Figma plug-in

With the Crowdin for Figma plugin, you can use texts from Crowdin in your designs to save time for both designers and developers. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne. Strings added from Crowdin become linked to the text fields in Figma.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. Created strings become linked to text fields in Figma. This way, developers could use uploaded strings, reducing time spent on development.
 • Preview translations and string keys in your designs.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Running Crowdin for Figma Plugin for the First Time

 1. Log ind på Figma.
 2. Open one of your design files or click New design file.
 3. In the file menu, click Plugins > Find more plugins…. Alternatively, right-click the canvas, and click Plugins > Find more plugins.
 4. Use the Search all plugins field to find Crowdin for Figma plugin.
 5. Click on Crowdin for Figma plugin > click and select Save.
 6. Hover over the Crowdin for Figma plugin and click Run.

Forbinde Figma til Crowdin-kontoen

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

Bemærk: For at opsætte Figma-integration kræves administrator- eller ejerrettigheder i Crowdin-projektet.

Følg disse trin for at angive Crowdin-akkreditiverne i Figma:

 1. In the file menu, go to Plugins > Saved plugins. Alternatively, right-click the canvas, and click Plugins > Saved plugins.
 2. Click Crowdin for Figma.
 3. Skift til Indstillinger.
 4. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 5. Click Connect. Figma Plugin Connect to Crowdin

To generate a new token in Crowdin, follow these steps:

 1. Go to Account Settings > API, Personal Access Tokens section, and click New Token.
 2. Specify Token Name and click Create.

Crowdin Personal Access Token

Valg af Crowdin-projekt

Klik på rullemenuen i Indstillinger > Vælg Crowdin-projektog vælg fra listen det projekt, der skal arbejdes med. Later, you can use the same drop-down menu to switch to another project if needed. Figma Plugin Selecting Crowdin Project

Select the specific branch your content will be uploaded to. If your Crowdin project doesn’t have branches, leave it empty. Figma Plugin Selecting Branch

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. In this tab, you can add source strings from Crowdin to your designs in Figma in a click. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades tilbage i Crowdin som oversætterreferencer.

Brug af kildestrenge fra Crowdin i Figma

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst. Figma Plugin Strenge-fane
 3. Select the text layer to which you want to add text and click the link icon next to the needed string. Figma Plugin Using Source Strings from Crowdin in Figma

After using the source strings from Crowdin in your designs, they become linked with the text fields, and you can preview translations for these strings in Figma and upload screenshots for them to your Crowdin project.

You can link a single Crowdin string to one or multiple text fields in Figma. However, one text field can be linked only to a single Crowdin string. If you link a text field with an existing connection to a new Crowdin string, the previous connection will be terminated, and a new connection will be established. If you’d like to unlink a Crowdin string from all text fields it was previously linked to, right-click on the link icon next to the needed string.

Tilføjelse af kildestrenge fra Figma til Crowdin

You can add strings already used in the designs or create and add completely new strings.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele billedet, flere billeder eller ønskede strenge på billederne. Alternatively, skip this step if you want to add a new string.
 3. På på fanen Strenge, klik på .
 4. In the appeared dialog, fill in the required fields.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg dem skiftevis i rullemenuen Etiket og klikke på Tilføj strenge. Figma Plugin Tilføj streng

To add the same strings into multiple files in Crowdin, alternately select the needed files from the File drop-down menu.

Clear the Push hidden elements option if some frames contain hidden elements that should not be added to Crowdin.

When adding multiple strings, you may want to select Link new duplicate texts to a single Crowdin string. It’s useful in the following cases:

 • When adding multiple text fields with the same text, the plugin will add only one string to your Crowdin project and link all duplicate text fields to it.
 • If your Crowdin project already contains a string with the same text you’re adding from designs, the plugin will only link the text fields to the existing string and won’t create a new one.

Added strings will be transferred to your Crowdin project and also displayed in the Strings tab’s list. You can edit or delete the strings from the same list anytime. The respective changes will also be applied to the strings in your Crowdin project.

Adding Source Strings with Plural Forms

You can add strings with plural forms.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele billedet, flere billeder eller ønskede strenge på billederne. Alternatively, skip this step if you want to add a new string.
 3. På på fanen Strenge, klik på .
 4. In the appeared dialog, fill in the required fields.
 5. (Optional) Add labels to the strings.
  Note: When adding plural strings, the String field serves for adding the other plural form.
 6. Click Add plurals.
 7. In the appeared dialog, fill in the fields for each plural form. Depending on the source language of the connected Crowdin project, there could be a different number of plural forms you should specify.
  Note: You can add plural strings only to files that support plural forms (e.g., Android XML, Stringsdict, XLIFF, etc.).
 8. Click Submit.
 9. Click Add Strings.

Read more about Plural Forms.

Opsætning af ICU-kildestrengsvariabler

Ved brug af ICU-strenge i designet kan der opsættes variabelværdier, og efter tilføjelse af sådanne strenge til designs, vil de fremgå i en formateret visning med de foruddefinerede værdier.

Once you use the needed ICU string from Crowdin in your design, you can configure its placeholders’ values.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Klik på på den relevante ICU-streng.
 4. Klik på Opsæt variabel.
 5. Angiv de relevante værdier for ICU-strengvariablerne.
 6. Klik på Indsend for at gemme de angivne variabler.
 7. Klik på Redigér streng for at opdatere kildestrengsteksten i designs.

When previewing translations for ICU strings in Figma, they will also be displayed in a formatted view if the values were preconfigured beforehand.

Key Naming Pattern Settings

To simplify adding strings from Figma to the Crowdin project, you can set up the desired key naming pattern for the source string identifiers in the plugin settings. Crowdin-plugin’et til Figma vil foreslå streng-identifikatorerne til nye strenge baseret på det valgte mønster. While adding new source strings, you can always edit the suggested identifier to the preferred look.

To select the key naming pattern, follow these steps:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. In the Key naming pattern section, select the preferred option from the drop-down menu.

Besides the existing patterns, you can configure your own pattern. To use a custom pattern, select the Custom key naming pattern option from the drop-down list and specify your pattern in the Custom Key Naming Pattern field.

Uploading Tagged Screenshots to Crowdin

When adding source strings used in the designs, make sure to keep Send screenshots selected. As a result, the Crowdin plugin for Figma will upload screenshots along with the source strings.

Also, you can update screenshots with an Update screenshots option while editing a Crowdin string that is linked to the text fields in designs.

Additionally, you can mass upload screenshots to Crowdin for strings linked with text fields in designs.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Select one or more frames with the linked strings.
 3. In the Strings tab, click to upload screenshots for selected frames.

To learn more, read the article Screenshots.

Previewing Strings

Preview translations from Crowdin for the strings used in the designs in Figma. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

To preview strings populated with translations, follow these steps:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dubletbilleder eller Forhånds i aktuelle billeder.
 3. Select Create with language.
 4. Select the target language you want to preview translations for. You can also choose All languages.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin forhåndsvis strenge

To preview strings populated with key names, follow these steps:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dubletbilleder.
 3. Select Create with key names.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin forhåndsvis nøgler

Strengefiltrering

To view only the strings linked to specific text fields, follow these steps:

 1. Select the needed text fields.
 2. In the Strings tab, click Filter strings.
 3. Select Show strings linked to selected text elements.

In the same way, you can filter strings linked to text fields for the whole frame or multiple frames.

Marketingvisualiseringslokalisering

Use the Pages tab to localize static pages, like brochures and banners. In this tab, you can send texts with context for translators to Crowdin and upload translated copies back to Figma.

Sending Texts for Translation to Crowdin

Tekst til oversættelse kan sendes fra enten markerede eller alle billeder i en Figma-fil. Translators will work with those texts in the list view and use designs as an additional context for even higher translation quality.

In Crowdin, a root folder figma-plugin will be created. Den indeholder en undermappe navngivet efter Figma-filen med HTML-filer for hvert billede indeni. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Figma-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. In the Pages > Figma to Crowdin section, select the content you’d like to translate. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin send tekster

When the source files are uploaded to your Crowdin project, you can invite contributors to translate and proofread them.

Read more about translation strategies.

Pseudolokalisering

Even before translations are completed, you can test whether your application is ready to be localized using pseudo-localization. This feature allows you to simulate how the application’s UI will look with different languages to check whether the source strings should be modified before the project localization starts.

Once you send your texts for translation, you can start pseudo-localization.

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. In the Pages > Pseudo-localization section, select the content you’d like to test with pseudo-localization. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
 4. In the appeared dialog, configure settings according to your preferences.
 5. Click Pseudo-localize. Figma Plugin Pseudo-localization

Read more about Pseudo-localization.

Uploading Translations from Crowdin to Figma

You can synchronize texts between Figma and Crowdin projects whenever you want to test the translated copy inside Figma or generate multilingual assets.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Figma:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. In the Pages tab, Crowdin to Figma section, select the target language you want to upload translations for. You can also select All languages.
 4. Vælg det indhold, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
  Bemærk: Sidenavne kan i Figma kun bestå af bogstaver (a-z, A-Z), cifre (0-9) og specialtegnene - _ .

  Figma Plugin Upload Oversættelser

Efter upload af oversættelser til Figma, vil den ændrede fil indeholde et separat billede med oversættelser for hvert målsprog. The newly uploaded translated versions won’t override the ones you uploaded previously. You can always delete the translated copies you no longer need. Figma Plugin Uploadede Oversættelser

If you’d like the newly uploaded translated versions to override the previously uploaded ones, open the plugin Settings and select Override existing translations.

Var denne artikel nyttig?