Kontoindstillinger

Du kan finde Indstillinger under brugerikonet i øverste menubjælke.

Profil

In the Profile tab, you can set a profile picture, specify (and update when needed) general information like your full name, username, email address, gender, add a brief description about yourself, select your timezone, time format, and preferred languages.

Preferred Languages

In the Preferred languages section, select the languages you know. Selected languages will have priority while displaying the projects’ target languages list.

Preferred Languages

Privat Profil

Set up Private Profile to hide Projects and Activity tabs from other users visiting your page.

Denne profil er privat

For at gøre din profil privat, så følg disse trin:

 1. Go to the Account Settings > Profile tab.
 2. Scroll down to the Privacy section.
 3. Select Private Profile.

Skjul fanerne Projekt og Aktivitet

Kontofjernelse

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke kan slette en konto på vegne af brugeren. You must have access to the Crowdin account to be able to delete it.

Følg disse trin for at slette din konto:

 1. Go to the Account Settings > Profile tab.
 2. Scroll down to the Remove Account section.
 3. Click Remove Account.

Remove Account

Når du fjerner din konto, fjernes dine projekter og kontoindstillinger permanent uden mulighed for gendannelse. De oversættelser, du har udført (kommentarer, termer og stemmeafgivelser), bibeholdes uændret og vises som tilføjet af en Fjernet Bruger.

Notifikationer

In the Notifications tab, you can enable notifications you’d like to receive and disable the ones that require less attention. Du kan vælge begivenhedstyper i Crowdin, kanaler til modtagelse af opdateringer og opsætte notifikationsregler for bestemte projekter.

Kanaler og Begivenheder

Der er tre kanaler, Crowdin kan sende notifikationer til:

 • Crowdin
 • E-mail
 • Slack

Du kan aktivere den ønskede kanal ved at markere afkrydsningsfeltet under kanalenavnet, enten in-app, e-mail eller Slack. Customize notifications for each of the channels. Select the checkboxes next to the events you’d like to be notified of.

notifikationsbegivenheder

Slack-notifikationer

Du opsætte Slack-integration for at kunne vælge Slack som en notifikationskanal. Først og fremmest så klik på Forbind Slack og godkend forbindelsen med Crowdin på Slack-siden. Efter den enkle opsætning kan du vælge relevante notifikationer fra Slack.

forbind slack

Standardnotifikationer

Du modtager som standard opdateringer om de nye begivenheder, som sker i Crowdin via e-mail og notifikationer i app’en. Du kan altid ændre notifikationstillingerne.

Deaktivér notifikationer

To disable notifications, clear the checkbox next to the notification type. Du kan også rydde afkrydsningsfeltet under kanalnavnet for at deaktivere alle notifikationstyper. Once all the boxes below are disabled, you won’t receive notifications via this channel.

deaktivér notifikationer

Notifikationsregler fra projekter

Du kan også opsætte notifikationspræferencer på projektniveau:

Globalt: Notifikationer valgt for globale indstillinger.

Mentions only: Only when @mentioned.

Mute project: Turn off notifications.

projektnotifikationer

Password & Connections

In the Password & Connections tab, you can change your password, set up the two-factor authentication, set up OAuth connections with Facebook, Google, or any other single sign-on providers, and check out the sessions list.

Changing Password

In the Password section, you can change your current password.

In case, you registered via Facebook, Google, or any other single sign-on provider, add another way to log in by creating a password for your Crowdin account.

Tofaktorgodkendelse

Aktivé Tofaktorgodkendelse for at sikre et ekstra niveau af sikkerhed på din Crowdin-konto. Hver gang du logger på, benyttes en godkendelseskode sammen med dit brugernavn og adgangskode.

Følg disse trin for at aktivere tofaktorgodkendelse:

 1. Go to the Account Settings > Password & Connections tab.
 2. Aktivér Tofaktorgodkendelse. Tofaktorgodkendelse
 3. Using the Google Authenticator app at your mobile device, scan the QR code on the screen.
 4. Enter the 6-digit verification code generated by your authenticator app, then click Next Authenticator app
 5. Download recovery codes, so you can use them if you don’t have access to your mobile device. Download recovery codes

OAuth Connections

In the OAuth Connections section, you can connect your Facebook, Google, Twitter, GitHub, or GitLab accounts to be able to log into your Crowdin account with one click.

OAuth Connections

Sessions

In the Sessions section, you can review the list of devices (including the location, last activity date, IP address, browser, and operation system) that have logged into your Crowdin account.

If there are any sessions you don’t recognize, you can revoke them by clicking Revoke on the specific session. Alternatively, you can revoke all but the active session by clicking Revoke All.

Sessions

API

Personlige Adgangstegn

In the API tab, you can generate personal access tokens needed for authorization while working with Crowdin API v2. To create a new personal access token, click New Token, in the appeared dialog, specify the token name and click Create.

API tab

Account API Key

If you use Crowdin API v1, you can find the Account API key required for making API requests in the Account API key section.

OAuth Applications

In the OAuth Applications tab, you can create an OAuth app that could be used to make authorized requests to Crowdin API or as a Single Sign-On service.

Read more about creating OAuth App.

OAuth Applications tab

Beta-funktioner

In the Beta Features tab, you can select the Enable beta features option to test new experimental features.

Beta-funktioner

Security Log

Security Log tab lets you track important events (including event type, used device, IP address, and date) that happen with your Crowdin account.

Security log includes events like logins, password changes, username changes, and others.

Security Log

Sudo Mode

Crowdin asks you to confirm your password before you can perform any of the sudo-protected actions. They include creating/changing your password and email, connecting/disconnecting SSO, enabling/disabling two-factor authentication, creating personal access tokens, and deleting your account.

Efter du har bekræftet din adgangskode, vil du være i stand til at udføre sudo-beskyttede handlinger uden yderligere godkendelse inden for de næste fem minutter.

Bekræftelse af legitimationsoplysninger

Var denne artikel nyttig?