ICU-meddelelsesyntaks

Crowdin supports ICU Message syntax, which is used to help express the subtleties of language-specific spelling, grammar, and formatting in translations.

Strings formatted in the ICU Message syntax can have different types of replacements called arguments. Hver parameter er omgivet af krøllede parenteser og refererer til en værdi i inputdataene. Parametre af flg. typer understøttes i Crowdin: Nummer, dato, tid, vælg og flertal.

ICU Message Syntax in the Editor

ICU-syntaksargumenter fremhæves altid i Redigeringsværktøjet, så du ved, hvilken del af strengen, der ikke skal oversættes. Ændre placering af argumenter i oversættelsen for at følge målsprogets naturlige ordrækkefølge. Der er også en forhåndsvisningstilstand, der muliggør at se, hvordan oversættelsen vil blive vist i brugerfladen for at sikre, at alle de oversætbare elementer oversættes.

ICU Message-syntaks i Redigeringsværktøjet

Flertalsform

Plural type is used to handle plural category variations, as each language has its own set of plural categories (for example, English has “one” and “other”, while Ukrainian has “one”, “few”, “many”, and “other”).

Flg. korte tags benyttes til bestemmelse af flertalskategorierne:

  • nul
  • en (ental)
  • to (dobbelt)
  • få (paucal)
  • mange (også brugt til brøker, hvis de har en separat klasse)
  • andre (obligatorisk — generel flertalsform — også brugt, hvis sproget kun har én enkelt form)

In the Editor, you don’t have to manually add or delete plural categories to the translations you are making. Just click Copy Source, and the source string will be copied to the translation field with the number of plural categories right for the current target language.

Read more about Language Plural Rules.

Plural type

Select Ordinal

The purpose of the select ordinal type is to choose output based on the ordinal pluralization rules (1st, 2nd, 3rd, etc.) of the current target language. It is very similar to the plural type, except the value is mapped to an ordinal plural category.

Select Ordinal type

Vælg

Select type is mostly used to represent the right gender-based inflections in the message.

Select type

Tal

The purpose of the number type is to display different number values such as percentage, currency, and decimal numbers independently from the locale conventions for those. This enables adjustment of the message output to the number formats used in different locales. ICU Number Skeletons are also supported.

Number type

Dato, klokkeslæt

Date and time types show date and time values according to the formats preferred in the specified locales. These types can also have a style – extra information on how the value will be formatted. The following four styles can be used: short, medium, long, and full.

Date, Time types

Syntaksfejl

Syntax error detection significantly reduces confusion when translating strings with ICU Message syntax, as the platform automatically detects potential translation errors. If a syntax error is found, you’ll see a notice with a suggestion of what needs to be fixed.

Syntax error detected

Se også

Var denne artikel nyttig?