Android og iOS apps-lokalisering

Håndtér effektivt lokalisering til både Android- og iOS-apps uden at oversætte de samme strenge to gange.

Lokaliseringshåndtering inden for ét Enkelt Projekt

Oversæt iOS-og Android-filer inden for et Crowdin projekt. Vælg, afhængigt af dine projektspecifikationer, en af mulighederne foreslået nedenfor.

Anbefalinger:

  • Placér Android (Android XML) og iOS (iOS Strings, iOS XLIFF) app-filer på forskellige steder (mapper) i Crowdin-projektet
  • Brug indstillingen Dubletstrenge til håndtering af dubletter
  • Brug muligheden Saml variabler for at håndtere Android- og iOS-variabler

Skjul dubletter

Upload Android og iOS app-filer til ét Crowdin projekt og vælg via fanen Indstillinger muligheden Skjul.

Filindstillinger

Normalt deler apps udviklet til Android- og iOS-platforme de fleste af kildestrengene til Android- og iOS-filer. Når muligheden Skjul er valgt, vil systemet vil registrere dubletstrenge for begge filtyper (Android/iOS) og skjule dem, mens kun strenge i de først uploadede filer forbliver synlige.

Når den først uploadet streng er oversat, vil den skjulte dublet automatisk få denne oversættelse grundet den valgte indstilling Skjul. På denne måde vil oversættere kun behandle de unikke, synlige tekster. Når oversættelsen af den synlige streng opdateres, opdateres oversættelserne for dens skjulte dubletter også. Projektejer og administratorer kan nemt skelne dubletstrenge vha. etiketterne HIDDEN og DUPLICATE, som automatisk tilføjes af systemet. Ved eksport fås både Android- og iOS-filer med de relevante oversættelser.

For mere avanceret projekthåndtering, så overvej brugen af versionsgrene, men vælg muligheden Skjul i stedet for Vis i en versionsgren. Dette vil, når ønsket, lade udviklere downloade individuelle grene med alle oversatte tekster for Android og iOS.

Bemærk: En foreslået variant kan påvirke oversættelsesnøjagtigheden, da alle dubletstrenge, uanset kontekst, vil dele samme oversættelse.

Parameterunificering

Er visse Android- og iOS-kildestringe ens bortset fra variabler, anbefales valg af indstillingen Saml variabler på fanen Indstillinger.

Har man f.eks. tilføjet iOS-strengen Hej, %@! og en lignende til Android Hej, %s!. Muligheden Saml variabler konverterer så dem begge til Hej, [%s], så oversættelser fra Android-filen kan migrere til iOS. Ved eksport fås oversættelser med de oprindelige variabler.

Det er også muligt at tilføje eller ændre nye strenge i projektet online for både Android XML-filer og iOS-strenge via projektetsektionen Strenge. Læs mere om Stengredigering.

Tilpasset Fileksport

Lokalisér ressourcer til blot én enkelt app i Crowdin og download forskellige filformater til både Android- og iOS-apps.

Der kan f.eks. uploades en XML-fil til Crowdin til Android-lokalisering og få to filer ved eksport, en XML til Android og en Strings til iOS. Oversættelsesnøgler forblive de samme som i Android-filen, så de skal opsættes individuelt i iOS-filen.

Kontakt supportteamet, der gerne består med at opsætte en ønsket eksportvalgmulighed.

Lokaliseringshåndtering indenfor 2 Projekter

Opret to separate projekter til Android- og iOS-apps.

Anbefalinger:

  • Tilslut iOS-depotet til et Crowdin-projekt
  • Tilslut Android-depotet til et Crowdin-projekt
  • Aktivér indstillingen Del TMer
  • Opret en automatisk arbejdsgang til præoversættelse eller udfør den manuelt
  • Brug muligheden Vis i en versionsgren til dublethåndtering

Aktivér Oversættelseshukommelsesdeling (TM). På den vis kan alm. strengoversættelser genbruges i flere projekter.

Under lokalisering af Android XML-filen, udfyldes projekt-TM’en automatisk. Android projekt-TM’en kan så bruges til at afvikle præoversættelse af iOS-projektet, hvilket vil føje oversættelser til strenge delt af begge projekter.

Vha. denne fremgangsmåde kan en en specific arbejdsgang oprettes, så alle nye strenge automatisk præoversættelse via TM’en.

Der kan også aktiveres auto-substituering for at erstatte visse ikke-oversættelige elementer under brugen af TM. Auto-substitution udtrækker en oversættelse fra TM’en og erstatter derefter Android-variabler med iOS ditto og omvendt (afhængigt af anvendte projekttype). Oversættelse med Android-variabler omdannes automatisk til oversættelse med iOS-variabler og kan automatisk anvendes vha. præoversættelse via TM.

Næste trin i Mobil-apps lokalisering

Her er de næste trin, som kan overvejes under mobil-app lokaliseringen. Man kan, som et alternativ til en mere traditionel tilgang ift. kildefilhåndtering, sende strenge til oversættelse direkte fra designværktøjerne via Crowdin-plugins. En anden god mulighed er at bruge Over-the-Air Indholdslevering til straksopdatering af oversatte strenge i mobil-apps uden udrulning af nye versioner i Google Play eller App Store.

Læs mere om Android eller iOS mobil-app lokalisering på bloggen.

Se også

Var denne artikel nyttig?