Azure Repos-integration

Integration med Azure Repos synkroniserer kilde- og oversættelsesfiler mellem din Azure Repos-repositorie og oversættelsesprojektet i Crowdin. Alle oversatte og godkendte filer pushes automatisk som en pull-forespørgsel til l10n-grenen i Azure Repos-repositoriet.

Tilslutning af Azure Repos og Crowdin

  1. Åbn Projektindstillinger, fanen Integrationer i Crowdin, klik på Opsæt Integration.

  2. Godkend dernæst forbindelsen til Crowdin fra Azure Repos:

  3. I pop-up dialog vælges dit repositorie samt grene, som skal oversættes. Det anbefales at skifte Duplicate Strenge til Vis (anbefales til versioner), så identiske strenge vil være skjult grene imellem. Læs mere om Dubletstrenge.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og dine sprog er klar til idriftsættelse, sender Crowdin en pull request med oversættelser til dit versionsstyringssystem. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Crowdin en yderligere tjenestegren med oversættelser. Der committes ikke direkte til master-grenen, så du kan verificere oversættelser først.

Som standard føjes l10n_ til det oprettede tjenestegrensnavn. Om nødvendigt kan det let ændres.

Synkroniseringstidsplan

Synkronisering afvikles automatisk hvert 10. minut. Du kan, om nødvendigt, ændre opdateringsinterval under Avancerede Indstillinger for integrationen. For at opsætte synkroniseringstidsplan – klik på Redigér, og klik dernæst på Vis Avancerede Indstillinger.

Azure Repos-synktidspunkt

Grene at auto-synke

Når du er opsætter integration, vælger du eksisterende depotgrene, som skal føjes til Crowdin-projektet. For automatisk at tilføje fremtiden grene fra Azure Repos at Crowdin, så opret et mønster for grennavnene under Avancerede Indstillinger for integration.

F.eks. kan mønstret *feature tilføjes i Azure Repos-integrationsindstillingerne. Fremtidige grene, som indeholder dette ord i slutningen af titlen, vil i så fald blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

  1. Klik på Redigér i Azure Repos-integrationsafsnittet.
  2. I pop-up dialogen klik på Vis Avancerede Indstillinger i nederste venstre hjørne.
  3. I feltet Grene til Automatisk Synk-feltet kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' og andre for at identificere de nødvendige grene.
  4. Klik på Gem.

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, og hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot. Ser du et rødt ikon med et udråbstegn ved siden af tjenestegrensnavnet, betyder det, at du ikke har valgt indhold til synkronisering.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan man vælger et indhold til synkronisering online.

Oprettelse af opsætningsfil

Opsætningsfilen crowdin.yaml skal gemmes i Azure Repos-repositoriet sammen med hver enkelte gren, som skal oversættes, således at Crowdin ved, hvilke filer, som skal sendes til oversættelser.

Den skal have den samme struktur som krævet til Synkroniseringsværktøjet, men projektets akkreditiver bør af sikkerhedsårsager ikke gemmes i filens overskrift. Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Når integration er opsat, lagres alle relaterede oplysninger på samme sted Projektindstillinger, fanen Integrationer, afsníttet Azure Repos. Som standard behandles synkronisering automatisk hvert 10. minut. Vil du starte synkronisering straks, så klik på Synk nu.

Azure Repos synk nu

Se også

Var denne artikel nyttig?