Understøttede formater

Crowdin understøtter en bred vifte af lokaliseringsformater, herunder, men ikke begrænset til, filer til mobilbrug, software, dokumenter, undertekster og grafiske aktiver. Understøttede filformater, sorteret efter kategori, er angivet nedenfor herunder detaljer om brugerdefinerede filformater.

Mobilbrug

Lokalisér mobil-apps på tværs af forskellige enheder.

Android
.xml
iOS
.strings, .stringsdict
Windows Phone
.resx

Software

Lokalisér web- og computersoftware.

Microsoft .NET
.resx
Java
.properties
GNU GetText
.po, .pot
Ruby on Rails & YAML
.yml
PHP
.php
Generic JSON
.json
Generic XML
.xml
Generic INI
.ini
Windows
.rc, .resw, .resjson
Qt
.ts
Joomla Localization File
.ini
Google Chrome Extension
.json
XUL
.dtd
Flex
.properties
NSIS Installer
.nsh
WiX Installer
.wxl
Steamworks Localization
.vdf
Application Resource Bundle
.arb
XLIFF
.xliff, .xml
CSV
.csv
Angular
.xlf
Mac OS
.plist
Salesforce
.stf
<h3>
 Dokumenter, Undertekster
</h3>

<p>
 Lokalisér din hjælpedokumentation og videoundertekster.
</p>

<div class="icons-grid">
                       
 
 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/xliff.png" alt="" />
XLIFF
.xliff, .xml

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/html.png" alt="" />
HTML
.htm, .html, .xhtml, .xht

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/haml.png" alt="" />
HAML
.haml

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/txt.png" alt="" />
Plain Text
.txt

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/csv.png" alt="" />
CSV
.csv

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/md.png" alt="" />
Markdown
.md

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/jekyll.png" alt="" />
Jekyll Markdown & HTML
.md, .html

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/madcap-flare.png" alt="" />
MadCap Flare
.flsnp, .flpgl, .fltoc

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/mediawiki.png" alt="" />
MediaWiki
.wiki, .wikitext, .mediawiki

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/openoffice.png" alt="" />
OpenDocument
.odt, .ods, .odg, .odp

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/ms-office.png" alt="" />
Microsoft Office
.docx, .xlsx, .pptx, .doc, .ppt, .xls, .rtf

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/indesign.png" alt="" />
Adobe InDesign
.idml

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/fm.png" alt="" />
Adobe FrameMaker
.mif

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/youtube.png" alt="" />
YouTube Subtitles
.sbv

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/vtt.png" alt="" />
WebVTT
.vtt

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/srt.png" alt="" />
SubRip
.srt

</div> </div>

 <div class="icon-holder">
  <div class="grid-icon">
   <img class="format-icon no-shadow" src="/assets/icons/xaml.png" alt="" />
XAML
.xaml

</div> </div>
</div>

 <h3>
  Grafik og aktiver
 </h3>
 
 <p>
  Lokalisér billeder associeret med dit produkt, for at forbedre dit produkts brugeroplevelse.
 </p>
 
 <ol start="1">
  <li>
   Upload grafik til Crowdin.
  </li>
  
  <li>
   Tilføj alle nødvendige referencer så oversætterne forstår, hvordan denne grafik skal håndteres.
  </li>
  
  <li>
   Afvent, at oversættere uploader lokaliserede filer.
  </li>
  
  <li>
   Download den lokaliserede grafik og anvend den til produktion.
  </li>
 </ol>
 
 <p>
  <img src="/assets/docs/assets-workflow.png" alt="" />{: .no-shadow .d-none .d-sm-block} <img src="/assets/docs/assets-workflow-sm.png" alt="" />{: .no-shadow .d-sm-none}
 </p>
 
 <h3>
  Tilpassede Tjenester
 </h3>
Bemærk: Tilpassede tjenester er kun tilgængelige i Organisationabonnementer. Tjek alle tilgængelige prismuligheder for at vælge den mest egnede.

Tilpassede Filformater

 <p>
  Filformater, som ikke officielt understøttes, vil blive genkendt som simple tekst filer (hvis de har tekstindhold), eller som grafisk aktiver.
 </p>
 
 <p>
  Vores team kan tilføje specielle koder for at understøtte dine oprindelige filformater, og sørge for, at oversættere kun kan se oversætbare tekster i stedet for hele filindholdet. Vha. denne fremgangsmåde kan du mere effektivt håndtere tilpassede filformater.
 </p>
 
 <p>
  E-mail vores kundesupportteam via <a href="&#109;&#x61;i&#108;&#x74;&#111;&#58;&#x73;&#117;&#x70;&#x70;&#111;&#x72;t&#64;&#x63;&#114;&#111;&#x77;&#100;&#x69;&#x6e;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;">&#x73;&#117;&#x70;&#x70;&#111;&#x72;t&#64;&#x63;&#114;&#111;&#x77;&#100;&#x69;&#x6e;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;</a>, for at begynde at arbejde med tilpassede filformater i dit projekt.
 </p>

Tilpasset Fileksport

 <p>
  Som standard eksporteres oversættelserne i samme format som kildefilerne. F.eks., uploader du XML-filer til Crowdin, eksporteres ligeledes XML-filer. <br />Vores udviklere kan oprette en speciel håndteringsproces, hvis du ønsker at opsætte tilpassede indstillinger for din fileksport. Nogle brugseksempler:
 </p>
 
 <ul>
  <li>
   Du styre både Android- og iOS-apps. Med vores hjælp kan du blot uploade ét filformat (f.eks. XML) til Crowdin og derefter få 2 separate filtyper (.xml til Android og .strings til iOS) ved eksport.
  </li>
  <li>
   Du uploader en nøgleværdifil (f eks. JSON) og ønsker at ændre den i direkte i Crowdin. Vi kan midlertidigt konvertere din fil til CSV-filformatet for at give dig mulighed for at tilføje strenge online. Den eksporterede fil bibeholdes i sit oprindelige format.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
  Kontakt vores supportteam via <a href="&#109;&#x61;i&#108;&#x74;&#111;&#58;&#x73;&#117;&#x70;&#x70;&#111;&#x72;t&#64;&#x63;&#114;&#111;&#x77;&#100;&#x69;&#x6e;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;">&#x73;&#117;&#x70;&#x70;&#111;&#x72;t&#64;&#x63;&#114;&#111;&#x77;&#100;&#x69;&#x6e;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;</a>, så hjælper vi dig gerne med at iopsætte tilpassede eksportindstillinger baseret på dine behov.
 </p>
 
 <h4>
  Tilpassede variabler
 </h4>
 
 <p>
  Crowdin understøtter alle variabeltyper, som er gængse for de understøttede filformater. De fremhæves alle automatisk i Redigeringsværktøjet, så oversættere ved, at de ikke skal behandles. Selv hvis en oversætter forsøger at gemme en oversættelse med ændrede eller manglende variabler, så underrettes vedkommende on fejlen af den aktive KS-kontrol.
 </p>
 
 <p>
  Da forskellige filformater muliggør oprettelse af tilpassede variabler, kan der også tilføjes understøttelse for sådanne tilpassede typer i dit projekt. For at anmode om understøttelse af dine tilpassede variabler, så e-mail Crowdins kundesuccesteam via <a href="&#109;&#x61;i&#108;&#x74;&#111;&#58;&#x73;&#117;&#x70;&#x70;&#111;&#x72;t&#64;&#x63;&#114;&#111;&#x77;&#100;&#x69;&#x6e;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;">&#x73;&#117;&#x70;&#x70;&#111;&#x72;t&#64;&#x63;&#114;&#111;&#x77;&#100;&#x69;&#x6e;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;</a>
 </p>
 
 <h4>
  Se også
 </h4>
 
 <ul>
  <li>
   <a href="/da/creating-project/">Projektoprettelse</a>
  </li>
  <li>
   <a href="/da/translation-strategies/">Oversættelsesstrategier</a>
  </li>
  <li>
   <a href="/da/inviting-participants/">Invitation af projektdeltagere</a>
  </li>
  <li>
   <a href="/da/downloading-translations/">Download af oversættelser</a>
  </li>
 </ul>

Var denne artikel nyttig?