Brugerrapporter

For at holde styr på dine bidrag i projektet, beregne oversættelsesomkostningerne, find din placering på listen over topmedlemmer og sørge for, at der ikke er krænkende oversættelser og kommentarer i projektet, så benyt fanen Rapporter.

Der findes tre og fire hovedtyper af rapporter tilgængelige for hhv. oversættere og korrekturlæsere:

Projektstatus – tjek oversættelse og korrekturlæsning for forskellige tidsperioder for at se dine fremskridt og sammenligne det med den overordnede projektaktivitet.

Oversættelsesomkostninger – beregne oversættelsesomkostninger for at kende det omtrentlige beløb, du bør få.

Topmedlemmer – generér en liste over topmedlemmer for at tjekke din placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.

Krænkelsesrapporter (til korrekturlæsere) – moderere stødende kommentarer og foreslåede oversættelser. Blokere oversættere, som skriver dem for at sikre passende oversættelser.

For hver rapport kan du vælge en rapportenhed:

 • Strenge
 • Ord
 • Tegn ekskl. mellemrum
 • Tegn inkl. mellemrum

Bemærk: For Krænkelsesrapporter er rapporteringsenheden for forslag som standard opsat til strenge, da hele strengen eller kommentaren tæller som krænkende, ikke hvert særskilt ord.

For at eksportere en genereret rapport til din computer, klik på Eksportér og vælg filformat (CSV/XLSX).

Projektstatus

Tjekke oversættelses- og korrekturlæsningsaktiviteter for forskellige perioder for at se dine fremskridt og sammenligne dem med den samlede projektaktivitet.

Du kan tjekke aktiviteter baseret på 4 tidsintervaller: Dag, uge, måned og år.

Sammenligninger, vist i procent, beregnes ved at sammenligne det valgte interval med det tilsvarende tidligere interval (vælger du f.eks. uge, sammenlignes den nuværende uge med den foregående).

Oversættelsesaktivitet

Dette diagram viser den samlede mængde tekst oversat på egen hånd, tekst oversat vha. oversættelseshukommelse og maskinoversættelser for alle sprog. For at tjekke tekst oversat for hvert sprog, klik på udvidelsespilen.

Korrekturlæsningsaktivitet

Dette diagram viser for alle sprog den samlede godkendte tekstmængde samt stemmeafgivelser. For at tjekke den godkendte tekst og de stemmer, som er afgivet for hvert sprog, klikkes på udvidelsespilen.

Oversættelsesomkostninger

Oversættelsesomkostninger for at kende det omtrentlige beløb, du bør få. Der er to tilstande, du kan benytte til omkostningsberegning. Simpel tilstand benyttes som standard og anbefales til de fleste projekter. Benytter du aktivt TM Matches og ønsker at indstille forskellige satser for oversættelser foretaget vha. fuzzy oversættelseshukommelsesmatches, afhængigt af procentdelen af lighed, så benyt tilstanden Fuzzy TM Matching.

Følg disse 4 trin for at generere omkostningsrapporten:

 1. Vælg valuta og rapporteringsenhed
 2. Angiv dine oversættelses- og godkendelsessatser
 3. Vælg målsproget, for hvilket du beregner disse satser for samt tidsintervallet, hvori du bidrog med oversættelse samt udførte godkendelser
 4. Klik på Generér

Indstilling af satser

I Simpel tilstand:

 • Standard – foreslåede oversættelser. Foreslår du flere oversættelser til samme streng, medregnes kun én af disse.
 • TM Match – oversættelser du har foretaget vha. Perfekt TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten) eller 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke)
 • Godkendelse – tekst du godkendte

I Fuzzy TM-matching tilstand:

 • Oversættelse – foreslåede oversættelser
 • Oversættelse med match fra Oversættelseshukommelse – oversættelser du har foretaget vha. Perfect TM-match (tekstenheder er identiske såvel som konteksten), 100% (tekstenheder er identiske, men konteksten er ikke) og tre andre tekstlighedsprocentområder af TM-matchninger
 • Godkendelse – tekst du godkendte

For at justere området af tekstlighedsprocentdelen i Fuzzy TM-matching, klik på standardprocenten og angiv det ønskede område.

Når rapportener genereret, vil du kunne se de generelle og separate omkostninger til hhv. oversættelse og korrekturlæsning.

Oprettelse af individuelle satser

Du kan oprette faste satser gældende for det/de sprog, projektet oversættes til, eller du kan tilføje individuelle satser for visse specifikke sprog. For at tilføje individuelle satser, klik på ikonet Flere indstillinger og vælg Tilføj satser.

For at vælge sproget eller sprogene for individuelle satser, klik på Redigér Sprog og afkryds derefter de foretrukne. Du kan oprette lige så mange individuelle satser som behøvet.

Topmedlemmer

Generere en liste over projekttopdeltagere for at tjekke din placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.

Generering af liste over Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer så angiv den tidsperiode, for hvilken du vil se oversætteraktivitet og rapportenheden.

Når du har angivet parametrene, klik på Generér for at se listen.

Som standard vil listen indeholde oversættere for alle sprog. For at se en liste over oversættere af et bestemt sprog, så vælg det sprog du ønsker fra rullemenuen over listen. For at finde dig selv eller én bestemt bruger skal du benytte søgefeltet ud for rullemenuen.

Listen har flg. kolonner:

 • Navn - oversætteres logins og registrerede navne
 • Oversat - mængden af oversat kildeindhold
 • Mål - mængden af oversat målindhold (ikke tilgængeligt for strengerapportenhed, da mængden af kilde- og oversatte strenge altid er identiske)
 • Godkendt - mængden af godkendt indhold
 • Stemmer - antal afgivne stemmer

Krænkelsesanmeldelser

For at sikre passende oversættelser så sørge for at få slettet krænkende kommentarer og oversættelsesforslag.

Visning af anmeldte krænkelser

Du kan se anmeldte krænkelser i 2 tilstande:

 • Krænkende forfattere - medlemmer, som foreslog krænkende oversættelser/kommentarer
 • Krænkelsesanmeldere - medlemmer, som anmeldte krænkende oversættelser/kommentarer

Rapporterede strenge angives i tabellen nedenfor. Du vil kunne Slette disse forslag og kommentarer eller markere dem som Ikke-krænkende. Er du usikker på, hvad du skal gøre med sdanne strenge, skal du åbne dem i redigeringsværktøjet for at se yderligere kontekst.

Blokering af Krænkelsesforfattere

For at blokere deltagere, som skriver krænkende kommentarer og oversættelser, åbnes vedkommendes profil ved at klikke på profilnavnet fremhævet i grønt under listen over oversættere eller der dobbeltklikke på posten.

Markér derefter vedkommendes rolle som blokeret. Når dette er gjort, vil oversætteren ikke længere kunne bidrage.

Se også

Var denne artikel nyttig?