Online-redigeringsværktøj

Oversættelser udføres i Redigeringsværktøjet. Den kan ses via Oversættelse eller Korrekturlæsning/Afstemningstilstand. Oversættelsestilstand vil typisk være aktiveret.

Bemærk: I tilstanden Korrekturlæsning/Afstemning kan oversættere kun stemme på de bedste oversættelser, og alle øvrige deltagere, f.eks. administratorer og korrekturlæsere, kan godkende de bedste oversættelser.

For at skifte mellem tilstande, åbn menuen i øverste venstre hjørne, vælg Vis og den ønskede Redigeringsfværktøjstilstand.

Oversættelsestilstand

Benyt denne tilstand ved oversættelse af strenge.

Strengeliste

I venstre sektion kan du se en liste over strenge i den valgte fil. En aktiv streng vises fremhævet. Alle detaljer om strengen vises i hhv. den centrale samt højre sektion.

Strenge kan have flg. statusser:

 • - uoversat
 • - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformer er uoversætte)
 • - oversat
 • - delvist oversat (i tilfælde af at nogle af flertalsformer ikke er godkendt)
 • - godkendt
 • - skjult (kun synlig for projektadministratorer og korrekturlæsere)

Er en streng er markeret med et Besked-ikon, betyder det, at der er kommentarer til strengen. Har ikonet et udråbstegn, forefindes uløste problemstillinger.

Under oversættelse af indholdet i en HTML -, XML -, TXT-fil, samt visse øvrige filformater, vise en liste med strenge som en filforhåndsvisning. Statusser for strengene markeres med flg. farver:

 • Rød - uoversat
 • Lysegrøn - oversat
 • Grøn - godkendt

En aktiv streng er fremhævet med farven gul.

For at skifte til en standardtilstand og se en liste over strenge, så klik på ikonet . For at slå oversættelsesforhåmdsvisningstilstand fra, s klik på ikonet <0 />{: .icon-30 }.

Oversættelse

For at begynde oversættelse, så vælg den uoversatte streng fra det venstre afsnit. Den vises så i det øverste midterfelt Kildetekst. Dette felt viser også en evt. strengrelateret kontekst. Dette kan være tekniske detaljer, forklaring af, hvor linjen vises i selve produktet eller skærmfotos visennde strengenes placering i et reelt produkt.

Har kildestrengen ingen kontekst, og det ikke er klart, hvordan man oversætter den, så klik på Anmod og en projektleder underrettes om, at yderligere forklaring behøves.

For at skjule konteksten, å klik på visningsknappen ved siden af Kontekst under Kildestrengsområdet.

Angiv oversættelsen i feltet i centersektionen umiddelbart under selve kildeteksten, og klik på Gem. Den næste kildestreng vises automatisk.

Under oversættelsesområdet er der en liste over forslag fra andre projektmedlemmer, Oversættelseshukonnelsen og Maskinoversættere. Klikkes på et af forslagene, indsættes dette i oversættelsesområdet. Benyt det som grundlaget for dit eget outputforslag.

Er der allerede er et korrekt forslagtil den, så stem på dette. Dette vil hjælpe korrekturlæser med at godkende oversættelsen. For at stemme på flere oversættelser anbefales skift til Afstemningstilstand.

En Korrerkturlæser kan godkende den bedste oversættelse ved at markere afkrydsningsfeltet. Er du korrekturlæser og agter at tjekke og godkende flere end én oversættelse, så skift til Korrekturlæsningstilstand.

Nogle strenge kan have flertalsformer. I så fald vises alle varianter af strengen i feltet Tekst til oversættelse. Angiv oversættelser i de respektive faner, som viser flertalsformer af et målsprog.

Afsnittet Andre Sprog muliggør at tjekke strengoversættelser på andre målsprog. Dette kan være en nyttigt funktion for flersprogede bidragsydere samt ifm. oversættelse af sprogdialekter.

For at tjekke Oversættelseshukommelsesforslag til et bestemt ord eller en sætning, så vælg det i kildestrengen og vælge Søg i TM fra menuen. Du kan også søge efter en ord- eller en sætningsforklaring i projektterminologien og Wikipedia. Om nødvendigt kan du oprette et nyt udtryk.

Skift til en anden fil

Følg disse trin for at oversætte strenge fra de øvrige filer:

 1. Åbn menuen i øverste venstre hjørne.
 2. Vælg Fil > Åbn.
 3. Markér den ønskede fil og klik på Åbn.

For at se alle strenger i projektet, benyt menuen øverst til venstre, gå til Filer > Alle strenge.

Kommunikation med øvrige projektdeltagere

Du kan debattere betydninger af kildestrenge eller andre relaterede emner. For at gøre dette, så angiv din kommentar i fanen til højre Kommentarer i Redigeringsværktøjet. For at gavne flest mulige oversættere anbefales det kun at benytte kildesproget til generelle diskussioner. Benyt “@” plus brugernavn for at målrette din besked til en specifik bruger.

Er der fejl i kildestrengen, er oversættelsen forkert eller er der behov for yderligere kontekst, kan du anmelde poblemstillingen til en projektadministrator ved at afkrydse Problemstilling. Problemstillinger anmeldes til projektadministratorer, så de kan rette fejl eller tilføje kontekst.

Tastaturgenveje

Benyt tastaturgenveje til hurtige handlinger i Redigeringsværktøjet. Tjek listen over tastaturgenveje ved at klikke på Tastaturikonet i øverste højre hjørne. Alle genvejstaster kan tilpasses. Klik blot på den ønskede tastekombination og ændre den vha. dit tastatur.

Indstillinger, Redigeringsværktøj

Indstillingerne for Redigeringsværktøjet åbnes med et klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne.

Indstillinger for Redigeringsværktøjet indkluderer flg. opsætning:

 • I Oversættelseshukommelsesforslag kan du definer minimums lighedsmatch (i procent) for oversættelseshukommelsesforslag vist under oversættelsesområdet.
 • **Kompakte strenge visning ** - viser, når aktiveret, kun begyndelsen af de lange strenge i strenglisten.
 • KS-tjek - du kan få popup-meddelelser med advarsler, hver gang du forsøger at gemme en oversættelse med en vis unøjagtighed (tegnsætning/tags/mellemrumsfejl, manglende variabler mv.).
 • Auto-fuldfør - du ser en pop-up, der forsøger at forudsige og automatisk fuldføre oversættelsen, mens du skriver.
 • HTML tag-svisning - du kan vælge indstillingen Vis eller Skjul gældende for alle HTML-tags. Hvis Auto er valgt, skjules tags i HTML-, Haml-, XML-, Web-, XML-, Markdown- og Docx-filer, men vises i andre filformater. Når tags er skjulte, kan du eksempelvis forvente at:
<a href="https://sample.com">Prøve</a> vil blive erstattet med <0>Prøve</0>
 • Farvetema - vælg mellem standard og mørkt tema.

Korrekturlæsnings-/Afstemningstilstand

Kun Oversættere kan benytte denne tilstand til at stemme for de bedste oversættelser. For at stemme, så klik på plustegnet. Oversættelser med flest stemmer vil fremgå som de øverst.

Korrekturlæsere i projektet benytter Korrekturlæsningstilstand for at sikre, at oversættelserne er klar til eksport. For at godkende hver enkelt oversættelse, så klik på fluebensikonet ved siden af forslaget. For at godkende nogle/alle strenge samtifig, markér deres afkrydsningsfelter til venstre og klik så på Godkend.

Bemærk:Slå QA-kontrol til for at hjælpe dig med at finde strenge, som kræver gennemgang. Oversatte strengtekster med problematikker understreges med rødt mhp. en mulig korrigering.

Foreslå oversættelser

For at foreslå en anden oversættelse, så klik på den tekst, du vil ændre, og når det er gjort, klik på Gem. Din oversættelse vil blive føjet til forslagslisten.

Kontekstsynlighed

Kontekst vises som standard. For at skjule kontekst og andre oplysninger som oversættelses- eller godkendelsesdato, forslagsstillere, klik på .

Uden kontekst fylder strenge mindre på skærmen.

Erstatte i Foreslået Oversættelser

Du kan nemt finde og erstatte foreslåede oversættelser vha. funktionen Erstat i Oversættelser.

Følg disse trin for at ændre dine tidligere tilføjede oversættelser:

 1. Vælg på Projektsiden det passende sprog.
 2. Klik på Oversæt alle eller vælg en fil til oversættelse. filer til oversættelse

 3. Åbn menuen i øverste venstre hjørne.
 4. Gå til Fil > Erstat i Oversættelser. filmenu

 5. Indsæt teksten, der skal erstattes, samt dens erstatningstekst. pop-up til forslagserstatning

 6. Klik på Forhåndsvisning for at finde de strenge, som blive erstattet. forhåndsvis forslag

 7. Vælg de oversættelser, du vil erstatte, og klik på Estat Markerede for at færdiggøre.

Oversættelse af RTL-sprog

Ved oversættelse mellem LTR- og RTL-sprog vises visse elementer i oversættelsesområdet i redigeringsværktøjet muligvis ikke på samme måde, som de bliver eksporteret.

For at sikre, at RTL-oversættelser vises korrekt i den eksporterede fil, anbefales det at foretage oversættelse på flg. måde:

 1. Klik på Kopiér Kilde under kildeteksten (eller Alt+C-tastekombination).
 2. Oversæt kildeteksterne til målsproget.
 3. Lad variabler, tags, osv. forblive uændrede i oversættelsen, selv om de ser forkerte ud. De vil være i de korrekte placeringer i den eksporterede fil.

Opgaver i Redigeringsværktøjet

Når en oversætter/korrekturlæser har en tildelt opgave, er alle opgaveroplysninger tilgængelige via Redigeringsværktøjet:

 1. Opgavenavnetfremgår øverst på værktøjsbjælken.
 2. Filtre og søgninger gælder alene en bestemt opgave.
 3. Opgaveoplysninger kan tilgås ved at klikke på menuen i øverste venstre hjørne.

Opgavemenuen består af flg. komponenter og funktioner:

 • navn, forfaldsdato, sprog samt opgavetype
 • muligheder for at down-/uploade oversættelser til den forhåndenværende opgave
 • mulighed for at afslutte den forhåndenværende opgave (knappen “Afslut Redigeringsværktøjet”) og returnere til opgavelisten

Se også

Var denne artikel nyttig?