Kullanıcı Raporları

Projeye yaptığınız katkıları takip etmek, çeviri maliyetini hesaplamak ve en iyi üyeler listesindeki konumunuzu bulmak için projeyi açın ve Raporlar sekmesine gidin.

Raporlar Sekmesi

Her rapor için bir rapor birimi seçebilirsiniz:

 • Dizgiler
 • Kelimeler
 • Boşluksuz karakter sayısı
 • Boşluklu karakter sayısı

Rapor Birimi

Oluşturulan bir raporu makinenize aktarmak için Dışa Aktar’a tıklayın ve ihtiyacınız olan dosya biçimini seçin (XLSX, CSV veya JSON).

Proje Durumu

İlerlemenizi görmek ve genel proje etkinliğiyle karşılaştırmak amacıyla farklı zaman aralıklarındaki çeviri ve düzeltme okuması etkinliklerini gözden geçirmek için bu raporu kullanın.

Proje ile ilgili önemli istatistikleri sayfanın üst kısmında bulabilirsiniz:

 • Boyut – projedeki toplam metin miktarı.
 • Çevrilebilir – çevirmenlere görünür metin miktarı.
 • Kaynak dil – projenizin kaynak dili.
 • Hedef diller – projenizdeki hedef dillerin sayısı.
 • Üyeler – proje katılımcılarının sayısı.
 • Yöneticiler – proje yöneticilerinin sayısı.
 • Gizli – çevirmenlerden gizlenen metin miktarı. Bunları sahibi ve yöneticiler görebilir.
 • Kopyalar – proje içinde tekrarlanan dizgilerdeki metin miktarı.

Etkinlikleri dört zaman dilimine göre inceleyebilirsiniz: gün, hafta, ay ve yıl. Yüzde olarak gösterilen karşılaştırmalar, seçilen zaman dilimini bir önceki aynı zaman dilimiyle karşılaştırarak sayılır (örn. eğer bir ay seçerseniz, şu anki ay önceki ile karşılaştırılacaktır).

Proje Durumu

Çeviri Etkinliği

Bu çizelge, çevirdiğiniz metnin, Çeviri Belleği ile çevrilen metnin ve tüm diller için Makine Çeviri motorlarıyla çevrilen metnin toplam miktarını gösterir. Her dil için çevrilmiş metni ayrı olarak görüntülemek için çizelge adının yanındaki genişletme okuna tıklayın.

Çeviri Etkinliği

Düzeltme Okuması Etkinliği

Bu çizelge, onayladığınız tüm metin miktarını ve tüm diller için yaptığınız oyları gösterir. Her dil için onaylanan metni ve verilen oyları ayrı olarak görüntülemek için çizelge adının yanındaki genişletme okuna tıklayın.

Düzeltme Okuması Etkinliği

Katkım

Çeviri maliyetini hesaplamak için bu raporu kullanın ve katkınız için ne kadar almanız gerektiğini görün.

Rapor Oluşturma

Katkım raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Para birimini ve rapor birimini seçin.
 2. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Çevirilere ve onaylara katkıda bulunduğunuz sırada geçen süreyi seçin.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Basit Kip Raporu

Bu kip varsayılan olarak kullanılır, çeviri ve düzeltme okuması maliyetlerini hesaplamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri (Eşleşme Yok) – elle yapılan her çeviri için. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri (ÇB Eşleşmesi) – Mükemmel olan Çeviri Belleği önerileri (kaynak dizgiler, metin ve bağlama göre ÇB önerisi ile aynıdır) veya %100 (kaynak dizgiler sadece metne göre ÇB önerisi ile aynıdır) eşleşme kullanılarak yapılan çeviriler için.
 • Onay – onaylanan her çeviri için.

Basit Kip Raporu

Belirsiz ÇB Eşleşmesi Kipi Raporu

Bu kip, farklı benzerlik yüzdelerinin Çeviri Belleği eşleşmesi önerileriyle çeviriler için fiyatları ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri (Eşleşme Yok) – elle yapılan her çeviri için. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri (Çeviri Belleğinden gelen eşleşme ile) – Mükemmel olan Çeviri Belleği önerileri (kaynak dizgiler, metin ve bağlama göre ÇB öneri ile aynıdır), %100 (kaynak dizgiler sadece metne göre ÇB önerisi ile aynıdır) ve ÇB eşleşmelerinin diğer metin benzerlik yüzdesi kullanılarak yapılan çeviriler için.
 • Onay – onaylanan her çeviri için.

Belirsiz ÇB eşleşmesi kipi raporu

Metin benzerlik yüzdesini ayarlamak için varsayılan yüzdeye tıklayın ve ihtiyacınız olan aralığı uygulayın.

Aralıkları ayarlama

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Kendiniz hakkında bilgiler: profil resmi, kullanıcı adı, ad soyad, rolünüz.
 • Maliyetler: tüm katkılar için, belirli bir dile yapılan katkılar, çevrilmiş ve onaylanmış metin için ayırt edilir ve ÇB önerileriyle yapılan çeviriler için tasarruf miktarı.

Oluşturulan Katkı Raporum

Bireysel Fiyatları Ekleme

Çevirdiğiniz hedef dillerden biri veya tümü için normal fiyatları oluşturabilir ya da bazı belirli diller için bireysel fiyatları ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Fiyatları Ekle’ye tıklayın.

Fiyatları ekleyin

Bireysel fiyatlar için dilleri ve kullanıcıları seçmek amacıyla Dilleri Düzenle ve Kullanıcıları Düzenle’ye tıklayın ve ihtiyacınız olanları işaretleyin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Dilleri düzenleyin

En İyi Üyeler

Listede konumunuzu görmek ve projenin çevirisine en çok katkıda bulunanı görmek için en iyi üyelerin bir listesini oluşturun.

En İyi Üyelerin Listesini Oluşturma

En iyi üyelerin listesini oluşturmak için çevirmenlerin ve rapor biriminin etkinliğini görmek istediğiniz bir zaman dilimi ayarlayın. Parametreleri ayarladığınızda, listeyi görmek için Oluştur’a tıklayın. Varsayılan olarak, liste tüm diller için çevirmenleri içerir. Belirli bir dilin çevirmen listesini yapmak için listenin üstündeki açılır menüden ihtiyacınız olan dili seçin. Kendinizi veya herhangi bir üyeyi bulmak için açılır menü yanındaki arama alanını kullanın.

Listede aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Ad – bir çevirmenin adı soyadı ve kullanıcı adı.
 • Diller – proje dilleri.
 • Çevirmiş – çevrilmiş kaynak içeriğin miktarı.
 • Hedef Kelime – çevrilen hedef içeriğin miktarı.
  Kaynak ve çevrilmiş dizgi miktarı her zaman aynı olduğundan bu parametre dizgiler rapor birimi için kullanılamaz.
 • Onaylamış – onaylanmış içerik miktarı.
 • Oy Vermiş – çevirmenin verdiği oyların sayısı.
 • Alınmış “+” oy – çeviriler için çevirmenin aldığı olumlu oyların sayısı.
 • Alınmış “-“ oy – çeviriler için çevirmenin aldığı olumsuz oyların sayısı.
 • Kazanım – çeviriler için çevirmenin aldığı onayların sayısı.
 • Katılmış – üyenin bir projeye katıldığı tarih.

Bazı sütunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst tarafındaki düğmesine tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

En İyi Üyeler

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?