Projektrapporter

Benyt fanen Rapporter for at tjekke din projektstatus, estimere og beregne oversættelsesomkostninger, holde styr på de mest aktive medlemmer samt sørge for, at der ikke er lrænkende oversættelser og kommentarer i projektetet.

For hver rapport kan du vælge en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn ekskl. mellemrum
 • Tegn inkl. mellemrum

Note: for Abuse Reports, the report unit for suggestions is set to strings by default. Because the whole string or comment counts as an abusive, not each separate word.

For at eksportere en genereret rapport til din computer, klik på Eksportér og vælg filformat (CSV/XLSX).

Projektstatus

For at følge forløbet af dit projekt, tjekke vigtige aktiviteter baseret på tidsintervaller samt få en oversættelsesfærdiggørelsesprognose.

Øverst på siden finder du hovedstatistikkerne vedr. dit projekt:

 • Størrelse - den samlede mængde tekst i projektet
 • Oversætbare – tekstmængden, der er synlig for oversættere
 • Hidden – the amount of text hidden from translators. Owner and managers can see it
 • Dubletter – tekstmængden i strenge, der gentages i projektet

Tjek af aktiviteter

I Betjeningspanelet kan du tjekke aktiviteter baseret på 4 tidsperioder: Dag, uge, måned og år. Sammenligninger, vist i procent, tælles ved at sammenligne den valgte periode med den tilsvarende tidligere periode (vælger du f.eks. måned, sammenlignes den nuværende måned med den foregående).

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viserfor for alle sprog den samlede oversatte tekstmængde, tekst oversat af Oversættelseshukommelse samt tekst oversat vha. maskinoversættelse. For at tjekke tekst oversat for hvert sprog, klik på udvidelsespilen.

Korrekturlæsningsaktivitet

This chart shows the total amount of text approved and votes made for all languages. To check the text approved and votes made for each language separately click the expand arrow.

Kildestrengsaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tilføjet og fjernet kildetekst.

Oversættelsesfuldførelsesprognose

For at planlægge den samlede oversættelsesproces, så tjek Oversættelsesfuldførelsesprognosen, der baserer sig på projektaktiviteten i de sidste 14 dage. Diagrammet viser en omtrentlig tid for, hvornår visse sprog forventes at være oversat, såfremt det eksisterende tempo bevares.

Udgiftsestimering

For at planlægge dit budget, tælles de omtrentlige oversættelsesomkostninger. Udgiftsestimering giver mulighed for at angive oversættelsessatserne og se de omtrentlige omkostninger til oversættelse af aktuelt uoversatte projektstrenge.

Bemærk: Endelige oversættelsesomkostninger kan variere grundet forskellige faktorer såsom tilføjede eller slettede tekster, to personer, som oversætter samme streng til samme sprog (begge vil indgå i oversættelsesomkostningerne) osv.

Rapportgenerering

Følg disse 4 trin for at generere en omkostningsestimeringsrapport:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed
 2. Angiv dine statser for oversættere og korrekturlæsere
 3. Vælg det målsprog, du beregner disse satser for samt den periode, hvori den relevante kildetekst er blevet ændret eller tilføjet dit projekt
 4. Klik på Generér

Bemærk: Satser gemmes automatisk, når du klikker på Generér

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af estimerede oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Du kan angive flg. satser:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • TM Match - foreslåede oversættelser fra Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) Gentagelser vil blive beregnet iht. den sats, du angiver for TM-match.
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er * uoversat * uden match (uoversat uden TM-match og gentagelser) * mulig TM-match * gentagelser (Perfekte og 100% matches fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM) * ikke-godkendt tekst
 • Table with the list of untranslated and unapproved files in the project. With columns that include the amount of untranslated, unapproved, having 100% TM Match text and repetitions in each file listed

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocent.

Du kan angive flg. satser:

 • Oversættelse – foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • Oversættelse med match fra oversættelseshukommelse - oversættelser foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) samt anden tekstlighedsprocentdel af TM-matches. Gentagelser beregnes til den sats, du har angivet for 100% TM-macthes.
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er * uoversat * uden match (uoversat uden TM-match og gentagelser) * mulig TM-match * gentagelser (Perfekte og 100% matches fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM) * ikke-godkendt
 • Tabel med den angivne mængde Perfect, 100% og tre andre intervaller eller lighedsprocent af TM-matches fundet i projektet
 • Table with the list of untranslated and unapproved files in the project. With columns that include the amount of untranslated, unapproved, having TM Match text and repetitions in each file listed

Beregn Interne Fuzzy Matches

For at få en mere tilsigtet rapport omfattende forudsigelse af interne fuzzy matches, så afkryds Beregn Interne Fuzzy Matches.

På denne måde medregnes alle interne matches for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge.

Bemærk: Gentagelser beregnes til de satser, du har angivet for Oversættelse med TM-matchforslag.

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er uoversat, uden match (uoversat uden TM-match og intern match), mulig TM-match, intern match (strenge, som kan tilføjes TM, hvis de oversættes én efter én, som de optræder) samt ikke-godkendt
 • Tabel med den angivne mængde TM- og interne matches med forskellig lighedsprocent mellem projektstrengene
 • Table with the list of untranslated and unapproved files in the project. Сolumns include the amount of untranslated, unapproved, having TM Match and Internal Match text in each file listed

Tilføjelse af individuelle satser

You can create regular rates for one or all the target languages you are translating into or you can add individual rates for some specific languages. To add individual rates click on the More Options icon and choose Add Rates.

To choose the language or languages for individual rates click Edit Languages and then mark the ones you need. You can create as many individual rates as you need.

Oversættelsesomkostninger

Beregn de faktuelle oversættelsesomkostninger for at afregne med dine oversættere og korrekturlæsere.

Rapportgenerering

Følg disse 6 trin for at generere en oversættelsesomkostningsrapport:

 1. Vælg valuta og rapportenhed.
 2. Angiv dine statser for oversættere og korrekturlæsere.
 3. Select whether to calculate costs based on the project member’s role. If you select this checkbox all the translations and approvals made will be displayed, but the costs will be calculated based on the role of the project member. Which means, that costs for translations are calculated only for translators, costs for approvals – only for proofreaders. Note: contributions of the project members who are currently blocked, or with no access to the language are also listed, but not included in the cost.
 4. Vælg perioden, hvori projektoversættelser og -godkendelser blev foretaget.
 5. Vælg, hvorvidt rapporten skal grupperes efter sprog eller bruger.
 6. Klik på Generér.

Bemærk: Satser gemmes automatisk, når du klikker på Generér.

Rapportgenerering

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Du kan angive flg. satser:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • TM Match - foreslåede oversættelser fra Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke)
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Rapport for Simpel Tilstand

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Oplysninger om oversættere: profilfoto, login og registreret navn
 • Omkostninger: Samlet og adskilt for hver oversætter (for alle bidrag, for bidrag til et bestemt sprog, kendetegnet ved oversat og godkendt tekst af vedkommende)

Genereret simpel rapport

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocent.

Du kan angive flg. satser:

 • Oversættelse – foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • Oversættelse med match fra oversættelseshukommelse - oversættelser foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske, også konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) samt anden tekstlighedsprocentdel af TM-matches
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Justér Intervallerne

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Oplysninger om oversættere: profilfoto, login og registreret navn
 • Omkostninger: Samlet og adskilt for hver oversætter (for alle bidrag, for bidrag til et bestemt sprog, kendetegnet ved oversat og godkendt tekst af vedkommende)

Genereret fuzzy-rapport

Tilføjelse af individuelle satser

You can create regular rates for one or all the target languages you are translating into or you can add individual rates for some specific languages. For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

Tilføj satser

To choose the language or languages for Individual Rates click Edit Languages and then mark the ones you need. You can create as many Individual Rates as you need.

Redigér sprog

Topmedlemmer

For at se, hvem der har bidraget mest til projektoversættelsen, generér en liste over oversættere baseret på tidsperioder.

Generering af en liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer så angiv den tidsperiode, for hvilken du vil se oversætteraktivitet og rapportenheden.

Når du har angivet parametrene, klik på Generér for at se listen.

Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. To make a list of translators for a specific language choose the language you need from the drop-down menu above the list. To find a specific user use the search field next to the drop-down menu.To open the user’s profile page double-click on his name.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn - oversætteres logins og registrerede navne
 • Oversat - mængden af oversat kildeindhold
 • Mål - mængden af oversat målindhold (ikke tilgængeligt for strengerapportenhed, da mængden af kilde- og oversatte strenge altid er identiske)
 • Godkendt - mængden af godkendt indhold
 • Stemmer - antal afgivne stemmer

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser så sørge for at få slettet krænkende kommentarer og oversættelsesforslag.

Visning af anmeldte krænkelser

Du kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Vis krænkende forfattere - medlemmer, som foreslog krænkende oversættelser eller kommentarer
 • Vis krænkelsesanmeldere - medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser eller kommentarer

Rapporterede strenge angives i tabellen nedenfor. Du vil kunne Slette disse forslag og kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. In case you are not sure what to do with those strings you can open them in the editor to see additional context.

Blokering af Krænkelsesforfattere

For at blokere et medlem, som skriver krænkende kommentarer og oversættelser, åbnes vedkommendes profil ved at klikke på profilnavnet fremhævet i grønt under listen over oversættere eller der dobbeltklikke på posten.

Next, mark their role as blocked. Once you do this the translator you blocked won’t be able to make any contributions.

Mere om projektmedlemmernes profiler hér: Håndtering af Projektmedlemmers Profiler.

Var denne artikel nyttig?