Bitbucket-integration

Integration med Bitbucket synker kilde- og oversættelsesfiler mellem Bitbucket-depotet og Crowdin-oversættelsesprojektet. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en pull-forespørgsel til l10n-grenen i Bitbucket-arkivet.

Tilslutning af Bitbucket til Crowdin

Der er to muligheder at vælge imellem for at forbinde Bitbucket med Crowdin.

Forbinde Bitbucket-konto

 1. Open your project and go to the Applications tab.
 2. Klik på Bitbucket på Applikationslisten.
 3. Klik på Opsæt Integration for at integrere via Bitbucket-kontoen. Bitbucket-integration, Forbinde Bitbucket
 4. Godkend derefter fra Bitbucket forbindelsen med Crowdin : Bitbucket Integration Authorization

Tilslutning af Bitbucket Server & Data Center-konto

 1. For at integrere via Bitbucket Server & Data Center-konto, skal et adgangstoken oprettes. Sørg for at vælge det nødvendige tilladelsesniveau:

  • Repository admin – Udfør pull request-handlinger; Opdatér repoindstillinger; Push og pull repos
 2. Klik på Bitbucket Server & Data Center på Applikationslisten.
 3. Indsæt derefter din adgangs-token og Basis-URL i de respektive felter. Klik på Opsæt Integration for at fortsætte. Bitbucket-integration, Forbinde Bitbucket Server & Datacenter

Selecting Repository

I pop-up dialog vælges ens depot samt de grene, som skal oversættes. Det anbefales at skifte Dubletstrenge til Vis indenfor versionsgrene, så identiske strenge vil være skjult grenene imellem. Indeholder kildefilerne strenge med åbenbare identifikatorer (nøgler), er det bedre at anvende en striks version af indstillingen. I andre tilfælde kan en almindelig bruges.

Læs mere om Dubletstrenge.

Bitbucket-integration, Ikke-opsat

Når der arbejdes med private integrationer (f.eks. integrationer med selvhostede VCS), skal der føjes dedikerede Crowdin IP-adresser til hvidlisten for at sikre, at den fungerer korrekt og samtidig er sikker.

Read more about IP Addresses.

Tjenestegrene

When translations are finished and your languages are ready to go live, Crowdin sends the pull request with translations to your version control system. For every branch that is under localization, Crowdin creates an additional service branch with translations. We don’t commit directly to the master branch so that you can verify translations first.

Som standard føjes l10n_ til det oprettede tjenestegrensnavn. If necessary, you can easily change it.

Synchronization Settings

By default, sources are not pushed to the repo with translations. Although, if you perform a source text review in your Crowdin project and would like to push the changes made to your source files on Crowdin back to your repo, click Edit, select Push Sources in the integration settings, and click Save.

There are cases when it’s necessary to disable translations from being pushed to the repo temporarily. I dette tilfælde, så klik på Redigér, ryd Synktidsplan i integrationsindstillingerne, og klik på Gem. Når alt er klar til synk af oversættelser med depotet, så vælg Synktidsplanog klik på Gem.

The synchronization is processed every hour automatically. If necessary, you can change the update interval in the integration settings. To configure the synchronization schedule – click Edit, scroll down to the Sync Schedule, set the preferred interval, and click Save.

Not depending on the synchronization settings, the source files’ changes on the repo will still be synced with Crowdin every ten minutes.

Bitbucket Synkindstillinger

Grene at auto-synke

When you set up the integration, you select existing repository branches to be added to the Crowdin project. For automatisk at føje fremtidige Bitbucket-grrene til Crowdin, så opret et mønster for grennavnene i integrationsindstillingerne.

F.eks. kan en *mønsterfunktion tilføjes i Bitbucket-integrationsindstillingerne. Fremtidige grene, som indeholder dette ord i slutningen af titlen, vil i så fald blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

 1. Klik på Redigér i Bitbucket-integrationsafsnittet.
 2. I den viste dialog rulles ned til Grene til Automatisk Synk.
 3. I feltet Grene til Automatisk Synk kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' mv. for at identificere de relevante grene.
 4. Klik på Gem. Grene at auto-synke

Default Configuration File Name

crowdin.yml is the default file name that is used for automatically synchronized branches. To change the default settings, click Edit, specify the preferred name in the Default configuration file name field in the integration settings, and click Save.

Default Configuration File Name

Valg af indhold til synkning

For at få integrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, og hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot. If you see a red icon with an exclamatory mark next to the service branch name, it means that you didn’t select content for synchronization.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan man vælger et indhold til synkronisering online.

Oprettelse af opsætningsfil

Opsætningsfilen crowdin.yml skal gemmes i Bitbucket-depotet sammen med hver separate gren, som skal vil oversættes, så Crowdin præcist ved, hvilke filer, som skal sendes til oversættelser.

Filen skal have samme struktur som krævet til CLI, dog bør projektakkreditiverne bør af sikkerhedsårsager ikke gemmes i fil-headeren.

Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Brug af flere depoter i ét projekt

When working with a multiplatform product that has versions for different operating systems, you might want to connect multiple repositories that contain source files for each operating system. In this case, localization resources (e.g., TMs, Glossaries) and translations could be used more efficiently, reducing the time needed for project localization.

To add another repository, follow these steps:

 1. Open your project and go to the Applications tab.
 2. Klik på Bitbucket på integrationslisten.
 3. Click Add Repository.
 4. Configure the integration with the new repository according to your needs and preferences.

Bitbucket-integration, Flere depoter

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Når integration er opsat, gemmes alle relaterede oplysninger på fanen Indstillinger > Integrationer i Bitbucket-afsnittet.

Når integrationen er forbundet, kan indstillingerne kun opdateres af projektmedlemmet, der har opsat den. Alle projektadministratorer, undtagen personen, der opsatte integrationen, vil se knappen Redigér deaktiveret med flg. meddelelse, når markøren placeres over den: Integration er opsat af {Full Name} ({username}).

Som standard behandles synk automatisk hvert 60. minut. Ved behov for at synke straks, så klik på Synk nu.

Bitbucket synk nu

Alternativt, ved behov for at synke én bestemt gren, så klik på den relevante gren og vælg Synk gren.

Bitbucket synk gren

Uploading Translations from Repo

Som standard uploades de i depotet gemte oversættelser kun til Crowdin under den første synkning. To upload translations to Crowdin manually, click on the drop-down toggle on the Sync Now button, and click Upload Translations. The integration will upload existing translations to your Crowdin project.

Bitbucket oversættelses-upload

Sp&Sv

Q: Jeg har en applikations-build opsat til at blive udløst af hver commit. Da hver oversættelsesfil comittes af Crowdin separat, hvordan undgås så unødvendige applikations-builds udløst af disse Crowdin-commits? A: Da VCS-integrationer i Crowdin bruger API til at comitte filer og ikke Git, comittes hver fil separat.

Her er et par anbefalinger, som kan hjælpe med at løse lign. situationer:

Se også

Var denne artikel nyttig?