I-Kontekst lokalisering til web-apps

Crowdins I-Kontekst-værktøj overlejres på din applikation. Oversættere og korrekturlæsere kan oversætte i kontekst og samtidig se oversættelserne, så de er klar over, hvordan de fremstår i applikationen. Man kan bruge I-Kontekst til webapplikationer mhp. at opretholde den bedste oversættelseskvalitet.

I-Kontekst lokalisering er bundet op på det Crowdin-projekt, hvori oversættelige filer lagres. Oversættelser foretaget vha. I-Kontekst bliver tilføjer projektet på samme måde som oversættelser foretaget direkte i Redigeringsværktøjet.

Dette værktøj leverer en visning af applikationen med redigerbare tekster, så oversættelsesprocessen ses i realtid. Selv den dynamiske del af applikationen og strengene, som indeholder pladsholdere, kan oversættes på denne vis.

Oversigt

Crowdins I-Kontekst fungerer vha. én linje JavaScript-uddrag og pseudosprogpakken. Den opretter en pseudosprogpakke baseret på lokaliseringsfilerne uploadet til projektet, der senere integreres i applikationen som et ekstra lokaliseringssprog.

Integrerede pseudosprog indeholder særlige identifikatorer i stedet for originalteksterne. Dvs., at når en app indstilles til det pågældende sprog, konverteres alle etiketter til særlige identifikatorer. Javascript finder og erstatter disse identifikatorer med redigerbare etiketter. Web-appens I-Kontekst siden vil derfor ligne applikationen med den eneste forskel, at oversættelige strenge nu er redigerbare.

I-Kontekst visning

Oversættelser foretages direkte i appen uden behov for at åbne Redigeringsværktøjet. En forenklet version af Redigeringsværktøjet vises med al funktionalitet (TM, maskinoversættelse, godkendelse/stemmeindstilling, kommentarer, udtryk) tilgængelig. Det er derfor lettere at foretage og revidere oversættelser, da oversættere kan se dem i en reel kontekst.

I-Kontekst Redigeringsværktøj

Integration

Der er to almindelige metoder til integration af Crowdins I-Kontekst i din applikation:

  • Staging or translation environment If you are not planning to invite your end-users to help with translations or not considering using a “translation mode” in your production application, integrating Crowdin In-Context to your staging or dedicated translation app environment would be a good solution.

  • Production environment Crowdin In-Context doesn’t require any code changes in your application so that you can use it even on production. Hvordan det aktiveres, og hvilket brugersegment, der kan bruge det, afgør man selv. De mest almindelige anvendelsesscenarier er flg.:

    • Et spejlingswebsted kan oprettes, hvilket er en komplet kopi af applikationen, men under en anden URL (i stedet for f.eks. crowdin.com kunne det være translate.crowdin.com), hvor oversættere foretager oversættelser, som var det den faktiske applikation.
    • I-Kontekst kan også tilføjes som et ekstra sprog. Når oversættere åbner applikationen, vælger de dette ekstra sprog fra listen, hvilket så åbner I-Kontekst versionen.

Følg integrationsopsætningsguiden i Crowdin-projektet for at opsætte I-Kontekst. To check out the guide, open your project and go to Tools > In-Context.

I-Kontekst fane

Note: If you use CSP, ensure to add the following rules to the policy: for loading the In-Context resource files, for CORS requests to crowdin.com

Når integrationen er oprettet, og applikationen er genopfrisket, bør invitationsdialogen og Crowdin-indlogningsfeltet blive vist.

Indlogningsvindue

Valgfrie parametre

Disse parametre kan føjes til _jipt-datasættet i opsætningsuddraget.

Forudindlæsning af tekster

_jipt.push(['preload_texts', true]);

Accelererer dynamisk indholdsvisning i I-Kontekst værktøjet ved at forudindlæse alle kildestrenge. Auto-deaktiveret i store projekter (5.000+ strenge). Gyldigt input er: true, false.

Oversættelsesknap altid synlig

_jipt.push(['touch_optimized', true]);

Indstillingen er som standard aktiveret på touch-skærme og gør oversættelsesknappen ud for hver oversættelige streng permanent synlige i stedet for alene mus-over visning. Gyldigt input er: true, false.

Før Commit Callback

_jipt.push(['before_commit', function(source, translation, context, language_code) { return status_obj; }]);

Funktion til forslagsvalidering, inden det comittes.

Parametre
sourceKildetekst
translationOversættelsestekst
contextKildestrengskontekst
language_codeMålsprogskode (sprogkoder)
Returværdier
status_obj Objekt. status_obj.status kan være "ok", "fejl" eller "korrigeret". I tilfælde af fejl, indeholder status_obj.message fejlbeskrivelsen. Når status er "korrigeret", indeholder status_obj.korrektion den korrigerede oversættelse

Før DOM Insert Callback

_jipt.push(['before_dom_insert', function(text, node, attribute) { return 'text'; }]);

Funktion til at transformere strengen, før den indsættes i DOM.

Parametre
textString til indsættelse
node
valgfri
DOM-element, hvori teksten skal indsættes. Kan udelades, hvis teksten ikke har et målelement (tekst i browserens pop-up'er)
attribut
valgfri
DOM-elementattribut, såfremt teksten er en del af attributten
Returværdier
textString til indsættelse
falseReturnerer funktionen false, opdateres DOM ikke

Luk I-Konteksts Overlay Callback

_jipt.push(['escape', function() { window.location.href = "http://app_domain.com"; }]);

Hvis defineret, kan brugerne lukke I-Kontekst overlejringen, hvis de ikke ønsker at oversætte. Implementér denne funktion på din side. Afhængigt af I-Kontekst-integrationsmetoden, skal den ændre appens sprog eller omdirigere fra oversættelsesmiljøet til produktionsappen.

Luk Login-vindue

Var denne artikel nyttig?