Figma plug-in

Vha. Figma-plugin’et kan der bruges tekster fra Crowdin i designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om ønsket kan nye tilføjes (f.eks. dialogtitler, knapetiketter) og indsendes til Crowdin-oversættere.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, føj i stedet reelle tekster fra Crowdin til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Crowdin-projektet.

Installation af Crowdin for Figma-plugin

 1. Log ind på Figma.
 2. Vælg Plugins > Håndtér plugins… i Filhåndteringen.
 3. Klik på Fællesskab i venstre panel.
 4. Benyt Søgefeltet for at finde Crowdin til Figma-plugin’et.
 5. Skift til kategorien Pluins i søgeresultaterne.
 6. Klik på Installér ved siden plugin’et.

Forbinde Figma til Crowdin-kontoen

Opsætning af Crowdins-akkreditiver

Bemærk: For at opsætte Figma-integration kræves administrator- eller ejerrettigheder i Crowdin-projektet.

Følg disse trin for at angive Crowdin-akkreditiverne i Figma:

 1. Gå i Figma-filhåndteringen til Plugins > Crowdin til Figma.
 2. Switch to Settings.
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Klik på Forbind. Figma Plugin-forbindelse til Crowdin

Følg disse trin for at generere et nyt token i Crowdin:

 • Gå til Kontoindstillinger > fanen API, afsnittet Personlige Adgangstokens og klik Nyt Token.
 • Angiv et Tokennavn og klik på Opret. Crowdin Personligt Adgangstoken

Valg af Crowdin-projekt

Klik på rullemenuen i Indstillinger > Vælg Crowdin-projektog vælg fra listen det projekt, der skal arbejdes med. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Figma Plugin - valg af Crowdin-projekt

Endvidere kan den specifikke gren, hvortil indhold uploades, vælges. Figma Plugin Selecting Branch

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. På denne fane kan med ét klik tilføjes kildestrenge fra Crowdin til egne designs i Figma. After the texts are used in the designs, you can automatically upload tagged screenshots for translators’ reference back to Crowdin.

Brug af kildestrenge fra Crowdin i Figma

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst. Figma Plugin Strenge-fane
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Figma Plugin Using Source Strings from Crowdin in Figma

Efter brug af kildestrengene fra Crowdin i egne designs, kan man forhåndsvise oversættelser for disse strenge i Figma samt uploade skærmfotos til dem til Crowdin-projektet.

Tilføjelse af kildestrenge fra Figma til Crowdin

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele billedet, flere billeder eller ønskede strenge på billederne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. På på fanen Strenge, klik på .
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg dem skiftevis i rullemenuen Etiket og klikke på Tilføj strenge. Figma Plugin Tilføj streng

For at føje de samme strenge til flere filer i Crowdin, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil.

Figma Plugin Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle billeder skjulte elementer, som ikke skal tilføjes Enterprise, så afmarkér valgmuligheden Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Crowdin-projektet og vises ligeledes på listen på fanen Strenge. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer effektueres også på strengene i Crowdin-projektet.

Opsætning af ICU-kildestrengsvariabler

Ved brug af ICU-strenge i designet kan der opsættes variabelværdier, og efter tilføjelse af sådanne strenge til designs, vil de fremgå i en formateret visning med de foruddefinerede værdier.

Når den ønskede ICU-streng fra Crowdin er brugt i designet, kan dens variabelværdier opsættes.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Klik på på den relevante ICU-streng.
 4. Klik på Opsæt variabel.
 5. Angiv de relevante værdier for ICU-strengvariablerne.
 6. Klik på Indsend for at gemme de angivne variabler.
 7. Klik på Redigér streng for at opdatere kildestrengsteksten i designs.

Når oversættelser forhåndsvises for ICU-strenge i Figma, fremgår de også i en formateret visning, hvis værdierne var præopsat.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

For at forenkle strengetilføjelsen fra Figma til Crowdin-projektet kan det ønskede nøglenavngivningsmønster for kildestrengidentifikatorerne opsættes i plugin-indstillingerne. Crowdin-plugin’et til Figma vil foreslå streng-identifikatorerne til nye strenge baseret på det valgte mønster. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Switch to Settings.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Upload af taggede skærmfotos til Crowdin

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. In the Strings section, use texts from the Crowdin project in your designs. Klik for at uploade skærmfotos af billeder indeholdende de brugte tekster.
 3. Klik på igen for at opdatere skærmfotos i Crowdin.

For yderligere information, læs artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Forhåndsvis oversættelser fra Crowdin for strengene anvendt i designene i Figma. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dubletbilleder eller Forhånds i aktuelle billeder.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dubletbilleder.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug fanen Sideoversættelse til at loklisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. Fra denne fane kan der sendes tekster med kontekst til oversættere til Crowdin samt uploades oversatte kopier retur til Figma.

Indsendelse af tekster til oversættelse til Crowdin

Tekst til oversættelse kan sendes fra enten markerede eller alle billeder i en Figma-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

I Crowdin oprettes rodmappen figma-plugin. Den indeholder en undermappe navngivet efter Figma-filen med HTML-filer for hvert billede indeni. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Figma-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. Vælg fra Sideoversættelse > Figma til Crowdin-afsnittet indholdet, der ønskes oversat. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin send tekster

Efter upload af kildefiler til Crowdin-projektet kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Upload af oversættelser fra Crowdin til Figma

Tekster kan synkes mellem Figma- og Crowdin-projekter, så snart den oversatte kopi ønskes aftestet i Figma eller flersprogede aktiver skal genereres.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Figma:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. Vælg på fanen Sideoversættelse og Crowdin til Figma-afsnittet det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg det indhold, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
  Bemærk: Sidenavne kan i Figma kun bestå af bogstaver (a-z, A-Z), cifre (0-9) og specialtegnene - _ .

  Figma Plugin Upload Oversættelser

Efter upload af oversættelser til Figma, vil den ændrede fil indeholde et separat billede med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves. Figma Plugin Uploadede Oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?