Kvalitetssikringskontrol

QA-kontroller anbefales benyttet, før du bygger projektet og downloader færdige oversættelser. Hovedformålet med QA-kontroller er at sikre, at alle oversættelserne har samme betydning og funktioner som kildestrengene. Oversættere kan have begået nogle småfejl, som kan påvirke arbejdet eller dit projekt. Når aktiveret, vil QA-kontrol hjælpe dig med at opdage og rette disse fejl på en nem og hurtig måde.

For at afvikle et KS-tjek, så følg disse trin: 1. Åbn fanen Projektindstillinger, Oversættelser. 3. Klik på KS-indstillinger. 4. Vælg Aktivér. 5. Vælg typerne af KS-tjek. 6. Klik på Gem.

En oversigt over QA-kontrolparametre

Tom oversættelse — strenge, som mangler oversættelse.

Længdeproblematikker — oversatte strenge, som er længere end den angivne tegnngrænsen.
Bemærk: For at opsætte tegngrænse, går til fanen Strenge. Klik på Redigér på den ønskede streng og angiv en maks. tegnlængde for den oversatte tekst. Dette er nyttigt, når pladsen til den givne tekst er begrænset, og du vil bevare designet.

Tags fejl — strenge, som benytter HTML og muligvis mangler nogle åbnings- eller lukketags, hvilket vil påvirke kodens korrekte afvikling.

Mellemrumsfejl — to (eller flere) på hinanden følgende mellemrum eller manglende mellemrum.

Variabelfejl — pladsholdere, som mangler visse kodedele eller har ulige antal.

Tegnsætningsfejl — tegnsætningstegn, som adskiller sig (ulige eller fraværende).

Tegnformateringsfejl — minuslker eller versaler brugt forskelligt i kilden og oversattelsen.

Specialtegnsfejl — nye afsnit, valutategn og andre benyttede specialtegn, som adskiller sig i oversatte strenge.

*“Ukorrekt oversættelse”-problematikker ** — oprettede problemstillinger med et *aktuel oversættelse er forkert tag.

Stavning — ord, som er fraværende i de ordbøger, Crowdin understøtter.

ICU-syntaks — den korrekte brug af ICU.

QA-statusmuligheder

FRA — når funktionen er inaktiv.

I GANG — når funktionen arbejder.

INGEN PROBLEMATIKKER — når ingen fejl er fundet.

PROBLEMATIKKER FUNDET — når fejl er fundet.

Flere oplysninger om fundne problematikker

Hvis QA-kontrolstatus er Problematikker Fundet, kan du klikke på den og derefter klikke på Vis Problematikker for yderligere detaljer.

QA checks view

Du ser derefter sproget, der har problematikker, og hvor mange af disse, som QA-kontrollen fandt. For en detaljeret visning, klik på Vis.

QA checks details

Dette åbner et nyt vindue indeholdende Onlineredigeringsværktøjet vist i Korrekturlæsningstilstand.

Du vil se kilden, de oversatte strenge samt de nøjagtige problematikker, som findes. Du kan godkende de eksisterende oversættelser, som opfylder de stillede krav eller foretage ændringer og derefter godkende dem. Oversættere har ikke denne mulighed, de kan kun foreslå deres oversættelser og afgive stemmer.

Approve

Når aktiveret, kører QA-kontrollen i baggrunden, så når du foretager ændringer i projektteksterne, vil QA-værktøjet automatisk kontrollere dem.

Var denne artikel nyttig?