Webhooks

Webhooks adviserer om og hjælper med at indsamle oplysninger om de vigtigste begivenheder i Crowdin-projektet, såsom færdiggjort oversættelse/korrekturlæsning. Efter opsætning af en projekt-webhook, vil Crowdin begynde at sende POST- eller GET-anmodninger med data til webhook-URL’en via HTTP.

Kun projektejere og -administratorer kan registrere en webhook.

Brugsstudier

Der kan tilføjes webhooks til at opbygge integrationer med tjenesterne eller med en backend. F.eks.:

  • Opsæt en webhook for at sende notifikationer til det brugte system.
  • Videresend oplysninger til tredjepartstjenester med specifikke forespørgselskrav (f.eks. HTTP-metode, indholdstype).
  • Opret tilpassede integrationer med Crowdin.

Events

Webhooks kan opsættes til flg. begivenheder:

Webhook Payload-eksempler

Visit Webhooks acticle on Crowdin Developer Portal.

Tilføjelse af Webhooks

To configure webhooks in Crowdin, open your project and go to Integrations > Webhooks. Click Add Webhook to start configuring your new webhook.

Flg. oplysninger skal angives for at registrere en webhook:

  • The webhook name (for example, “App Project Translated”).
  • URL’en, hvortil callback skal sendes.
  • Forespørgselsmetoden, der angiver den ønskede handlingsudførelse for en given ressource (brug enten GET eller POST).
  • Indholdstypen for POST-anmodningsmetoden (multipart/form-data, application/json, eller application/x-www-form-urlencoded).
  • For applikations-/json-indholdstypen kan vælge sBatch webhooks for at fusionere flere begivenheder til én enkelt forespørgsel.
  • Begivenhederne, som skal overføres URL’en. Der kan enten vælges en begivenhed eller et bestemt begivenhedssæt.

When adding a webhook, click Test to see how your application will react to that call.

Tilføj Webhook

Depending on your approach to webhooks management, you might need to add dedicated Crowdin IP addresses to your firewall to allow Crowdin to open the pre-configured webhook URLs.

Read more about IP Addresses.

Redigere eller Slette Webhooks

Man kan tilgå listen over alle eksisterende webhooks i et bestemt projekt. Webhooks kan redigeres eller slette direkte fra den viste liste.

Webhooks-håndtering

Kaldhistorik

In the Calls History section you can see the list of calls of all webhooks that were added in the project. Use the filter to view all or only unsuccessful webhook notifications.

calls history

Søge assistance

Behov for hjælp til brug af Webhooks eller evt. spørgsmål? Kontakt Supportteamet.

Var denne artikel nyttig?