I-Kontekst lokalisering til web-apps

Crowdins I-Kontekst værktøj muliggør tekstoversættelse direkte i den faktiske web-applikation. På en sådan måde, at den bedste oversættelse kvalitet bevares.

I-Kontekst lokalisering er bundet op mod det faktiske projekt oprettet i Crowdin, under hvilket oversættesfiler lagres.

Dette værktøj gør alle tekster i web-app’en redigerbare. Desuden er oversættelsesprocessen synlig i realtid. Selv den dynamiske del af applikationen og strengene, som indeholder pladsholdere, kan oversættes på denne vis.

Teknisk oversigt

Crowdins I-Kontekst fungerer vha. én linje JavaScript-uddrag og pseudosprogpakken. Den opretter pseudosprogpakken baseret på lokaliseringsfilerne uploadet til dit projekt, som senere integreres i dit program som et ekstra lokaliseringssprog.

Det integreret pseudosprog indeholder nogle særlige identifikatorer i stedet for de oprindelige tekster, således at når du skifter dit program til det pågældende sprog, konverteres alle etiketterne til de særlige identifikatorer. Javascript søger efter disse identifikatorer og erstatter dem med de redigerbare etiketter. På den vis kan oversætterne ikke se nogen forskel mellem det reelle program og programmet med det integrerede Crowdin I-Kontekst værktøj. Imidlertid definerer værktøjet, hvilken del af programmet, der kan oversættes og stiller alle midler til rådighed for at lade oversætteren lokalisere i kontekst.

Oversættelsen foretages via det minimerede, regulære Crowdin Redigeringsværltøj inkl. alle funktionaliteterne (TM, maskinoversættelse, godkend/afstemningsmulighed, kommentarer, tilgængeige udtryk). Det er således nemmere for korrekturlæserne at gennemse oversættelserne og sikre kvaliteten.

Integration

Der er to almindelige metoder til integration af Crowdins I-Kontekst i din applikation:

  • Aftestnings- eller oversættelsemiljø. Har du ikke til hensigt at invitere dine slutbrugere til at hjælpe med oversættelsen eller at benytte en “oversættelsestilstand” i dit produktionsprogram, er integrering af Crowdins I-Kontekst til dit klargærings- eller dedikeret oversættelsesprogrammiljø en god løsning.
    • Produktionsmiljø. Crowdins I-Kontekst kræver ikke nogen kodeændringer i dit program, så den kan benyttes selv ved produktion. Du bestemmer, hvordan det aktiveres, og for hvilket segment af brugere, det kan aktiveres. Funktionen, der aktiverer oversættelsestilstanden, kan enten være skjult eller ej. I visse tilfælde har oversættelsestilstanden været aktiveret som et ekstra sprog.

Følg trin for trin integrationsopsætningen, som du kan finde på fanen Projektindstillinger, I-Kontekst.

Efter en vellykkede integration og opfriskning af dit program, bør du se invitationsdialogen samt Crowdin-loginfelterne.

Valgfrie parametre

Du kan tilføje disse parametre til _jipt-matrixen i opsætningsbiblioteket.

Forudindlæsning af tekster

_jipt.push(['preload_texts', true]);

Accelererer dynamisk indholdsvisning i I-Kontekst værktøjet ved at forudindlæse alle kildestrenge. Automatisk deaktiveret for store projekter (>5.000 strenge). Gyldigt input er: true, false.

Oversættelsesknap altid synlig

_jipt.push(['touch_optimized', true]);

Indstillingen er som standard aktiveret på touch-skærme og gør alle oversættelsesknapperne ved siden af hver oversætbare streng permanent synlige i modsætning visning alene ved mus-over. Gyldigt input er: true, false.

Før Commit Callback

_jipt.push(['before_commit', function(source, translation, context, language_code) { return status_obj; }]);

Funktion til forslagsvalidering, inden det comittes.

Parametre
sourceKildetekst
translationOversættelsestekst
contextKildestrengskontekst
language_codeMålsprogskode (sprogkoder)
Returværdier
status_obj Objekt. status_obj.status kan være "ok", "fejl" eller "korrigeret". I tilfælde af fejl, indeholder status_obj.message fejlbeskrivelsen. Når status er "korrigeret", indeholder status_obj.korrektion den korrigerede oversættelse

Før DOM Insert Callback

_jipt.push(['before_dom_insert', function(text, node, attribute) { return 'text'; }]);

Funktion til at transformere strengen, før den indsættes i DOM.

Parametre
textString til indsættelse
node
valgfri
DOM-element, hvori teksten skal indsættes. Kan udelades, hvis tekst ikke har målelement (tekst i browserens pop-up'er)
attribut
valgfri
Attribut til DOM-element, hvis teksten er en del af attributten
Returværdier
textString til indsættelse
falseReturnerer funktionen false, opdateres DOM ikke

Luk I-Konteksts Overlay Callback

_jipt.push(['escape', function() { window.location.href = "http://app_domain.com"; }]);

Hvis defineret, kan brugerne lukke I-Kontekst overlejringen, hvis de ikke ønsker at oversætte. Implementér denne funktion på din side. Den skal ændre programmets sprog eller omdirigere fra oversættelsesmiljø til produktionsprogram, afhængigt af integrationsmetoden af I-Kontekst.

Var denne artikel nyttig?