Oversættelsesstrategier

Når projektet er oprettet og filer til oversættelse er uploadet, skal det afgøres, hvem der skal oversætte og korrekturlæse indholdet. Denne artikel dækker alle de mulige tilgange, som kan bruges/kombineres til opfyldelse af behov og præferencer.

Invitér dit team af oversættere

Invitér så mange oversættere og korrekturlæsere til projektet, som kræves. Der kan også gives administratoradgang til en ledende oversætter eller projektadministrator mhp. at forestå oversættelsesprocessen (tilføje oversættere, overholde deadlines og opretholde kvaliteten).

Send e-mailinvitationer eller del et invitationlink med adgang til lokaliseringsprojektet. Der kan inviteres:

  • Interne oversættere
  • Freelancere
  • Oversættelsesbureauer, man allerede samarbejder med

Håndtér projektmedlemmer via fanen Medlemmer. For at invitere oversættere/korrekturlæsere, og give dem adgang til relevante målsprog, så vælg Modereret projekttilmeldelse på fanen Indstillinger.

Læs mere om Avanceret projektopsætning.

Bestil professionelle oversættelser

Crowdins Leverandørmarkedsplads omfatter professionelle oversættelsesbureauer, som kan ansættes til at oversætte og korrekturlæse projektfiler. Åbn menuen Ressourcer og vælg Leverandører for at tjekke listen over alle tilgængelige leverandører.

Nogle af oversættelsesbureauerne er integreret i Crowdin via API’er. Disse bureauer har et -tegn ved siden af deres navne på markedspladsen. Når man vælger at købe oversættelse fra dem, videresender Crowdin de uoversatte data direkte til bureauet, og efter at oversættelsen er færdiggjort, uploades den direkte til projektet.

Professionel oversættelse er en betalingstjeneste, hvor den omtrentlige pris for et projekt beregnes eller forhandles ifm. købsprocessen.

Opsætte Maskinoversættelsesmotorer

Crowdin integrates with the most popular Machine Translation (MT) engines such as Microsoft Translator, Google Translate, Google AutoML Translation, DeepL Translator, Watson (IBM) Language Translator, and Amazon Translate.

Opsæt disse motorer for brug af manuel eller automatisk præoversættelse via MT. En menneskelig oversætter bør også gennemgå disse oversættelser for at udføre evt. efterredigering. Alternativt kan man opsætte en MT efter eget valg, så maskinoversættelser vil fremgå i redigeringsværktøjet som forslag til oversætterne.

Læs mere om Præoversættelse via maskinoversættelse.

Engagere dit fællesskab

Har man et populært produkt og et aktivt fællesskab omkring det, der gerne vil hjælpe med oversættelsen, så start med crowdsourcing. Det er god praksis at samarbejde med brugerne på frivillig basis og belønne deres indsats, give dem nogle varer/rabatter eller andet, der fungerer for begge parter.

Ved arbejder med fællesskabets oversættere, ser en god arbejdsgang ud på flg. måde: Fællesskabsoversættere oversætter projektet, og når oversættelserne er færdige, kan man bestille professionel korrekturlæsning fra et oversættelsesbureau for at sikre høj oversættelseskvalitet.

Se også

Var denne artikel nyttig?