Online-redigeringsværktøj

Translations are made in the Editor. It can be viewed in Translation or Proofreading/Voting Mode. Typically Translation Mode is enabled.

Note: In Proofreading/Voting Mode translators can only vote for the best translations, while managers and proofreaders can approve the best translations.

For at skifte mellem tilstande, åbn menuen i øverste venstre hjørne, vælg Vis og den nødvendige Redigeringsfværktøjstilstand.

Oversættelsestilstand

Benyt denne tilstand ved oversættelse af strenge.

Strengeliste

I venstre sektion kan du se en liste over strenge i den valgte fil. En aktiv streng vises fremhævet. Alle detaljer om strengen vises i hhv. den centrale samt højre sektion.

Strenge kan have flg. statusser:

 • - uoversat
 • - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformer er uoversætte)
 • - oversat
 • - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformer ikke er godkendt)
 • - godkendt
 • - skjult (kun synlig for projektadministratorer og korrekturlæsere)

If a string is marked with a message icon, this means that there are comments to the string. In case, this icon has an exclamatory mark, unresolved issues exist.

While translating the content of an HTML, XML, TXT and some other file formats, a list of strings is displayed as a file preview. Statuses of the strings are marked with the following colors:

 • Rød - uoversat
 • Lysegrøn - oversat
 • Grøn - godkendt

En aktiv streng er fremhævet med farven gul.

For at skifte til en standardtilstand og se en liste over strenge, så klik på ikonet . For at slå oversættelsesforhåmdsvisningstilstand fra, s klik på ikonet <0 />{: .icon-30 }.

Oversættelse

For at begynde oversættelse, så vælg den uoversatte streng fra det venstre afsnit. Den vises så i det øverste midterfelt Kildetekst. Dette felt viser også en evt. strengrelateret kontekst. Dette kan være tekniske detaljer, forklaring af, hvor linjen vises i selve produktet eller skærmfotos visennde strengenes placering i et reelt produkt.

Har kildestrengen ingen kontekst, og det ikke er klart, hvordan man oversætter den, så klik på Anmod og en projektleder underrettes om, at yderligere forklaring behøves.

For at skjule konteksten, å klik på visningsknappen ved siden af Kontekst under Kildestrengsområdet.

Enter the translation into the field under the original text on the central section and click Save. You will be automatically redirected to the next string.

Under oversættelsesområdet er der en liste over forslag fra andre projektmedlemmer, Oversættelseshukonnelsen og Maskinoversættere. Klikkes på et af forslagene, indsættes dette i oversættelsesområdet. Benyt det som grundlaget for dit eget outputforslag.

If you see, that there is already a correct suggestion, vote for it. This will help proofreader to approve the translation. To vote for several translations — better switch to Voting Mode.

En Korrerkturlæser kan godkende den bedste oversættelse ved at markere afkrydsningsfeltet. If you are a proofreader and plan to review and approve more than one translation — switch to Proofreading Mode.

Nogle strenge kan have flertalsformer. I så fald vises alle varianter af strengen i feltet Tekst til oversættelse. Angiv oversættelser i de respektive faner, som viser flertalsformer af et målsprog.

Other Languages section allows you to check the string translations into other target languages. This can be a useful tip for multilingual people and while translating dialects of a language.

For at tjekke Oversættelseshukommelsesforslag til et bestemt ord eller en sætning, så vælg det i kildestrengen og vælge Søg i TM fra menuen. Du kan også søge efter en ord- eller en sætningsforklaring i projektterminologien og Wikipedia. Om nødvendigt kan du oprette et nyt udtryk.

Skift til en anden fil

Følg disse trin for at oversætte strenge fra de øvrige filer:

 1. Åbn menuen i øverste venstre hjørne.
 2. Choose File > Open.
 3. Markér den ønskede fil og klik på Åbn.

To see all strings of the project, use the menu in the upper left corner, go to File > All Strings.

Kommunikation med øvrige projektdeltagere

Du kan debattere betydninger af kildestrenge eller andre relaterede emner. For at gøre dette, så angiv din kommentar i fanen til højre Kommentarer i Redigeringsværktøjet. For at gavne flest mulige oversættere anbefales det kun at benytte kildesproget til generelle diskussioner. Benyt “@” plus brugernavn for at målrette din besked til en specifik bruger.

Er der fejl i kildestrengen, er oversættelsen forkert eller er der behov for yderligere kontekst, kan du anmelde poblemstillingen til en projektadministrator ved at afkrydse Problemstilling. Problemstillinger anmeldes til projektadministratorer, så de kan rette fejl eller tilføje kontekst.

Tastaturgenveje

Benyt tastaturgenveje til hurtige handlinger i Redigeringsværktøjet. Check the list of keyboard shortcuts by clicking the keyboard icon in the right upper corner. All hotkeys can be customized. Klik blot på den ønskede tastekombination og ændre den vha. dit tastatur.

Indstillinger, Redigeringsværktøj

Indstillingerne for Redigeringsværktøjet åbnes med et klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne.

Indstillinger for Redigeringsværktøjet indkluderer flg. opsætning:

 • I Oversættelseshukommelsesforslag kan du definer minimums lighedsmatch (i procent) for oversættelseshukommelsesforslag vist under oversættelsesområdet.
 • **Kompakte strenge visning ** - viser, når aktiveret, kun begyndelsen af de lange strenge i strenglisten.
 • QA checks - you can get popup messages with warnings each time you try to save a translation with some inaccuracy (punctuation/tags/spaces mismatch, missing variables, etc.).
 • Auto-fuldfør - du ser en pop-up, der forsøger at forudsige og automatisk fuldføre oversættelsen, mens du skriver.
 • HTML Tags Displaying - you can choose Show or Hide option that applies to all HTML tags. Hvis Auto er valgt, skjules tags i HTML-, Haml-, XML-, Web-, XML-, Markdown- og Docx-filer, men vises i andre filformater. Når tags er skjulte, kan du eksempelvis forvente at:
<a href="https://sample.com">Sample</a> will be replaced with <0>Sample</0>
 • Farvetema - vælg mellem standard og mørkt tema.

Korrekturlæsnings-/Afstemningstilstand

Translators only can use this mode to vote for the best translations. To vote click on the plus sign. Translations that get the most votes will appear on the top.

Korrekturlæsere i projektet benytter Korrekturlæsningstilstand for at sikre, at oversættelserne er klar til eksport. For at godkende hver enkelt oversættelse, så klik på fluebensikonet ved siden af forslaget. For at godkende nogle/alle strenge samtifig, markér deres afkrydsningsfelter til venstre og klik så på Godkend.

Bemærk:Slå QA-kontrol til for at hjælpe dig med at finde strenge, som kræver gennemgang. Oversatte strengtekster med problematikker understreges med rødt mhp. en mulig korrigering.

Foreslå oversættelser

To suggest another translation сlick on the text you want to change and when done click Save. Your translation will be added to the list of other suggestions.

Kontekstsynlighed

Kontekst vises som standard. For at skjule kontekst og andre oplysninger som oversættelses- eller godkendelsesdato, forslagsstillere, klik på .

Uden kontekst fylder strenge mindre på skærmen.

Erstatte i Foreslået Oversættelser

Du kan nemt finde og erstatte foreslåede oversættelser vha. funktionen Erstat i Oversættelser.

Følg disse trin for at ændre dine tidligere tilføjede oversættelser:

 1. Vælg på Projektsiden det passende sprog.
 2. Klik på Oversæt alle eller vælg en fil til oversættelse. filer til oversættelse

 3. Åbn menuen i øverste venstre hjørne.
 4. Go to File > Replace in Translations. filmenu

 5. Indsæt teksten, der skal erstattes, samt dens erstatningstekst. pop-up til forslagserstatning

 6. Klik på Forhåndsvisning for at finde de strenge, som blive erstattet. forhåndsvis forslag

 7. Vælg de oversættelser, du vil erstatte, og klik på Estat Markerede for at færdiggøre.

Oversættelse af RTL-sprog

Ved oversættelse mellem LTR- og RTL-sprog vises visse elementer i oversættelsesområdet i redigeringsværktøjet muligvis ikke på samme måde, som de bliver eksporteret.

For at sikre, at RTL-oversættelser vises korrekt i den eksporterede fil, anbefales det at foretage oversættelse på flg. måde:

 1. Klik på Kopiér Kilde under kildeteksten (eller Alt+C-tastekombination).
 2. Oversæt kildeteksterne til målsproget.
 3. Leave variables, tags, etc. unchanged in the translation, even if they look wrong. They will be in the right positions in the exported file.

Tasks in the Editor

Once a translator or proofreader has a task assigned, all the task details are accessible from the editor:

 1. Name of the task is displayed on the top of the toolbar.
 2. Filters and searches apply to a particular task only.
 3. Task details can be accessed by clicking the menu on the top left corner.

Task menu consists of the following components and features:

 • name, due date, language, and type of the task
 • options to download and upload translations for the particular task
 • possibility to quit the particular task (“Quit Editor” button) editor and return to the task list

Se også

Var denne artikel nyttig?