Filhåndtering

Alle projektfiler kan håndteres via Indhold > Filer. Her kan der manuelt uploade filer til lokalisering i forskellige understøttede formater. Når filerne er uploadet, kan der tages et kig på, hvor mange strenge filerne indeholder, samt hvor mange Revisioner (ændringer), som blev foretaget til hver af dem.

Ønskes en automatisk filsynk opsat for et projekt, gøres dette fra fanen Applikationer.

Filprioriteringer

En bestemt prioritet kan angives for hver fil ved at klikke på pil-ikonet ved siden af den. Oversættere vil derefter kunne se filer prioritetssorteret på sprogsiden og i Redigeringsværktøjet.

Tilgængelige filprioriteter:

 • Lav prioritet– lav
 • Normal prioritet– normal
 • Høj prioritet– høj

Filindstillinger

For at tilgå opsætningerne af bestemte filer, så højreklik på den ønskede fil eller klik ved siden af den og vælg derefter Indstillinger.

Titel, som den vises for oversættere

Angiv flere beskrivende titler for filerne for at give oversætterne ekstra oplysninger.

Bemærk: Denne titel fremgår kun i Crowdins-UI'en og omdøber dermed ikke selve filen.

Fileksport

Angiv et filnavn eller en fuld sti til resultatarkivet. Benyt tilgængelige variabler til at angive eksportindholdsstrukturen.

Det ønskes f.eks., at kildefilen Overview.csv med ukrainsk oversættelse skal navngives Overview.ukrainian.csv før integration med appen. I så tilfælde skal Resultatfil efter oversættelseseksport sættes til flg.: Overview.%language%.csv.

During the file export, Crowdin language codes are added by default. For at benytte tilpassede koder til bestemte sprog i hele projektet – opsæt Sprogassociering.

Filmålsprog

Kildefilerne er som standard tilgængelige for oversættelse til alle projektmålsprog. Ryd på listen Filmålsprog afkrydsningsfelterne ved siden af de sprog, som filen ikke skal oversættes til, og klik på Gem.

Omdøbning af filer

For at ændre filnavnet, så højreklik på den relevante fil eller klik på ved siden af den og vælg derefter Omdøb.

Kontrol af fremskridt

Oversættelses- og godkendelsesprocessen kan tjekkes for en gren, mappe eller fil. Højreklik på den ønskede gren, mappe eller fil, og vælg Forløbsstatus. Hold markøren over statusbjælken for at se antallet af oversatte og godkendte ord for hvert sprog. Klik på det ønskede sprog for at åbne den valgte fil i Redigeringsværktøjet. Vælg de relevante sprog, og klik på Byg og Download for at downloade oversættelser til den valgte fil.

Upload af kildefiler

Er nye strenge nyligt føjet til en af kildefilerne, så opdatér denne for at gøre dem synlige for oversætterne. Klik på Opdatér ved siden af den relevante fil, og vælg den nye fil fra enheden.

Er nogle af kildestrengen blev ændret, viser systemet et dialogvindue med en liste over disse strenge. Der kan vælges, hvilke eksisterende oversættelser, som skal beholdes uden ændringer (kolonnen Aktuelle strenge), og hvorvidt godkendelser skal beholdes eller fjernes. Oversættelserne til andre ændrede strenge fjernes.

Gendanne foregående versioner

Hver gang kildefilen opdateres, oprettes en ny revision. For at gendanne en fil til den foregående revision, så klik på cifferet på den aktuelle fil i kolonnen Revision. Vælg i den viste dialogboks den revision, filen skal gendannes til, og klik på Gendan ved siden af den.

Grene og Mapper

Der kan oprettes mapper og grene i Indhold > Filer via knapperne Ny mappe og Ny gren.

Mapper repræsenterer indholdsstrukturen, mens grene er til håndteringen af forskellige indholdsversioner.

Bruges GitHub, Bitbucket eller anden VCS-integration, oprettes grene normalt automatisk i Crowdin. Ønskes grene fortsat oprettet manuelt, så sørg for først at uploade hovedgrenen, da alle efterfølgende vil blive betragtet som funktionsgrene. Dubletter kan håndteres via fanen Indstillinger ved at vælge den korresponderende valgmulighed for Dubletstrenge.

Strengehåndtering

Alle projektstrenge kan ses og strengindstillinger kan håndteres via Indhold > Strenge.

Ændring af strengesynlighed

Strenge, hvis indehold ikke skal oversættes (f.eks. variabler, øvrigt tekniske indhold), kan skjules for oversættere. For at gøre dette:

 1. Åbn projektet og gå til Indhold > Strenge.
 2. Vælg de ønskede strenge.
 3. Klik på Skjul.

Strengefiltrering

Alle projektkildestrenge vises som standard på fanen Indhold > Strenge. Om ønsket kan strenge filtreres vha. filterindstillingerne (Med uløste problematikker, Uden uløste problematikker, Med kommentarer, Uden kommentarer, Med skærmfotos, Uden skærmfotos, Skjulte og Synlige) og projektetiketter.

Strengredigering

Der kan tilføjes kontekst til en streng samt angives maks. oversættelseslængde. Overskrides den prædefinerede længde, informeres oversætteren af systemet om, at oversættelsen skal gøres kortere.

Visse filformater muliggør redigering (tilføjelse, sletning, ændring) af kildeteksterne direkte i Crowdin, så evt. rettelser kan foretages uden at opdatere kildefilen via Indhold > Filer. Tjek den fulde listen nedenfor:

 • Android XML
 • iOS-strenge
 • JSON
 • i18next JSON
 • XLIFF 1.2
 • XLIFF 2.0
 • Angular XLF
 • GNU Gettext PO
 • Unreal Engine Gettext PO
 • YAML
 • RESX
 • CSV
 • ARB
 • Java-egenskaber
 • Properties Play
 • Properties XML

For at redigere bestemte ord eller udtryk, som fremgår i flere kildestrenge, kan funktionen Find & Erstat uder Indhold > Strenge benyttes.

Bemærk: Ved redigering af en strengidentifikator indeholdt i en gruppe af strenge (string array til Android XML, segmenter til XLIFF), vil de eksisterende oversættelser blive fjernet for alle gruppestrenge undtagen den redigerede.

Etiketter

Brug etiketter i projektet som en nem måde at føje kontekst til strengene på eller organisere dem efter bestemte emner. Etiketter er også nyttige ifm. oversættelses- og korrekturlæsningsopgaver eller søgning efter bestemte strenge i editoren via Avanceret filter.

Projektetikethåndtering

Følg disse trin for at oprette, redigere eller fjerne projektetiketter:

 1. Åbn projektet og gå til Indhold > Strenge.
 2. Klik på rullemenuen ved siden af Etiketter og vælg Projektetikethåndtering.
 3. Via dialogen, tilføj nye etiketter, redigér eller fjern eksisterende.

Tilføjelse af etiketter til strenge

Der er et par mulige måder at føje etiketter til strenge på.

 • Føj etiketter til én streng ad gangen via Redigér streng-dialogen
  • Klik på Redigér på strengen på listen
  • Vælg relevante etiketter fra feltet Etiketter
  • Klik på Gem

 • Føj etiketter til flere strenge via dialogen Håndtér strengetiketter
  • Vælg et par strenge, som skal tilføjes identiske etiketter
  • Klik på Etiketter
  • Vælg relevante etiketter fra feltet Etiketter, som skal tilføjes
  • Klik på Gem

 • Tilføj etiketter til kildestrengene i CSV- og XLSX-filer vha. en dedikeret kolonne til etiketter.

  Læs mere om Opsætning af kolonner til import af XLSX- og CSV-filer

  Bemærk: Strengetiketter tilføjet projektet med en indledende CSV-/XLSX-fil upload overskrives eller fjernes ikke under flg. filopdateringer.

Skift af skema til CSV- og XLSX-filer

Filformater såsom CSV og XLSX kan kræve ændring af det oprindeligt opsatte skema. Dette kan ofte være nødvendigt, når et nyt målsprog tilføjes Crowdin-projektet.

Læs mere om skemaændringer til CSV- og XLSX-filer.

Se også

Var denne artikel nyttig?