Bitbucket-integration

Crowdins integration med Bitbucket holder kilde- og oversættelsesfiler synkroniseret med Bitbucket-depotet og Crowdin-oversættelsesprojektet. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en pull-forespørgsel til l10n-grenen i Bitbucket-arkivet.

Tilslutning af Bitbucket til Crowdin

Åbn Projektindstillinger, fanen Integrationer i Crowdin, klik på Opsæt Integration i Bitbucket-sektionen.

Godkend forbindelsen med Crowdin fra Bitbucket:

Efter godkendelsen returneres du til fanen Projektindstillinger, Integrationer i Crowdin. I den nyligt fremkomne pop-up fortsættes processen med integrationsopsætning samt valg af nødvendigt depot og grene til oversættelse.

Det anbefales at skifte håndtering af dubletter til indstillingen Vis (anbefalet til versioner), så lige strenge skjules på tværs af grenene.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og dine sprog er klar til idriftsættelse, sender Crowdin en pull request med oversættelser til dit versionsstyringssystem. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Crowdin en yderligere tjenestegren med oversættelser. Crowdin foretager ikke en direkte commit to master, så du har mulighed for at bekræfte oversættelser og holde din app sikker og forsvarlig.

Som standard føjes *l10n \ _ * til det oprettede tjenestegrensnavn. Om nødvendigt kan dette let ændres.

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, og hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot. Ser du et rødt ikon med et udråbstegn ved siden af tjenestegrensnavnet, betyder det, at du ikke har valgt indhold til synkronisering.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan man vælger et indhold til synkronisering online.

Oprettelse af opsætningsfil

Opsætningsfilen crowdin.yaml skal gemmes i Bitbucket-depotet sammen med hver separate gren, der skal vil oversættes, så Crowdin ved, hvilke filer der skal sendes til oversættelser.

Den skal have den samme struktur som krævet til synkroniseringsværktøjet, men projektets akreditiver bør af sikkerhedsårsagerne ikke gemmes i filens overskrift. Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Når integrationen er opsat, gemmes alle relaterede oplysninger under fanen Projektindstillinger, Integrationer, og afsnittet Bitbucket.
Som standard synkroniseres der automatisk hvert 10. minut. Om nødvendigt kan den startes straks ved at klikke på Synk nu.

bitbucket-synk nu

For at opsætte synkroniseringstidsplanen, klik på Redigér og vælg opdateringsintervallet.

synk bitbucket

Se også

Var denne artikel nyttig?