Adobe XD Plugin

Med Crowdins plugin til Adobe XD kan der bruges tekster fra Crowdin i designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Adobe XD

 1. Log ind på Adobe XD.
 2. Gå til Plugins > Find plugins…
 3. Klik på Gennemse.
 4. Brug feltet Søg efter plugins… til at finde Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 5. Klik på Installér.

Forbinde Adobe XD med en Crowdin-konto

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

Følg disse trin for at angive Crowdin-akkreditiverne i Adobe XD:

 1. Klik på Plugins > Crowdin til Adobe XD på venstre panel.
 2. Klik på .
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Klik på Gem.
  Adobe XD Plugin Connect to Crowdin

Følg disse trin for at generere et nyt token i Crowdin:

 • Gå til Kontoindstillinger > fanen API, afsnittet Personlige Adgangstokens og klik Nyt Token.
 • Angiv et Tokennavn og klik på Opret. Crowdin Personligt Adgangstoken

Valg af Crowdin-projekt

For valg af projekt, så klik på rullemenuen og vælg det relevante projekt fra listen. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Adobe XD Plugin Selecting Crowdin Project

Endvidere kan den specifikke gren, hvortil indholdet uploades, vælges. Adobe XD Plugin Selecting Branch

UI-lokalisering

Brug afsnittet Strenge ved UI-lokalisering samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. I dette afsnit kan kildestrenge fra Crowdin føjes til designs i Adobe XD med ét klik. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades tilbage i Crowdin som oversætterreferencer.

Brug af kildestrenge fra Crowdin i Adobe XD

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. Benyt i afsnittet Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Der kan søges efter strenge via enten kildeteksten eller strengidentifikatoren.
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Adobe XD-plugin - Brug af kildestrenge fra Crowdin i Adobe XD

Efter brug af kildestrengene fra Crowdin i egne designs, kan man forhåndsvise oversættelser for disse strenge i Adobe XD samt uploade skærmfotos af dem til Crowdin-projektet.

Føje kildestrenge fra Adobe XD til Crowdin

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele tegnebrættet, flere tegnebrætter eller ønskede strenge på tegnebrætterne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. Klik i afsnittet Strenge.
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem.
  Adobe XD Plugin Add String

For at føje de samme strenge til flere filer i Crowdin, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil.

Adobe XD-plugin, Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle tegnebrætter skjulte elementer, som ikke skal tilføjes Crowdin, så ryd valgmuligheden Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Crowdin-projektet og vises ligeledes på listen i afsnittet Strenge. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer effektueres også på strengene i Crowdin-projektet.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

For at forenkle tilføjelsen af strenge fra Adobe XD til Crowdin-projektetet, kan det ønskede nøglenavngivningsmønster opsættes for kildestrengsidentifikatorerne i plugin-indstillingerne. Baseret på det valgte mønster vil Crowdin-plugin’et til Adobe XD foreslå strengidentifikatorer til nye strenge. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. Åbn plugin Indstillinger.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Upload af taggede skærmfotos til Crowdin

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. Brug i afsnittetStrenge tekster fra Crowdin-projektet i egne design. Klik på for at uploade skærmfotos af tegnebrætter indeholdende de brugte tekster.
 3. Klik på igen for at opdatere skærmfotos i Crowdin.

For yderligere information, læs artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Forhåndsvis oversættelser fra Crowdin for de strenge, som anvendes i designene i Adobe XD. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter eller Forhåndsvis i aktuelle tegnebrætter.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg det indhold, der skal forhåndsvises i Adobe XD. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter. Adobe XD-plugin, Forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg det indhold, der skal forhåndsvises i Adobe XD. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter.
  Adobe XD-plugin, Forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug afsnittet Oversættelse til at lokalisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. I dette afsnit kan der indsendes tekster med kontekst til oversættere til Crowdin og uploades oversatte kopier tilbage til Adobe XD.

Indsendelse af tekster til oversættelse til Crowdin

Du kan sende tekst til oversættelse enten fra valgte eller alle Artboards fra en Adobe XD-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

I Crowdin oprettes rodmappen Adobe XD plugin. Den vil indeholde en undermappe navngivet efter XD-filen indeholdende HTML-filer for hvert tegnebræt. Mappen kan også indeholde en free-text.html-fil med tekster, som ikke er indeholdt i nogle af tegnebrætterne. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at indsende Adobe XD-design til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Adobe XD-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Adobe XD.
 3. Vælg fra afsnittet Oversættelse > Indsend tekster til Crowdin det indhold, der ønskes oversat. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter. Sketch-plugin, Indsend tekster

Efter upload af kildefiler til Crowdin-projektet kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Upload af oversættelser fra Crowdin til Adobe XD

Tekster kan synkes mellem Adobe XD og Crowdin-projekter, når som helst man ønsker at teste den oversatte kopi i Adobe XD eller generere flersprogede aktiver.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Adobe XD:

 1. Åbn den relevante Adobe XD-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Adobe XD.
 3. Vælg i afsnittet Oversættelse > Hent oversættelser fra Crowdin det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg indholdet, der skal forhåndsvises i Adobe XD. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter.
  Adobe XD-plugin, Hent oversættelser

Efter upload af oversættelser til Adobe XD vil den ændrede fil indeholde et separat Tegnebræt med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves.
Adobe XD-plugin, Uploadede oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?