Brugerrapporter

For at holde styr på dine bidrag i projektet, beregne oversættelsesomkostningerne, find din placering på listen over topmedlemmer, og for at sørge for, at der ikke er krænkende oversættelser og kommentarer i projektet, så benyt fanen Rapporter.

Fanen Rapporter

Der findes tre og fire hovedtyper af rapporter tilgængelige for hhv. oversættere og korrekturlæsere:

Projektstatus – tjek oversættelse og korrekturlæsning for forskellige tidsperioder for at se dine fremskridt og sammenligne det med den overordnede projektaktivitet.

Mit Bidrag – sæt satser og beregn et cirka beløb for, hvor meget du bør få.

Topmedlemmer – generér en liste over topmedlemmer for at tjekke din placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.

Rapporter om Krænkelser (til korrekturlæsere) – moderér krænkelser, kommentarer og forslag til oversættelser. Blokér oversættere, som opretter dem for at sikre passende oversættelser.

For hver rapport kan du vælge en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn ekskl. mellemrum
 • Tegn inkl. mellemrum

Rapportenhed

Bemærk: For Krænkelsesrapporter er rapportenheden for forslag sat til strenge som standard. Da hele strengen eller kommentaren tæller som en krænkelse, ikke hvert enkelt ord.

For at eksportere en genereret rapport til din computer, klik på Eksportér og vælg filformat (CSV/XLSX).

Projektstatus

Tjekke oversættelses- og korrekturlæsningsaktiviteter for forskellige perioder for at se dine fremskridt og sammenligne dem med den samlede projektaktivitet.

Du kan tjekke aktiviteter baseret på 4 tidsintervaller: Dag, uge, måned og år.

Sammenligninger, vist i procent, beregnes ved at sammenligne det valgte interval med det tilsvarende tidligere interval (vælger du f.eks. uge, sammenlignes den nuværende uge med den foregående).

Projektstatus

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tekst oversat på egen hånd, tekst oversat vha. Oversættelseshukommelse (TM) og Maskinoversættelser (MT) for alle sprog. For at tjekke tekst oversat for hvert sprog, klik på udvidelsespilen.

Oversættelsesaktivitet

Korrekturlæsningsaktivitet

Diagrammet viser den samlede mængde godkendt tekst samt stemmer afgivet af dig for alle sprog. For at tjekke godkendt tekst og stemmeafgivelse for hvert sprog, klik på udvid-pilen.

Korrekturlæsningsaktivitet

Mit bidrag

Oversættelsesomkostninger for at kende det omtrentlige beløb, du bør få. Der er to tilstande, du kan benytte til omkostningsberegning. Simpel tilstand benyttes som standard og anbefales til de fleste projekter. Benytter du aktivt TM Matches og ønsker at indstille forskellige satser for oversættelser foretaget vha. fuzzy oversættelseshukommelsesmatches, afhængigt af procentdelen af lighed, så benyt tilstanden Fuzzy TM Matching.

Følg disse 4 trin for at generere en bidragsrapport:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed
 2. Angiv dine oversættelses- og godkendelsessatser
 3. Vælg målsproget, for hvilket du beregner disse satser for samt tidsintervallet, hvori du bidrog med oversættelse samt udførte godkendelser
 4. Klik på Generér

Indstilling af satser

I Simpel tilstand:

 • Standard - foreslåede oversættelser. Foreslår du flere oversættelser til samme streng, medregnes kun én af disse.
 • TM Match – oversættelser du har foretaget vha. Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke)
 • Godkendelse – tekst du godkendte

Enkel tilstand

I Fuzzy TM-matching tilstand:

 • Oversættelse – foreslåede oversættelser
 • Oversættelse med match fra Oversættelseshukommelse – oversættelser du har foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) og tre andre tekstlighedsprocentområder af TM-matchninger
 • Godkendelse – tekst du godkendte

Fuzzy TM-matchningstilstand

For at justere området af tekstlighedsprocentdelen i Fuzzy TM-matching, klik på standardprocenten og angiv det ønskede område.

Fuzzy TM-matchningstilstand

Når rapportener genereret, vil du kunne se de generelle og separate omkostninger til hhv. oversættelse og korrekturlæsning.

Genereret Bidragsrapport

Oprettelse af individuelle satser

Du kan oprette faste satser gældende for det/de sprog, projektet oversættes til, eller du kan tilføje individuelle satser for visse specifikke sprog. For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

Tilføj satser

For at vælge det eller de sprog med individuelle satser, så klik på Redigér sprog, og markér derefter de relevante sprog. Der kan oprette lige så mange individuelle satser, som ønsket.

Redigér sprog

Topmedlemmer

Generere en liste over projekttopdeltagere for at tjekke din placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.

Generering af liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer så angiv den tidsperiode, for hvilken du vil se oversætteraktivitet og rapportenheden.

Topmedlemmer

Når du har angivet parametrene, klik på Generér for at se listen.

Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at se en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg det sprog du ønsker fra rullemenuen over listen. For at finde dig selv eller én bestemt bruger skal du benytte søgefeltet ud for rullemenuen.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn - oversætteres logins og registrerede navne
 • Oversat - mængden af oversat kildeindhold
 • Mål - mængden af oversat målindhold (ikke tilgængeligt for strengerapportenhed, da mængden af kilde- og oversatte strenge altid er identiske)
 • Godkendt - mængden af godkendt indhold
 • Stemmer - antal afgivne stemmer

Medlemsliste

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser så sørge for at få slettet krænkende kommentarer og oversættelsesforslag.

Visning af anmeldte krænkelser

Du kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Krænkende forfattere - medlemmer, som foreslog krænkende oversættelser/kommentarer
 • Krænkelsesanmeldere - medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser/kommentarer

Krænkelsesrapport

Rapporterede strenge angives i tabellen nedenfor. Du vil kunne Slette disse forslag og kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. Er du usikker på, hvad du skal gøre med sdanne strenge, skal du åbne dem i redigeringsværktøjet for at se yderligere kontekst.

Slet Krænkelsesforfatter

Blokering af Krænkelsesforfattere

For at blokere et medlem, som skriver krænkende kommentarer og oversættelser, åbnes vedkommendes profil ved at klikke på profilnavnet fremhævet i grønt under listen over oversættere eller der dobbeltklikke på posten.

Blokér bruger

Markér dernæst deres rolle som blokeret. Når dette er gjort, vil den blokerede oversætter ikke længere kunne bidrage.

Blokér bruger

Se også

Var denne artikel nyttig?