Proje Raporları

Proje durumunuzu görüntülemek, çeviri maliyetini tahmin etmek ve hesaplamak, en etkin üyeleri takip etmek ve önceden oluşturulan raporların geçmiş verilerini görüntülemek için projenizi açın ve Raporlar sekmesine gidin.

Her rapor için bir rapor birimi seçebilirsiniz:

 • Dizgiler
 • Kelimeler
 • Boşluksuz karakter sayısı
 • Boşluklu karakter sayısı

Raporlar Birimler

Proje Durumu

Projenizdeki ilerlemeyi izlemek ve önemli etkinlikleri zaman dilimlerine göre incelemek için bu raporu kullanın.

Not: Proje Durumu raporu, projede yapılan tüm çeviriler hakkında bilgi gösterir (aynı çevirmen tarafından yapılan kopya çeviriler, kaldırılan çeviriler, vb. dahil).

Projenizle ilgili önemli istatistikleri sayfanın üst kısmında bulabilirsiniz:

 • Boyut – projedeki toplam metin miktarı.
 • Çevrilebilir – çevirmenlere görünür metin miktarı.
 • Kaynak dil – projenizin kaynak dili.
 • Hedef diller – projenizdeki hedef dillerin sayısı.
 • Üyeler – proje katılımcılarının sayısı.
 • Yöneticiler – proje yöneticilerinin sayısı.
 • Gizli – çevirmenlerden gizlenen metin miktarı. Bunları sahibi ve yöneticiler görebilir.
 • Kopyalar – proje içinde tekrarlanan dizgilerdeki metin miktarı.

Proje Durumu

Etkinlikleri Gözden Geçirme

Etkinlikleri dört zaman dilimine göre inceleyebilirsiniz: gün, hafta, ay ve yıl. Yüzde olarak gösterilen karşılaştırmalar, seçilen zaman dilimini bir önceki aynı zaman dilimiyle karşılaştırarak sayılır (örn. eğer bir ay seçerseniz, şu anki ay önceki ile karşılaştırılır).

Raporlar Panel

Çeviri Etkinliği

Bu çizelge, çevrilen metnin, Çeviri Belleği ile çevrilen metnin ve tüm diller için Makine Çeviri motorlarıyla çevrilen metnin toplam miktarını gösterir. Her dil için çevrilmiş metni ayrı olarak görüntülemek için çizelge adının yanındaki genişletme okuna tıklayın.

Çeviri Etkinliği

Düzeltme Okuması Etkinliği

Bu çizelge, tüm diller için onaylanan toplam metin ve oy miktarını gösterir. Her dil için onaylanan metni ve verilen oyları ayrı olarak görüntülemek için çizelge adının yanındaki genişletme okuna tıklayın.

Düzeltme Okuması Etkinliği

Kaynak Dizgilerin Etkinliği

Bu çizelge, eklenen ve kaldırılan toplam kaynak metin miktarını gösterir.

Kaynak Dizgilerin Etkinliği

Maliyet Tahmini

Bütçenizi planlamak ve çevirilerin yaklaşık maliyetini saymak için bu raporu kullanın. Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dizgilerin maliyetini görmek için çeviri ve onay fiyatlarını ayarlayın.

Aşağıdaki süzgeçlere dayanarak bir Maliyet Tahmini raporu oluşturabilirsiniz:

 • Genel süzgeç – Dil: Tümü veya belirli bir hedef dil; Eklenen dizgiler: Tüm zamanlar, Bugün, Dün, Son 7 gün, Son 30 gün veya Özel aralık.
 • Görev süzgeci – Görevler: Tüm Görevler veya belirli bir görev.
Not: Son çeviri maliyeti, eklenen veya silinen metinler, aynı dizgiyi aynı dile (bunların her ikisi de Çeviri Maliyetinde sayılacaktır) çeviren birden çok kişi gibi çeşitli etkenlerden dolayı farklılık gösterebilir.

Rapor Oluşturma

Maliyet Tahmin raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Tercih edilen para birimini ve rapor birimini (kelime, dizgi, karakter veya karakterler (boşluklar dahil)) seçin.
 2. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Belirli bir görev içinde yapılacak işe dayalı bir rapor oluşturmak için ya Genel Süzgeç ya da Görev Süzgeci’ni seçin. İlgilendiğiniz rapor verilerini belirtmek için mevcut süzgeç parametrelerini kullanın.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Maliyet Tahmini Oluşturma

Fiyatlar

Taban fiyatlar (tam çeviri, düzeltme) için ücretleri belirleyebilir ve Net Fiyat Şemalarını (ÇB önerileri kullanılarak çeviri için ödenen tam çeviri fiyatının yüzdesi) yapılandırabilirsiniz.

Taban Fiyatlar

Taban Fiyatlar bölümünde, aşağıdaki iş türleri için fiyatları ayarlayabilirsiniz:

 • Tam çeviri – bir kişi tarafından yapılan her çeviri için.
  Not: Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Düzeltme – onaylanan her çeviri için.
Net Fiyat Şemaları

Net Fiyat Şemaları bölümünde, taban fiyatlara ek olarak, çeşitli ÇB Eşleşme türlerinin ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için ödenecek tam çeviri fiyatının yüzdesini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, aşağıdaki ÇB Eşleşme türleri için tam çeviri fiyatının yüzdesini yapılandırabilirsiniz:

101 (mükemmel) – Mükemmel eşleşme ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler, metin ve içerik olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır). 100 – %100 eşleşen ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler sadece metin olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).

Ayrıca, tercih edilen metin benzerliği yüzdesini ve böyle bir çeviri için ödenecek tam çeviri fiyatı yüzdesini belirterek kendi ÇB eşleşme türlerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kendi ÇB eşleşme türlerinizi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Net Fiyat Şemaları bölümünde simgesine tıklayın.
 2. Görünen düğmesine tıklayın.
 3. ÇB eşleşme aralığını ve tam çeviri fiyatı yüzdesini belirtin.
 4. Ayarları kaydetmek için tıklayın.

ÇB Eşleşme Türü Ekleme

Bireysel Fiyatları Ekleme

Varsayılan olarak tüm dillere uygulanan taban fiyatlara ek olarak, belirli diller için ayrı fiyatlar ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Bireysel fiyatları ekle’ye tıklayın.

Bireysel fiyatların dilini veya dillerini seçmek için Dilleri Düzenle’ye tıklayın ve ihtiyacınız olanları seçin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Bireysel Fiyatları Ekleme

Fiyat Şablonları

Eğer birden çok fiyat yapılandırmasıyla çalışmayı planlıyorsanız, Farklı kaydet > Yeni fiyatlar şablonu’na tıklayarak bunları şablon olarak kaydedin, ardından şablon adını belirtin ve Kaydet’e tıklayın.

Yeni bir şablonu kaydederken aşağıdaki seçenekleri kullanarak şablon görünürlüğünü seçebilirsiniz:

 • Tüm proje üyeleriyle paylaş – şablonu projedeki tüm çevirmenlere görünür hale getirir. Çevirmen sayısı veya farklı oranları ne olursa olsun tümü şablona erişebilecek. Net fiyat şemasının yanı sıra, belirli diller ve çevirmenler için hem genel fiyatları hem de bireysel fiyatları içerebilir. Bu şeffaflık, fiyatlandırmada netliğine teşvik ederek çevirmenlerin fiyatları gözden geçirmesini, çevirileri hakkında raporlar oluşturmasını ve maliyet tahminlerini hesaplamasını sağlar. Temel fayda, çevirmenlerin net fiyat şemasını anlaması ve şablonda yer almasa bile taban fiyatını uygulayabilmesidir.

 • Sahibi olunan projelerdeki yöneticilerle paylaş – şablonu küresel hale getirir ve sadece sahibi olunan tüm projeler arasında yöneticilere görünür. Bu seçenek çeşitli projelerde fiyat tutarlılığını kolaylaştırır.

Eğer seçeneklerden hiçbiri seçilmezse, şablon sadece şu anki projedeki yöneticiler tarafından görülebilir kalır, erişimi proje üyelerinden seçilen bir grupla sınırlandırır. Bu seçenekler, farklı kurumsal tercihlere uyum sağlamak için fiyat şablonunu kimlerin görüntüleyebileceğini ve kullanabileceğini denetlemede esneklik sağlar.

Kaydedilen şablonlar, rapor oluşturmak için farklı yapılandırmalar arasında hızla geçiş yapmanızı sağlar.

Kayıtlı fiyat şablonlarınızı görüntülemek ve yönetmek için Şablonlar’a tıklayın.

Ön Çevirisi Yapılmış Dizgileri Dahil Edin

Ön çevrisi yapılmış dizgileri bir Maliyet Tahmini raporuna dahil etmek istiyorsanız Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et’i seçin. Varsayılan olarak, bu seçenek seçilidir.

Örneğin, projenizde çevrilmemiş bir Validate your username dizgisi var. Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et seçeneği seçili olarak bir Maliyet Tahmini raporu oluşturuyorsunuz. Bu dizgi, Maliyet Tahminine dahil edilecektir. Ardından bu dizgiyi ÇB veya MÇ motoru aracılığıyla ön çevirisini yapıyorsunuz ve bir kez daha Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et seçeneği seçili olarak bir Maliyet Tahmini raporu oluşturuyorsunuz. Bu kez, ön çevrisi yapılmış Kullanıcı adınızı doğrulayın dizgisi, Maliyet Tahmini raporuna dahil edilmeyecektir.

Diğer taraftan, Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et seçeneğinin işareti kaldırıldığında, Kullanıcı adınızı doğrulayın dizgisi, hem çevrilmediğinde hem de ÇB veya MÇ motoru ile ön çevrisi yapıldığında Maliyet Tahmini raporuna dahil edilecektir.

Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesaplayın

Dahili Belirsiz Eşleşmeler – Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve büyük olasılıkla ÇB’ye eklenebilecek Belirsiz ÇB eşleşmeleri. Örneğin, eğer dosyadaki ilk dizgi Kullanıcı adınızı doğrulayın ve sonuncusu Kullanıcı adınızı tekrar doğrulayın ise, dahili belirsiz bir eşleşme olacaktır.

Dahili belirsiz eşleşmelerin bir tahminini içeren daha planlı bir rapor almak için Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesapla’yı seçin.

Bu şekilde, dizgiler listelenmiş olarak tek tek çevrilirse ÇB’ye kaç dizgi eklenebileceğini görmek için tüm dahili eşleşmeler sayılır. Dizgiler farklı bir sırada çevrilebileceğinden hesaplamaların yaklaşık olduğunu unutmayın.

Not: Dahili Belirsiz Eşleşmeler, Net Fiyat Şemaları yapılandırmalarına göre sayılır.

Sonuç Çözümlemesi

Rapor oluşturulduğunda, aşağıdaki tutarları göreceksiniz:

 • Tüm diller için genel maliyet tahmini.
 • Çeviri ve düzeltme okuması için maliyet tahmini.
 • Çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • ÇB eşleşmesi olmayan çevrilmemiş metinlerin miktarı.
 • Olası ÇB eşleşmesi olan metinlerin miktarı.
 • Dahili Belirsiz Eşleşmeler miktarı – Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve büyük olasılıkla ÇB’ye eklenebilecek mükemmel ve %100 eşleşmeler.
 • Onaylanmamış metinlerin miktarı.
 • ÇB önerileri ile yapılan çeviriler için tahmini tasarrufların miktarı.
 • Projede bulunan ÇB eşleşmelerinin listelenmiş miktarını içeren tablo.
 • Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dosyaların listesini içeren tablo. Sütunlar, listelenen her dosyadaki onaylanmayan, dahili ÇB eşleşmeleri, ÇB Eşleşmeleri ve çevrilmemişlerin miktarını içerir.

Maliyet Tahmini raporunu indirmek için Dışa Aktar’a tıklayın ve tercih edilen dışa aktarma biçimini (CSV, XLSX veya JSON) seçin.

Maliyet Tahmini Oluşturulmuş

Çeviri Maliyeti

Tamamlanan işe dayalı olarak asıl çeviri maliyetini hesaplamak için bu raporu kullanın.

Aşağıdaki süzgeçlere dayanarak bir Çeviri Maliyeti raporu oluşturabilirsiniz:

 • Genel süzgeç – Gruplandırma: Üye veya dil; Zaman aralığı: Tüm zamanlar, Bugün, Dün, Son 7 gün, Son 30 gün veya Özel aralık; Dosyalar: Tüm dosyalar (silinenler dahil) veya Seçilen dosyalar (silinenler hariç); Dil: Tümü veya belirli bir hedef dil; Kullanıcılar: bir veya birkaç belirli kullanıcı.
 • Görev süzgeci – Görevler: Tüm Görevler veya belirli bir görev.

Rapor Oluşturma

Çeviri Maliyet raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Tercih edilen para birimini ve rapor birimini (kelime, dizgi, karakter veya karakterler (boşluklar dahil)) seçin.
 2. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 3. Belirli bir görev içinde yapılacak işe dayalı bir rapor oluşturmak için ya Genel Süzgeç ya da Görev Süzgeci’ni seçin. İlgilendiğiniz rapor verilerini belirtmek için mevcut süzgeç parametrelerini kullanın.

 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Çeviri Maliyeti Oluşturma

Fiyatlar

Taban fiyatlar (tam çeviri, düzeltme) için ücretleri belirleyebilir ve Net Fiyat Şemalarını (ÇB önerileri, MÇ önerileri ve varolan çevirileri kullanılarak çeviri için ödenen tam çeviri fiyatının yüzdesi) yapılandırabilirsiniz.

Taban Fiyatlar

Taban Fiyatlar bölümünde, aşağıdaki iş türleri için fiyatları ayarlayabilirsiniz:

 • Tam çeviri – bir kişi tarafından yapılan her çeviri için.
  Not: Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Düzeltme – onaylanan her çeviri için.
Net Fiyat Şemaları

Net Fiyat Şemaları bölümünde, taban fiyatlara ek olarak, çeşitli Eşleşme türlerinin ÇB önerileri, MÇ önerileri ve diğer çevirilerini kullanılarak yapılan çeviriler için ödenecek tam çeviri fiyatının yüzdesini ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, aşağıdaki eşleşme türleri kategorileri için tam çeviri fiyatının yüzdesini yapılandırabilirsiniz:

ÇB Eşleşme türleri:

101 (mükemmel) – Mükemmel eşleşme ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler, metin ve içerik olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır). 100 – %100 eşleşen ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler sadece metin olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).

MÇ Eşleşme türleri:

100 – %100 eşleşen MÇ önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (önerilen yeni çeviriler, MÇ önerisiyle birebir aynıdır).

Diğer çeviri türleri:

100 – varolan çevirileri kullanılarak yapılan çeviriler için (önerilen yeni çeviriler varolan çevirilerle birebir aynıdır).

Eğer bir dizgide ÇB ve MÇ önerileri ile varolan çevirilerin bir birleşimi varsa, yeni çeviri en düşük Net Fiyat Şeması değerinde sayılır. Örneğin, bir dizgide %101 (mükemmel) ÇB eşleşme önerisi (tam çeviri fiyatının %10’u) ve %100 MÇ eşleşme önerisi (tam çeviri fiyatının %5’i) varsa, bu dizgiye eklenen yeni çeviri tam çeviri fiyatının %5’i olarak sayılacaktır.

Ayrıca, tercih edilen metin benzerliği yüzdesini ve böyle bir çeviri için ödenecek tam çeviri fiyatı yüzdesini belirterek kendi ÇB, MÇ ve Diğer çeviriler eşleşme türlerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kendi eşleşme türlerinizi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Net Fiyat Şemaları bölümünde simgesine tıklayın.
 2. Görünen düğmesine tıklayın.
 3. Eşleşme aralığını ve tam çeviri fiyatı yüzdesini belirtin.
 4. Ayarları kaydetmek için tıklayın.

MÇ/Diğer Çeviri Eşleşme Türü Ekleme

Bireysel Fiyatları Ekleme

Varsayılan olarak tüm dillere ve kullanıcılara uygulanan taban fiyatlara ek olarak, belirli diller ve kullanıcılar için ayrı fiyatlar ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Bireysel fiyatları ekle’ye tıklayın.

Bireysel fiyatlar için dilleri ve kullanıcıları seçmek amacıyla Dilleri Düzenle ve Kullanıcıları Düzenle’ye tıklayın ve ihtiyacınız olanları seçin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Bireysel Fiyatları Ekleme

Sonuç Çözümlemesi

Rapor oluşturulduğunda, aşağıdaki tutarları göreceksiniz:

 • Kullanıcılar hakkında bilgiler: profil resmi, ad soyad, kullanıcı adı ve rol.
 • Maliyetler: her kullanıcı için toplam ve ayrı (tüm katkılar, belirli bir dile yapılan katkılar için, bir üye tarafından çevrilmiş ve onaylanmış metin için ayırt edilir) ve ÇB ve MÇ önerileriyle yapılan çeviriler için tasarruf miktarı.

Maliyet Tahmini raporunu indirmek için Dışa Aktar’a tıklayın ve tercih edilen dışa aktarma biçimini (CSV, XLSX veya JSON) seçin.

Çeviri Maliyeti Oluşturulmuş

Katkı Ham Veri Raporu

Katkı Ham Verilerine dayanan ve dillere göre gruplandırılmış Çeviri Maliyeti raporuna ek olarak, bu ayrıntılı katkı ham verilerini Rapor Oluştur’u (Katkı Ham Veri şeması) kullanarak veya Crowdin Mağazası’nda bulunan Ham Rapor Verileri uygulaması aracılığıyla alabilirsiniz. Bu, özel gereksinimlerinize göre kendi özel raporunuzu oluşturmanızı sağlar.

Katkı Ham Verileri raporu, seçilen kipe (çeviriler, onaylar veya oylar) bağlı olarak çeşitli sütunlar sağlar. Her sütun, aynı stringId’ye sahip olmasına rağmen kaynak dizgilerdeki değişiklikleri tanımlamak için yararlı olan, örneğin kaynak dizgi metin adreslemesi gibi belirli görüşler sunar. Kaynak adreslemesi veya çoğul biçimi değişirse, aynı stringId için birden çok kaydın mevcut olabileceğini unutmamak önemlidir.

Aynı kullanıcı tarafından aynı kaynak dizgide, aynı hedef dile, aynı çoğul biçime tekrarlanan çeviriler için ve kaynak metin değişmediyse sadece translationId, targetUnits ve updatedAt sütunları rapor istatistiklerinde güncellenecektir. Silinen çeviriler de sayıya dahil edilir. Bu sütunları anlamak, ham verileri daha iyi yorumlamanıza ve yerelleştirme sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Mevcut rapor sütunlarını ve bunların kip uygulanabilirliğini (yani çeviriler, onaylar ve oylar) aşağıdaki tabloda görün:

Ad Rapor Kipinde Kullanılabilir Açıklama
userId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Bir çeviri ekleyen kullanıcının sayısal tanımlayıcısı.

languageId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Hedef dil tanımlayıcısı (Crowdin dil kodu (örn. tr)).

stringId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Crowdin projesindeki sayısal dizgi tanımlayıcısı.

translationId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Crowdin projesindeki çevirinin sayısal tanımlayıcısı.

fileId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Kaynak dizginin depolandığı Crowdin projesindeki sayısal dosya tanımlayıcısı.

filePath Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Kaynak dizgiyi içeren dosyanın yolu (örn. /main/docs/index.md).

pluralForm Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Çeviri çoğul biçimi (her çoğul biçim raporda ayrı bir kayıt olarak görüntülenir).

sourceStringTextHash Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Kaynak dizginin adreslemesi.

mtEngine Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Çevirinin sağlandığı MÇ motor adı.

mtId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Sayısal MÇ motor tanımlayıcısı.

tmName Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Çevirinin sağlandığı çeviri belleği adı.

tmId Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Sayısal çeviri belleği tanımlayıcısı.

preTranslated Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: dizgi

Bir çevirinin ön çeviri aracılığıyla uygulanıp uygulanmadığını belirtir.

tmMatch Çeviriler

Tür: tamsayı

Çevirinin, varsa diğer ÇB önerileriyle en yüksek eşleşme değeri.
ÇB Eşleşme Hesaplaması hakkında daha fazlasını okuyun.

mtMatch Çeviriler

Tür: tamsayı

Çevirinin varsa diğer MÇ önerileriyle en yüksek eşleşme değeri.

suggestionMatch Çeviriler

Tür: tamsayı

Çevirinin, varsa diğer çevirmenlerin önerileriyle en yüksek eşleşme değeri.

sourceUnits Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Kaynak metindeki kelime sayısını belirtir (sadece dizgiler birim türü seçilmemişse kullanılabilir).

targetUnits Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tamsayı

Çevirideki kelime sayısını belirtir (sadece dizgiler birim türü seçilmemişse kullanılabilir).

createdAt Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tarih-saat

Dizginin ilk olarak çevrildiği tarihi belirtir.

updatedAt Çeviriler, Onaylar, Oylar

Tür: tarih-saat

Son çevirinin eklendiği tarihi belirtir.

mark Oylar

Tür: dizgi

Çeviri derecelendirmesinin nasıl değiştiğini gösteren bir oy işareti (örn., bir çevirinin olumlu veya olumsuz oy verilmesi ya da oyun iptal edilmesi).

En İyi Üyeler

Projenizin çevirisine kimin en çok katkıda bulunduğunu görmek için en iyi üyelerin bir listesini oluşturun.

En İyi Üyelerin Listesini Oluşturma

En iyi üyelerin listesini oluşturmak için çevirmenlerin ve rapor biriminin etkinliğini görmek istediğiniz bir zaman dilimi ayarlayın. Parametreleri ayarladığınızda, listeyi görmek için Oluştur’a tıklayın. Varsayılan olarak, liste tüm diller için çevirmenleri içerir. Belirli bir dilin çevirmen listesini yapmak için listenin üstündeki açılır menüden ihtiyacınız olan dili seçin. Belirli bir üyeyi bulmak için açılır menü yanındaki arama alanını kullanın. Üyenin profil sayfasını açmak için adın üzerine çift tıklayın.

Listede aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Ad – bir çevirmenin adı soyadı ve kullanıcı adı.
 • Diller – proje dilleri.
 • Çevirmiş – çevrilmiş kaynak içeriğin miktarı.
 • Hedef Kelime – çevrilen hedef içeriğin miktarı.
  Kaynak ve çevrilmiş dizgi miktarı her zaman aynı olduğundan bu parametre dizgiler rapor birimi için kullanılamaz.
 • Onaylamış – onaylanmış içerik miktarı.
 • Oy Vermiş – çevirmenin verdiği oyların sayısı.
 • Alınmış “+” oy – çeviriler için çevirmenin aldığı olumlu oyların sayısı.
 • Alınmış “-“ oy – çeviriler için çevirmenin aldığı olumsuz oyların sayısı.
 • Kazanım – çeviriler için çevirmenin aldığı onayların sayısı.
 • Katılmış – üyenin bir projeye katıldığı tarih.

Bazı sütunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst tarafındaki düğmesine tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

En İyi Üyelerin listesini oluşturma

Arşiv

Arşiv bölümü, önceden oluşturulmuş Maliyet tahmin ve Çeviri maliyet raporlarının kayıtlarına erişmenizi sağlayarak geçmiş verileri incelemenin kolay bir yolunu sunar.

Bu bölüm aynı zamanda rapor oluşturmanın tamamlanmasını bekleme ihtiyacını da ortadan kaldırır. Bir rapor oluşturmayı başlatabilir ve daha sonra size uygun bir zamanda geri dönebilirsiniz. Arşiv içerisinde rapor özetini inceleyebilir ve gerekirse desteklenen çeşitli dosya biçimlerinde indirebilirsiniz.

Her projenin, önceden oluşturulmuş raporların sadece yönetici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyelerinin erişebildiği kendi bağımsız arşiv bölümü vardır.

Çevirmenlerin katkılarına dayanarak oluşturdukları raporlar arşive eklenmez.

Önceden Oluşturulan Raporları Görüntüleme

Önceden oluşturulan raporların (yani arşiv kayıtlarının) özetini görüntülemek için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Raporlar > Arşiv’e gidin.
 2. Gerekli arşiv kaydının adına tıklayın.
 3. Arşiv raporu kaydını açtıktan sonra gerekli tüm verileri görüntüleyebilirsiniz.

Önceden Oluşturulan Raporları Görüntüleme

Önceden Oluşturulan Raporları Dışa Aktarma

Önceden oluşturulan raporları dışa aktarmak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Raporlar > Arşiv’e gidin.
 2. Listedeki gerekli raporda simgesine tıklayın (veya sağ tıklayın).
 3. Dışa aktarmak için tercih edilen dosya biçimine tıklayın.

Önceden Oluşturulan Raporları Dışa Aktarma

Önceden Oluşturulan Raporları Silme

Önceden oluşturulan raporları silmek için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Raporlar > Arşiv’e gidin.
 2. Listedeki gerekli raporda simgesine tıklayın (veya sağ tıklayın).
 3. Sil’e tıklayın.

Önceden Oluşturulan Raporları Silme

API aracılığıyla Raporlar Arşivini Yönetme

Raporlar Arşivi, kullanıcı arayüzünün yanı sıra Raporlar bölümünden API yöntemleri kullanılarak da yönetilebilir:

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?