GitHub-integration

GitHub-integration holder kilde- og oversættelsesfiler synkroniseret mellem Bitbucket-repositoriet og Crowdin-oversættelsesprojektet. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en pull-forespørgsel til l10n-grenen i Bitbucket-depotet.

Tilslutning af Bitbucket til Crowdin

Åbn først fanen Projektindstillinger, Integrationer i Crowdin. Her har du to muligheder. Du kan benytte enten din GitLab-/GitLab Enterprise-kontointegration.

For at integrere via din GitHub-konto kan du klikke på Opsæt integration og derefter godkende forbindelsen med Crowdin fra GitHub:

Er det krævede depot privat, og har du begrænset eller ingen adgang til det, skal du bede depotejeren give dig Adgangs-token’et. Indsæt derefter token’et i feltet Token og klik på Opsæt Integration.

For at integrere via en GitHub Enterprise-konto skal du oprette et adgangstoken. Sørg for at vælge alle de nødvendige områder:

  • Adgang til din offentlige repositorier eller fuld kontrol over private repositorier (afhængigt af typen af det repositorie, du ønsker at oversætte)
  • Fuld kontrol af repositorie-hooks (så du kan få nogle nye filer. eller ændringer i de gamle filer. oversat også)
  • Opdatér alle brugerdata

Indsæt derefter din adgangs-token og Basis-URL i de respektive felter. Klik på Opsæt Integration for at fortsætte.

Efter effektueret integration dukker en pop-up dialog op på fanen Projektindstillinger, Integrationer i Crowdin. I den nyligt fremkomne pop-up fortsættes processen med integrationsopsætning samt valg af nødvendigt depot og grene til oversættelse.

Det anbefales at skifte håndtering af dubletter til indstillingen Vis (anbefalet til versioner), så lige strenge skjules på tværs af grenene.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og dine sprog er klar til idriftsættelse, sender Crowdin en pull request med oversættelser til dit versionsstyringssystem. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Crowdin en yderligere tjenestegren med oversættelser. Der committes ikke direkte til master-grenen, så du kan verificere oversættelser først.

Som standard føjes l10n_ til det oprettede tjenestegrensnavn. Om nødvendigt kan det let ændres.

Grene at auto-synke

Når du er opsætter integration, vælger du eksisterende depotgrene, som skal føjes til Crowdin-projektet. For automatisk at føje fremtidige grene fra GitHub til Crowdin, så opret et mønster til grennavnene. Hvis en grennavn følger et bestemt mønster, vil det automatisk blive føjet til Crowdin.

Du kan f.eks. tilføje en mønster *funktion i Bitbucket-Integrationsindstillingerne. Fremtidige grene, som indeholder dette ord i slutningen af titlen, vil i så fald blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

  1. Klik på Redigér i GitHub-integrationsafsnittet.
  2. I pop-up dialogen klik på Vis Avancerede Indstillinger i nederste venstre hjørne.
  3. I feltet Grene til Automatisk Synk-feltet kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' og andre for at identificere de nødvendige grene.
  4. Klik på Gem.

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal du angive, hvilke kildefiler, som skal oversættes, og hvordan Crowdin skal strukturere oversatte filer i dit depot. Ser du et rødt ikon med et udråbstegn ved siden af tjenestegrensnavnet, betyder det, at du ikke har valgt indhold til synkronisering.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan man vælger et indhold til synkronisering online.

Oprettelse af opsætningsfil

Opsætningsfilen crowdin.yaml skal gemmes i Bitbucket-depotet sammen med hver separate gren, der skal oversættes, så Crowdin ved, præcist hvilke filer som skal sendes til oversættelse.

Den skal have den samme struktur som krævet til synkroniseringsværktøjet, men projektets akkreditiver bør af sikkerhedsårsager ikke gemmes i filens overskrift. Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Synkroniseringstidsplan

For at opsætte synkroniseringstidsplanen, klik på Redigér og vælg opdateringsintervallet.

github sync time

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Når integration er opsat, lagres alle relaterede oplysninger på samme sted Projektindstillinger, fanen Integrationer, afsníttet Bitbucket. Som standard behandles synkronisering automatisk hvert 10. minut. Om nødvendigt kan den startes straks ved at klikke på Synk nu.

github sync now

Se også

Var denne artikel nyttig?