File Management

You can manage all the project’s files via Sources > Files. Her kan der manuelt uploade filer til lokalisering i forskellige understøttede formater. Når filerne er uploadet, kan der tages et kig på, hvor mange strenge filerne indeholder, samt hvor mange Revisioner (ændringer), som blev foretaget til hver af dem.

If you want to configure an automatic files’ synchronization with your project, use the Integrations tab.

Filprioriteringer

En bestemt prioritet kan angives for hver fil ved at klikke på pil-ikonet ved siden af den. Oversættere vil derefter kunne se filer prioritetssorteret på sprogsiden og i Redigeringsværktøjet.

Tilgængelige filprioriteter:

 • Lav prioritet– lav
 • Normal prioritet– normal
 • Høj prioritet– høj

Filindstillinger

For at tilgå opsætningerne af bestemte filer, så højreklik på den ønskede fil eller klik ved siden af den og vælg derefter Indstillinger.

Title as it Appears to Translators

Angiv flere beskrivende titler for filerne for at give oversætterne ekstra oplysninger.

Bemærk: Denne titel fremgår kun i Crowdins-UI'en og omdøber dermed ikke selve filen.

File Export

Angiv et filnavn eller en fuld sti til resultatarkivet. Benyt tilgængelige variabler til at angive eksportindholdsstrukturen.

Det ønskes f.eks., at kildefilen Overview.csv med ukrainsk oversættelse skal navngives Overview.ukrainian.csv før integration med appen. I så tilfælde skal Resultatfil efter oversættelseseksport sættes til flg.: Overview.%language%.csv.

By default, Crowdin adds Crowdin language codes during the file export. To use custom ones for specific languages in the whole project, set up Language Mapping.

Parser Configuration

Some file formats allow you to configure import and export behavior. In this case, file’s Settings dialog will also contain the Parser configuration tab.

Read more about Parser configuration.

Filmålsprog

Kildefilerne er som standard tilgængelige for oversættelse til alle projektmålsprog. Ryd på listen Filmålsprog afkrydsningsfelterne ved siden af de sprog, som filen ikke skal oversættes til, og klik på Gem.

File Context

Add an additional context or instructions for translators to better understand how to translate a file. You can use either plain text or Markdown. The provided context will be visible to translators in the Editor in the File Context tab.

Note: File Context is only available for file-based projects.

File Context

Omdøbning af filer

For at ændre filnavnet, så højreklik på den relevante fil eller klik på ved siden af den og vælg derefter Omdøb.

Kontrol af fremskridt

Oversættelses- og godkendelsesprocessen kan tjekkes for en gren, mappe eller fil. Højreklik på den ønskede gren, mappe eller fil, og vælg Forløbsstatus. Hold markøren over statusbjælken for at se antallet af oversatte og godkendte ord for hvert sprog. Klik på det ønskede sprog for at åbne den valgte fil i Redigeringsværktøjet. Vælg de relevante sprog, og klik på Byg og Download for at downloade oversættelser til den valgte fil. Optionally, you can select Preserve folder hierarchy for export to export translation files along with the folders they’re stored in Crowdin.

Upload af kildefiler

Er nye strenge nyligt føjet til en af kildefilerne, så opdatér denne for at gøre dem synlige for oversætterne. Click Update next to the needed file and select the new file on your machine.

Er nogle af kildestrengen blev ændret, viser systemet et dialogvindue med en liste over disse strenge. Der kan vælges, hvilke eksisterende oversættelser, som skal beholdes uden ændringer (kolonnen Aktuelle strenge), og hvorvidt godkendelser skal beholdes eller fjernes. Oversættelserne til andre ændrede strenge fjernes.

Gendanne foregående versioner

Hver gang kildefilen opdateres, oprettes en ny revision. To restore your file to the previous revision, click the number on the needed file in the Revision column. Vælg i den viste dialogboks den revision, filen skal gendannes til, og klik på Gendan ved siden af den.

Grene og Mapper

You can create folders and branches in Sources > Files with New Folder and New Version Branch buttons.

Mapper repræsenterer indholdsstrukturen, mens grene er til håndteringen af forskellige indholdsversioner.

Usually, branches in Crowdin are created automatically if you use GitHub, GitLab, or other VCS integration. Ønskes grene fortsat oprettet manuelt, så sørg for først at uploade hovedgrenen, da alle efterfølgende vil blive betragtet som funktionsgrene. Duplicates might be managed in Settings > Import > Source Strings by choosing the corresponding option for Duplicate Strings.

Strengehåndtering

You can view all the project’s strings and manage strings settings via Sources > Strings.

Ændring af strengesynlighed

Strenge, hvis indehold ikke skal oversættes (f.eks. variabler, øvrigt tekniske indhold), kan skjules for oversættere. For at gøre dette:

 1. Open your project and go to Sources > Strings.
 2. Vælg de ønskede strenge.
 3. Klik på Skjul.

Strengefiltrering

By default, all source strings of the project are displayed in Sources > Strings. If necessary, you can filter out strings using the available filter options (Issues: Show All, With Unresolved Issues, Without Unresolved Issues; Comments: Show All, With Comments, Without Comments; Screenshots: Show All, With Screenshots, Without Screenshots; Visibility: Show All, Hidden and Visible) and project labels.

Strengredigering

Man kan føje kontekst til strengen og opsætte en maks. længde på oversættelsen.
Overskrides en oversættelsesgrænse, informerer systemet oversætteren om, at oversættelsen skal afkorteres.

Some file formats allow editing (adding, deleting, and modifying) of the source texts and string identifiers directly in Crowdin so you can do the necessary corrections without updating the source file via Sources > Files. Tjek den fulde listen nedenfor:

To edit some particular word or phrase that appears in multiple source strings, you can use the Find & Replace feature in Sources > Strings.

Bemærk: Ved redigering af en strengidentifikator indeholdt i en gruppe af strenge (string array til Android XML, segmenter til XLIFF), vil de eksisterende oversættelser blive fjernet for alle gruppestrenge undtagen den redigerede.

Etiketter

Brug etiketter i projektet som en nem måde at føje kontekst til strengene på eller organisere dem efter bestemte emner. Etiketter er også nyttige ifm. oversættelses- og korrekturlæsningsopgaver eller søgning efter bestemte strenge i editoren via Avanceret filter.

Managing Project Labels

To create, edit, or remove project labels, follow these steps:

 1. Open your project and go to Sources > Strings.
 2. Click the drop-down toggle next to Labels, and select Manage Project Labels.
 3. Via dialogen, tilføj nye etiketter, redigér eller fjern eksisterende.

Tilføjelse af etiketter til strenge

Der er et par mulige måder at føje etiketter til strenge på.

 • Føj etiketter til én streng ad gangen via Redigér streng-dialogen
  • Klik på Redigér på strengen på listen
  • Vælg relevante etiketter fra feltet Etiketter
  • Klik på Gem

 • Føj etiketter til flere strenge via dialogen Håndtér strengetiketter
  • Vælg et par strenge, som skal tilføjes identiske etiketter
  • Klik på Etiketter
  • Vælg relevante etiketter fra feltet Etiketter, som skal tilføjes
  • Klik på Gem

 • Tilføj etiketter til kildestrengene i CSV- og XLSX-filer vha. en dedikeret kolonne til etiketter.

  Læs mere om Opsætning af kolonner til import af XLSX- og CSV-filer

  Bemærk: Strengetiketter tilføjet projektet med en indledende CSV-/XLSX-fil upload overskrives eller fjernes ikke under flg. filopdateringer.

Skift af skema til CSV- og XLSX-filer

Filformater såsom CSV og XLSX kan kræve ændring af det oprindeligt opsatte skema. Dette kan ofte være nødvendigt, når et nyt målsprog tilføjes Crowdin-projektet.

Læs mere om skemaændringer til CSV- og XLSX-filer.

Se også

Var denne artikel nyttig?