ICU-meddelelsesyntaks

Crowdin understøtter ICU Message-syntaks, der benyttes for at hjælpe med at udtrykke finesser af sprogspecifikke stavemåde, grammatik og formatering i oversættelser.

Strings that are formatted in the ICU Message syntax can have different types of replacements that are called arguments. Hver parameter er omgivet af krøllede parenteser og refererer til en værdi i inputdataene. Parametre af flg. typer understøttes i Crowdin: Nummer, dato, tid, vælg og flertal.

ICU Message-syntaks i Redigeringsværktøjet

ICU-syntaksargumenter fremhæves altid i Redigeringsværktøjet, så du ved, hvilken del af strengen, der ikke skal oversættes. Ændre placering af argumenter i oversættelsen for at følge målsprogets naturlige ordrækkefølge. Der er også en forhåndsvisningstilstand, der muliggør at se, hvordan oversættelsen vil blive vist i brugerfladen for at sikre, at alle de oversætbare elementer oversættes.

ICU Message-syntaks i Redigeringsværktøjet

Flertalsform

Flertalsform benyttes til at håndtere flertalskategorivariationer, da hvert sprog har sit eget sæt flertalsgrupper (f.eks. har engelsk “en” og “andre”, mens ukrainske har “en”, “få” og “andre”).

Flg. korte tags benyttes til bestemmelse af flertalskategorierne:

  • nul
  • en (ental)
  • to (dobbelt)
  • få (paucal)
  • mange (også brugt til brøker, hvis de har en separat klasse)
  • andre (obligatorisk — generel flertalsform — også brugt, hvis sproget kun har én enkelt form)

I Redigerigsværktøjet er det ikke nødvendigt manuelt at tilføje eller slette flertalskategorier for oversættelser, som foretages. Klik blot på Kopiér Kilde og kildestrengen kopieres til oversættelsesfeltet med antallet af flertalsgrupper, som er rigtige for det aktuelle målsprog. Her er en liste over Sproglige Fleralsregler {:Target=”_blank”}.

Flertalstype

Select Ordinal

The purpose of the select ordinal type is to choose output based on the ordinal pluralization rules (1st, 2nd, 3rd, etc.) of the current target language. It is very similar to the plural type except the value is mapped to an ordinal plural category.

Select Ordinal type

Vælg

Vælg type benyttes mest til at repræsentere de rigtige kønsbaserede bøjninger i meddelelsen.

Vælg type

Tal

The purpose of the number type is to display different number values such as percentage, currency, and decimal numbers independently from the locale conventions for those. Dette muliggør justering af meddelelsesoutput til de talformater, som benyttes i forskellige lokaliseringer. ICU Number Skeletons are also supported.

Taltype

Dato, klokkeslæt

Dato- og klokkeslættyper viser dato og klokkeslæt i overensstemmelse med de ønskede formater i de angivne lokaliseringer. Disse typer kan også have en visningsstil – en tillægsinformation om, hvordan værdien formateres. Flg. 4 visningsstilarter kan benyttes: Kort, medium, lang og fuld.

Dato, tidstyper

Syntaksfejl

Syntax error detection significantly reduces confusion during translation of ICU Message syntax, as the platform automatically identifies potential mistakes in the translation. Findes der en syntaksfejl, vil du se en “Syntaxfejl”-meddelelse med et forslag til, hvad der skal rettes.

Syntaksfejl fundet

Se også

Var denne artikel nyttig?