Opgaver

Opret opgaver for at få det nødvendige arbejde udført til tiden. Vælg filer som skal tildeles oversættere og korrekturlæsere, opsæt forfaldsdatoer. Modtag notificeringer om alle ændringer og opdateringer i opgaver. Kommunikér med andre projektdeltagere i kommentarer. Tilgå projektopgaver fra Projektsiden.

Oprettelse af en ny opgave

 1. Klik på Opret Opgave.
  Bemærk: Én opgave kan kun tildeles ét projekt.
 2. Udfyld felterne Opgavenavn og Beskrivelse.
 3. Opsæt flg. parametre:
  • Type – vælg mellem Oversættelse og Korrekturlæsning
   Bemærk: I Korrekturlæsningstilstand vil alle strenger i filen, bortset fra de godkendte, blive tilføjet opgaven.
  • Forfaldsdato (valgfrit) – angiv en deadline
  • Strenge – vælg alle strengene eller kun de, som er ændret i et bestemt tidsrum. Vælger du de ændrede strenge, bliver kun disse tilføjet opgaven, ikke hele filen
  • Filer – vælg fra listen over alle projektfiler dem, som skal oversættes eller kræve korrekturlæsning
  • Sprog – antallet af opgaver, som bliver oprettet, vil matche antallet af valgte sprog. Ordkolonnen viser dig det samlede antal af ord, som tilføjes opgaven
 4. Tildel opgaven brugere for hvert separate sprog.
 5. Klik på Opret Opgave.

Opdeling af filer

For at accelerere oversættelses- eller korrekturlæsningsprocessen, så opdel filerne mellem flere brugere. For at gøre dette, vælg muligheden Opdel Filer i dialogen Tildel brugere. Du kan angive ca. mængde af ord, som hver person skal arbejde med.

Visning af Opgavetavlen

Opgavertavlen lader dig se alle de opgaver, som tildelt det aktuelle projekt, sorteret efter sprog. Alle opgaver tildelt dig er markeret med en stjerne foran opgavenavnet.

Ændring af Opgavestatus

For at ændre opgavestatussen, vælg den opgave, der er tildelt dig, og træk den til kolonnen med den status, du behøver. Bemærk: Kun projektejere og -administratorer kan ændre opgavestatus for alle opgaver i projektet.

Lukning af opgaven

For at lukke en opgave, klikkes blot på Luk.

For at se listen over lukkede opgaver, klik på Lukket.

Denne visning lader dig:

 • Åbne Redigeringsværktøjet for at se strenge tilknyttet opgaven
 • Se opgaveinformationen (klik på opgavenavnet)

Visning af Opgaveoplysninger

Se opgaveinformationen (klik på opgavenavnet). Opgaveoplysninger lader dig:

 • Åbne strenge knyttet til dig i Online Redigeringsværktøjet (klik på Oversæt øverst af siden)
 • Åbne strenge tilknyttet hver bruger separat i Online Redigeringsværktøjet (klik på Vis strenge i afsnittet Oversættere)
 • Skift opgavestatus (Skal Udføres/I gang/Færdig)
 • Redigere, lukke eller slette en opgave (klik på knappen Flere indstillinger for dette)
 • Se opgavenavnet, beskrivelsen, oplysningerne, datoerne, ressourcerne
 • Se, hvem der oprettede opgaven, hvem modtagerne er samt de filer, de skal arbejde på
 • Se opgavens forløb
 • Skrive kommentarer (for at nævne nogen bestemt, benyt “@”-tegnet) ** **Bemærk: Du kan kun nævne brugere med adgang til projektet og det sprog, opgaven er oprettet for.

Opgaveliste på profilsiden

For at se alle de opgaver, du har fået tildelt, så gå til din Profilside og åbn fanen Skal Udføres.

Se opgaverne på flg. to tavler:

 • Alle - alle de opgaver, der er tildelt dig
 • Arkiv - de opgaver du arkiverede vises kun her og er skjult på tavlen Alle

Bemærk: Arkiverer du en opgave, der er tildelt flere brugere, vises den på tavlen Arkiveret for dig og forblive på tavlen Alle for de øvrige brugere.

Opgaverlisten giver mulighed for at se:

 • Opgavenavnet og det projekt, det tilhører
 • Opgavestatus (Skal Udføres/I gang/Færdig)
 • Åbne strenge tilknyttet opgaven i Online Redigeringsværktøjet (klik på Åbn Redigeringsværktøj)
 • Arkivere opgaven (klik på Arkivér)
 • Se forfaldsdatoen (hvis aktuel)
 • Antallet af uoversatte ord

Var denne artikel nyttig?