Freshdesk Integration

Freshdesk-integration muliggør lokalisering af Vidensbaseartikler, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og andet nyttigt indhold mhp. at levere support på kundernes modersmål.

Hvordan fungerer integrationen?

Once you set up the integration, the texts from Freshdesk will be automatically added as XML files to your Crowdin project. Udover artikler vil også navne og beskrivelser i helpdesk-kategorier og -mapper kunne lokaliseres. Disse tekster vil blive føjet til projektet som separate XML-filer.

Det er således, dit projekt vil se ud efter den vellykkede opsætning:

Freshdesk-integrationsfilstruktur

En separat mappe oprettes for hver kategori, der vælges til lokalisering. Hver kategorimappe vil indeholde separate filer for disse datatyper:

 • Kategorinavn og -beskrivelse.
 • Mappenavne og -beskrivelser.
 • Separat fil for hver artikel.

Tallene i mappe- og filnavne er ID’erne for kategorier, mapper og artikler i Freshdesk. Disse ID’er er kun synlige for projektejer og administratorer. I stedet for ID’erne vil oversætterne og korrekturlæserne se de egentlige kategori-, mappe- og artikelnavne.

Når filerne er uploadet til projektet, kan du invitere bidragsydere til at oversætte og korrekturlæse teksterne. Lær om oversættelsestilgange du kan bentyte i Crowdin.

For at uploade oversættelser til Zendesk Guide-hjælpecenteret kan man både opsætte en synktidsplan for automatisk tilføjelse inden for givne perioder eller manuelt starte synk straks. Synk-tidsplanen er det sidste trin i integrationsopsætningen.

Tilslutning af Freshdesk til Crowdin

To connect your Freshdesk account with your Crowdin project, follow these steps:

 1. Open your project and go to the Applications tab.
 2. Click on Freshdesk in the Applications list.
 3. Angiv Freshdesk Portal URL (f.eks. https://mitfirma.freshdesk.com) og Freshdesk-profilens API-nøgle (der kan findes i Freshdesk-profilindstillingerne).
 4. Click Set Up Integration to integrate via your Freshdesk account.
  Freshdesk-integrationsakkreditiver
 5. Klik på Indstillinger for at afslutte opsætningen.
  Freshdesk-integrationsindstillinger
 6. Opsæt flg. indstillinger:
  • Angiv tidsintervallet til at opsætte synktidsplanen.
  • Vælg de kategorier, hvorfra beskrivelser og artikler ønskes uploadet.
  • Vælg Publicér Løsningsoversættelser, hvis det oversatte indhold ønskes automatisk publiceret i helpdesken efter synkningen.
 7. Click Save.
  Freshdesk Integration Select Categories

Man kan efterlades Push oversættelser hver tomt og om nødvendigt bruge knappen Synk nu for straks at starte synk. Freshdesk-integration Synk nu

Upload af oversættelser fra Freshdesk

By default, the translations stored on the Freshdesk are uploaded to Crowdin only during the first synchronization. To upload translations to Crowdin manually, click on the drop-down toggle on the Sync Now button, and click Upload Translations. The integration will upload existing translations to your Crowdin project.

Freshdesk-integration Upload oversættelser

Var denne artikel nyttig?