Kvalitetssikringskontrol

Det vigtigste mål med kvalitetssikringskontrol (KS) er at hjælpe dig med effektivt at håndtere forskellige sprogspecifikke aspekter i oversættelser, og at sørge for at de er formateret på samme måde som kildestrengene og vil passe lige så godt i UI’et. Nogle typiske KS-tjeksparametre omfatter manglende kommaer, ekstra mellemrum eller skrivefejl.

Via KS-tjek vil en korrekturlæser kunne se alle de problemtyper, som skal korrigeres, da disse vil være fremhævet i Korrekturlæsningstilstanden i Redigeringsværktøjet. KS-kontrol vil nemt og hurtigt hjælpe dig med at finde nogle de almindeligste fejl. Det anbefales at gennemgå og løse alle fundne KS-tjekproblemer, inden projektet kompileres, og oversættelser downloades.

Aktivér KS-tjek

For at aktivere KS-tjek i projektet, så følg disse trin:

  1. Åbn projektet og gå til fanen Hjem.
  2. Click QA. KS-indstillinger
  3. Vælg Slå til.
  4. Make sure that the types of QA checks you need are selected.
  5. Klik på Gem. QA checks parameters

KS-tjekparametre

Tom oversættelse — strenge, som mangler oversættelse.

Længdeproblemer — oversatte strenge, som overskrider den prædefinerede tegnantalsbegrænsning.

Bemærk: For at opsætte tegnantalsbegrænsning for særlige strenge, så gå til fanen Strenge. Klik på Redigér på den ønskede streng og angiv maks. tegnantal. længde. Dette betyder, at oversættere vil blive underrettet om, at en oversættelse for bestemt streng kan ikke være længere. Dette er nyttigt, når pladsen til den givne tekst er begrænset.

Tags-diskrepanser — strenge indeholdende HTML mangler f.eks. nogle åbnings-/luknings-tags i oversættelser.

Mellemrumsdiskrepanser — to (eller flere) på hinanden følgende mellemrum eller manglende ditto.

Variabelfejl — pladsholdere, som mangler visse kodedele eller har ulige antal.

Tegnsætningsdiskrepanser — tegnsætningsfejl eller forskel i punktumsantal.

Tegnformateringsfejl — minuslker eller versaler brugt forskelligt i kilden og oversattelsen.

Specialtegnsdiskrepanser — nye afsnit, valutategn og andre benyttede specialtegn, som divergerer i oversatte strenge.

*“Ukorrekt oversættelse”-problematikker ** — oprettede problemstillinger med et *aktuel oversættelse er forkert tag.

Konsekvent terminologi — tjekker, hvorvidt kildeord er oversat i overensstemmelse med de respektive ordlisteudtryk.

Note: currently available for English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Russian, Swedish, Ukrainian, Japanese, Korean, Chinese Simplified, and Turkish.

Stavning — ord, som ikke findes i de af Crowdin understøtter ordbøger.

ICU-syntaks — den korrekte brug af ICU-beskedsyntaks i oversættelser.

KS-statusmuligheder

FRA — når funktionen er inaktiv.

I GANG — når funktionen arbejder.

INGEN PROBLEMATIKKER — når ingen fejl er fundet.

PROBLEMATIKKER FUNDET — når fejl er fundet.

Flere oplysninger om fundne problematikker

Hvis KS-tjekstatus er Problematikker Fundet, kan du klikke på den og derefter på Vis Problematikker for yderligere detaljer.

KS-tjekvisning

I det udfoldede sprogoplysningsafsnit vil det antal fundne problemstillinger kunne ses. To see them in detail click Suggestions with QA issues.

QA checks details

Herefter vises Korrekturlæsningstilstanden i Redigeringsværktøjet, hvor du kan se listen over strenge med QA-problematikker. Du kan godkende de eksisterende, korrekte oversættelser, eller foretage ændringer og derefter godkende dem.

Godkend

Når aktiv, vil QA-kontrol vil arbejde i baggrunden og skanne oversættelser for mulige KS-problemer.

Var denne artikel nyttig?