Kontoindstillinger

Indstillinger kan findes under brugerikonet på øverste menubjælke.

Profil

På fanen Profil kan der indsættes et profilbillede, angives (og opdateres, når nødvendigt) generelle oplysninger, såsom fulde navn, brugernavn, e-mailadresse, køn, tilføj en kort beskrivelse om en selv, vælges tidszone, tidsformat samt foretrukne sprog.

Foretrukne sprog

Vælg de sprog, som kendes, i afsnittet Foretrukne sprog. Valgte sprog vil fremgå prioriteret på projektets målsprogsliste.

Foretrukne sprog

Privat Profil

Opsæt en Privat Profil for at skjule fanerne Projekter og Aktivitet for andre brugere, som besøger siden.

Denne profil er privat

Følg disse trin for at gøre profilen privat:

 1. Gå til fanen Kontoindstillinger > Profil.
 2. Rul ned til afsnittet Fortrolighed.
 3. Vælg Privat Profil.

Skjul fanerne Projekt og Aktivitet

Migrering til Enterprise

Crowdin-projekter, Oversættelseshukommelser og Ordlister kan migreres til en ny eller eksisterende Enterprise-organisation.

Read more about Migration to Crowdin Enterprise.

Migrering til Enterprise

Kontofjernelse

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke slette en konto på vegne af brugeren. Man skal have adgang til Crowdin-kontoen, for at kunne slette den.

Følg disse trin for at slette en konto:

 1. Gå til fanen Kontoindstillinger > Profil.
 2. Rul ned til afsnittet Kontofjernelse.
 3. Klik på Fjern konto.

Fjern konto

Når en konto fjernes, så fjernes projekter og kontoindstillinger permanent uden mulighed for gendannelse. De oversættelser, som er udført (kommentarer, termer og stemmeafgivelser), bevares uændret, og vises som tilføjet af Fjernet Bruger.

Notifikationer

På fanen Notifikationer kan de notifikationer, som ønskes modtaget, aktiveres og de mindre væsentlige deaktiveres. Der kan vælges begivenhedstyper i Crowdin, kanaler til modtagelse af opdateringer og opsættes notifikationsregler for bestemte projekter.

Kanaler og Begivenheder

Der er tre kanaler, Crowdin kan sende notifikationer til:

 • Crowdin
 • E-mail
 • Slack

Den ønskede kanal aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet under kanalenavnet, enten in-app, e-mail eller Slack. Tilpas notifikationer for hver af kanalerne. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af de begivenheder, der ønskes notificering om.

notifikationsbegivenheder

Slack-notifikationer

Opsæt Slack-integration for at kunne vælge Slack som en notifikationskanal. Klik først på Forbind Slack og godkend fra Slack forbindelsen med Crowdin. Efter opsætningen kan relevante notifikationer fra Slack vælges.

tilslut slack

Standardnotifikationer

Der sendes som standard opdateringer om nye Crowdin-begivenheder via e-mail samt notifikationer i appen. Notifikationsindstillingerne kan til enhver tid ændres.

Deaktivering af notifikationer

Ryd blot afkrydsningsfeltet ud for notifikationstypen for at deaktivere notifikationer. Afkrydsningsfeltet under kanalnavnet kan også ryddes for at deaktivere alle notifikationstyper. Når alle nedenstående afkrydsningsfelter er ryddet, modtages ingen notifikationer via denne kanal.

deaktivér notifikationer

Projektnotifikationsregler

Notifikationspræferencer kan også opsætte på projektniveau:

Globalt: Notifikationer valgt for globale indstillinger.

Kun omtaler: Kun ved @-omtale.

Tavsgør projekt: Slå notifikationer fra.

projektnotifikationer

Adgangskode og Forbindelser

På fanen Adgangskode og Forbindelser kan der ændres adgangskode, opsættes tofaktorgodkendelse, oprettes OAuth-forbindelser til Google, Facebook eller andre single sign-on udbydere, samt tjekke sessionslisten.

Adgangskodeskift

I afsnittet Adgangskode kan den aktuelle adgangskode skiftes.

I tilfælde af registrering via Google, Facebook eller en anden single sign-on-leverandør, så tilføj en anden indlogningsmåde ved at oprette en adgangskode i Crowdin-kontoen.

Tofaktorgodkendelse

Aktivé Tofaktorgodkendelse for at føje et ekstra sikkerhedsniveau til Crowdin-kontoen. Ved hver indlogning benyttes en godkendelseskode sammen med brugernavnet og adgangskoden.

Følg disse trin for at aktivere Tofaktorgodkendelse:

 1. Gå til fanen Kontoindstillinger > Adgangskoder og Forbindelser.
 2. Aktivér Tofaktorgodkendelse. Tofaktorgodkendelse
 3. Skan, vha. Google Authenticator-appen på mobilenheden, stregkoden på skærmen.
 4. Angiv den 6-cifrede bekræftelseskode genereret af godkendelses-appen, og klik så på Næste Authenticator app
 5. Download genopretningskoder, så disse kan benyttes, såfremt mobilenheden er utilgængelig. Download recovery codes

OAuth-forbindelser

I afsnittet OAuth-forbindelser kan Google-, Facebook-, Twitter-, GitHub- eller GitLab-konti forbindes mhp. indlogning på Crowdin-kontoen med ét enkelt klik.

OAuth-forbindelser

Sessioner

I afsnittet Sessioner forefindes en listen over enheder (herunder placeringen, seneste aktivitetsdato, IP-adresse, browser og OS), som er logget ind på Crowdin-kontoen.

Er der sessioner, som ikke genkendes, kan disse ugyldiggøres dem ved at klikke på Tilbagekald på den pågældende session. Alternativt kan alle undtagen den aktive session ugyldiggøres ved at klikke på Tilbagekald alle.

Sessioner

API

Personlige Adgangstegn

På fanen API kan der genereres de personlige adgangstokens, som kræves for godkendelse, mens der arbejdes med Crowdin API v2. Klik på Nyt Token, angiv i den viste dialog tokennavnet og klik på Opret for at oprette et nyt personligt adgangstoken.

API-fane

Konto API-nøgle

Bruges Crowdin API v1, kan konto API-nøglen, der kræves for at foretage API-forespørgsler, findes i afsnittet Konto API-nøgle.

OAuth-apps

I fanen OAuth-applikationer kan der oprettes en OAuth-app, der kan bruges til at foretage godkendte forespørgsler til Crowdin-API’en eller som en Single Sign-on funktion.

Læs mere om oprettelse af OAuth-app.

OAuth-apps fane

Betafunktioner

I fanen Betafunktioner kan der vælges Aktivér betafunktioner for at teste nye eksperimentelle funktioner.

Betafunktioner

Sikkerhedslog

Fanen Sikkerhedslogbog muliggør for at spore vigtige begivenheder (herunder begivenhedstype, anvendt enhed, IP-adresse og dato), som foregår i Crowdin-kontoen.

Sikkerhedsloggen omfatter begivenheder såsom logins, adgangskodeskift, brugernavnsskift mv.

Sikkerhedslog

Sudo-tilstand

Crowdin beder om adgangskodebekræftelse, inden nogle af disse sudo-beskyttede handlinger kan udføres. De omfatter at oprette/ændre adgangskode og e-mail, tilslutning/frakobling af SSO, aktivering/deaktivering af tofaktorgodkendelse, oprette personlige adgangstokens samt sletning af kontoen.

Efter bekræfteæse af adgangskoden, vil det inden for de næste fem minutter være muligt at udføre sudo-beskyttede handlinger uden yderligere godkendelse.

Bekræftelse af akkreditiver

Var denne artikel nyttig?