Projekt jelentések

A projekt állapotának megtekintéséhez, a fordítás költségeinek kiszámításához és becsléséhez, a legaktívabb tagok nyomon követéséhez, és annak ellenőrzéséhez, hogy a projektben nincsenek visszaélések a fordításoknál és a hozzászólásoknál, használja a Jelentések fület.

Minden jelentéshez kiválaszthatja a jelentés egységét:

 • Karakterláncok
 • Szavak
 • Karakterek szóközök nélkül
 • Karakterek szóközökkel

Megjegyzés: a Visszaélési jelentésekhez, a javaslatok jelentésének egysége alapértelmezetten karakterláncként van beállítva. Mivel az egész karakterlánc, vagy megjegyzés visszaélésnek számít.

A létrehozott jelentés számítógépére való exportálásához, kattintson az Exportálás gombra, és válassza ki a szükséges fájlformátumot (CSV vagy XLSX).

Projekt állapota

A projekt előrehaladásának nyomon követése érdekében ellenőrizze az időintervallumon alapuló főbb tevékenységeket, valamint előrejelzést kaphat a fordítás várható befejezéséről.

Az oldal tetején a projektre vonatkozó főbb statisztikák szerepelnek:

 • Méret – a projekt összes szövegének mennyisége
 • Lefordítható – a fordítók számára látható szöveg mennyisége
 • Rejtett – a fordítók elől elrejtett szöveg mennyisége. A tulajdonos és a menedzserek láthatják
 • Ismétlődések – a projekten belül ismétlődő karakterláncok száma

Tevékenységek ellenőrzése

A Vezérlőpulton négy időtartam alapján ellenőrizheti a tevékenységeket: nap, hét, hónap és év. A százalékban megadott összehasonlításokat a kiválasztott és az azonos hosszúságú előző időtartam összehasonlításával számoljuk (p.: Ha a hónapot választja ki, akkor az aktuális hónap az előző hónappal kerül összehasonlításra).

Fordítási tevékenység

Ez a grafikon mutatja a lefordított szövegek teljes számát, a Fordítási memória segítségével lefordított szöveget és a Gépi fordítások által lefordított szöveget az összes nyelvhez. Az egyes nyelvekre lefordított szöveg külön-külön való megtekintéséhez kattintson a kibontás nyílra.

Lektorálási tevékenység

Ez a grafikon a jóváhagyott szövegek és szavazatok számát jeleníti az összes nyelvhez. Az egyes nyelveknél jóváhagyott szöveg és szavazat megtekintéséhez kattintson a kibontás nyílra.

Forrás-karakterlánc tevékenységek

Ez a diagram a hozzáadott és eltávolított forrásszöveg mennyiségét mutatja.

Fordítás befejezésének előrejelzése

A teljes fordítási folyamat megtervezéséhez tekintse meg a fordítási-előrejelzést. Amely az elmúlt 14 nap projekt tevékenység alapján készül. A diagram egy hozzávetőleges időpontot mutat, ameddig az egyes nyelv várhatóan lefordításra kerül, ha a jelenlegi tempó változatlan marad.

Költségek becslése

A költségvetés megtervezéséhez számítsa ki a fordítások becsült költségeit. A Költségbecslés lehetővé teszi a fordítás árainak beállítását és a projektben jelenleg még le nem fordított karakterláncok fordításának hozzávetőleges költségének megtekintését.

Megjegyzés: A végső fordítási költségek ettől eltérhetek különböző tényezők miatt, mint például hozzáadott vagy törölt szövegek, két ember azonos karakterláncot ugyanarra a nyelvre fordít (mindkettő beleszámít a fordítási költségekbe), stb.

Jelentés létrehozása

A költségbecslési jelentés létrehozásához kövesse a következő 4 lépést:

 1. Válassza ki a jelentés egységének pénznemét
 2. Állítsa be az árakat a fordítóknak és lektoroknak
 3. Válassza ki azt a célnyelvet, amelynél ezeket az árakat figyelembe vegye és azt az időtartamot, amely során a vizsgálandó forrásszöveg a projektjébe hozzáadásra, vagy módosításra került
 4. Kattintson a Generálás gombra

Megjegyzés: az árak automatikusan mentésre kerülnek a Generálás gombra kattintás után

Egyszerű módú jelentés

Alapértelmezetten ezt a módot használja, és lehetővé teszi a becsült fordítási és lektorálási költségek kiszámítását.

A következő árakat állíthatja be:

 • Alapértelmezett – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • FM egyezés – a tökéletes FM egyezés segítségével javasolt fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek) vagy 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) Az ismétlődések számítása az FM egyezésekre beállított árral történik.
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, egyezés nélküli (le nem fordított, FM egyezés és ismétlődés nélküli), lehetséges FM egyezés, ismétlődések (olyan tökéletes és 100%-os egyezések, melyek a le nem fordított karakterláncok között találhatók, de potenciálisan hozzá lehet adni az FM-hez) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, 100%-os FM egyezésű szöveg és ismétlődések számát, minden egyes felsorolt fájlban

Kevert FM egyezés módú jelentés

Ez a mód lehetővé teszi, hogy árakat állítson be a különböző egyezési arányokhoz a Fordítási memória segítségével készült fordításokhoz.

A következő árakat állíthatja be:

 • Fordítás – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • Fordítás a Fordítás memória egyezéseivel – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek), 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) és egyéb FM egyezés hasonlósági arány. Az ismétlődések számítása a 100%-os FM egyezésekre beállított árral történik.
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

A szöveghasonlóság százalékos tartományának beállításához kattintson az alapértelmezett százalékra, és alkalmazza a kívánt tartományt.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, egyezés nélküli (le nem fordított, FM egyezés és ismétlődés nélküli), lehetséges FM egyezés, ismétlődések (olyan tökéletes és 100%-os egyezések, melyek a le nem fordított karakterláncok között találhatók, de potenciálisan hozzá lehet adni az FM-hez) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • A projektben talált Tökéletes, 100%-os, illetve három másik tartományú vagy hasonlósági arányú FM találat mennyiségét egy táblázatban
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, FM egyezésű szöveg és ismétlődések számát, minden egyes felsorolt fájlban

Belső kevert egyezések kiszámítása

Ha egy tudatosabb jelentést szeretne kapni, amely tartalmazza a belső kevert egyezések előrejelzését, jelölje be a Belső kevert egyezések kiszámítása jelölőnégyzetet.

Így az összes belső egyezést számításra kerül, annak ellenőrzésére, hogy hány karakterláncot lehet hozzáadni az FM-hez, ha a karakterláncok egyenként vannak lefordítva. Ne feledje, hogy a számítások hozzávetőlegesek, mert a karakterláncok eltérő sorrendben is lefordíthatók.

Megjegyzés: az ismétlődések számítása a “Fordítás az FM egyezési javaslattal” megadott árak alapján történik.

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • A fordítás és lektorálás költségét
 • A le nem fordított, a nincs egyezése (le nem fordított FM egyezés és belső egyezés nélküli), a lehetséges FM egyezésű, a belső egyezésű (karakterláncok, amelyek az FM-hez adhatók, ha azok egyenként vannak a felsorolás szerint lefordítva) és a nem jóváhagyott szöveg száma
 • Táblázat a projektben található FM és belső egyezésű, különböző hasonlósági arányú karakterláncok mennyiségének felsorolásával
 • Táblázat a projektben le nem fordított és nem jóváhagyott fájlok listájával. Olyan oszlopokkal, amelyek tartalmazzák a le nem fordított, nem jóváhagyott, FM egyezésű és Belső egyezésű szöveg számát, minden egyes felsorolt fájlban

Egyedi árak hozzáadása

Létrehozhat normál díjakat, amelyek a projektre fordítandó nyelvre vagy nyelvekre vonatkoznak, illetve egyes nyelvekre egyedi díjakat adhat hozzá.
Az egyedi díjak hozzáadásához kattintson a További beállítások ikonra, és válassza az Árak hozzáadása lehetőséget.

Az egyedi árakhoz rendelt nyelvnek vagy nyelveknek a kiválasztásához kattintson a Nyelvek szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki azokat, amelyeket kíván. Annyi egyedi árat hozhat létre, amennyire szüksége van.

Fordítási költségek

A fordítók és a lektorok kifizetéséhez számítsa ki a valós fordítás költségeket.

Jelentés létrehozása

A fordítási költségjelentések létrehozásához kövesse a következő 6 lépést:

 1. Válassza ki a pénznemet és a jelentés egységét.
 2. Állítsa be az árakat a fordítóknak és lektoroknak.
 3. Válassza ki, hogy a projekttag szerepköre alapján számolja-e a költségeket.
  Ha ezt a jelölőnégyzetet kiválasztja, minden fordítás és jóváhagyás megjelenik, de a költségek kiszámítása a projekttag szerepköre alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a fordítás költségeit csak a fordítókra számolja, a jóváhagyások költségeit – csak a lektorokra.
  **Megjegyzés: ** a jelenleg blokkolt vagy a nyelvhez nem hozzáférő projekttagok hozzájárulása is szerepel a listán, de nem szerepel a költségben.
 4. Válassza ki azt az időszakot, amely alatt a projektben a fordítások és a jóváhagyások történtek.
 5. Válassza ki, hogy a jelentést nyelv, vagy felhasználó szerint kívánja csoportosítani.
 6. Kattintson a Generálás gombra.

Megjegyzés: az árak automatikusan mentésre kerülnek a Generálás gombra kattintás után.

Jelentés létrehozása

Egyszerű módú jelentés

Alapértelmezetten ezt a módot használja, és lehetővé teszi a fordítási és lektorálási költségek kiszámítását.

A következő árakat állíthatja be:

 • Alapértelmezett – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • FM egyezés – a tökéletes FM egyezés segítségével javasolt fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek) vagy 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem)
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

Egyszerű módú jelentés

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • Információ a fordítókról: profilkép, bejelentkezési, illetve regisztrált név
 • Költségek: minden egyes fordítóhoz teljes és részletezett (minden hozzájárulásért, egy adott nyelvhez való hozzájárulásért, megkülönböztetve a fordított és jóváhagyott szövegért)

Egyszerű jelentés létrehozva

Kevert FM egyezés módú jelentés

Ez a mód lehetővé teszi, hogy árakat állítson be a különböző egyezési arányokhoz a Fordítási memória segítségével készült fordításokhoz.

A következő árakat állíthatja be:

 • Fordítás – javasolt fordítások. Ha a karakterlánchoz több fordítás történt ugyanazon személy által, csak az egyiket számolja. Ha a karakterlánchoz több különböző személy által tett javaslatok tartoznak, mindegyiket számolja.
 • Fordítás a Fordítás memória egyezéseivel – a tökéletes FM egyezés segítségével készített fordítások (a szövegegységek és a szövegösszefüggések is megegyeznek), 100% (a szövegegységek azonosak, de a szövegösszefüggés nem) és egyéb FM egyezés hasonlósági arány
 • Jóváhagyás – jóváhagyott fordítások

Kevert FM egyezés módú jelentés

A szöveghasonlóság százalékos tartományának beállításához kattintson az alapértelmezett százalékra, és alkalmazza a kívánt tartományt.

Tartományok beállítása

A jelentés létrehozása után, megtekintheti a következőket:

 • Információ a fordítókról: profilkép, bejelentkezési, illetve regisztrált név
 • Költségek: minden egyes fordítóhoz teljes és részletezett (minden hozzájárulásért, egy adott nyelvhez való hozzájárulásért, megkülönböztetve a fordított és jóváhagyott szövegért)

Kevert jelentés létrehozva

Egyedi árak hozzáadása

Létrehozhat normál díjakat, amelyek a projektre fordítandó nyelvre vagy nyelvekre vonatkoznak, illetve egyes nyelvekre egyedi díjakat adhat hozzá.
Az egyedi díjak hozzáadásához kattintson a További beállítások ikonra, és válassza az Árak hozzáadása lehetőséget.

Árak hozzáadása

Az egyedi árakhoz rendelt nyelvnek vagy nyelveknek a kiválasztásához kattintson a Nyelvek szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki azokat, amelyeket kíván.
Annyi egyedi árat hozhat létre, amennyire szüksége van.

Nyelvek szerkesztése

Legaktívabb tagok

Hozzon létre egy listát a legaktívabb tagokról, hogy megnézze, ki járult hozzá leginkább a projektje fordításához.

Legaktívabb tagok listájának létrehozása

A legaktívabb tagok listájának létrehozásához határozzon meg egy időszakot, amelyre a fordítók tevékenységét szeretné látni, valamint válassza ki a jelentés egységét.

A paraméterek beállítása után, hogy láthassa a listát, kattintson a Generálás gombra.

Alapértelmezetten az összes nyelv fordítóit tartalmazni fogja. Egy adott nyelvhez tartozó fordítók listájának létrehozásához válassza ki a kívánt nyelvet a legördülő menüből.
Egy adott felhasználó megkereséséhez használja a legördülő menü melletti keresőmezőt. A felhasználó profil oldalának megnyitásához kattintson duplán a nevére.

A lista a következő oszlopokat tartalmazza:

 • Név – fordítók bejelentkezési és regisztrációs neve
 • Lefordítva – a lefordított forrás-tartalom mennyisége
 • Célnyelv szó – a lefordított céltartalom mennyisége (nem áll rendelkezésre a karakterláncok jelentés egységére, mert a forrás- és a lefordított karakterláncok száma mindig egyenlő)
 • Jóváhagyva – a jóváhagyott tartalom mennyisége
 • Szavazatok – a leadott szavazatok száma

Visszaélési jelentések

A megfelelő fordítások biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy törölje a visszaélésszerű megjegyzéseket és javasolt fordításokat.

Jelentett visszaélés megtekintése

A jelentett visszaéléseket 2 módon tekintheti meg:

 • Megjelenít: Visszaélés szerzők – azon személyek, akik visszaélésszerű fordításokat javasoltak vagy ilyen megjegyzéseket írtak
 • Megjelenít: Visszaélés szerzők – azon személyek, akik visszaélésszerű fordításokat, vagy ilyen megjegyzéseket készítettek

A jelentett karakterláncok az alábbi táblázatban fognak szerepelni.
Törléssegítségével törölheti ezeket a javaslatokat és megjegyzéseket, vagy a Nem visszaélés. segítségével nem visszaélésként jelölheti meg őket
Abban az esetben, ha nem biztos benne, hogy mit kell tennie ezekkel a karakterláncokkal, akkor megnyithatja őket a szerkesztőben, hogy további összefüggéseket láthasson.

Visszaélések készítőinek blokkolása

A visszaéléseket tartalmazó hozzászólásokat és fordításokat készítő emberek blokkolásához vagy nyissa meg az adott személy profilját úgy, hogy a fordítók listáján zölden kiemelt sorban a névre kattint, vagy kattintson duplán a bejegyzésre.

Ezután jelölje be a szerepkörének: letiltott. Miután ezt megtette, a letiltott fordító nem fog tudni hozzájárulni.

A projekt résztvevőinek profiljairól részletesebben itt olvashat: Projektben résztvevők szerepkörének módosítása.

Hasznos volt ez a cikk?