Projektrapporter

Benyt fanen Rapporter for at tjekke din projektstatus, estimere og beregne oversættelsesomkostninger, holde styr på de mest aktive medlemmer samt sørge for, at der ikke er lrænkende oversættelser og kommentarer i projektetet.

For hver rapport kan du vælge en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn ekskl. mellemrum
 • Tegn inkl. mellemrum

Bemærk: For Krænkelsesrapporter er rapportenhed for forslag som standard sat til strenge, da hele strengen eller kommentaren tæller som en krænkelse, ikke hvert enkelt ord.

For at eksportere en genereret rapport til din computer, klik på Eksportér og vælg filformat (CSV/XLSX).

Projektstatus

For at følge forløbet af dit projekt, tjekke vigtige aktiviteter baseret på tidsintervaller samt få en oversættelsesfærdiggørelsesprognose.

Øverst på siden finder du hovedstatistikkerne vedr. dit projekt:

 • Størrelse - den samlede mængde tekst i projektet
 • Oversætbare – tekstmængden, der er synlig for oversættere
 • Skjult – mængden af tekst er skjult for oversættere. Ejer og administratorer kan se det
 • Dubletter – tekstmængden i strenge, der gentages i projektet

Tjek af aktiviteter

I Betjeningspanelet kan du tjekke aktiviteter baseret på 4 tidsperioder: Dag, uge, måned og år. Sammenligninger, vist i procent, tælles ved at sammenligne den valgte periode med den tilsvarende tidligere periode (vælger du f.eks. måned, sammenlignes den nuværende måned med den foregående).

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viserfor for alle sprog den samlede oversatte tekstmængde, tekst oversat af Oversættelseshukommelse samt tekst oversat vha. maskinoversættelse. For at tjekke tekst oversat for hvert sprog, klik på udvidelsespilen.

Korrekturlæsningsaktivitet

Diagrammet viser den samlede mængde godkendt tekst samt stemmeafgivelser for alle sprog. For at tjekke godkendt tekst og stemmeafgivelse for hvert sprog, klik på udvid-pilen.

Kildestrengsaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tilføjet og fjernet kildetekst.

Oversættelsesfuldførelsesprognose

For at planlægge den samlede oversættelsesproces, så tjek Oversættelsesfuldførelsesprognosen, der baserer sig på projektaktiviteten i de sidste 14 dage. Diagrammet viser en omtrentlig tid for, hvornår visse sprog forventes at være oversat, såfremt det eksisterende tempo bevares.

Udgiftsestimering

For at planlægge dit budget, tælles de omtrentlige oversættelsesomkostninger. Udgiftsestimering giver mulighed for at angive oversættelsessatserne og se de omtrentlige omkostninger til oversættelse af aktuelt uoversatte projektstrenge.

Bemærk: Endelige oversættelsesomkostninger kan variere grundet forskellige faktorer såsom tilføjede eller slettede tekster, to personer, som oversætter samme streng til samme sprog (begge vil indgå i oversættelsesomkostningerne) osv.

Rapportgenerering

Følg disse 4 trin for at generere en omkostningsestimeringsrapport:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed
 2. Angiv dine statser for oversættere og korrekturlæsere
 3. Vælg det målsprog, du beregner disse satser for samt den periode, hvori den relevante kildetekst er blevet ændret eller tilføjet dit projekt
 4. Klik på Generér

Bemærk: Satser gemmes automatisk, når du klikker på Generér

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af estimerede oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Du kan angive flg. satser:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • TM Match - foreslåede oversættelser fra Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) Gentagelser vil blive beregnet iht. den sats, du angiver for TM-match.
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er * uoversat * uden match (uoversat uden TM-match og gentagelser) * mulig TM-match * gentagelser (Perfekte og 100% matches fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM) * ikke-godkendt tekst
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Med kolonner, som udtrykker mængden af uoversatte, ikke-godkendte, har 100% TM Match tekst samt gentagelser for hver anført fil

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocent.

Du kan angive flg. satser:

 • Oversættelse – foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • Oversættelse med match fra oversættelseshukommelse - oversættelser foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) samt anden tekstlighedsprocentdel af TM-matches. Gentagelser beregnes til den sats, du har angivet for 100% TM-macthes.
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er * uoversat * uden match (uoversat uden TM-match og gentagelser) * mulig TM-match * gentagelser (Perfekte og 100% matches fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM) * ikke-godkendt
 • Tabel med den angivne mængde Perfect, 100% og tre andre intervaller eller lighedsprocent af TM-matches fundet i projektet
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Med kolonner, som udtrykker mængden af uoversatte, ikke-godkendte, har TM Match tekst samt gentagelser for hver anført fil

Beregn Interne Fuzzy Matches

For at få en mere tilsigtet rapport omfattende forudsigelse af interne fuzzy matches, så afkryds Beregn Interne Fuzzy Matches.

På denne måde medregnes alle interne matches for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge.

Bemærk: Gentagelser beregnes til de satser, du har angivet for Oversættelse med TM-matchforslag.

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning
 • Mængden af tekst, som er uoversat, uden match (uoversat uden TM-match og intern match), mulig TM-match, intern match (strenge, som kan tilføjes TM, hvis de oversættes én efter én, som de optræder) samt ikke-godkendt
 • Tabel med den angivne mængde TM- og interne matches med forskellig lighedsprocent mellem projektstrengene
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner, som udtrykker mængden af uoversatte, ikke-godkendte, har TM Match samt Intern Match tekst for hver anført fil

Tilføjelse af individuelle satser

Du kan oprette faste satser gældende for alle målsprogene, hvortil der oversættes, eller du kan tilføje individuelle satser for visse specifikke sprog. For at tilføje individuelle satser, så klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

For at vælge det eller de sprog med individuelle satser, så klik på Redigér sprog, og markér derefter de relevante sprog. Der kan oprette lige så mange individuelle satser, som ønsket.

Oversættelsesomkostninger

Beregn de faktuelle oversættelsesomkostninger for at afregne med dine oversættere og korrekturlæsere.

Rapportgenerering

Følg disse 6 trin for at generere en oversættelsesomkostningsrapport:

 1. Vælg valuta og rapportenhed.
 2. Angiv dine statser for oversættere og korrekturlæsere.
 3. Vælg, hvorvidt omkostningberegning baseres på projektmedlemmets rolle. Markeres dette afkrydsningsfelt, vil alle foretagne oversættelser og godkendelser blive vist, men omkostningsberegningen vil baserer sig på projektmedlemmets rolle. hvilket betyder, at oversættelsesomkostningerne kun beregnes for oversættere, og udgifter til godkendelser kun for korrekturlæsere. Bemærk: Bidrag fra de projektmedlemmer, som i øjeblikket er blokeret eller uden adgang til sproget, anføres også, men inkluderes ikke i udgiften.
 4. Vælg perioden, hvori projektoversættelser og -godkendelser blev foretaget.
 5. Vælg, hvorvidt rapporten skal grupperes efter sprog eller bruger.
 6. Klik på Generér.

Bemærk: Satser gemmes automatisk, når du klikker på Generér.

Rapportgenerering

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Du kan angive flg. satser:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • TM Match - foreslåede oversættelser fra Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke)
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Rapport for Simpel Tilstand

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Oplysninger om oversættere: profilfoto, login og registreret navn
 • Omkostninger: Samlet og adskilt for hver oversætter (for alle bidrag, for bidrag til et bestemt sprog, kendetegnet ved oversat og godkendt tekst af vedkommende)

Genereret simpel rapport

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocent.

Du kan angive flg. satser:

 • Oversættelse – foreslåede oversættelser. Hvis strengen har flere oversættelser foretaget af samme oversætter, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige oversætter, medregnes de alle.
 • Oversættelse med match fra oversættelseshukommelse - oversættelser foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske, også konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) samt anden tekstlighedsprocentdel af TM-matches
 • Godkendelse - godkendte oversættelser

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Justér Intervallerne

Når rapporten er genereret, kan du se:

 • Oplysninger om oversættere: profilfoto, login og registreret navn
 • Omkostninger: Samlet og adskilt for hver oversætter (for alle bidrag, for bidrag til et bestemt sprog, kendetegnet ved oversat og godkendt tekst af vedkommende)

Genereret fuzzy-rapport

Tilføjelse af individuelle satser

Du kan oprette faste satser gældende for alle målsprogene, hvortil der oversættes, eller du kan tilføje individuelle satser for visse specifikke sprog. For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

Tilføj satser

For at vælge det eller de sprog til individuelle satser, så klik på Redigér sprog, og markér derefter de relevante sprog. Der kan oprette lige så mange individuelle satser, som ønsket.

Redigér sprog

Topmedlemmer

For at se, hvem der har bidraget mest til projektoversættelsen, generér en liste over oversættere baseret på tidsperioder.

Generering af en liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer så angiv den tidsperiode, for hvilken du vil se oversætteraktivitet og rapportenheden.

Når du har angivet parametrene, klik på Generér for at se listen.

Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at oprette en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg det ønskede sprog fra rullemenuen ovenover listen. Benyt søgefeltet ved siden af rullemenuen for at finde en bestemt bruger. For at åbne brugerens profil, så dobbeltklik på brugernavnet.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn - oversætteres logins og registrerede navne
 • Oversat - mængden af oversat kildeindhold
 • Mål - mængden af oversat målindhold (ikke tilgængeligt for strengerapportenhed, da mængden af kilde- og oversatte strenge altid er identiske)
 • Godkendt - mængden af godkendt indhold
 • Stemmer - antal afgivne stemmer

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser så sørge for at få slettet krænkende kommentarer og oversættelsesforslag.

Visning af anmeldte krænkelser

Du kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Vis krænkende forfattere - medlemmer, som foreslog krænkende oversættelser eller kommentarer
 • Vis krænkelsesanmeldere - medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser eller kommentarer

Rapporterede strenge angives i tabellen nedenfor. Du vil kunne Slette disse forslag og kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. Er du usikker på, hvad du skal gøre med sådanne strenge, kan du åbne dem i Redigeringsværktøjet for at se yderligere kontekst.

Blokering af Krænkelsesforfattere

For at blokere et medlem, som skriver krænkende kommentarer og oversættelser, åbnes vedkommendes profil ved at klikke på profilnavnet fremhævet i grønt under listen over oversættere eller der dobbeltklikke på posten.

Markér dernæst deres rolle som blokeret. Når dette er gjort, vil den blokerede oversætter ikke længere kunne bidrage.

Mere om projektmedlemmernes profiler hér: Håndtering af Projektmedlemmers Profiler.

Var denne artikel nyttig?