Kontoindstillinger

You can find Settings under the user icon in the top menu bar.

Profil

In the Profile tab, you can set a profile picture, specify (and update when needed) general information like your full name, username, email address, gender, add a brief description about yourself, select your timezone, time format, and preferred languages.

Foretrukne sprog

Vælg de sprog, som kendes, i afsnittet Foretrukne sprog. Valgte sprog vil fremgå prioriteret på projektets målsprogsliste.

Foretrukne sprog

Privat Profil

Set up Private Profile to hide Projects and Activity tabs from other users visiting your page.

Denne profil er privat

Følg disse trin for at gøre profilen privat:

 1. Open your Account Settings and go to the Profile tab.
 2. Scroll down to the Privacy section.
 3. Vælg Privat Profil.

Skjul fanerne Projekt og Aktivitet

Migrering til Enterprise

Crowdin-projekter, Oversættelseshukommelser og Ordlister kan migreres til en ny eller eksisterende Enterprise-organisation.

Read more about Migration to Crowdin Enterprise.

Migrering til Enterprise

Kontofjernelse

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke slette en konto på vegne af brugeren. Man skal have adgang til Crowdin-kontoen, for at kunne slette den.

Følg disse trin for at slette en konto:

 1. Open your Account Settings and go to the Profile tab.
 2. Scroll down to the Remove Account section.
 3. Klik på Fjern konto.

Fjern konto

Når en konto fjernes, så fjernes projekter og kontoindstillinger permanent uden mulighed for gendannelse. De oversættelser, som er udført (kommentarer, termer og stemmeafgivelser), bevares uændret, og vises som tilføjet af Fjernet Bruger.

Notifikationer

In the Notifications tab, you can enable notifications you’d like to receive and disable the ones that require less attention. Der kan vælges begivenhedstyper i Crowdin, kanaler til modtagelse af opdateringer og opsættes notifikationsregler for bestemte projekter.

Kanaler og Begivenheder

Der er tre kanaler, Crowdin kan sende notifikationer til:

 • Crowdin
 • E-mail
 • Slack

Den ønskede kanal aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet under kanalenavnet, enten in-app, e-mail eller Slack. Tilpas notifikationer for hver af kanalerne. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af de begivenheder, der ønskes notificering om.

notifikationsbegivenheder

Slack-notifikationer

Opsæt Slack-integration for at kunne vælge Slack som en notifikationskanal. Klik først på Forbind Slack og godkend fra Slack forbindelsen med Crowdin. Efter opsætningen kan relevante notifikationer fra Slack vælges.

tilslut slack

Standardnotifikationer

Der sendes som standard opdateringer om nye Crowdin-begivenheder via e-mail samt notifikationer i appen. Notifikationsindstillingerne kan til enhver tid ændres.

Deaktivering af notifikationer

Ryd blot afkrydsningsfeltet ud for notifikationstypen for at deaktivere notifikationer. Afkrydsningsfeltet under kanalnavnet kan også ryddes for at deaktivere alle notifikationstyper. Når alle nedenstående afkrydsningsfelter er ryddet, modtages ingen notifikationer via denne kanal.

deaktivér notifikationer

Projektnotifikationsregler

Notifikationspræferencer kan også opsætte på projektniveau:

Globalt: Notifikationer valgt for globale indstillinger.

Kun omtaler: Kun ved @-omtale.

Tavsgør projekt: Slå notifikationer fra.

projektnotifikationer

Adgangskode og Forbindelser

In the Password & Connections tab, you can change your password, set up the two-factor authentication, set up OAuth connections with Facebook, Google, or any other single sign-on providers, and see the sessions list.

Adgangskodeskift

In the Password section, you can change your current password.

I tilfælde af registrering via Google, Facebook eller en anden single sign-on-leverandør, så tilføj en anden indlogningsmåde ved at oprette en adgangskode i Crowdin-kontoen.

Tofaktorgodkendelse

Aktivé Tofaktorgodkendelse for at føje et ekstra sikkerhedsniveau til Crowdin-kontoen. Ved hver indlogning benyttes en godkendelseskode sammen med brugernavnet og adgangskoden.

Følg disse trin for at aktivere Tofaktorgodkendelse:

 1. Open your Account Settings and go to the Password & Connections tab.
 2. Aktivér Tofaktorgodkendelse. Tofaktorgodkendelse
 3. Skan, vha. Google Authenticator-appen på mobilenheden, stregkoden på skærmen.
 4. Angiv den 6-cifrede bekræftelseskode genereret af godkendelses-appen, og klik så på Næste Authenticator app
 5. Download genopretningskoder, så disse kan benyttes, såfremt mobilenheden er utilgængelig. Download recovery codes

OAuth-forbindelser

I afsnittet OAuth-forbindelser kan Google-, Facebook-, Twitter-, GitHub- eller GitLab-konti forbindes mhp. indlogning på Crowdin-kontoen med ét enkelt klik.

OAuth-forbindelser

Sessioner

I afsnittet Sessioner forefindes en listen over enheder (herunder placeringen, seneste aktivitetsdato, IP-adresse, browser og OS), som er logget ind på Crowdin-kontoen.

Er der sessioner, som ikke genkendes, kan disse ugyldiggøres dem ved at klikke på Tilbagekald på den pågældende session. Alternativt kan alle undtagen den aktive session ugyldiggøres ved at klikke på Tilbagekald alle.

Sessioner

API

Personlige Adgangstegn

In the API tab, you can generate personal access tokens needed for authorization while working with Crowdin API v2. Behandl personlige adgangstokens som adgangskoder og hold dem hemmelige. Brug tokens som miljøvariabler i stedet for at indkode dem ind i scripts.

Oprettelse af et Personligt Adgangstoken

When creating a new personal access token, you can select specific scopes and, if needed, limit the visibility of resources for the selected scopes using the Granular access option. For example, you can create a token that should interact only with a specific project and have no access to others. As a result, only the selected projects will be gained when retrieving a list of all projects.

If a resource wasn’t selected during the personal access token creation, but you still try to access it with its ID, the 404 Not Found response will be received.

You can create as many personal access tokens as you need from your Crowdin account.

To create a new personal access token, follow these steps:

 1. Open your Account Settings and go to the API tab.
 2. Click New Token. Nyt token
 3. In the appeared dialog, specify the token name to be able to identify it later.
 4. Select the necessary set of scopes.
 5. (Optional) To limit access to specific resources, select Granular access.
  Note: If Granular access is selected, ensure to select some resources for the selected scopes.
 6. Depending on the selected scopes, select Grant access to selected projects, Grant access to selected TMs, and Grant access to selected Glossaries.
 7. Click Select projects, Select glossaries, Select TMs and respectively select the needed resources. Granular Access
 8. Klik på Opret.

After generating a new token, be sure to record it right away. For security purposes, it will not be shown again.

Tilbagekaldelse af et Personligt Adgangstoken

You might need to revoke a personal access token if you no longer use it or suspect it has been compromised.

To revoke a personal access token, follow these steps:

 1. Open your Account Settings and go to the API tab.
 2. Find the necessary token in the list and click Revoke next to it to delete a personal access token and remove its access. Revoke Token

OAuth-apps

In the OAuth Applications tab, you can create an OAuth app that could be used to make authorized requests to Crowdin API or as a Single Sign-On service.

Read more about creating OAuth App.

OAuth Applications tab

Betafunktioner

In the Beta Features tab, you can select the Enable beta features option to test new experimental features.

Betafunktioner

Sikkerhedslog

The Security Log tab lets you track important events (including event type, used device, IP address, and date) that happen with your Crowdin account.

Security log includes events like logins, password changes, username changes, and others.

Sikkerhedslog

Sudo-tilstand

Crowdin asks you to confirm your password before you can perform any of the sudo-protected actions. They include creating/changing your password and email, connecting/disconnecting SSO, enabling/disabling two-factor authentication, creating personal access tokens, and deleting your account.

Efter bekræfteæse af adgangskoden, vil det inden for de næste fem minutter være muligt at udføre sudo-beskyttede handlinger uden yderligere godkendelse.

Bekræftelse af akkreditiver

Var denne artikel nyttig?