Projektrapporter

Benyt fanen Rapporter for at tjekke din projektstatus, estimere og beregne oversættelsesomkostninger, holde styr på de mest aktive medlemmer samt sørge for, at der ikke er lrænkende oversættelser og kommentarer i projektetet.

For hver rapport kan du vælge en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn ekskl. mellemrum
 • Tegn inkl. mellemrum

Bemærk: For Krænkelsesrapporter er rapportenheden for forslag som standard opsat til strenge, da hele strengen eller kommentaren tæller som krænkende, ikke hvert særskilt ord.

For at eksportere en genereret rapport til din computer, klik på Eksportér og vælg filformat (CSV/XLSX).

Projektstatus

For at følge forløbet af dit projekt, tjekke vigtige aktiviteter baseret på tidsintervaller samt få en oversættelsesfærdiggørelsesprognose.

Øverst på siden finder du hovedstatistikkerne vedr. dit projekt:

 • Størrelse - den samlede mængde tekst i projektet
 • Oversætbare – tekstmængden, der er synlig for oversættere
 • Skjult – tekstmængden, der er skjult for oversættere. Ejer og administratorer kan se den
 • Dubletter – tekstmængden i strenge, der gentages i projektet

Tjek af aktiviteter

I Betjeningspanelet kan du tjekke aktiviteter baseret på 4 tidsperioder: Dag, uge, måned og år. Sammenligninger, vist i procent, tælles ved at sammenligne den valgte periode med den tilsvarende tidligere periode (vælger du f.eks. måned, sammenlignes den nuværende måned med den foregående).

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viserfor for alle sprog den samlede oversatte tekstmængde, tekst oversat af Oversættelseshukommelse samt tekst oversat vha. maskinoversættelse. For at tjekke tekst oversat for hvert sprog, klik på udvidelsespilen.

Korrekturlæsningsaktivitet

Dette diagram viser for alle sprog den samlede godkendte tekstmængde samt stemmeafgivelser. For at tjekke den godkendte tekst og de stemmer, som er afgivet for hvert sprog, klikkes på udvidelsespilen.

Kildestrengsaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tilføjet og fjernet kildetekst.

Oversættelsesfuldførelsesprognose

For at planlægge den samlede oversættelsesproces, så tjek Oversættelsesfuldførelsesprognosen, der baserer sig på projektaktiviteten i de sidste 14 dage. Diagrammet viser en omtrentlig tid for, hvornår visse sprog forventes at være oversat, såfremt det eksisterende tempo bevares.

Udgiftsestimering

For at planlægge dit budget, tælles de omtrentlige oversættelsesomkostninger. Udgiftsestimering giver mulighed for at angive oversættelsessatserne og se de omtrentlige omkostninger til oversættelse af aktuelt uoversatte projektstrenge.

Bemærk: Endelige oversættelsesomkostninger kan variere grundet forskellige faktorer såsom tilføjede eller slettede tekster, to personer, som oversætter samme streng til samme sprog (begge vil indgå i oversættelsesomkostningerne) osv.

Rapportgenerering

Følg disse 4 trin for at generere en omkostningsestimeringsrapport:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed
 2. Angiv dine statser for oversættere og korrekturlæsere
 3. Vælg det målsprog, du beregner disse satser for samt den periode, hvori den relevante kildetekst er blevet ændret eller tilføjet dit projekt
 4. Klik på Generér

Bemærk: Satser gemmes automatisk, når du klikker på Generér

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af estimerede oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Du kan angive flg. satser:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • TM Match - foreslåede oversættelser fra Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) Gentagelser vil blive beregnet iht. den sats, du angiver for TM-match.
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er * uoversat * uden match (uoversat uden TM-match og gentagelser) * mulig TM-match * gentagelser (Perfekte og 100% matches fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM) * ikke-godkendt tekst
 • Tabel med listen over uoversatte og ikke-godkendte filer i projektet. Med kolonner, som indeholder mængden af uoversat, ikke-godkendt, med 100% TM-match tekst samt gentagelser i hver fil angivet

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocent.

Du kan angive flg. satser:

 • Oversættelse - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • Oversættelse med match fra oversættelseshukommelse - oversættelser foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) samt anden tekstlighedsprocentdel af TM-matches. Gentagelser beregnes til den sats, du har angivet for 100% TM-macthes.
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er * uoversat * uden match (uoversat uden TM-match og gentagelser) * mulig TM-match * gentagelser (Perfekte og 100% matches fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM) * ikke-godkendt
 • Tabel med den angivne mængde Perfect, 100% og tre andre intervaller eller lighedsprocent af TM-matches fundet i projektet
 • Tabel med listen over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Med kolonner indeholdende tekstmængden over uoversat, ikke-godkendt, med TM-match samt gentagelser i hver angivet fil

Beregn Interne Fuzzy Matches

For at få en mere tilsigtet rapport omfattende forudsigelse af interne fuzzy matches, så afkryds Beregn Interne Fuzzy Matches.

På denne måde medregnes alle interne matches for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge.

Bemærk: Gentagelser beregnes til de satser, du har angivet for Oversættelse med TM-matchforslag.

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er uoversat, uden match (uoversat uden TM-match og intern match), mulig TM-match, intern match (strenge, som kan tilføjes TM, hvis de oversættes én efter én, som de optræder) samt ikke-godkendt
 • Tabel med den angivne mængde TM- og interne matches med forskellig lighedsprocent mellem projektstrengene
 • Tabel med listen over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonnerne indeholder for hver tekstfil mængden af tekst, som er * uoversat * ikke-godkendt * med TM-match * gentagelser

Tilføjelse af individuelle satser

Du kan oprette faste satser for et eller alle målsprog, der oversættes til, eller du kan tilføje individuelle satser for visse specifikke sprog.
For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

For at vælge sproget eller sprogene for individuelle satser, klik på Redigér Sprog og afkryds derefter de foretrukne. Du kan oprette lige så mange individuelle satser som behøvet.

Oversættelsesomkostninger

Beregn de faktuelle oversættelsesomkostninger for at afregne med dine oversættere og korrekturlæsere.

Rapportgenerering

Følg disse 6 trin for at generere en oversættelsesomkostningsrapport:

 1. Vælg valuta og rapportenhed.
 2. Angiv dine statser for oversættere og korrekturlæsere.
 3. Vælg om du skal beregne omkostninger baseret på projektmedlemmets rolle.
  Markerer du dette afkrydsningsfelt, vises alle oversættelser og godkendelser, men omkostningerne beregnes ud fra projektmedlemmets rolle. Dette betyder, at omkostninger til oversættelser kun beregnes for oversættere, og omkostninger til godkendelser kun for korrekturlæsere.
  Bemærk: Bidrag fra projektmedlemmer, som pt. er blokeret, eller uden adgang til sproget, vises også, men indgår ikke som en omkostning.
 4. Vælg perioden, hvori projektoversættelser og -godkendelser blev foretaget.
 5. Vælg, hvorvidt rapporten skal grupperes efter sprog eller bruger.
 6. Klik på Generér.

Bemærk: Satser gemmes automatisk, når du klikker Generér.

Rapportgenerering

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Du kan angive flg. satser:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • TM Match - foreslåede oversættelser fra Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke)
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Rapport for Simpel Tilstand

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Oplysninger om oversættere: profilfoto, login og registreret navn
 • Omkostninger: Samlet og adskilt for hver oversætter (for alle bidrag, for bidrag til et bestemt sprog, kendetegnet ved oversat og godkendt tekst af vedkommende)

Genereret simpel rapport

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocent.

Du kan angive flg. satser:

 • Oversættelse - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • Oversættelse med match fra oversættelseshukommelse - oversættelser foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske, også konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) samt anden tekstlighedsprocentdel af TM-matches
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Justér Intervallerne

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Oplysninger om oversættere: profilfoto, login og registreret navn
 • Omkostninger: Samlet og adskilt for hver oversætter (for alle bidrag, for bidrag til et bestemt sprog, kendetegnet ved oversat og godkendt tekst af vedkommende)

Genereret fuzzy-rapport

Tilføjelse af individuelle satser

Du kan oprette faste satser for et eller alle målsprog, der oversættes til, eller du kan tilføje individuelle satser for visse specifikke sprog.
For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

Tilføj satser

For at vælge sproget eller sprogene for individuelle satser, klik på Redigér Sprog og afkryds derefter de foretrukne.
Du kan oprette lige så mange individuelle satser som behøvet.

Redigér sprog

Topmedlemmer

For at se, hvem der har bidraget mest til projektoversættelsen, generér en liste over oversættere baseret på tidsperioder.

Generering af en liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer så angiv den tidsperiode, for hvilken du vil se oversætteraktivitet og rapportenheden.

Når du har angivet parametrene, klik på Generér for at se listen.

Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at generere en oversigt over oversættere for et bestemt sprog, så vælg det foretrukne sprog i rullemenuen over listen.<0 /> For at finde én bestemt oversætter, så benyt søgefeltet ved siden af rullemenuen. For at åbne oversætterens profilside, dobbeltklikkes på vedkommendes navn.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn - oversætteres logins og registrerede navne
 • Oversat - mængden af oversat kildeindhold
 • Mål - mængden af oversat målindhold (ikke tilgængeligt for strengerapportenhed, da mængden af kilde- og oversatte strenge altid er identiske)
 • Godkendt - mængden af godkendt indhold
 • Stemmer - antal afgivne stemmer

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser så sørge for at få slettet krænkende kommentarer og oversættelsesforslag.

Visning af anmeldte krænkelser

Du kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Vis krænkende forfattere - medlemmer, som foreslog krænkende oversættelser eller kommentarer
 • Vis krænkelsesanmeldere - medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser eller kommentarer

Anmeldte strenge optræder i tabellen nedenfor.
Du vil kunne Slette disse forslag og kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende.
Er du usikker på håndteringen af disse strenge, kan du åbne dem i redigeringsværktøjet for at se yderligere kontekst.

Blokering af Krænkelsesforfattere

For at blokere et medlem, som skriver krænkende kommentarer og oversættelser, åbnes vedkommendes profil ved at klikke på profilnavnet fremhævet i grønt under listen over oversættere eller der dobbeltklikke på posten.

Markér derefter vedkommendes rolle som blokeret. Når dette er gjort, vil oversætteren ikke længere kunne bidrage.

Mere om projektmedlemmernes profiler hér: Håndtering af Projektmedlemmers Profiler.

Var denne artikel nyttig?