Ordliste

Med Ordliste kan du oprette, gemme og håndtere hele projektterminologien på ét sted. Hovedsigtet med terminologien er at forklare visse specifikke termer eller nogle, som ofte benyttes i projektet, så de kan oversættes korrekt og ensartet.

Hver ordliste er vist som et understreget ord i redigeringsværktøjet. Placér markøren over det understregede term for at fremhæve det og se dets oversættelse, talede og definition (hvis de er angivet).

Glossary Term

Ordliste-upload

For at uploade en ordliste, så følg disse trin:

 1. Gå til fanen Projektindstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Upload.
 3. Vælg en ordlistefil (i TBX-, CSV- eller XLSX-filformatet) på din maskine.
  Bemærk: Taledele understøttes i flg. format (versal/minuskel sensitiv): adjective, adposition, adverb, auxiliary, coordinating conjunction, determiner, interjection, noun, numeral, particle, pronoun, proper noun, subordinating conjunction, verb, other.
 4. Klik på Importér.

Uploader du en ordliste i CSV- eller XLSX-filformatet, skal du vælge sproget for hver kolonne samt vælge kolonneværdien (term, beskrivelse, taledel) i opsætningsdialogen.

Ordliste-download

For at downloade en Ordliste i TBX-, CSV- eller XLSX-filformatet, så følg disse trin:

 1. Gå til fanen Projektindstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Download.

Visse browsere kan tilføje .xml-udvidelse til den downloadede fil, så den resulterende fil kan være navngivet som sample.tbx.xml.
Omdøbe tilen sample.tbx for at importere en sådan fil tilbage i Crowdin.

Udtryksoversættelser

Oversæt projektets ordliste, så alle udtryk/begreber/termer kan benyttes og oversættes konsekvent på alle målsprog.

Følg disse trin for at oversætte en projektordliste: 1. Åbn fanen Indstillinger, Ordliste. 2. Klik på Oversæt Ordliste.

Ordlisten omdannes automatisk til én fil og føjes til fanen Filer, så den kan oversættes sammen alle de øvrige kildefiler. Udtryksoversættelser vil blive synkroniseret med Ordlisten.

Tilføjelse af Termer/Begreber/Udtryk

Følg disse trin for at tilføje nye udtryk/begreb/termer i Indstillinger:

 1. Åbn fanen Indstillinger, Ordliste.
 2. Klik på Tilføj Udtryk/Begreb/Term.
 3. Angiv udtrykket/begrebet/termet, taledel og definition.
  Klik på for automatisk at opdage taledelen.
  Bemærk: En taledel kan kun registreres automatisk for flg. sprog: Engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, norsk, polsk, russisk, spansk, svensk og tysk.
 4. Klik på Tilfæj.

For at lade oversættere tilføje og redigere udtryk/begreber/termer i Redigeringsværktøjet, så følg disse trin: 1. Åbn fanen Projektindstillinger, Generelt. 2. Rul ned til afsnittet Oversættelser. 3. Afkryds feltet Tillad oversættere for at oprette ordlisteord.

Sletning af udtryk/begreber/termer

For at slette alle udtryk/begreb/termer fra ordlisten: 1. Afkryds det øverste felt ovenover udtryks-/begrebs-/termlisten. 2. Bekræft valg af alle udtryk/begreb/termer. 3. Klik på Slet.

Deling af Ordlister

Note: If you want to share a Glossary between projects, the source language of both projects must be the same.

For at dele dine Ordliste mellem alle de projekter, du ejer, så følg disse trin: 1. Åbn siden Ressourcer og fanen Ordlister. 2. Afkryds feltet Del Ordlister.

Var denne artikel nyttig?