Projekt jelentések

A projekt állapotának megtekintéséhez, a fordítás költségeinek kiszámításához és becsléséhez, a legaktívabb tagok nyomon követéséhez, és annak ellenőrzéséhez, hogy a projektben nincsenek visszaélések a fordításoknál és a hozzászólásoknál, használja a Jelentések fület.

Minden jelentés esetén kiválaszthatja a jelentés egységét:

 • Karakterláncok
 • Szavak
 • Karakterek szóközök nélkül
 • Karakterek szóközökkel

Megjegyzés: A Visszaélési jelentésekhez, a javaslatok jelentésének egysége alapértelmezetten karakterláncként van beállítva. Mivel az egész karakterlánc, vagy megjegyzés visszaélésnek számít.

A létrehozott jelentés számítógépére való exportálásához, kattintson az Exportálás gombra, és válassza ki a szükséges fájlformátumot (CSV vagy XLSX).

Projekt állapota

A projekt előrehaladásának nyomon követése érdekében ellenőrizze az időintervallumon alapuló főbb tevékenységeket, valamint előrejelzést kaphat a fordítás befejezéséről.

Az oldal tetején megtalálhatja a projekttel kapcsolatos fő statisztikákat:

 • Méret – a projekt összes szövegének mennyisége
 • Lefordítható – a fordítók számára látható szöveg mennyisége
 • Forrásnyelv – a projekt forrásnyelve
 • Célnyelvek – a célnyelvek száma a projektben
 • Tagok – a projekt résztvevőinek száma
 • Menedzserek – a projekt menedzsereinek száma
 • Rejtett – a fordítók elől elrejtett szöveg mennyisége. A tulajdonos és a menedzserek láthatják ezeket
 • Ismétlődések – a projekten belül ismétlődő karakterláncok száma

Tevékenységek ellenőrzése

A tevékenységeket négy időtartam alapján ellenőrizheti: nap, hét, hónap és év. A százalékban megadott összehasonlításokat a kiválasztott és az azonos hosszúságú előző időtartam összehasonlításával számoljuk(p.: Ha a hónapot választja ki, akkor az aktuális hónap az előző hónappal kerül összehasonlításra).

Fordítási tevékenység

Ez a grafikon mutatja a lefordított szövegek teljes számát, a Fordítási memória segítségével lefordított szöveget és a Gépi fordítások által lefordított szöveget az összes nyelvhez. Az egyes nyelvekre lefordított szöveg külön-külön való megtekintéséhez kattintson a kibontás nyílra.

Lektorálási tevékenység

Ez a grafikon a jóváhagyott szövegek és szavazatok számát jeleníti az összes nyelvhez. Az egyes nyelveknél jóváhagyott szöveg és szavazat megtekintéséhez kattintson a kibontás nyílra.

Forrás-karakterlánc tevékenységek

Ez a diagram a hozzáadott és eltávolított forrásszöveg mennyiségét mutatja.

Fordítás-előrejelzés

A teljes fordítási folyamat megtervezéséhez tekintse meg a Fordítás-előrejelzést, amely az elmúlt 14 nap projekttevékenységén alapul. A diagram egy hozzávetőleges időpontot mutat, ameddig az egyes nyelv várhatóan lefordításra kerül, ha a jelenlegi tempó változatlan marad.

Költségek becslése

A költségvetés megtervezéséhez számítsa ki a fordítások becsült költségeit. A Költségbecslés lehetővé teszi a fordítás árainak beállítását és a projektben jelenleg még le nem fordított karakterláncok fordításának hozzávetőleges költségének megtekintését.

Megjegyzés: A végső fordítási költségek ettől eltérhetek különböző tényezők miatt, mint például hozzáadott vagy törölt szövegek, két ember azonos karakterláncot ugyanarra a nyelvre fordít (mindkettő beleszámít a fordítási költségekbe), stb.

Jelentés létrehozása

A költségbecslési jelentés elkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a jelentés egységének pénznemét.
 2. Állítsa be az árakat a fordítóknak és lektoroknak.
 3. Válassza ki azt a célnyelvet, amelyre ezeket az árakat alkalmazza, és azt az időszakot, amely alatt a forrásszöveget módosította vagy hozzáadta a projekthez.
 4. Kattintson a Generálás gombra.
Megjegyzés: Az árak automatikusan mentésre kerülnek a Generálás gombra kattintás után.

Egyszerű módú jelentés

Alapértelmezetten ezt a módot használja, és lehetővé teszi a becsült fordítási és lektorálási költségek kiszámítását.

A következő árakat állíthatja be:

 • Alapértelmezett – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • FM egyezés – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek) vagy 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem). Az ismétlődések számítása az FM egyezésekre beállított árral történik.
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, egyezés nélküli (le nem fordított, FM egyezés és ismétlődés nélküli), lehetséges FM egyezés, ismétlődések (olyan tökéletes és 100%-os egyezések, melyek a le nem fordított karakterláncok között találhatók, de potenciálisan hozzá lehet adni az FM-hez) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, 100%-os FM egyezésű szöveg és ismétlődések számát, minden egyes felsorolt fájlban

Kevert FM egyezés módú jelentés

Ez a mód lehetővé teszi, hogy árakat állítson be a különböző egyezési arányokhoz a Fordítási Memória segítségével készült fordításokhoz.

A következő árakat állíthatja be:

 • Fordítás – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • Fordítás a Fordítás memória egyezéseivel – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek), 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) és egyéb FM egyezés hasonlósági arány. Az ismétlődések számítása a 100%-os FM egyezésekre beállított árral történik.
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások.

A szöveghasonlóság százalékos tartományának beállításához kattintson az alapértelmezett százalékra, és alkalmazza a kívánt tartományt.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, egyezés nélküli (le nem fordított, FM egyezés és ismétlődés nélküli), lehetséges FM egyezés, ismétlődések (olyan tökéletes és 100%-os egyezések, melyek a le nem fordított karakterláncok között találhatók, de potenciálisan hozzá lehet adni az FM-hez) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • A projektben talált Tökéletes, 100%-os, illetve három másik tartományú vagy hasonlósági arányú FM találat mennyiségét egy táblázatban
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, FM egyezésű szöveg és ismétlődések számát, minden egyes felsorolt fájlban

Belső kevert egyezések kiszámítása

Ha egy tudatosabb jelentést szeretne kapni, amely tartalmazza a belső kevert egyezések előrejelzését, válassza a Belső kevert egyezések kiszámítása lehetőséget.

Így az összes belső egyezést számításra kerül, annak ellenőrzésére, hogy hány karakterláncot lehet hozzáadni az FM-hez, ha a karakterláncok egyenként vannak lefordítva. Ne feledje, hogy a számítások hozzávetőlegesek, mert a karakterláncok eltérő sorrendben is lefordíthatók.

Megjegyzés: Az ismétlődések számítása a "Fordítás az FM egyezési javaslattal" megadott árak alapján történik.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, a nincs egyezése (le nem fordított FM egyezés és belső egyezés nélküli), a lehetséges FM egyezésű, a belső egyezésű (karakterláncok, amelyek az FM-hez adhatók, ha azok egyenként vannak a felsorolás szerint lefordítva) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • Táblázat a projektben található FM és belső egyezésű, különböző hasonlósági arányú karakterláncok mennyiségének felsorolásával
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, FM egyezésű és Belső egyezésű szöveg számát, minden egyes felsorolt fájlban

Egyedi árak hozzáadása

Létrehozhat rendszeres díjakat egy vagy az összes célnyelvhez, amelyre fordít, vagy hozzáadhat egyedi tarifákat néhány speciális nyelvhez. Egyedi árak hozzáadásához, kattintson az Árak hozzáadása lehetőségre.

Az egyedi árakhoz rendelt nyelvnek vagy nyelveknek a kiválasztásához kattintson a Nyelvek szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki azokat, amelyeket kíván. Annyi egyedi árat hozhat létre, amennyire szüksége van.

Fordítási költségek

A fordítók és a lektorok kifizetéséhez számítsa ki a valós fordítás költségeket.

Jelentés létrehozása

A fordítási költségjelentés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a pénznemet és a jelentés egységét.
 2. Állítsa be az árakat a fordítóknak és lektoroknak.
 3. Válassza ki, hogy a költségeket a projekttag szerepe alapján számolja-e ki. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az összes fordítás és jóváhagyás megjelenik, de a költségek a projekttag szerepköre alapján kerül kiszámításra. Ami azt jelenti, hogy a fordítás költségeit csak a fordítókhoz számolja ki, a jóváhagyások költségeit – csak a lektorokhoz.
  Megjegyzés: Azon projekttagok hozzájárulása, akik jelenleg tiltva vannak, vagy nincs hozzáférésük a nyelvhez, szintén szerepelnek a listán, de az ár meghatározásánál nincsenek figyelembe véve.
  1. Válassza ki azt az időszakot, amely alatt a projektben a fordítások és a jóváhagyások történtek.
 4. Válassza ki, hogy a jelentést nyelv szerint vagy tag szerint kívánja-e csoportosítani.
 5. Kattintson a Generálás gombra.
Megjegyzés: Az árak automatikusan mentésre kerülnek a Generálás gombra kattintás után.

Jelentés létrehozása

Egyszerű módú jelentés

Alapértelmezetten ezt a módot használja, és lehetővé teszi a fordítási és lektorálási költségek kiszámítását.

A következő árakat állíthatja be:

 • Alapértelmezett – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • FM egyezés – a tökéletes FM egyezés segítségével javasolt fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek) vagy 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem)
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások.

Egyszerű módú jelentés

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • Információ a fordítókról: profilkép, felhasználónév és teljes név
 • Költségek: minden egyes fordítóhoz teljes és részletezett (minden hozzájárulásért, egy adott nyelvhez való hozzájárulásért, megkülönböztetve a fordított és jóváhagyott szövegért)

Egyszerű jelentés létrehozva

Kevert FM egyezés módú jelentés

Ez a mód lehetővé teszi, hogy árakat állítson be a különböző egyezési arányokhoz a Fordítási Memória segítségével készült fordításokhoz.

A következő árakat állíthatja be:

 • Fordítás – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • Fordítás a Fordítás memória egyezéseivel – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek), 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) és egyéb FM egyezés hasonlósági arány
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások.

Kevert FM egyezés módú jelentés

A szöveghasonlóság százalékos tartományának beállításához kattintson az alapértelmezett százalékra, és alkalmazza a kívánt tartományt.

Tartományok beállítása

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • Információ a fordítókról: profilkép, felhasználónév és teljes név
 • Költségek: minden egyes fordítóhoz teljes és részletezett (minden hozzájárulásért, egy adott nyelvhez való hozzájárulásért, megkülönböztetve a fordított és jóváhagyott szövegért)

Kevert jelentés létrehozva

Egyedi árak hozzáadása

Létrehozhat rendszeres díjakat egy vagy az összes célnyelvhez, amelyre fordít, vagy hozzáadhat egyedi tarifákat néhány speciális nyelvhez. Egyedi árak hozzáadásához, kattintson az Árak hozzáadása lehetőségre.

Árak hozzáadása

Az egyedi árakhoz rendelt nyelvnek vagy nyelveknek a kiválasztásához kattintson a Nyelvek szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki azokat, amelyeket kíván. Annyi egyedi árat hozhat létre, amennyire szüksége van.

Nyelvek szerkesztése

Legaktívabb tagok

Hozzon létre egy listát a legaktívabb tagokról, hogy megnézze, ki járult hozzá leginkább a projektje fordításához.

Legaktívabb tagok listájának létrehozása

A legaktívabb tagok listájának létrehozásához határozzon meg egy időszakot, amelyre a fordítók tevékenységét szeretné látni, valamint válassza ki a jelentés egységét. A paraméterek beállítása után, hogy láthassa a listát, kattintson a Generálás gombra. Alapértelmezetten az összes nyelv fordítóit tartalmazni fogja. Egy meghatározott nyelvhez tartozó fordítók listájának létrehozásához, válassza ki a kívánt nyelvet a lista fölötti legördülő menüből. Egy adott tag megtalálásához használja a legördülő menü melletti keresőmezőt. A tag profiloldalának megnyitásához kattintson duplán a névre.

A lista a következő oszlopokat tartalmazza:

 • Név – a fordító teljes neve és a felhasználóneve
 • Nyelvek – projekt nyelvei
 • Lefordítva – a lefordított forrás-tartalom mennyisége
 • Célszavak – a lefordított céltartalom mennyisége.
  Ez a paraméter nem érhető el a karakterlánc jelentés egységhez, mert a forrás- és a lefordított karakterláncok mennyisége mindig ugyanaz
 • Jóváhagyva – a jóváhagyott tartalom mennyisége
 • Szavazott – a fordító által tett szavazatok mennyisége
 • ”+” szavazatokat kapott – a fordító fordításaira adott mellette szavazatok mennyisége
 • ”-“ szavazatokat kapott – a fordító fordításaira adott ellene szavazatok mennyisége
 • Győztes – a fordító fordításaira kapott jóváhagyások mennyisége

Egyes oszlopok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a táblázat jobb felső sarkában található ikonra, és válassza ki a kívántakat.

Visszaélési jelentések

A megfelelő fordítások biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy törölje a visszaélésszerű megjegyzéseket és javasolt fordításokat.

Jelentett visszaélés megtekintése

A jelentett visszaéléseket két módon tekintheti meg:

 • Visszaélés szerzők – azon személyek, akik visszaélésszerű fordításokat vagy megjegyzéseket javasoltak
 • Visszaélés jelentők – azon személyek, akik visszaélésszerű fordításokat vagy megjegyzéseket jelentettek

A jelentett karakterláncok az alábbi táblázatban kerülnek majd listázásra. Ön képes lesz Törölni ezeket a javaslatokat és megjegyzéseket, vagy megjelölheti őket Nem visszaélés-ként. Abban az esetben, ha nem biztos benne, hogy mit kell tennie ezekkel a karakterláncokkal, nyissa meg őket a szerkesztőben, hogy további összefüggéseket láthasson.

Visszaélések készítőinek blokkolása

Ha blokkolni szeretné a visszaélésszerű megjegyzéseket vagy fordításokat tevő embereket, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg az adott személy profilját a fordítók listájában a névre való dupla kattintással.
 2. Módosítsa a szerepkört Blokkolt állapotra.

Ha ezt megteszi, a blokkolt fordító nem képes elérni a projektet, és nem készíthet semmilyen hozzájárulást.

A projekt résztvevőinek profiljairól részletesebben itt olvashat: Projektben résztvevők szerepkörének módosítása.

Hasznos volt ez a cikk?