanmeldere – medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser/kommentarer.

Visning af anmeldte krænkelser

Anmeldte strenge vil fremgå i tabellen nedenfor. You would be able to Delete those suggestions and comments or mark them as Not Abuse. If you are not sure what to do with those strings, you can open them in the editor to see the additional context.

Managing Strings with Abuse Reports

Blokering af Krænkende brugere

Følg disse trin for at blokere personer, som skriver krænkende kommentarer eller oversættelser:

 1. Åbn vedkommendes profil med et dobbeltklik på brugernavnet på oversætterlisten.
 2. Skift vedkommendes rolle til Blokeret.

Når dette gøres, vil den blokerede oversætter ikke længere kunne tilgå projektet.

Blokering af Krænkende brugere

Se også

Var denne artikel nyttig?