Understøttede formater

Crowdin understøtter en bred vifte af lokaliseringsformater, herunder, men ikke begrænset til, filer til mobilbrug, software, dokumenter, undertekster og grafiske aktiver. Understøttede filformater og oplysninger om tilpassede filformater er anført nedenfor, sorteret efter kategori.

Mobilbrug

Lokalisér mobil-apps på tværs af forskellige enheder.

Software

Lokalisér web- og computersoftware.

Dokumenter, Undertekster

Lokalisér hjælpedokumentation og videoundertekster.

Grafik og aktiver

Lokalisér produktbilleder, for at forbedre produktets brugeroplevelse.

  1. Upload grafik til Crowdin.
  2. Tilføj alle nødvendige referencer så oversætterne forstår, hvordan denne grafik skal håndteres.
  3. Afvent, at oversættere uploader lokaliserede filer.
  4. Download den lokaliserede grafik og anvend den til produktion.

Konverterede filformater

Under import konverteres visse filformater automatisk til andre formater for yderligere fortolkning og behandling. I tabellen nedenfor ses en listen over de oprindelige filformater og dem de konverteres til.

Oprindeligt filformat Konverteret filformat
DOC DOCX
PPT PPTX
RTF DOCX
PDF DOCX

Tilpassede tjenester

Bemærk: Tilpassede tjenester er tilgængelige i udvalgte abonnementstyper eller som separat betalte tilføjelser. Tjek alle eksisterende prismuligheder for at vælge den bedst egnede.

Tilpassede filformater

Ikke officielt understøttes filformater tolkes som simple tekst filer (hvis de har tekstindhold) eller som grafiske aktiver.

Teamet kan tilføje specielle koder mhp. understøttelse af oprindelige filformater samt sikre, at oversættere kun kan se de oversættelige tekster. Vha. denne fremgangsmåde kan tilpassede filformater håndteres mere effektivt.

E-mail Crowdin-kundesuccesteam via support@crowdin.com for at begynde at arbejde med tilpassede filformater i projektet.

Tilpasset Fileksport

Som standard eksporteres oversættelser i samme format som kildefiler. F.eks., uploades XML-filer til Crowdin, eksporteres ligeledes XML-filer.
Ønskes mulighed for opsætte tilpassede fileksportindstillinger, kan vores udviklere oprette en speciel håndteringsproces. Nogle brugseksempler:

  • Du styre både Android- og iOS-apps. Med vores hjælp kan man blot uploade ét filformat (f.eks. XML) til Crowdin og derefter få 2 separate filtyper (.xml til Android og .strings til iOS) ved eksport.
  • Man uploader en nøgleværdifil, for hvilken strengredigering ikke understøttes som standard og ønsker at ændre den direkte i Crowdin. Filen kan midlertidigt konvertere til CSV-filformatet for at muliggøre tilføjelse af strenge online. Den eksporterede fil bibeholdes i sit oprindelige format.

Kontakt supportteamet via support@crowdin.com, der med glæde vil assistere med opsætningen af tilpassede eksportmuligheder jf. behov.

Tilpassede variabler

Crowdin understøtter alle gængse variabeltyper i de understøttede filformater. Disse fremhæves alle automatisk i redigeringsværktøjet, så oversættere ved, at de ikke skal oversættes. Forsøger en oversætter at gemme en oversættelse med en ændret eller manglende variabel, underrettes vedkommende om fejlen af den aktive KS-kontrol.

Da forskellige filformater tillader oprettelse af tilpassede variabler, kan der også tilføjes understøttelse af de tilpassede typer, man anvender i sit projekt. For understøttelse af egne tilpassede variabler, e-mail Crowdin-kundesuccesteamet via support@crowdin.com

Se også

Var denne artikel nyttig?