Kvalitetssikringskontrol

Hovedsigtet med kvalitetssikringskontrol (KS) er at assistere med effektivt at håndtere forskellige sprogspecifikke aspekter i oversættelser, og at sørge for at de er formateret på samme måde som kildestrengene og vil passe lige så godt i UI’et. Nogle typiske KS-tjeksparametre omfatter manglende kommaer, ekstra mellemrum eller skrivefejl.

Via KS-tjek vil en korrekturlæser kunne se alle de problemtyper, som skal korrigeres, da disse vil være fremhævet i Korrekturlæsningstilstanden i Redigeringsværktøjet. KS-kontrol vil nemt og hurtigt hjælpe dig med at finde nogle de almindeligste fejl. Det anbefales at gennemgå og løse alle fundne KS-tjekproblemer, inden projektet kompileres, og oversættelser downloades.

Aktivér KS-tjek

For at aktivere KS-tjek i projektet, så følg disse trin:

  1. Åbn projektet og gå til fanen Hjem.
  2. Klik på KS. KS-indstillinger
  3. Vælg Slå til.
  4. Sørg for, at de ønskede typer af KS-tjek er valgt.
  5. Klik på Gem. QA checks parameters

KS-tjekparametre

Tom oversættelse — strenge, som mangler oversættelse.

Længdeproblemer — oversatte strenge, som overskrider den prædefinerede tegnantalsbegrænsning.

Bemærk: Gå til fanen Strenge for at opsætte tegnantalsbegrænsning for bestemte strenge. Klik på Redigér på den relevante streng og angiv maks. tegnantal. længde. Dette betyder, at oversættere blive underrettet om, at en oversættelse for en bestemt streng kan ikke være længere. Dette er nyttigt i tilfælde af begrænset plads til tekst.

Tags-diskrepanser — strenge indeholdende HTML mangler f.eks. nogle åbnings-/luknings-tags i oversættelser.

Mellemrumsdiskrepanser — to (eller flere) på hinanden følgende mellemrum eller manglende ditto.

Variabelfejl — pladsholdere, som mangler visse kodedele eller har ulige antal.

Tegnsætningsdiskrepanser — tegnsætningsfejl eller forskel i punktumantal.

Tegnformateringsfejl — minuskler/majuskler brugt forskelligt i kilden og oversattelsen.

Specialtegnsdiskrepanser — nye afsnit, valutategn og andre anvendte specialtegn divergerer ift. kilde- og oversatte strenge.

*“Ukorrekt oversættelse”-problematikker ** — oprettede problematikker med et *Aktuel oversættelse er forkert tag.

Konsekvent terminologi — tjekker, hvorvidt kildeord er oversat i overensstemmelse med de respektive ordlisteudtryk.

Bemærk: Pt. tilgængelig for engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet), koreansk, norsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk, tysk og ukrainsk.

Stavning — ord, som ikke findes i de af Crowdin understøtter ordbøger.

ICU-syntaks — den korrekte brug af ICU-beskedsyntaks i oversættelser.

KS-statusmuligheder

FRA — når funktionen er inaktiv.

I GANG — når funktionen arbejder.

INGEN PROBLEMATIKKER — når ingen fejl er fundet.

PROBLEMATIKKER FUNDET — når fejl er fundet.

Flere oplysninger om fundne problematikker

Hvis KS-tjekstatus er Problematikker fundet, kan der klikkes på den og derefter på Vis Problematikker for yderligere detaljer.

KS-tjekvisning

I det udfoldede sprogoplysningsafsnit vil det antal fundne problemstillinger kunne ses. Klik på Forslag med KS-problematikker for detaljeret visning.

KS-tjekdetaljer

Herefter vises Korrekturlæsningstilstanden i Redigeringsværktøjet, hvor listen over strenge med QA-problematikker kan ses. Man kan godkende de eksisterende, korrekte oversættelser, eller foretage ændringer og derefter godkende dem.

Godkende

Når aktiv, vil QA-tjek vil køre i baggrunden og skanne oversættelser for mulige KS-problematikker.

Var denne artikel nyttig?