Proje Raporları

Proje durumunuzu gözden geçirmek, çeviri maliyetini tahmin etmek ve hesaplamak, en etkin üyeleri takip etmek için ve kötü niyetli çeviriler ve yorumlar olmadığından emin olun, projenizi açın ve Raporlar sekmesine gidin.

Her rapor için bir rapor birimi seçebilirsiniz:

 • Dizgiler
 • Kelimeler
 • Boşluksuz karakter sayısı
 • Boşluklu karakter sayısı

Raporlar Birimler

Not: Her bir ayrı kelime değil, bütün dizgi ya da yorum kötü niyetli olarak değerlendirildiğinden, Kötüye Kullanım Raporları için öneri rapor birimi varsayılan olarak dizgilere ayarlıdır.

Oluşturulan bir raporu makinenize aktarmak için Dışa Aktar’a tıklayın ve ihtiyacınız olan dosya biçimini seçin (XLSX, CSV veya JSON).

Proje Durumu

Projenizdeki ilerlemeyi izlemek için zaman dilimlerine göre önemli etkinlikleri denetleyin ve çeviri tahmini alın.

Not: Proje Durumu raporu, projede yapılan tüm çeviriler hakkında bilgi gösterir (aynı çevirmen tarafından yapılan kopya çeviriler, kaldırılan çeviriler, vb. dahil).

Projenize ilişkin önemli istatistikleri sayfanın en üstünde bulabilirsiniz:

 • Boyut – projedeki toplam metin miktarı.
 • Çevrilebilir – çevirmenler için görünür metin miktarı.
 • Kaynak dil – projenizin kaynak dili.
 • Hedef diller – projenizdeki hedef dillerin sayısı.
 • Üyeler – proje katılımcılarının sayısı.
 • Yöneticiler – proje yöneticilerinin sayısı.
 • Gizli – çevirmenlerden gizlenen metin miktarı. Bunları sahibi ve yöneticiler görebilir.
 • Kopyalar – proje içinde tekrarlanan dizgilerdeki metin miktarı.

Proje Durumu

Etkinlikleri Denetleme

Etkinlikleri dört zaman dilimine göre denetleyebilirsiniz: gün, hafta, ay ve yıl. Yüzde olarak gösterilen karşılaştırmalar, seçilen zaman dilimini bir önceki aynı zaman dilimiyle karşılaştırarak sayılır (örn. eğer bir ay seçerseniz, şu anki ay önceki ile karşılaştırılır).

Raporlar Panel

Çeviri Etkinliği

Bu çizelge, çevrilen metnin, Çeviri Belleği ile çevrilen metnin ve tüm diller için Makine Çeviri motorlarıyla çevrilen metnin toplam miktarını gösterir. Her dil için çevrilmiş metni ayrı olarak denetlemek için çizelge adının yanındaki genişletme okuna tıklayın.

Çeviri Etkinliği

Düzeltme Okuması Etkinliği

Bu çizelge, onaylanan tüm metin miktarını ve tüm diller için yapılan oyları gösterir. Her dil için onaylanan metni ve verilen oyları ayrı olarak denetlemek için çizelge adının yanındaki genişletme okuna tıklayın.

Düzeltme Okuması Etkinliği

Kaynak Dizgilerin Etkinliği

Bu çizelge, eklenen ve kaldırılan toplam kaynak metin miktarını gösterir.

Kaynak Dizgilerin Etkinliği

Çeviri Tahmini

Çeviri tahmini bölümü, genel çeviri sürecini daha iyi planlamanızı sağlar. Rapor, son 14 gün için proje etkinliğine dayanır ve her gün az çok istikrarlı ilerleme olması durumunda en yararlısıdır. Çizelgede biten satır, belirli bir dil çevirisinin tamamlanabileceği yaklaşık süreyi gösterir.

Çeviri Tahmini

Maliyet Tahmini

Bütçenizi planlamak ve çevirilerin yaklaşık maliyetini saymak için bu raporu kullanın. Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dizgilerin maliyetini görmek için çeviri ve onay fiyatlarını ayarlayın.

Not: Son çeviri maliyeti, eklenen veya silinen metinler, aynı dizgiyi aynı dile çeviren birden çok kişi (bunların her ikisi de Çeviri Maliyetinde sayılacaktır) gibi çeşitli etkenlerden dolayı farklılık gösterebilir.

Rapor Oluşturma

Maliyet Tahmin raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. İhtiyacınız olan para birimini ve rapor birimini seçin.
 2. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Bu fiyatları hesapladığınız hedef dili, kaynak metnin değiştirildiği veya projenize eklendiği bir zaman dilimini, gerekli kaynak dosyaları ve etiketleri seçin. Belirli bir görev içinde yapılacak işe dayalı bir rapor oluşturmak için ya Genel Süzgeç ya da Görev Süzgeci’ni kullanabilirsiniz.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Maliyet Tahmini Oluşturma

Fiyat Şablonları

Eğer birden çok fiyat yapılandırmasıyla çalışmayı planlıyorsanız, Farklı kaydet > Yeni fiyatlar şablonu’na tıklayarak bunları şablon olarak kaydedin, ardından şablon adını belirtin ve Kaydet’e tıklayın. Kayıtlı şablonlarla, rapor oluşturmak için farklı yapılandırmalar arasında hızla geçiş yapabileceksiniz.

Basit Kip Raporu

Bu kip varsayılan olarak kullanılır ve tahmini çeviri ve düzeltme okuması maliyetlerini hesaplamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri (Eşleşme Yok) – elle yapılan her çeviri için. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri (ÇB Eşleşmesi) – Mükemmel olan Çeviri Belleği önerileri (kaynak dizgiler, metin ve bağlama göre ÇB önerisi ile aynıdır) veya %100 (kaynak dizgiler sadece metne göre ÇB önerisi ile aynıdır) eşleşme kullanılarak yapılan çeviriler için. Tekrarlamalar, ÇB eşleşmeleri için ayarladığınız oranda sayılır.
 • Onay – onaylanan her çeviri için.

Raporlar Basit Kip

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çeviri ve düzeltme okuması maliyeti.
 • Çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • ÇB eşleşmesi ve tekrarlamaları olmayan çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • Olası ÇB eşleşmesi olan metinlerin miktarı.
 • Tekrarlamaların miktarı - Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve büyük olasılıkla ÇB’ye eklenebilecek mükemmel ve %100 eşleşmeler.
 • Onaylanmamış metinlerin miktarı.
 • ÇB önerileri ile yapılan çeviriler için tahmini tasarrufların miktarı.
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Sütunlar, listelenen her dosyadaki çevrilmemiş, onaylanmamış, %100 ÇB Eşleşme metni ve tekrarlamalar miktarını içerir.

Raporlar Basit Maliyet

Belirsiz ÇB Eşleşmesi Kipi Raporu

Bu kip, farklı benzerlik yüzdelerinin Çeviri Belleği eşleşmesi önerileriyle çeviriler için fiyatları ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri (Eşleşme Yok) – elle yapılan her çeviri için. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri (Çeviri Belleğinden gelen eşleşme ile) – Mükemmel olan Çeviri Belleği önerileri (kaynak dizgiler, metin ve bağlama göre ÇB öneri ile aynıdır), %100 (kaynak dizgiler sadece metne göre ÇB önerisi ile aynıdır) ve ÇB eşleşmelerinin diğer metin benzerlik yüzdesi kullanılarak yapılan çeviriler için. Tekrarlamalar, %100 ÇB eşleşmeleri için ayarladığınız oranda sayılır.
 • Onay – onaylanan her çeviri için.

Raporlar Belirsiz ÇB

Metin benzerlik yüzdesini ayarlamak için varsayılan yüzdeye tıklayın ve ihtiyacınız olan aralığı uygulayın.

Raporlar Aralık Ayarlama

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çeviri ve düzeltme okuması maliyeti.
 • Çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • ÇB eşleşmesi ve tekrarlamaları olmayan çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • Olası ÇB eşleşmesi olan metinlerin miktarı.
 • Tekrarlamaların miktarı - Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve büyük olasılıkla ÇB’ye eklenebilecek mükemmel ve %100 eşleşmeler.
 • Onaylanmamış metinlerin miktarı.
 • ÇB önerileri ile yapılan çeviriler için tahmini tasarrufların miktarı.
 • Listelenen Mükemmel, %100 ve proje içinde bulunan ÇB eşleşmelerinin benzerlik yüzdesinin diğer üç aralığının miktarını içeren tablo.
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Sütunlar, listelenen her dosyadaki çevrilmemiş, onaylanmamış, ÇB Eşleşme metni ve tekrarlamalar miktarını içerir.

Raporlar Belirsiz

Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesaplayın

Dahili Belirsiz Eşleşmeler - Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve büyük olasılıkla ÇB’ye eklenebilecek Belirsiz ÇB eşleşmeleri. Örneğin, eğer dosyadaki ilk dizgi Kullanıcı adınızı doğrulayın ve sonuncusu Kullanıcı adınızı tekrar doğrulayın ise, dahili belirsiz bir eşleşme olacaktır.

Dahili belirsiz eşleşmelerin bir tahminini içeren daha planlı bir rapor almak için Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesapla’yı seçin.

Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesaplama

Bu şekilde, dizgiler listelenmiş olarak tek tek çevrilirse ÇB’ne kaç dizgi eklenebileceğini denetlemek için tüm dahili eşleşmeler sayılır. Dizgiler farklı bir sırada çevrilebileceğinden hesaplamaların yaklaşık olduğunu unutmayın.

Not: Tekrarlamalar ÇB ile Çeviri için ayarladığınız oranlarda sayılır.

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çeviri ve düzeltme okuması maliyeti.
 • Çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • ÇB eşleşmesi ve tekrarlamaları olmayan çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • Olası ÇB eşleşmesi olan metinlerin miktarı.
 • Dahili belirsiz eşleşme miktarı.
 • Onaylanmamış metinlerin miktarı.
 • ÇB önerileri ile yapılan çeviriler için tahmini tasarrufların miktarı.
 • Projedeki dizgiler içinde farklı benzerlik yüzdelerinde listelenen ÇB ve Dahili Eşleşme miktarını içeren tablo.
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Sütunlar, listelenen her dosyadaki çevrilmemiş, onaylanmamış, ÇB Eşleşme ve Dahili Eşleşme metnine sahip miktarı içerir.

Dahili Belirsiz Eşleşmelere sahip Oluşturulmuş Rapor

Bireysel Fiyatları Ekleme

Çevirdiğiniz hedef dillerden biri veya tümü için normal fiyatları oluşturabilir ya da bazı belirli diller için bireysel fiyatları ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Fiyatları Ekle’ye tıklayın.

Bireysel Fiyatları Ekleme

Bireysel fiyatların dilini veya dillerini seçmek için Dilleri Düzenle’ye tıklayın ve ihtiyacınız olanları işaretleyin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Dilleri Seçme

Çeviri Maliyeti

Çevirmenlere ve düzeltmenlere ödeme yapmak için gerçek çeviri maliyetini hesaplamak amacıyla bu raporu kullanın.

Rapor Oluşturma

Çeviri Maliyet raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Para birimini ve rapor birimini seçin.
 2. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Maliyetlerin proje üyesinin rolüne dayanarak hesaplanıp hesaplanmayacağını seçin. Eğer bu onay kutusunu seçerseniz, yapılan tüm çeviriler ve onaylar gösterilecektir, ancak maliyetler proje üyesinin rolüne dayanarak hesaplanacaktır, bu da çeviriler için maliyetlerin sadece çevirmenler için – onaylar için maliyetlerin sadece düzeltmenler için hesaplandığı anlamına gelir.
  Not: Şu anda engellenmiş olan ya da dile erişimi olmayan proje üyelerinin katkıları da listelenir ancak maliyete dahil edilmez.
 4. Projenizde çevirilerin ve onayların yapıldığı dönemi seçin, raporu dile veya bir üyeye göre gruplandırın, tüm üyelerin belirli üyelerini seçin ve gerekli kaynak dosyaları seçin. Belirli bir görevde yapılan işe dayalı bir rapor oluşturmak için ya Genel Süzgeç ya da Görev Süzgeci’ni kullanabilirsiniz.
 5. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Çeviri Maliyeti Oluşturma

Basit Kip Raporu

Bu kip varsayılan olarak kullanılır, çeviri ve düzeltme okuması maliyetlerini hesaplamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri (Eşleşme Yok) – elle yapılan her çeviri için. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri (ÇB Eşleşmesi) – Mükemmel olan Çeviri Belleği önerileri (kaynak dizgiler, metin ve bağlama göre ÇB önerisi ile aynıdır) veya %100 (kaynak dizgiler sadece metne göre ÇB önerisi ile aynıdır) eşleşme kullanılarak yapılan çeviriler için.
 • Onay – onaylanan her çeviri için.

Basit Kip Raporu

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çevirmenler hakkında bilgiler: profil resmi, kullanıcı adı ve ad soyadı.
 • Maliyetler: her çevirmen için toplam ve ayrı (tüm katkılar için, belirli bir dile yapılan katkılar, bir üye tarafından çevrilmiş ve onaylanmış metin için ayırt edilir) ve ÇB önerileriyle yapılan çeviriler için tasarruf miktarı.

Oluşturulan Basit Rapor

Belirsiz ÇB Eşleşmesi Kipi Raporu

Bu kip, farklı benzerlik yüzdelerinin Çeviri Belleği eşleşmesi önerileriyle çeviriler için fiyatları ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri (Eşleşme Yok) – elle yapılan her çeviri için. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri (Çeviri Belleğinden gelen eşleşme ile) – Mükemmel olan Çeviri Belleği önerileri (kaynak dizgiler, metin ve bağlama göre ÇB öneri ile aynıdır), %100 (kaynak dizgiler sadece metne göre ÇB önerisi ile aynıdır) ve ÇB eşleşmelerinin diğer metin benzerlik yüzdesi kullanılarak yapılan çeviriler için.
 • Onay – onaylanan her çeviri için.

Belirsiz ÇB eşleşmesi kipi raporu

Metin benzerlik yüzdesini ayarlamak için varsayılan yüzdeye tıklayın ve ihtiyacınız olan aralığı uygulayın.

Aralıkları ayarlama

Bireysel Fiyatları Ekleme

Çevirdiğiniz hedef dillerden biri veya tümü için normal fiyatları oluşturabilir ya da bazı belirli diller için bireysel fiyatları ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Fiyatları Ekle’ye tıklayın.

Fiyatları ekleyin

Bireysel Fiyatların dilini veya dillerini seçmek için Dilleri Düzenle’ye tıklayın ve ihtiyacınız olanları işaretleyin. İhtiyacınız olduğu kadar Bireysel Fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Dilleri düzenleyin

En İyi Üyeler

Projenizin çevirisine kimin en çok katkıda bulunduğunu görmek için en iyi üyelerin bir listesini oluşturun.

En İyi Üyelerin Listesini Oluşturma

En iyi üyelerin listesini oluşturmak için çevirmenlerin ve rapor biriminin etkinliğini görmek istediğiniz bir zaman dilimi ayarlayın. Parametreleri ayarladığınızda, listeyi görmek için Oluştur’a tıklayın. Varsayılan olarak, liste tüm diller için çevirmenleri içerir. Belirli bir dilin çevirmen listesini yapmak için listenin üstündeki açılır menüden ihtiyacınız olan dili seçin. Belirli bir üyeyi bulmak için açılır menü yanındaki arama alanını kullanın. Üyenin profil sayfasını açmak için adın üzerine çift tıklayın.

Listede aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Ad – çevirmen adı soyadı ve kullanıcı adı.
 • Diller – proje dilleri.
 • Çevirmiş – çevrilmiş kaynak içeriğin miktarı.
 • Hedef Kelime – çevrilen hedef içeriğin miktarı.
  Kaynak ve çevrilmiş dizgi miktarı her zaman aynı olduğundan bu parametre dizgiler rapor birimi için kullanılamaz.
 • Onaylamış – onaylanmış içerik miktarı.
 • Oy Vermiş – çevirmenin verdiği oyların sayısı.
 • Alınmış “+” oy – çeviriler için çevirmenin aldığı olumlu oyların sayısı.
 • Alınmış “-“ oy – çeviriler için çevirmenin aldığı olumsuz oyların sayısı.
 • Kazanım – çeviriler için çevirmenin aldığı onayların sayısı.
 • Katılmış – üyenin bir projeye katıldığı tarih.

Bazı sütunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst tarafındaki düğmesine tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

En İyi Üyelerin listesini oluşturma

Kötüye Kullanım Raporları

Uygun çevirileri sağlamak için kötü niyetli yorumları ve önerilen çevirileri sildiğinizden emin olun.

Bildirilen Kötüye Kullanımı Görüntüleme

Bildirilen kötüye kullanımı iki kipte görüntüleyebilirsiniz:

 • Kötüye kullanım yazarları – kötü niyetli çeviriler veya yorumlar öneren kişiler.
 • Kötüye kullanım habercileri – kötü niyetli çevirileri veya yorumları bildiren kişiler.

Bildirilen Kötüye Kullanımı Görüntüleme

Bildirilen dizgiler aşağıdaki tabloda listelenecektir. Bu öneri ve yorumları Silebilirsiniz ya da Kötüye Kullanım Değil olarak işaretleyebilirsiniz. Eğer bu dizgilerle ne yapacağınızdan emin değilseniz, ek bağlamı görmek için bunları düzenleyicide açabilirsiniz.

Kötüye Kullanım Raporlarına sahip Dizgileri Yönetme

Kötüye Kullanım Yazarlarını Engelleme

Kötü niyetli yorumlar veya çeviriler bırakan kullanıcıları engellemek için şu adımları izleyin:

 1. Çevirmenler listesindeki adlarına çift tıklatarak profillerini açın.
 2. Rollerini Engellendi olarak değiştirin.

Bunu yaptıktan sonra, engellenen çevirmen projeye erişmeyecek ve katkıda bulunmayacak.

Kötüye Kullanım Yazarlarını Engelleme

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?