Projekt jelentések

A projekt állapotának megtekintéséhez, a fordítás költségeinek kiszámításához és becsléséhez, a legaktívabb tagok nyomon követéséhez, és annak ellenőrzéséhez, hogy a projektben nincsenek visszaélések a fordításoknál és a hozzászólásoknál, használja a Jelentések fület.

Minden jelentéshez kiválaszthatja a jelentés egységét:

 • Karakterláncok
 • Szavak
 • Karakterek szóközök nélkül
 • Karakterek szóközökkel

Megjegyzés: a Visszaélési jelentésekhez, a javaslatok jelentésének egysége alapértelmezetten karakterláncként van beállítva. Mivel az egész karakterlánc, vagy megjegyzés visszaélésnek számít.

A létrehozott jelentés számítógépére való exportálásához, kattintson az Exportálás gombra, és válassza ki a szükséges fájlformátumot (CSV vagy XLSX).

Projekt állapota

A projekt előrehaladásának nyomon követése érdekében ellenőrizze az időintervallumon alapuló főbb tevékenységeket, valamint előrejelzést kaphat a fordítás várható befejezéséről.

Az oldal tetején a projektre vonatkozó főbb statisztikák szerepelnek:

 • Méret – a projekt összes szövegének mennyisége
 • Lefordítható – a fordítók számára látható szöveg mennyisége
 • Rejtett – a fordítók elől elrejtett szöveg mennyisége. A tulajdonos és a menedzserek láthatják
 • Ismétlődések – a projekten belül ismétlődő karakterláncok száma

Tevékenységek ellenőrzése

A Vezérlőpulton négy időtartam alapján ellenőrizheti a tevékenységeket: nap, hét, hónap és év. A százalékban megadott összehasonlításokat a kiválasztott és az azonos hosszúságú előző időtartam összehasonlításával számoljuk (p.: Ha a hónapot választja ki, akkor az aktuális hónap az előző hónappal kerül összehasonlításra).

Fordítási tevékenység

Ez a grafikon mutatja a lefordított szövegek teljes számát, a Fordítási memória segítségével lefordított szöveget és a Gépi fordítások által lefordított szöveget az összes nyelvhez. Az egyes nyelvekre lefordított szöveg külön-külön való megtekintéséhez kattintson a kibontás nyílra.

Lektorálási tevékenység

Ez a grafikon a jóváhagyott szövegek és szavazatok számát jeleníti az összes nyelvhez. Az egyes nyelveknél jóváhagyott szöveg és szavazat megtekintéséhez kattintson a kibontás nyílra.

Forrás-karakterlánc tevékenységek

Ez a diagram a hozzáadott és eltávolított forrásszöveg mennyiségét mutatja.

Fordítás befejezésének előrejelzése

A teljes fordítási folyamat megtervezéséhez tekintse meg a fordítási-előrejelzést. Amely az elmúlt 14 nap projekt tevékenység alapján készül. A diagram egy hozzávetőleges időpontot mutat, ameddig az egyes nyelv várhatóan lefordításra kerül, ha a jelenlegi tempó változatlan marad.

Költségek becslése

A költségvetés megtervezéséhez számítsa ki a fordítások becsült költségeit. A Költségbecslés lehetővé teszi a fordítás árainak beállítását és a projektben jelenleg még le nem fordított karakterláncok fordításának hozzávetőleges költségének megtekintését.

Megjegyzés: A végső fordítási költségek ettől eltérhetek különböző tényezők miatt, mint például hozzáadott vagy törölt szövegek, két ember azonos karakterláncot ugyanarra a nyelvre fordít (mindkettő beleszámít a fordítási költségekbe), stb.

Jelentés létrehozása

A költségbecslési jelentés létrehozásához kövesse a következő 4 lépést:

 1. Válassza ki a jelentés egységének pénznemét
 2. Állítsa be az árakat a fordítóknak és lektoroknak
 3. Válassza ki azt a célnyelvet, amelynél ezeket az árakat figyelembe vegye és azt az időtartamot, amely során a vizsgálandó forrásszöveg a projektjébe hozzáadásra, vagy módosításra került
 4. Kattintson a Generálás gombra

Megjegyzés: az árak automatikusan mentésre kerülnek a Generálás gombra kattintás után

Egyszerű módú jelentés

Alapértelmezetten ezt a módot használja, és lehetővé teszi a becsült fordítási és lektorálási költségek kiszámítását.

A következő árakat állíthatja be:

 • Alapértelmezett – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • FM egyezés – a tökéletes FM egyezés segítségével javasolt fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek) vagy 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) Az ismétlődések számítása az FM egyezésekre beállított árral történik.
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, egyezés nélküli (le nem fordított, FM egyezés és ismétlődés nélküli), lehetséges FM egyezés, ismétlődések (olyan tökéletes és 100%-os egyezések, melyek a le nem fordított karakterláncok között találhatók, de potenciálisan hozzá lehet adni az FM-hez) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, 100%-os FM egyezésű szöveg és ismétlődések számát, minden egyes felsorolt fájlban

Kevert FM egyezés módú jelentés

Ez a mód lehetővé teszi, hogy árakat állítson be a különböző egyezési arányokhoz a Fordítási memória segítségével készült fordításokhoz.

A következő árakat állíthatja be:

 • Fordítás – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • Fordítás a Fordítás memória egyezéseivel – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek), 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) és egyéb FM egyezés hasonlósági arány. Az ismétlődések számítása a 100%-os FM egyezésekre beállított árral történik.
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

A szöveghasonlóság százalékos tartományának beállításához kattintson az alapértelmezett százalékra, és alkalmazza a kívánt tartományt.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, egyezés nélküli (le nem fordított, FM egyezés és ismétlődés nélküli), lehetséges FM egyezés, ismétlődések (olyan tökéletes és 100%-os egyezések, melyek a le nem fordított karakterláncok között találhatók, de potenciálisan hozzá lehet adni az FM-hez) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • A projektben talált Tökéletes, 100%-os, illetve három másik tartományú vagy hasonlósági arányú FM találat mennyiségét egy táblázatban
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, FM egyezésű szöveg és ismétlődések számát, minden egyes felsorolt fájlban

Belső kevert egyezések kiszámítása

Ha egy tudatosabb jelentést szeretne kapni, amely tartalmazza a belső kevert egyezések előrejelzését, jelölje be a Belső kevert egyezések kiszámítása jelölőnégyzetet.

Így az összes belső egyezést számításra kerül, annak ellenőrzésére, hogy hány karakterláncot lehet hozzáadni az FM-hez, ha a karakterláncok egyenként vannak lefordítva. Ne feledje, hogy a számítások hozzávetőlegesek, mert a karakterláncok eltérő sorrendben is lefordíthatók.

Megjegyzés: az ismétlődések számítása a “Fordítás az FM egyezési javaslattal” megadott árak alapján történik.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, a nincs egyezése (le nem fordított FM egyezés és belső egyezés nélküli), a lehetséges FM egyezésű, a belső egyezésű (karakterláncok, amelyek az FM-hez adhatók, ha azok egyenként vannak a felsorolás szerint lefordítva) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • Táblázat a projektben található FM és belső egyezésű, különböző hasonlósági arányú karakterláncok mennyiségének felsorolásával
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, FM egyezésű és Belső egyezésű szöveg számát, minden egyes felsorolt fájlban

Egyedi árak hozzáadása

Létrehozhat rendszeres díjakat egy vagy az összes célnyelvhez, amelyre fordít, vagy hozzáadhat egyedi tarifákat néhány speciális nyelvhez. Az egyedi díjak hozzáadásához kattintson a További beállítások ikonra, és válassza az Árak hozzáadása lehetőséget.

Az egyedi árakhoz rendelt nyelvnek vagy nyelveknek a kiválasztásához kattintson a Nyelvek szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki azokat, amelyeket kíván. Annyi egyedi árat hozhat létre, amennyire szüksége van.

Fordítási költségek

A fordítók és a lektorok kifizetéséhez számítsa ki a valós fordítás költségeket.

Jelentés létrehozása

A fordítási költségjelentések létrehozásához kövesse a következő 6 lépést:

 1. Válassza ki a pénznemet és a jelentés egységét.
 2. Állítsa be az árakat a fordítóknak és lektoroknak.
 3. Válassza ki, hogy a költségeket a projekttag szerepe alapján számolja-e ki. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az összes fordítás és jóváhagyás megjelenik, de a költségek a projekttag szerepköre alapján kerül kiszámításra. Ami azt jelenti, hogy a fordítás költségeit csak a fordítókhoz számolja ki, a jóváhagyások költségeit - csak a lektorokhoz. Megjegyzés: azon projekttagok hozzájárulása, akik jelenleg tiltva vannak, vagy nincs hozzáférésük a nyelvhez, szintén szerepelnek a listán, de az ár meghatározásánál nincsenek figyelembe véve.
 4. Válassza ki azt az időszakot, amely alatt a projektben a fordítások és a jóváhagyások történtek.
 5. Válassza ki, hogy a jelentést nyelv, vagy felhasználó szerint kívánja csoportosítani.
 6. Kattintson a Generálás gombra.

Megjegyzés: az árak automatikusan mentésre kerülnek a Generálás gombra kattintás után.

Jelentés létrehozása

Egyszerű módú jelentés

Alapértelmezetten ezt a módot használja, és lehetővé teszi a fordítási és lektorálási költségek kiszámítását.

A következő árakat állíthatja be:

 • Alapértelmezett – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • FM egyezés – a tökéletes FM egyezés segítségével javasolt fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek) vagy 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem)
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

Egyszerű módú jelentés

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • Információ a fordítókról: profilkép, bejelentkezési, illetve regisztrált név
 • Költségek: minden egyes fordítóhoz teljes és részletezett (minden hozzájárulásért, egy adott nyelvhez való hozzájárulásért, megkülönböztetve a fordított és jóváhagyott szövegért)

Egyszerű jelentés létrehozva

Kevert FM egyezés módú jelentés

Ez a mód lehetővé teszi, hogy árakat állítson be a különböző egyezési arányokhoz a Fordítási memória segítségével készült fordításokhoz.

A következő árakat állíthatja be:

 • Fordítás – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • Fordítás a Fordítás memória egyezéseivel – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek), 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) és egyéb FM egyezés hasonlósági arány
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

Kevert FM egyezés módú jelentés

A szöveghasonlóság százalékos tartományának beállításához kattintson az alapértelmezett százalékra, és alkalmazza a kívánt tartományt.

Tartományok beállítása

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • Információ a fordítókról: profilkép, bejelentkezési, illetve regisztrált név
 • Költségek: minden egyes fordítóhoz teljes és részletezett (minden hozzájárulásért, egy adott nyelvhez való hozzájárulásért, megkülönböztetve a fordított és jóváhagyott szövegért)

Kevert jelentés létrehozva

Egyedi árak hozzáadása

Létrehozhat rendszeres díjakat egy vagy az összes célnyelvhez, amelyre fordít, vagy hozzáadhat egyedi tarifákat néhány speciális nyelvhez. Az egyedi díjak hozzáadásához kattintson a További beállítások ikonra, és válassza az Árak hozzáadása lehetőséget.

Árak hozzáadása

Az egyedi árakhoz rendelt nyelvnek vagy nyelveknek a kiválasztásához kattintson a Nyelvek szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki azokat, amelyeket kíván. Annyi egyedi árat hozhat létre, amennyire szüksége van.

Nyelvek szerkesztése

Legaktívabb tagok

Hozzon létre egy listát a legaktívabb tagokról, hogy megnézze, ki járult hozzá leginkább a projektje fordításához.

Legaktívabb tagok listájának létrehozása

A legaktívabb tagok listájának létrehozásához határozzon meg egy időszakot, amelyre a fordítók tevékenységét szeretné látni, valamint válassza ki a jelentés egységét.

A paraméterek beállítása után, hogy láthassa a listát, kattintson a Generálás gombra.

Alapértelmezetten az összes nyelv fordítóit tartalmazni fogja. Egy meghatározott nyelvhez tartozó fordítók listájának létrehozásához, válassza ki a kívánt nyelvet a lista fölötti legördülő menüből. Egy adott felhasználó megtalálásához használja a legördülő menü melletti keresőmezőt. A felhasználó profiloldalának megnyitásához kattintson duplán a nevére.

A lista a következő oszlopokat tartalmazza:

 • Név – fordítók bejelentkezési és regisztrációs neve
 • Lefordítva – a lefordított forrás-tartalom mennyisége
 • Célnyelv szó – a lefordított céltartalom mennyisége (nem áll rendelkezésre a karakterláncok jelentés egységére, mert a forrás- és a lefordított karakterláncok száma mindig egyenlő)
 • Jóváhagyva – a jóváhagyott tartalom mennyisége
 • Szavazatok – a leadott szavazatok száma

Visszaélési jelentések

A megfelelő fordítások biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy törölje a visszaélésszerű megjegyzéseket és javasolt fordításokat.

Jelentett visszaélés megtekintése

A jelentett visszaéléseket 2 módon tekintheti meg:

 • Megjelenít: Visszaélés szerzők – azon személyek, akik visszaélésszerű fordításokat javasoltak vagy ilyen megjegyzéseket írtak
 • Megjelenít: Visszaélést jelentők – azon személyek, akik visszaélésszerű fordításokat, vagy ilyen megjegyzéseket jelentettek

A jelentett karakterláncok az alábbi táblázatban kerülnek majd listázásra. Ön képes lesz Törölni ezeket a javaslatokat és megjegyzéseket, vagy megjelölheti őket Nem visszaélés-ként. Abban az esetben, ha nem biztos benne, hogy mit kell tennie ezekkel a karakterláncokkal, nyissa meg őket a szerkesztőben, hogy további összefüggéseket láthasson.

Visszaélések készítőinek blokkolása

A visszaéléseket tartalmazó hozzászólásokat és fordításokat készítő emberek blokkolásához vagy nyissa meg az adott személy profilját úgy, hogy a fordítók listáján zölden kiemelt sorban a névre kattint, vagy kattintson duplán a bejegyzésre.

Ezután jelölje be a szerepkörének: letiltott. Miután ezt megtette, a letiltott fordító nem fog tudni hozzájárulni.

A projekt résztvevőinek profiljairól részletesebben itt olvashat: Projektben résztvevők szerepkörének módosítása.

Hasznos volt ez a cikk?