Brugerrapporter

For at holde styr på sine projektbidrag, beregne oversættelsesomkostningerne, find sin placering på listen over topmedlemmer samt sikre, at der ikke er krænkende oversættelser og kommentarer i projektet, så benyt fanen Rapporter.

Fanen Rapporter

For hver rapport kan der vælges en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn uden mellemrum
 • Tegn med mellemrum

Rapportenhed

Bemærk: For Krænkelsesanmeldelser er rapportenheden for forslag som standard opsat til strenge, da hele strengen/kommentaren tæller som krænkende, ikke hvert særskilt ord.

For at eksportere en genereret rapport til en computer, så klik på Eksportér og vælg filformat (XLSX/CSV/JSON).

Projektstatus

Tjekke oversættelses- og korrekturlæsningsaktiviteter for forskellige tidsperioder for at egne fremskridt og sammenligne dem med den samlede projektaktivitet.

Større projektstatistikker kan findes øverst på siden:

 • Størrelse – den samlede mængde tekst i projektet.
 • Oversættelig – tekstmængden synlig for oversættere.
 • Kildesprog – projektkildesproget.
 • Målsprog – antal projektmålsprog.
 • Medlemmer – antal projektdeltagere.
 • Administratorer – antal projektadministratorer.
 • Skjult – mængden af tekst skjult for oversættere. Synlige for ejer og administratorer.
 • Dubletter – tekstmængden i strenge gentaget i projektet.

Der kan tjekkes aktiviteter baseret på 4 de tidsintervaller dag, uge, måned, år. Sammenligninger, vist i procent, tælles ved at sammenligne den valgte tidsperiode med den tilsvarende tidligere tidsperiode (vælges f.eks. måned, sammenlignes den nuværende måned med den foregående).

Projektstatus

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viser for alle sprog den samlede oversatte tekstmængde, tekst oversat af Oversættelseshukommelse samt tekst oversat vha. Maskinoversættelse. Klik på udvidelsespilen for at tjekke tekst oversat for hvert sprog.

Oversættelsesaktivitet

Korrekturlæsningsaktivitet

Diagrammet viser den samlede mængde tekst, man har godkendt samt ens stemmeafgivelser for alle sprog. Klik på udvid-pilen for at tjekke godkendt tekst og stemmeafgivelse for hvert sprog.

Korrekturlæsningsaktivitet

Mit bidrag

Brug denne rapport til at beregne oversættelsesomkostningerne og se, hvor meget man skal have for sit bidrag.

Rapportgenerering

Følg disse trin for at generere Min Bidragsrapport:

 1. Vælg valuta og rapportenhed.
 2. Se egne staser for oversættelse og godkendelse.
 3. Vælg perioden, hvori man bidrog med oversættelser og godkendelser.
 4. Klik på Generér.
Bemærk: Satser gemmes automatisk, når man klikker på Generér.

Rapport, Simpel tilstand

Denne tilstand benyttes som standard og muliggør beregning af oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger.

Flg. satser kan angives:

 • Ingen match – for hver manuelt udførte oversættelse. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst) eller 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst).
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapport, Simpel tilstand

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

Denne tilstand muliggør at angive satser for oversættelser med Oversættelseshukommelsens matchforslag med forskellige overensstemmelsesprocenter.

Flg. satser kan angives:

 • Ingen match – for hver manuelt udførte oversættelse. Har strengen flere oversættelser foretaget af samme person, medregnes kun én af disse. Har strengen flere oversættelser foretaget af forskellige personer, medregnes de alle.
 • Oversættelse med TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst), 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst) og anden tekstlighedsprocent af TM-matches.
 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Rapport for Fuzzy TM-matchingtilstand

For at justere udstrækningen af tekstlighedsprocentdelen, så klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning.

Justér intervaller

Når rapporten er genereret, vil man kunne se:

 • Oplysninger om én selv: Profilbillede, brugernavn, fulde navn, rolle.
 • Omkostninger: For alle bidrag, bidrag til ét bestemt sprog skelnet til oversat og godkendt tekst og beløbet for besparelser for oversættelser foretaget via TM-forslag.

Genereret Min Bidragsrapport

Tilføjelse af individuelle satser

Der kan oprettes faste satser for ét eller alle målsprog, hvortil der oversættes, eller individuelle satser kan tilføjes for bestemte sprog. Klik på Tilføj satser for at tilføje individuelle satser.

Tilføj satser

For at vælge det/de sprog med individuelle satser, så klik på Redigér sprog og markér de relevante sprog. Der kan oprettes lige så mange individuelle satser, som ønsket.

Redigér sprog

Topmedlemmer

Generér en liste over topmedlemmer for at tjekke ens position på listen, og se hvem der har bidraget mest til projektoversættelsen.

Generering af liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer, så angiv den tidsperiode, for hvilken man vil se oversætteraktivitet samt rapportenheden. Når parametrene er angivet, klik på Generér for at se listen. Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at oprette en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg sproget fra rullemenuen ovenover listen. For at finde sig selv eller én bestemt bruger, benyt søgefeltet ud for rullemenuen.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn – oversætters fulde navn og brugernavn.
 • Sprog – projektsprog.
 • Oversat – mængden af oversat kildeindhold.
 • Målord – mængden af oversat målindhold.
  Denne parameter er utilgængelig for strengerapportenhederne, da antallet af kildestrenge og oversatte strenge altid er identisk.
 • Godkendt – mængden af godkendt indhold.
 • Stemmer – antallet af stemmer på en oversætter.
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af opstemmninger en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af nedstemmninger en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • “Vindende” – antallet af godkendelser en oversætter har modtaget for oversættelser.
 • Tilmeldt – datoen, en bruger blev projektmedlem.

For at vise eller skjule kolonner, så klik på øverste højre side af tabellen og vælg kolonner.

Topmedlemmer

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser, så sørg for at få slettet kommentarer og oversættelsesforslag af krænkende art.

Bemærk: Krænkelsesrapporter er kun tilgængelige for korrekturlæsere, administratorer og projektejeren.

Visning af anmeldte krænkelser

Man kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Krænkende forfattere – medlemmer, som har skrevet krænkende oversættelser/kommentarer.
 • Krænkelsesanmeldere – medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser/kommentarer.

Krænkelsesrapport

Anmeldte strenge vil fremgå i tabellen nedenfor. Man vil kunne Slette sådanne forslag/kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. Er man usikker på, hvad der skal ske med sådanne strenge, kan de åbnes i Redigeringsværktøjet mhp. at se yderligere kontekst.

Slet Krænkelsesforfatter

Blokering af Krænkende brugere

Følg disse trin for at blokere personer, som skriver krænkende kommentarer eller oversættelser:

 1. Åbn vedkommendes profil med et dobbeltklik på brugernavnet på oversætterlisten.
 2. Skift vedkommendes rolle til Blokeret.

Når dette gøres, vil den blokerede oversætter ikke længere kunne tilgå projektet.

Blokering af Krænkende brugere

Se også

Var denne artikel nyttig?