Ordliste

Med Ordliste kan du oprette, gemme og håndtere hele projektterminologien på ét sted. Hovedsigtet med terminologien er at forklare visse specifikke termer eller nogle, som ofte benyttes i projektet, så de kan oversættes korrekt og ensartet.

Hvert Ordlisteudtryk vises som et understreget ord i Redigeringsværktøjet. Hold markøren over det understregede ord for at fremhæve det og se dets oversættelse, ordklasse og definition (hvis oplyst).

Ordlisteudtryk

Ordliste-upload

For at uploade en ordliste, så følg disse trin:

 1. Gå til fanen Projektindstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Upload.
 3. Vælg en Ordlistefil (i filformatet TBX, CSV eller XLSX) på din maskine. Bemærk: Ordklasser understøttes i flg. format (versal/minuskel sensitiv): adjektiv, adposition, adverb, hjælpestof, koordinerende konjunktion, determiner, interjektion, substantiv, tal, partikel, pronomen, eget substantiv, underordnet konjunktion, verbum, andet.
 4. Klik på Importér.

Uploader du en ordliste i CSV- eller XLSX-filformatet, skal du vælge sproget for hver kolonne samt vælge kolonneværdien (term, beskrivelse, taledel) i opsætningsdialogen.

Ordliste-download

For at downloade en Ordliste i TBX-, CSV- eller XLSX-filformatet, så følg disse trin:

 1. Gå til fanen Projektindstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Download.

Visse browsere kan tilføje .xml-udvidelse til den downloadede fil, så den resulterende fil muligvis optræder som sample.tbx.xml. Omdøb en sådan til sample.tbx for at importere den retur til Crowdin.

Udtryksoversættelser

Oversæt projektets ordliste, så alle udtryk/begreber/termer kan benyttes og oversættes konsekvent på alle målsprog.

For at oversætte projektordlisten, så følg disse trin:

 1. Åbn fanen Indstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Oversæt Ordliste.

Ordlisten omdannes automatisk til én fil og føjes til fanen Filer, så den kan oversættes sammen alle de øvrige kildefiler. Udtryksoversættelser vil blive synkroniseret med Ordlisten.

Tilføjelse af Termer/Begreber/Udtryk

Følg disse trin for at tilføje nye udtryk/begreb/termer i Indstillinger:

 1. Åbn fanen Indstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Tilføj Udtryk/Begreb/Term.
 3. Angiv udtrykket, ordklasse og definition. Klik på for automatisk at registrere ordklassen. Bemærk: Ordklasse kan kun registreres automatisk i flg. sprog: Engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, norsk, polsk, russisk, spansk, svensk og tysk.
 4. Klik på Tilfæj.

For at lade oversættere tilføje og redigere udtryk/begreber/termer i Redigeringsværktøjet, så følg disse trin:

 1. Åbn fanen Projektindstillinger, Generelt.
 2. Rul ned til afsnittet Oversættelser.
 3. Afkryds feltet Tillad oversættere for at oprette ordlisteord.

Sletning af udtryk/begreber/termer

Sletning af alle Ordliste-udtryk:

 1. Vælg øverste afkrydsningsfelt ovenover ordlisten.
 2. Bekræft markeringen af alle ustryk.
 3. Klik på Slet.

Deling af Ordlister

Bemærk: Vil du dele en Ordliste projekter imellem, skal kildesproget i begge projekter være identiske.

For at dele Ordlister alle dine projekter imellem, så følg disse trin:

 1. Åbn siden Ressourcer og fanen Ordlister.
 2. Markér afkrydsningsfeltet Del Ordlister.

Var denne artikel nyttig?