Projektrapporter

Benyt fanen Rapporter for at tjekke projektstatus, estimere og beregne oversættelsesomkostninger, holde styr på de mest aktive medlemmer samt sørge for, at der ikke er krænkende oversættelser og kommentarer i projektet.

For hver rapport kan der vælges en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn uden mellemrum
 • Tegn med mellemrum

Rapportenheder

Bemærk: For Krænkelsesrapporter er rapportenheden for forslag som standard opsat til strenge, da hele strengen eller kommentaren tæller som krænkende, ikke hvert særskilt ord.

For at eksportere en genereret rapport til en computer, så klik på Eksportér og vælg filformat (XLSX/CSV/JSON).

Projektstatus

For at følge forløbet af projektet, tjekke vigtige aktiviteter baseret på tidsintervaller samt få en oversættelsesprognose.

Bemærk: Projektstatusrapport viser oplysninger om alle oversættelser foretaget i projektet (herunder dubletoversættelser foretaget af samme oversætter, fjernede oversættelser mv.).

Større statistikker vedr. projektet kan findes øverst på siden:

 • Størrelse – den samlede mængde tekst i projektet.
 • Oversættelig – tekstmængden synlig for oversættere.
 • Kildesprog – projektkildesproget.
 • Målsprog – antal projektmålsprog.
 • Medlemmer – antal projektdeltagere.
 • Administratorer – antal projektadministratorer.
 • Skjult – mængden af tekst skjult for oversættere. Synlige for ejer og administratorer.
 • Dubletter – tekstmængden i strenge gentaget i projektet.

Projektstatus

Tjek af aktiviteter

Der kan tjekkes aktiviteter baseret på 4 de tidsintervaller dag, uge, måned, år. Sammenligninger, vist i procent, tælles ved at sammenligne den valgte periode med den tilsvarende tidligere periode (vælges f.eks. måned, sammenlignes den nuværende måned med den foregående).

Rapportbetjeningspanel

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viser for alle sprog den samlede oversatte tekstmængde, tekst oversat af Oversættelseshukommelse samt tekst oversat vha. Maskinoversættelse. Klik på udvidelsespilen for at tjekke tekst oversat for hvert sprog.

Oversættelsesaktivitet

Korrekturlæsningsaktivitet

Diagrammet viser den samlede mængde godkendt tekst samt stemmeafgivelser for alle sprog. Klik på udvid-pilen for at tjekke godkendt tekst og stemmeafgivelse for hvert sprog.

Korrekturlæsningsaktivitet

Kildestrengsaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tilføjet og fjernet kildetekst.

Kildestrengsaktivitet

Oversættelsesprognose

Oversættelsesprognoseafsnittet muliggør bedre planlægning af den samlede oversættelsesproces. Rapporten er baseret på projektaktiviteten de seneste 14 dage, og det er mest nyttige, hvis der dagligt er en mere eller mindre støt fremdrift. Den afsluttede linjen på diagrammet angiver et omtrentligt tidspunkt for afslutningen på den specifikke sprogoversættelse.

Oversættelsesprognose

Udgiftsestimering

Brug denne rapport til budgetplanlægning og opgørelse af de omtrentlige oversættelsesomkostninger. Opsæt oversættelses- og godkendelsessatser for at se omkostninger for uoversatte og ikke-godkendte projektstrenge.

Bemærk: Endelige oversættelsesudgifter kan variere grundet forskellige faktorer såsom tilføjede eller slettede tekster, flere personer, som oversætter samme streng til samme sprog (begge vil indgå som oversættelsesudgifter) mv.

Rapportgenerering

Følg disse trin for at generere rapporten Omkostningsestimering:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed.
 2. Angiv oversættelses- og godkendelsessatser.
 3. Vælg det målsprog, disse satser skal bruges på, en tidsperiode, hvor kildeteksten blev ændret eller tilføjet projektet samt ønskede kildefiler.
 4. Klik på Generér.
Bemærk: Satser gemmes automatisk, når man klikker på Generér.

Generering af Omkostningsestimering

Rapport, Simpel tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af estimerede oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Flg. satser kan angives:

 • Ingen match – for hver manuelt udførte oversættelse. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst) eller 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst). Gentagelser beregnes til den sats, man har angivet for TM-macth.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapporter, Simpel tilstand

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning.
 • Mængden af uoversatte tekster.
 • Mængden af uoversatte tekster uden TM-match og gentagelser.
 • Mængden af tekster med mulig TM-match.
 • Mængden af gentagelser - Perfekt og 100% match fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM.
 • Mængden af ikke-godkendte tekster.
 • Den anslåede udgiftsbesparelse for oversættelser foretaget med TM-forslag.
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner omfatter mængden af uoversatte, ikke-godkendte, med 100% TM Match tekst samt gentagelser for hver anført fil.

Rapporter, Omkostninger enkel

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocenter.

Flg. satser kan angives:

 • Oversættelse – for hver manuelt udført oversættelse. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Oversættelse med TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst), 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst) og anden tekstlighedsprocent af TM-matches. Gentagelser beregnes til den sats, man har angivet for TM-macth.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapporter, Fuzzy TM

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, så klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Rapporter, Justér udstrækning

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning.
 • Mængden af uoversatte tekster.
 • Mængden af uoversatte tekster uden TM-match og gentagelser.
 • Mængden af tekster med mulig TM-match.
 • Mængden af gentagelser - Perfekt og 100% match fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM.
 • Mængden af ikke-godkendte tekster.
 • Den anslåede udgiftsbesparelse for oversættelser foretaget med TM-forslag.
 • Tabel med den angivne mængde Perfect, 100% og tre øvrige udstrækninger af lighedsprocent for TM-match fundet i projektet.
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner omfatter mængden af uoversatte, ikke-godkendte, med TM-match tekst samt gentagelser for hver anført fil.

Rapporter, Fuzzy

Beregn Interne Fuzzy-match

Interne Fuzzy-match - Fuzzy TM-match fundet blandt de uoversatte strenge, som potentielt kan tilføjes TM. Hvis f.eks. den første streng i filen er Bekræft brugernavn, og den sidste er Bekræft brugernavn igen, vil der foreligge en intern fuzzy-match.

For at få en mere tilsigtet rapport omfattende forudsigelse af interne fuzzy matches, så afkryds Beregn Interne Fuzzy-match.

Beregning af Interne Fuzzy-match

På denne måde medregnes alle interne match for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk dog, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge.

Bemærk: Gentagelser beregnes til de satser, man har angivet for Oversættelse med TM-matchforslag.

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Omkostningerne til oversættelse og korrekturlæsning.
 • Mængden af uoversatte tekster.
 • Mængden af uoversatte tekster uden TM-match og gentagelser.
 • Mængden af tekster med mulig TM-match.
 • Mængden af interne fuzzy-match.
 • Mængden af ikke-godkendte tekster.
 • Den anslåede udgiftsbesparelse for oversættelser foretaget med TM-forslag.
 • Tabel med den angivne mængde TM- og interne match med forskellige lighedsprocenter i projektstrengene.
 • Tabel med liste over uoversatte og ikke-godkendte projektfiler. Kolonner omfatter mængden af uoversatte, ikke-godkendte, med TM-match samt Interne Match tekst for hver anført fil.

Genereret rapport med Interne Fuzzy-match

Tilføjelse af individuelle satser

Der kan oprettes faste satser for ét eller alle målsprog, hvortil der oversættes, eller individuelle satser kan tilføjes for bestemte sprog. Klik på Tilføj satser for at tilføje en individuel sats.

Tilføjelse af individuelle satser

For at vælge det eller de sprog med individuelle satser, så klik på Redigér sprog og markér de relevante sprog. Individuelle satser kan oprettes i det ønskede omfang.

Sprogudvælgelse

Oversættelsesomkostning

Brug denne rapport til at beregne de reelle oversættelsesgebyr, som oversættere og korrekturlæsere skal betales.

Rapportgenerering

Følg disse trin for at generere en Oversættelsesomkostningsrapport:

 1. Vælg valuta og rapportenhed.
 2. Angiv statserne for oversættere og korrekturlæsere.
 3. Vælg, hvorvidt omkostningsberegning skal baseres på projektmedlemsrolle. Vælges dette afkrydsningsfelt, vil alle oversættelser og godkendelser blive vist, men omkostningerne vil blive beregnet ud fra projektmedlemsrollen, hvilket betyder, at omkostningerne til oversættelser kun beregnes for oversættere, omkostninger til godkendelse – kun for korrekturlæsere.
  Bemærk: Bidrag fra de projektmedlemmer, som pt. er blokeret eller uden adgang til sproget, anføres også, men inkluderes ikke i udgiften.
 4. Vælg perioden, hvori projektoversættelser og -godkendelser blev foretaget.
 5. Vælg, hvorvidt rapporten skal grupperes efter sprog eller et medlem.
 6. Klik på Generér.
Bemærk: Satser gemmes automatisk, når man klikker på Generér.

Generering af Oversættelsesomkostninger

Rapport for Simpel Tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Flg. satser kan angives:

 • Ingen match – for hver manuelt udførte oversættelse. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst) eller 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst).
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapport, Simpel tilstand

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Oplysninger om oversættere: Profilfoto, brugernavn og fulde navn.
 • Omkostninger: Samlet og individuelt for hver oversætter (for alle bidrag, bidrag til ét bestemt sprog skelnet til oversat og godkendt tekst af et medlem), og beløbet for besparelser for oversættelser foretaget via TM-forslag.

Genereret simpel rapport

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocenter.

Flg. satser kan angives:

 • Ingen match – for hver manuelt udførte oversættelse. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Oversættelse med TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst), 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst) og anden tekstlighedsprocent af TM-matches.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, så klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Justér intervaller

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Oplysninger om oversættere: Profilfoto, brugernavn og fulde navn.
 • Omkostninger: Samlet og individuelt for hver oversætter (for alle bidrag, bidrag til ét bestemt sprog skelnet til oversat og godkendt tekst af et medlem), og beløbet for besparelser for oversættelser foretaget via TM-forslag.

Genereret fuzzy-rapport

Tilføjelse af individuelle satser

Der kan oprettes faste satser for ét eller alle målsprog, hvortil der oversættes, eller individuelle satser kan tilføjes for bestemte sprog. Klik på Tilføj satser for at tilføje individuelle satser.

Tilføj satser

For at vælge det/de sprog med individuelle satser, så klik på Redigér sprog og markér de relevante sprog. Der kan oprettes lige så mange individuelle satser, som ønsket.

Redigér sprog

Topmedlemmer

Generér en liste over oversættere baseret på tidsperioder for at se, hvem der har bidraget mest til projektoversættelsen.

Generering af liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer, så angiv den tidsperiode, for hvilken man vil se oversætteraktivitet samt rapportenheden. Når parametrene er angivet, klik på Generér for at se listen. Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at oprette en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg sproget fra rullemenuen ovenover listen. Benyt søgefeltet ud for rullemenuen for f.eks. at finde ét bestemt medlem. Dobbeltklik på navnet for at åbne et medlems profilside.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn – oversætters fulde navn og brugernavn.
 • Sprog – projektsprog.
 • Oversat – mængden af oversat kildeindhold.
 • Målord – mængden af oversat målindhold.
  Denne parameter er utilgængelig for strengerapportenhederne, da antallet af kildestrenge og oversatte strenge altid er identisk.
 • Godkendt – mængden af godkendt indhold.
 • Stemmer – antallet af stemmer på en oversætter.
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af opstemmninger en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af nedstemmninger en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • “Vindende” – antallet af godkendelser en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • Tilmeldt – datoen, en bruger blev projektmedlem.

For at vise eller skjule kolonner, så klik på øverste højre side af tabellen og vælg kolonner.

Generering af liste over Topmedlemmer

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser, så sørg for at få slettet kommentarer og oversættelsesforslag af krænkende art.

Visning af anmeldte krænkelser

Man kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Krænkende forfattere – medlemmer, som har skrevet krænkende oversættelser/kommentarer.
 • Krænkelsesanmeldere – medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser/kommentarer.

Visning af anmeldte krænkelser

Anmeldte strenge vil fremgå i tabellen nedenfor. Man vil kunne Slette sådanne forslag/kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. Er man usikker på, hvad der skal gøres med sådanne strenge, kan de åbnes i Redigeringsværktøjet mhp. at se yderligere kontekst.

Håndtering af strenge med krænkelsesanmeldelser

Blokering af Krænkende brugere

Følg disse trin for at blokere personer, som skriver krænkende kommentarer eller oversættelser:

 1. Åbn vedkommendes profil med et dobbeltklik på brugernavnet på oversætterlisten.
 2. Skift vedkommendes rolle til Blokeret.

Når dette gøres, vil den blokerede oversætter ikke længere kunne tilgå projektet.

Blokering af Krænkende brugere

Se også

Var denne artikel nyttig?