Oversættelsesstrategier

Når projektet er oprettet og filer til oversættelse er uploadet, skal det afgøres, hvem der skal oversætte og korrekturlæse indholdet. Denne artikel dækker alle de mulige tilgange, som kan bruges/kombineres til opfyldelse af behov og præferencer.

Invitér dit team af oversættere

Invitér så mange oversættere og korrekturlæsere til projektet, som kræves. Der kan også gives administratoradgang til en ledende oversætter eller projektadministrator mhp. at forestå oversættelsesprocessen (tilføje oversættere, overholde deadlines og opretholde kvaliteten).

Send e-mailinvitationer eller del et invitationlink med adgang til lokaliseringsprojektet. Der kan inviteres:

  • Interne oversættere
  • Freelancere
  • Oversættelsesbureauer, man allerede samarbejder med

Håndtér projektmedlemmer via fanen Medlemmer. You can invite translators or proofreaders, granting them access to the specific target languages.

Bestil professionelle oversættelser

Crowdin Vendors Marketplace includes professional translation agencies you can hire to translate and proofread your project files. To see the list of all available vendors, open Store > Vendors.

Some of the transition agencies are integrated with Crowdin via API. These agencies are marked with icon next to their names in the marketplace. When you decide to work with them, Crowdin forwards your untranslated data directly to the agency, and after the translation is completed, it is uploaded back to the project.

Professionel oversættelse er en betalingstjeneste, hvor den omtrentlige pris for et projekt beregnes eller forhandles ifm. købsprocessen.

Opsætte Maskinoversættelsesmotorer

Crowdin integrates with the most popular Machine Translation (MT) engines such as Microsoft Translator, Google Translate, Google AutoML Translation, DeepL Translator, Watson (IBM) Language Translator, and Amazon Translate.

Configure these engines to use manual or automated pre-translation via MT. A human translator can also review those translations and do post-editing if needed. Otherwise, you can configure an MT of your choice so the machine translations will be shown in the Editor as suggestions to assist your translators.

Read more about Pre-Translation via Machine Translation.

Engagere dit fællesskab

If you have a popular product and an active community around it that would like to help you with translations, feel free to start crowdsourcing. It’s a good practice to cooperate with members on a volunteer basis and reward their efforts, providing them with some goods/discounts or in any other way that works for both parties.

When working with the community translators, a good workflow looks the following way: community translators translate the project, and when the translations are finished, you can order professional proofreading from a translation agency to ensure high translation quality.

Se også

Var denne artikel nyttig?