Bestilling af professionel oversættelse

Crowdin leverer som en Crowdin-sprogtjenester-leverandør lokaliseringstjenester og samarbejder også med flere professionelle oversættelsesbureauer, som tilbyder sådanne tjenester til Crowdin-kunder.

Visse af dem, såsom BLEND og Translated, er integrerede med Crowdin via API’er, så processen med oversættelsesbestilling er fuldt automatiseret. Når man beslutter sig for at købe oversættelse herfra, sender Crowdin de uoversatte data direkte til bureauet. Når oversættelse er færdig, uploades den tilbage til projektet. I sidste ende er det eneste, der skal gøres, at downloade de færdige oversættelser fra projektet.

Vælges en anden leverandør fra listen, kontaktes en reel person, der er tildelt et projekt som projektadministrator. Vedkommende forestår processen for en: Involverer oversættere, bevarer kvaliteten, overvåger fremdriften og opfylder deadlines.

Professionel oversættelse er en betalingstjeneste, hvor den omtrentlige pris for et projekt beregnes eller forhandles ifm. købsprocessen.

Automatiseret oversættelsesbestilling

Der kan med få klik bestilles oversættelse fra BLEND, Gengo og Translated. See the detailed instructions below.

Tilslutning af BLEND og Gengo med Crowdin

Før oversættelsesbestilling hos BLEND og Gengo, kræves en kundekonto på deres platforme samt en tilstrækkelig saldo.

Tilmeld hos BLEND og Gengo, hvis en konto endnu ikke er oprettet.

Følg disse trin for at oprette forbindelsen mellem en kundekonto og en Crowdin-konto:

 1. Log ind på Crowdin.
 2. On your profile home page, open Store and select Vendors.
 3. Vælg BLEND eller Gengo.
 4. Klik på Forbind Konto. Tilslut BLEND
 5. Angiv den Offentlige Nøgle og den Hemmelig Nøgle fra fanen BLEND API-nøgler eller Gengo API-indstillinger. Klik på Indsend Nøgler. Connect BLEND

Oprettelse af oversættelsesopgaver

For at sende indholdslokalisering til BLEND, Gengo eller Translated skal de respektive opgaver oprettes i Crowdin-projektet. Følg denne trin for trin-vejledning til opgaveoprettelse:

 1. Click Create Task using the project’s Tasks tab or straight from the vendor page via Store > Vendors being logged in as a project owner. Ensure to select the project from the drop-down list when creating a task via Store > Vendors.

  Bemærk: Projektadministratorer kan kun oprette opgaver for sælgere vha. fanen Opgaver.

Opret opgave

 1. Opsæt opgaveparametrene:
  • Opgavenavn – angiv opgavenavnet, der vil kunne ses af oversættere
  • Beskrivelse (valgfrit) – tilføj flere opgaveoplysninger, som kan være nyttige for oversættere
  • Type – vælg Oversæt af leverandør
  • Oversættelsesleverandør – vælg BLEND, Genko eller Translated
  • Ekspertise – definér den ekspertise, der bedst passer til projektet

  • Emne – definer det emne, der passer bedst til indholdet (specifikt for Translated)

  • Tone – definér den foretrukne tone i oversættelser (specifik for Gengo)
  • Formål – definér, hvor oversættelserne tiltænkes anvendt (specifik for Gengo)
  • Kommentar (valgfri) – vejledning udformet til oversættere (specifikt for Gengo)
  • Inkludér redigeringstjeneste – vælg denne indstilling, hvis oversættelser skal gennemgå en ekstra revision (specifik for Gengo)
  • Brug foretrukne oversættere – vælg denne indstilling, hvis prioriteten af oversættelsesrækkefølgen skal gives til en foretrukken oversætter (specifikke for Gengo)

  • Strenge – angiv om alle uoversatte strenge skal være tilgængelige for oversættelse eller blot dem, som er blevet ændret inden for en bestemt periode
  • Filtrér efter etiketter – definér relevante etiketter, hvis kun bestemte strengesæt skal sendes til oversættelse
  • Filer – vælg de filer, som skal oversættes
  • Sprog – vælg oversættelsessprog (en separat opgave oprettes for hvert valgte sprog)
 2. Klik på Opret opgave eller Betal nu (afhængigt af leverandøren) for at fuldføre oversættelsesbestillingen.

Oversættelsesproces

Når opgaven er oprettet, sendes den automatisk til den valgte leverandør. Så snart oversættelsen starter, tildeles den relaterede opgave i Crowdin automatisk statusetiketten I gang. Når oversættelsen er færdiggjort, tildeles opgave statussen Færdig i Crowdin.

Oversættelsesbestilling med en dedikeret Administrator

Den dedikerede projektadministrator vil varetage hele ens oversættelsesproces (involvere oversættere, overholde deadlines og bevare kvalitet).

To start working with a vendor, follow these steps:

 1. Log into your Crowdin account.
 2. On your profile home page, open Store and select Vendors.
 3. Klik på Vis alle leverandører for at åbne den fulde liste.
 4. Vælg en leverandør.
 5. Click View. Vendor View
 6. Vælg et projekter, som ønskes oversat.
 7. Klik på Opret opgave. Vendor Create Task Alternatively, click Create Task using the Tasks tab in your project.
 8. Opsæt opgaveparametrene:
  • Task name – specify the name of the task that will be visible for vendor translators.
  • Description (optional) – add more details about the task that might be useful for vendor translators.
  • Type – vælg Oversættelse af leverandør eller Korrekturlæsning af leverandør.
  • Translation Vendor – select a vendor you’d like to work with.
  • Forfaldsdato (valgfrit) – angiv en deadline.
  • Strenge – angiv, hvorvidt alle uoversatte strenge skal være tilgængelig for oversættelse/korrekturlæsning eller kun dem, som er ændret inden for en bestemt periode.
  • Filter by labels (optional) – define needed labels if you’d like to send for translation/proofreading only some specific set of strings.
  • Skip strings already included in other tasks – select or clear this option depending on your preferences.
  • Skip untranslated strings (available only for Proofread by vendor task type) – define whether untranslated strings should be skipped from the task.
  • Filer – vælg filerne til oversættelse/korrekturlæsning.
  • Sprog – vælg målsprog (en separat opgave oprettes for hvert valgt sprog).
 9. Klik på Opret opgave.

Se også

Var denne artikel nyttig?