Ordliste

Med Ordliste kan du oprette, gemme og håndtere hele projektterminologien på ét sted. Hovedsigtet med terminologi er at forklare visse specifikke termer eller dem, som ofte benyttes i projektet, så de kan oversættes korrekt og ensartet.

Hvert Ordlisteudtryk vises som et understreget ord i Redigeringsværktøjet. Hold markøren over det understregede ord for at fremhæve det og se dets oversættelse, ordklasse og definition (hvis oplyst).

Ordlisteudtryk

Download eller upload af ordliste

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > Ordliste.
 2. Klik på Vis poster for den ønskede ordliste.
 3. Klik på Download eller Upload.

Up- og downloade af ordlister kan ske i filformaterne TBX, CSV og XLXS.

Bemærk: Ordklasser understøttes i flg. format (versal/minuskel sensitiv): adjektiv, adposition, adverb, hjælpestof, koordinerende konjunktion, determiner, interjektion, substantiv, tal, partikel, pronomen, eget substantiv, underordnet konjunktion, verbum, andet.

Uploades en ordliste i CSV- eller XLS/XLSX-filformatet, så vælg sproget for hver kolonne samt vælg kolonneværdien (udtryk, beskrivelse, ordklasse) i opsætningsdialogen.

Visse browsere kan tilføje .xml-filtypen til den downloadede fil, så denne fil muligvis optræder som eksempel.tbx.xml. Omdøb en sådan til eksempel.tbx for at importere den retur til Crowdin.

Ordlistetildeling

Følg disse trin for at tildele bestemte ordlister til et projekt:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > Ordliste.
 2. Vælg de relevante ordlister fra listen.

Udtryksoversættelser

Oversæt projektets ordliste, så alle udtryk/begreber/termer kan benyttes og oversættes konsekvent på alle målsprog.

For at oversætte projektordlisten, så følg disse trin:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > Ordliste.
 2. Vælg Oversæt ordliste.

Ordlisten omdannes automatisk til én fil, der placeres i Indhold > Filer til oversættelse sammen med de øvrige kildefiler. Udtryksoversættelser synkes med ordlisten.

Tilføjelse af udtryk

Følg disse trin for at tilføje nye ordlisteudtryk i projektet:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > Ordliste.
 2. Klik på Vis poster for den ønskede ordliste.
 3. Klik på Tilføj udtryk.
 4. Angiv udtrykket, ordklasse og beskrivelse. Klik på for automatisk at bestemme ordklassen.
  Bemærk: Ordklasse kan kun bestemmes automatisk i flg. sprog: Engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, norsk, polsk, russisk, spansk, svensk og tysk.
 5. Klik på Tilføj.

Følg disse trin for at lade oversættere tilføje og redigere udtryk i Redigeringsværktøjet:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Indstillinger.
 2. Rul ned til afsnittet Oversættelser.
 3. Vælg Tillad projektmedlemmer at håndtere ordlisteudtryk.

Sletning af udtryk

For at slette alle ordlisteudtryk:

 1. Vælg øverste afkrydsningsfelt ovenover ordlisten.
 2. Bekræft valget af samtlige udtryk.
 3. Klik på Slet.

Deling af ordlister

Bemærk: Ønskes en ordliste delt mellem to projekter, skal projektkildesprogene være identiske.

Følg disse trin for at dele ordlister alle projekter imellem:

 1. Åbn siden Ressourcer og klik på Ordlister.
 2. Markér Del ordlister.

Var denne artikel nyttig?