Brugerrapporter

To keep track of contributions you made in the project, count the cost of translations, find your position in the list of top members and make sure there is no abusive translations and comments in the project use Reports tab.

Reports tab

Der findes tre og fire hovedtyper af rapporter tilgængelige for hhv. oversættere og korrekturlæsere:

Projektstatus – tjek oversættelse og korrekturlæsning for forskellige tidsperioder for at se dine fremskridt og sammenligne det med den overordnede projektaktivitet.

My Contribution – set the rates and calculate an approximate amount of how much you should get.

Topmedlemmer – generér en liste over topmedlemmer for at tjekke din placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.

Krænkelsesrapporter (til korrekturlæsere) – moderere stødende kommentarer og foreslåede oversættelser. Blokere oversættere, som skriver dem for at sikre passende oversættelser.

For hver rapport kan du vælge en rapportenhed:

  • Strenge
  • Ord
  • Tegn ekskl. mellemrum
  • Tegn inkl. mellemrum

Report Unit

Note: for Abuse Reports, the report unit for suggestions is set to strings by default. Because the whole string or comment counts as an abusive, not each separate word.

For at eksportere en genereret rapport til din computer, klik på Eksportér og vælg filformat (CSV/XLSX).

Projektstatus

Tjekke oversættelses- og korrekturlæsningsaktiviteter for forskellige perioder for at se dine fremskridt og sammenligne dem med den samlede projektaktivitet.

Du kan tjekke aktiviteter baseret på 4 tidsintervaller: Dag, uge, måned og år.

Sammenligninger, vist i procent, beregnes ved at sammenligne det valgte interval med det tilsvarende tidligere interval (vælger du f.eks. uge, sammenlignes den nuværende uge med den foregående).

Projektstatus

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tekst oversat på egen hånd, tekst oversat vha. oversættelseshukommelse og maskinoversættelser for alle sprog. For at tjekke tekst oversat for hvert sprog, klik på udvidelsespilen.

Oversættelsesaktivitet

Korrekturlæsningsaktivitet

Dette diagram viser for alle sprog den samlede godkendte tekstmængde samt stemmeafgivelser. For at tjekke den godkendte tekst og de stemmer, som er afgivet for hvert sprog, klikkes på udvidelsespilen.

Korrekturlæsningsaktivitet

My Contribution

Oversættelsesomkostninger for at kende det omtrentlige beløb, du bør få. Der er to tilstande, du kan benytte til omkostningsberegning. Simpel tilstand benyttes som standard og anbefales til de fleste projekter. Benytter du aktivt TM Matches og ønsker at indstille forskellige satser for oversættelser foretaget vha. fuzzy oversættelseshukommelsesmatches, afhængigt af procentdelen af lighed, så benyt tilstanden Fuzzy TM Matching.

To generate contribution report you should follow 4 steps:

  1. Vælg valuta og rapporteringsenhed
  2. Angiv dine oversættelses- og godkendelsessatser
  3. Vælg målsproget, for hvilket du beregner disse satser for samt tidsintervallet, hvori du bidrog med oversættelse samt udførte godkendelser
  4. Klik på Generér

Indstilling af satser

In Simple Mode: - Default – suggested translations. If you suggest several translations to the same string, only one of them will be counted. - TM Match – translations you made with the help of Perfect TM Match (text units are identical as well as the context) or 100% (text units are identical, but the context is not) - Approval – text you approved (assuming you are a Proofreader)

Simple Mode

In Fuzzy TM Matching mode: - Translation – suggested translations - Translation with Match from Translation Memory – translations you made with the help of Perfect TM Match (text units are identical as well as the context), 100% (text units are identical, but the context is not) and three other text similarity percentage ranges of TM matches - Approval – text you approved (assuming you are a Proofreader)

Fuzzy TM matches Mode

For at justere området af tekstlighedsprocentdelen i Fuzzy TM-matching, klik på standardprocenten og angiv det ønskede område.

Fuzzy TM matches Mode

Når rapportener genereret, vil du kunne se de generelle og separate omkostninger til hhv. oversættelse og korrekturlæsning.

Generated Contribution Report

Oprettelse af individuelle satser

You can create regular rates that will apply to the language or languages you are translating your project into or you can add individual rates for some specific languages. For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

Add Rates

For at vælge sproget eller sprogene for individuelle satser, klik på Redigér Sprog og afkryds derefter de foretrukne. Du kan oprette lige så mange individuelle satser som behøvet.

Edit Languages

Topmedlemmer

Generere en liste over projekttopdeltagere for at tjekke din placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.

Generering af liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer så angiv den tidsperiode, for hvilken du vil se oversætteraktivitet og rapportenheden.

Topmedlemmer

Når du har angivet parametrene, klik på Generér for at se listen.

Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at se en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg det sprog du ønsker fra rullemenuen over listen. For at finde dig selv eller én bestemt bruger skal du benytte søgefeltet ud for rullemenuen.

The list has the following columns: - Name – translators logins and registered names - Translated – the amount of translated source content - Target – the amount of translated target content (not available for strings report unit, because the amount of source and translated strings is always even) - Approved – the amount of approved content - Votes – a number of votes made

Members List

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser så sørge for at få slettet krænkende kommentarer og oversættelsesforslag.

Visning af anmeldte krænkelser

You can view reported abuse in 2 modes: - Abuse authors – people who suggested abusive translations or comments - Abuse reporters – people who reported abusive translations or comments

Abuse Report

Rapporterede strenge angives i tabellen nedenfor. Du vil kunne Slette disse forslag og kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. Er du usikker på, hvad du skal gøre med sdanne strenge, skal du åbne dem i redigeringsværktøjet for at se yderligere kontekst.

Delete Abuse Author

Blokering af Krænkelsesforfattere

For at blokere et medlem, som skriver krænkende kommentarer og oversættelser, åbnes vedkommendes profil ved at klikke på profilnavnet fremhævet i grønt under listen over oversættere eller der dobbeltklikke på posten.

Block User

Markér derefter vedkommendes rolle som blokeret. Når dette er gjort, vil oversætteren ikke længere kunne bidrage.

Block User

Se også

Var denne artikel nyttig?