Adobe XD Plugin

With the Crowdin for Adobe XD plugin, you can use texts from Crowdin in your designs to save time for both designers and developers. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Adobe XD

 1. Log ind på Adobe XD.
 2. Navigate to Plugins > Browse plugins….
 3. Klik på Gennemse.
 4. Use the Search all plugins field to find Crowdin for Adobe XD plugin.
 5. Klik på Installér.

Forbinde Adobe XD med en Crowdin-konto

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

Følg disse trin for at angive Crowdin-akkreditiverne i Adobe XD:

 1. Klik på Plugins > Crowdin til Adobe XD på venstre panel.
 2. Klik på .
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Click Save.

Adobe XD Plugin Connect to Crowdin

To generate a new token in Crowdin, follow these steps:

 1. Go to Account Settings > API, Personal Access Tokens section, and click New Token.
 2. Specify Token Name and click Create.

Crowdin Personal Access Token

Valg af Crowdin-projekt

To select the project you’d like to work with, click the drop-down menu, and select a project from the list. Later, you can use the same drop-down menu to switch to another project if needed.

Adobe XD Plugin Selecting Crowdin Project

Select the specific branch your content will be uploaded to. If your Crowdin project doesn’t have branches, leave it empty.

Adobe XD Plugin Selecting Branch

UI-lokalisering

Use the Strings section when localizing UI and working on dynamic pages with your development and marketing teams. In this section, you can add source strings from Crowdin to your designs in Adobe XD in a click. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades tilbage i Crowdin som oversætterreferencer.

Brug af kildestrenge fra Crowdin i Adobe XD

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. In the Strings section, use the Search field to find the specific copy. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Select the text layer to which you want to add text and click on the needed string.

Adobe XD Plugin Using Source Strings from Crowdin in Adobe XD

After using the source strings from Crowdin in your designs, they become linked with the text fields, and you can preview translations for these strings in Adobe XD and upload screenshots for them to your Crowdin project.

You can link a single Crowdin string to one or multiple text fields in Adobe XD. However, one text field can be linked only to a single Crowdin string. If you link a text field with an existing connection to a new Crowdin string, the previous connection will be terminated, and a new connection will be established. If you’d like to unlink a Crowdin string from all text fields it was previously linked to, right-click on the link icon next to the needed string.

Føje kildestrenge fra Adobe XD til Crowdin

You can add strings already used in the designs or create and add completely new strings.

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. To add the strings used in the designs, select the whole artboard, multiple artboards, or the needed strings on the artboards. Alternatively, skip this step if you want to add a new string.
 3. In the Strings section, click .
 4. In the appeared dialog, fill in the required fields.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem.

Adobe XD Plugin Add String

To add the same strings into multiple files in Crowdin, alternately select the needed files from the File drop-down menu.

Adobe XD Plugin Add String To Multiple Files

Clear the Push hidden elements option if some artboards contain hidden elements that should not be added to Crowdin.

When adding multiple strings, you may want to select Link new duplicate texts to a single Crowdin string. It’s useful in the following cases:

 • When adding multiple text fields with the same text, the plugin will add only one string to your Crowdin project and link all duplicate text fields to it.
 • If your Crowdin project already contains a string with the same text you’re adding from designs, the plugin will only link the text fields to the existing string and won’t create a new one.

Added strings will be transferred to your Crowdin project and also displayed in the Strings section’s list. You can edit or delete the strings from the same list anytime. The respective changes will also be applied to the strings in your Crowdin project.

Opsætning af ICU-kildestrengsvariabler

Ved brug af ICU-strenge i designet kan der opsættes variabelværdier, og efter tilføjelse af sådanne strenge til designs, vil de fremgå i en formateret visning med de foruddefinerede værdier.

Once you use the needed ICU string from Crowdin in your design, you can configure its placeholders’ values.

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Klik på på den relevante ICU-streng.
 4. Klik på Opsæt variabel.
 5. Angiv de relevante værdier for ICU-strengvariablerne.
 6. Klik på Indsend for at gemme de angivne variabler.
 7. Klik på Redigér streng for at opdatere kildestrengsteksten i designs.

When previewing translations for ICU strings in Adobe XD, they will also be displayed in a formatted view if the values were preconfigured beforehand.

Key Naming Pattern Settings

To simplify adding strings from Adobe XD to the Crowdin project, you can set up the desired key naming pattern for the source string identifiers in the plugin settings. The Crowdin plugin for Adobe XD will suggest the string identifiers for new strings based on the selected pattern. While adding new source strings, you can always edit the suggested identifier to the preferred look.

To select the key naming pattern, follow these steps:

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. Open the plugin Settings.
 3. In the Key naming pattern section, select the preferred option from the drop-down menu.

Besides the existing patterns, you can configure your own pattern. To use a custom pattern, select the Custom key naming pattern option from the drop-down list and specify your pattern in the Custom Key Naming Pattern field.

Uploading Tagged Screenshots to Crowdin

When adding source strings used in the designs, make sure to keep Send screenshots selected. As a result, the Crowdin plugin for Adobe XD will upload screenshots along with the source strings.

Also, you can update screenshots with an Update screenshots option while editing a Crowdin string that is linked to the text fields in designs.

Additionally, you can mass upload screenshots to Crowdin for strings linked with text fields in designs.

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. Select one or more artboards with the linked strings.
 3. In the Strings section, click to upload screenshots for selected artboards.

To learn more, read the article Screenshots.

Previewing Strings

Preview translations from Crowdin for the strings used in the designs in Adobe XD. You can preview translations in the new artboards or the original ones. When previewing translations in the new artboards, you can populate them with the actual translations or with string keys for further use by developers.

To preview strings populated with translations, follow these steps:

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. In the Strings > Preview Strings section, select Preview in duplicated artboards or Preview in the current artboards.
 3. Select Create with language.
 4. Select the target language you want to preview translations for. You can also choose All languages.
 5. Choose the content you want to preview in Adobe XD. Select All Artboards or Selected Artboards.

Adobe XD Plugin Preview Strings

To preview strings populated with key names, follow these steps:

 1. Open the Crowdin plugin for Adobe XD.
 2. In the Strings > Preview Strings section, select Preview in duplicated artboards.
 3. Select Create with key names.
 4. Choose the content you want to preview in Adobe XD. Select All Artboards or Selected Artboards.

Adobe XD Plugin Preview Keys

Marketingvisualiseringslokalisering

Use the Translation section to localize static pages, like brochures and banners. In this section, you can send texts with context for translators to Crowdin and upload translated copies back to Adobe XD.

Sending Texts for Translation to Crowdin

You can send text for translation either from selected or all artboards from an Adobe XD file. Translators will work with those texts in the list view and use designs as an additional context for even higher translation quality.

In Crowdin, a root folder Adobe XD plugin will be created. It will contain a subfolder named after your XD file with HTML files for each artboard inside. This folder can also contain a free-text.html file with texts not included in any of the artboards. If needed, you can disable content segmentation in the plugin Settings so long texts will not be split into sentences.

To send Adobe XD designs for translation, follow these steps:

 1. Open the necessary Adobe XD file.
 2. Go to Plugins > Crowdin for Adobe XD.
 3. In the Translation > Send texts to Crowdin section, select the content you’d like to translate. Select All Artboards or Selected Artboards.

Adobe XD Plugin Send Texts

When the source files are uploaded to your Crowdin project, you can invite contributors to translate and proofread them.

Read more about translation strategies.

Pseudolokalisering

Even before translations are completed, you can test whether your application is ready to be localized using pseudo-localization. This feature allows you to simulate how the application’s UI will look with different languages to check whether the source strings should be modified before the project localization starts.

Once you send your texts for translation, you can start pseudo-localization.

 1. Open the necessary Adobe XD file.
 2. Go to Plugins > Crowdin for Adobe XD.
 3. In the Pseudo-localization section, select the content you’d like to test with pseudo-localization. Select All Artboards or Selected Artboards.
 4. In the appeared dialog, configure settings according to your preferences.
 5. Click Pseudo-localize.

Adobe XD Plugin Pseudo-localization

Read more about Pseudo-localization.

Uploading Translations from Crowdin to Adobe XD

You can synchronize texts between Adobe XD and Crowdin projects whenever you want to test the translated copy inside Adobe XD or generate multilingual assets.

To upload translated copies to Adobe XD, follow these steps:

 1. Open the necessary Adobe XD file.
 2. Go to Plugins > Crowdin for Adobe XD.
 3. In the Translation > Get translations from Crowdin section, select the target language you want to upload translations for. You can also select All languages.
 4. Select the content you want to preview in Adobe XD. Select All Artboards or Selected Artboards.

Adobe XD Plugin Get Translations

After uploading translations to Adobe XD, the modified file will contain a separate artboard with translations for each target language. The newly uploaded translated versions won’t override the ones you uploaded previously. You can always delete the translated copies you no longer need.

Adobe XD Plugin Uploaded Translations

If you’d like the newly uploaded translated versions to override the previously uploaded ones, open the plugin Settings and select Override existing translations.

Var denne artikel nyttig?