Proje Raporları

Proje durumunuzu gözden geçirmek, çeviri maliyetlerini tahmin etmek ve hesaplamak, en etkin üyeleri takip etmek ve projede kötü niyetli çeviriler ve yorumlar olmadığından emin olmak için Raporlar sekmesini kullanın.

Her rapor için bir rapor birimi seçebilirsiniz:

 • Dizgiler
 • Kelimeler
 • Boşluksuz karakter sayısı
 • Boşluklu karakter sayısı

Not: Her bir ayrı kelime değil, bütün dizgi ya da yorum kötü niyetli olarak değerlendirildiğinden, Kötüye Kullanım Raporları için öneri rapor birimi varsayılan olarak dizgilere ayarlıdır.

Oluşturulan bir raporu bilgisayarınıza aktarmak için Dışa Aktar’a tıklayın ve ihtiyacınız olan dosya biçimini seçin (CSV veya XLSX).

Proje Durumu

Projenizdeki ilerlemeyi izlemek için zaman dilimlerine göre önemli etkinlikleri denetleyin ve çeviri tahmini alın.

Projenize ilişkin önemli istatistikleri sayfanın en üstünde bulabilirsiniz:

 • Boyut – projedeki toplam metin miktarı
 • Çevrilebilir – çevirmenler için görünür metin miktarı
 • Kaynak dil – projenizin kaynak dili
 • Hedef diller – projenizdeki hedef dillerin sayısı
 • Üyeler – proje katılımcılarının sayısı
 • Yöneticiler – proje yöneticilerinin sayısı
 • Gizli – çevirmenlerden gizlenen metin miktarı. Bunları sahibi ve yöneticiler görebilir
 • Kopyalar – proje içinde tekrarlanan dizgilerdeki metin miktarı

Etkinlikleri Denetleme

Etkinlikleri dört zaman dilimine göre denetleyebilirsiniz: gün, hafta, ay ve yıl. Yüzde olarak gösterilen karşılaştırmalar, seçilen zaman dilimini bir önceki aynı zaman dilimiyle karşılaştırarak sayılır (örneğin eğer bir ay seçerseniz, şu anki ay önceki ile karşılaştırılır).

Çeviri Etkinliği

Bu çizelge, çevrilen metnin toplam miktarını, Çeviri Belleği ile çevrilen metni ve tüm diller için Makine Çevirileri ile çevrilen metni gösterir. Her dil için çevrilmiş metni ayrı olarak denetlemek için genişletme okuna tıklayın.

Düzeltme Okuması Etkinliği

Bu çizelge, onaylanan tüm metin miktarını ve tüm diller için yapılan oyları gösterir. Her dil için onaylanan metni ve verilen oyları ayrı olarak denetlemek için genişletme okuna tıklayın.

Kaynak Dizgilerin Etkinliği

Bu çizelge, eklenen ve kaldırılan toplam kaynak metin miktarını gösterir.

Çeviri Tahmini

Genel çeviri sürecini planlamak için son 14 günlük proje etkinliğine dayanan Çeviri Tahminini gözden geçirin. Çizelge, şu anki tempo korunursa belirli bir dilin çevrilmesi beklenen yaklaşık bir zamanı gösterir.

Maliyet Tahmini

Bütçenizi planlamak için yaklaşık çeviri maliyetini hesaplayın. Maliyet Tahmini, çeviri fiyatlarını ayarlamanızı ve projede şu anda çevrilmemiş dizgilerin çevirisi için yaklaşık maliyeti görmenizi sağlar.

Not: Son çeviri maliyetleri, eklenen veya silinen metinler, aynı dizgiyi aynı dile çeviren iki kişi (her ikisi de çeviri maliyetlerinde sayılacaktır) gibi çeşitli etkenlerden dolayı farklılık gösterebilir.

Rapor Oluşturma

Tahmini maliyet raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. İhtiyacınız olan para birimini ve rapor birimini seçin.
 2. Çevirmenler ve düzeltmenler için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Bu fiyatları hesapladığınız hedef dili ve kaynak metnin değiştirildiği veya projenize eklendiği bir zaman dilimini seçin.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Basit Kip Raporu

Bu kip varsayılan olarak kullanılır ve tahmini çeviri ve düzeltme okuması maliyetlerini hesaplamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Varsayılan – önerilmiş çeviriler. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunlardan sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç öneri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • ÇB Eşleşmesi – Mükemmel ÇB Eşleşmesi (içeriğin yanı sıra metin birimleri de aynıdır) veya %100 (metin birimleri aynıdır, ancak içerik aynı değildir) yardımıyla yapılan çeviriler. Tekrarlamalar, ÇB eşleşmeleri için ayarladığınız oranda sayılır.
 • Onay – onaylanmış çeviriler.

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çeviri ve düzeltme okuması maliyeti
 • Çevrilmemiş, eşleşmesi olmayan (ÇB eşleşmesi ve tekrarlamaları olmadığı için çevrilmemiş), olası ÇB eşleşmesi, tekrarlamalar (Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve imkan dahilinde ÇB’ne eklenebilen mükemmel ve %100 eşleşmeler) ve onaylanmamış metin miktarı
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Listelenen her dosyadaki çevrilmemiş, onaylanmamış, %100 ÇB Eşleşme metni ve tekrarlamalar miktarını içeren sütunlarla

Belirsiz ÇB Eşleşmesi Kipi Raporu

Bu kip, farklı benzerlik yüzdesinin Çeviri Belleği eşleşmesi önerileriyle çeviriler için fiyatları ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri – önerilmiş çeviriler. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunlardan sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç öneri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri Belleğinden gelen Eşleşme ile Çeviri – Mükemmel ÇB Eşleşmesi (içeriğin yanı sıra metin birimleri de aynıdır), %100 (metin birimleri aynıdır, ancak içerik aynı değildir) ve ÇB eşleşmelerinin diğer metin benzerlik yüzdesi yardımıyla yapılan çeviriler. Tekrarlamalar, %100 ÇB eşleşmeleri için ayarladığınız oranda sayılır.
 • Onay – onaylanmış çeviriler.

Metin benzerlik yüzdesini ayarlamak için varsayılan yüzdeye tıklayın ve ihtiyacınız olan aralığı uygulayın.

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çeviri ve düzeltme okuması maliyeti
 • Çevrilmemiş, eşleşmesi olmayan (ÇB eşleşmesi ve tekrarlamaları olmadığı için çevrilmemiş), olası ÇB eşleşmesi, tekrarlamalar (Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve imkan dahilinde ÇB’ne eklenebilen mükemmel ve %100 eşleşmeler) ve onaylanmamış metin miktarı
 • Listelenen Mükemmel, %100 ve diğer üç aralığın miktarını veya proje içinde bulunan ÇB eşleşmelerinin benzerlik yüzdesini içeren tablo
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Listelenen her dosyadaki çevrilmemiş, onaylanmamış, ÇB Eşleşme metni ve tekrarlamalar miktarını içeren sütunlarla

Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesaplayın

Dahili belirsiz eşleşmelerin bir tahminini içeren daha planlı bir rapor almak için Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesapla’yı seçin.

Bu şekilde, dizgiler listelendiği gibi tek tek çevrilirse, ÇB’ne kaç tane dizginin eklenebileceğini denetlemek için tüm dahili eşleşmeler sayılır. Dizgiler farklı bir sırada çevrilebileceğinden hesaplamaların yaklaşık olduğunu unutmayın.

Not: Tekrarlamalar ÇB ile Çeviri için ayarladığınız oranlarda sayılır.

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çeviri ve düzeltme okuması maliyeti
 • Çevrilmemiş, eşleşmesi olmayan (ÇB eşleşmesi ve dahili eşleşme olmadığı için çevrilmemiş), olası TM eşleşmesi, dahili eşleşme (dizgiler listelenmiş olarak tek tek çevrilirse ÇB’ne eklenebilen dizgiler) ve onaylanmamış metin miktarı
 • Projedeki dizgiler içinde farklı benzerlik yüzdelerinde listelenen ÇB ve Dahili Eşleşme miktarını içeren tablo
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Sütunlar, listelenen her dosyadaki çevrilmemiş, onaylanmamış, ÇB Eşleşme ve Dahili Eşleşme metni miktarını içerir

Bireysel Fiyatları Ekleme

Çevirdiğiniz hedef dillerden biri veya tümü için normal fiyatları oluşturabilir ya da bazı belirli diller için bireysel fiyatları ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Fiyatları Ekle’ye tıklayın.

Bireysel fiyatların dilini veya dillerini seçmek için Dilleri Düzenle’ye tıklayın ve ardından ihtiyacınız olanları işaretleyin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Çeviri Maliyetleri

Çevirmenlerinize ve düzeltmenlerinize ödeme yapmak için gerçek çeviri maliyetlerini hesaplayın.

Rapor Oluşturma

Çeviri maliyetleri raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Para birimini ve rapor birimini seçin.
 2. Çevirmenler ve düzeltmenler için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Maliyetlerin proje üyesinin rolüne dayanarak hesaplanıp hesaplanmayacağını seçin. Eğer bu onay kutusunu işaretlerseniz, yapılan tüm çeviriler ve onaylar görüntülenecektir, ancak maliyetler proje üyesinin rolüne dayanarak hesaplanacaktır. Diğer bir deyişle çevirilerin maliyetleri sadece çevirmenler için, onayların maliyetleri sadece düzeltmenler için hesaplanır.
  Not: Şu anda engellenmiş olan ya da dile erişimi olmayan proje üyelerinin katkıları da listelenir, ancak maliyete dahil edilmez.
  1. Projenizde çevirilerin ve onayların yapıldığı dönemi seçin.
 4. Raporu bir dile veya bir üyeye göre gruplamak isteyip istemediğinizi seçin.
 5. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Rapor oluşturma

Basit Kip Raporu

Bu kip varsayılan olarak kullanılır, çeviri ve düzeltme okuması maliyetlerini hesaplamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Varsayılan – önerilmiş çeviriler. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunlardan sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç öneri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • ÇB Eşleşmesi – Mükemmel ÇB Eşleşmesi (içeriğin yanı sıra metin birimleri de aynıdır) veya %100 (metin birimleri aynıdır, ancak içerik aynı değildir) yardımıyla yapılan önerilmiş çeviriler
 • Onay – onaylanmış çeviriler.

Basit kip raporu

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çevirmenler hakkında bilgiler: profil resmi, kullanıcı adı ve ad soyadı
 • Maliyetler: Her çevirmen için toplam ve ayrı (tüm katkılar için, belirli bir dile katkılar için, bir üye tarafından çevrilmiş ve onaylanmış metin için ayırt edilmiş)

Oluşturulan basit rapor

Belirsiz ÇB Eşleşmesi Kipi Raporu

Bu kip, farklı benzerlik yüzdesinin Çeviri Belleği eşleşmesi önerileriyle çeviriler için fiyatları ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki oranları ayarlayabilirsiniz:

 • Çeviri – önerilmiş çeviriler. Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunlardan sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç öneri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Çeviri Belleğinden gelen Eşleşme ile Çeviri – Mükemmel ÇB Eşleşmesi (içeriğin yanı sıra metin birimleri de aynıdır), %100 (metin birimleri aynıdır, ancak içerik aynı değildir) ve ÇB eşleşmelerinin diğer metin benzerlik yüzdesi yardımıyla yapılan çeviriler
 • Onay – onaylanmış çeviriler.

Belirsiz ÇB eşleşmesi kipi raporu

Metin benzerlik yüzdesini ayarlamak için varsayılan yüzdeye tıklayın ve ihtiyacınız olan aralığı uygulayın.

Aralıkları ayarlama

Rapor oluşturulduğunda, şunları görebileceksiniz:

 • Çevirmenler hakkında bilgiler: profil resmi, kullanıcı adı ve ad soyadı
 • Maliyetler: Her çevirmen için toplam ve ayrı (tüm katkılar için, belirli bir dile katkılar için, bir üye tarafından çevrilmiş ve onaylanmış metin için ayırt edilmiş)

Oluşturulan belirsiz raporu

Bireysel Fiyatları Ekleme

Çevirdiğiniz hedef dillerden biri veya tümü için normal fiyatları oluşturabilir ya da bazı belirli diller için bireysel fiyatları ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Fiyatları Ekle’ye tıklayın.

Fiyatları ekleyin

Bireysel Fiyatların dilini veya dillerini seçmek için Dilleri Düzenle’ye tıklayın ve ardından ihtiyacınız olanları işaretleyin. İhtiyacınız olduğu kadar Bireysel Fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Dilleri düzenleyin

En İyi Üyeler

Projenizin çevirisine kimin en çok katkıda bulunduğunu görmek için zaman dilimlerine dayanan bir çevirmen listesi oluşturun.

En İyi Üyelerin Listesini Oluşturma

En iyi üyelerin listesini oluşturmak için çevirmenlerin ve rapor biriminin etkinliğini görmek istediğiniz bir zaman dilimi ayarlayın. Parametreleri ayarladığınızda listeyi görmek için Oluştur’a tıklayın. Varsayılan olarak, liste tüm diller için çevirmenleri içerir. Belirli bir dilin çevirmen listesini yapmak için listenin üstündeki açılır menüden ihtiyacınız olan dili seçin. Belirli bir üyeyi bulmak için açılır menü yanındaki arama alanını kullanın. Üyenin profil sayfasını açmak için adın üzerine çift tıklayın.

Listede aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Ad – çevirmen adı soyadı ve kullanıcı adı
 • Diller – proje dilleri
 • Çevrilmiş – çevrilen kaynak içeriğin miktarı
 • Hedef Kelime – çevrilen hedef içeriğin miktarı.
  Kaynak ve çevrilmiş dizgi miktarı her zaman aynı olduğundan, bu parametre dizgiler rapor birimi için kullanılamaz
 • Onaylanmış – onaylanan içerik miktarı
 • Oy vermiş – çevirmenin verdiği oyların sayısı
 • ”+” oy almış – çeviriler için çevirmenin aldığı olumlu oyların sayısı
 • ”-“ oy almış – çeviriler için çevirmenin aldığı olumsuz oyların sayısı
 • Kazanan – çeviriler için çevirmenin aldığı onayların sayısı

Bazı sütunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst tarafındaki düğmesine tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

Kötüye Kullanım Raporları

Uygun çevirileri sağlamak için kötü niyetli yorumları ve önerilen çevirileri sildiğinizden emin olun.

Bildirilen Kötüye Kullanımı Görüntüleme

Bildirilen kötüye kullanımı iki kipte görüntüleyebilirsiniz:

 • Kötüye kullanım yazarları – kötü niyetli çeviriler veya yorumlar öneren kişiler
 • Kötüye kullanım habercileri – kötü niyetli çevirileri veya yorumları bildiren kişiler

Bildirilen dizgiler aşağıdaki tabloda listelenecektir. Bu öneri ve yorumları Silebilirsiniz ya da Kötüye Kullanım Değil olarak işaretleyebilirsiniz. Bu dizgilerle ne yapacağınızdan emin olmadığınız durumda ek bağlamı görmek için bunları düzenleyicide açabilirsiniz.

Kötüye Kullanım Yazarlarını Engelleme

Kötü niyetli yorumlar veya çeviriler bırakan kullanıcıları engellemek için şu adımları izleyin:

 1. Çevirmenler listesindeki adlarına çift tıklatarak profillerini açın.
 2. Rollerini Engellendi olarak değiştirin.

Bunu yaptıktan sonra, engellenen çevirmen projeye erişemeyecek ve katkıda bulunamayacak.

Proje katılımcıları profilleri hakkında daha fazlası için: Proje Katılımcıları Profillerini Yönetme.

Bu makale yararlı oldu mu?