VCS integrációk: Online konfigurálás

Ahhoz, hogy az Verziókezelő rendszer integráció működjön, meg kell adnia, hogy mely forrásfájlokat kell lefordítani, és azt hogy a Crowdin hogyan strukturálja a lefordított fájlokat az Ön adattárában.

Általános konfiguráció

Állítsa be azokat a szabályokat, hogy a fordítandó fájlok szűrése hogyan történjen. Az Ág konfigurációja felugró ablakban kattintson a Folytatás gombra az első szabály beállításához.

A képernyőképen megadott mintakonfiguráció source és translation attribútumokat tartalmaz, amelyek szabványos helyettesítő karaktereket tartalmaznak (más néven globbing minták), hogy megkönnyítsék a több fájl kezelését. Forrásfájlok elérési útvonala: /doc//*.md** a Crowdint az összes .md (*.md) kiterjesztésű fájl keresésére kéri a fő doc könyvtárban és az összes doc gyökérben tárolt (**) könyvtárban.

Minták

* (csillag)

A fájl vagy a könyvtár nevében megjelenő karaktereket ábrázolja. Ha “*.json”-t ad meg, akkor minden olyan fájlt tartalmazni fog, mint a “messages.json”, az “about_us.json” és bármi, melynek kiterjesztése a “.json”.

** (dupla csillag)

Rekurzív módon megfelel bármely karakterláncnak (beleértve az alkönyvtárakat is). A ** mind a forrás, mind a fordítási mintákban is használható. Ha a **-t használja a fordítási mintában, akkor az mindig tartalmazni fog egy forrás alkönyvtárt egy bizonyos fájlhoz. Példaként a forráshoz használhatja ezt: ‘/en/*/.po’ az összes .po fájl Crowdinba való rekurzív feltöltéséhez. A fordítási minta: ‘/%two_letters_code%/*/%original_file_name%’ lesz.

? (kérdőjel)

Egyetlen karaktert helyettesít.

[set]

Egy adott karaktert helyettesít egy csomagból. Pontosan úgy viselkedik, mint a Regexp karakterkészletei, beleértve a beállított tagadást ([^a-z]).

** (fordított perjel)

Védi a következő metakaraktert.

Helyőrzők

Használjon helyőrzőket annak azonosítására, hogy a lefordított fájlok hova kerüljenek és hogyan legyenek elnevezve:

Név Leírás
%language% Nyelv neve (pl. ukrán)
%two_letters_code% ISO 639-1 nyelvkód (pl. uk)
%three_letters_code% ISO 639-2/T nyelvkód (pl. ukr)
%locale% Területi beállítások (pl. uk-UA)
%locale_with_underscore% Területi beállítások (pl. uk_UA)
%original_file_name% Eredeti fájlnév
%android_code% Android területi azonosító, a "values-" könyvtárak elnevezésére használható
%osx_code% OS X területi azonosító az ".lproj" könyvtárak elnevezésére használható
%original_path% Fogadja a szülőkönyvtárak nevét a Crowdin projektben a fájl elérési útjának létrehozásához
%file_extension% Eredeti fájlkiterjesztés
%file_name% Fájl neve kiterjesztés nélkül

Speciális beállítások

Fájlok figyelmen kívül hagyása

Abban az esetben, ha olyan fájlok is vannak, amelyeket nem kell lefordítani, használja a Mellőzött minta opciót, és a Crowdin nem tölti fel ezeket a fájlokat a fordításhoz.

Nyelv hozzárendelése

Gyakran a szoftverprojektek a honosítási könyvtárakhoz egyéni neveket tartalmaznak. A saját nyelvét felismerhetővé teheti a Crowdin számára. A nyelvi hozzárendelés hozzáadásához, töltse ki a Nyelv hozzárendelése szakaszt.

Táblázatok konfigurálása

Határozza meg a fájlja szerkezetét a Séma mezőben. Adja meg az értékeket a szükséges sorrendben, vesszőkkel elválasztva:

  • identifier — oszlop tartalmazza a forrás-karakterlánc egyedi azonosítóját
  • source_phrase — ez az oszlop tartalmazza a ténylegesen lefordítandó szöveget
  • source_or_translation — a Crowdin az ebben az oszlopban szereplő szövegeket a fordítandó forrásszövegként veszi figyelembe és kicseréli a lefordított szövegekkel, amikor az eredményül kapott fájl letöltésre kerül
  • translation — az eredményül kapott fordítási fájlok kerülnek ebbe az oszlopba
  • context — minden szövegösszefüggéssel kapcsolatos információ, ami segít a fordítóknak jobban megérteni a forrásszövegeket
  • max_length — meghatározza a lefordított szövegek maximális hosszát

Ha a táblázat az összes célnyelv fordítását tartalmazza, akkor használja a Többnyelvű táblázat lehetőséget. Továbbá jelezze a Séma mezőben a fordítással rendelkező oszlopok sorrendjét, például: identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr (Nyelvkódok).

Abban az esetben, ha nem szeretné, hogy az első sorban szereplő szöveg szerepeljen a lefordítandók között, jelölje be az Első sor importálása fejlécként lehetőséget.

XML fájlok konfigurálása

Tartalom fordítása Meghatározza, hogy a jelölőkön belüli szövegeket le kell e fordítani
Attribútumok fordítása Meghatározza, hogy le kell e fordítani az attribútumjelölőket
Tartalom szegmentáció Meghatározza, hogy a hosszú szövegeket kisebb szövegekre szétdarabolja e.
Fontos! Ez az opció letiltja az XML fájlok meglévő fordítások feltöltésének lehetőségét, ha engedélyezve van.
Fordítható elemek Ez egy karakterláncok tömb, ahol minden elem az XPaths a DOM-hoz elem, amelyet importálni kell.
Minta útvonal: /path/to/node vagy /path/to/attribute[@attr]

Kiegészítő lehetőségek

Számos olyan funkció van, amelyet nem lehet online konfigurálni:

  • preserve_hierarchy - a könyvtárrendszert a Crowdinba menti
  • dest - lehetővé teszi, hogy megadja a fájl nevét a Crowdinban
  • type - lehetővé teszi, hogy megadja a fájl típusát a Crowdinban
  • update_option - a fordítások megőrzésére és a módosított karakterláncok jóváhagyásainak megőrzésére/eltávolítására használható a fájlfrissítés során

Az online konfiguráció mentése után a konfigurált ágban egy crowdin.yaml fájlt hozunk létre. Manuálisan szerkesztheti a szükséges opciók hozzáadásával.

Konfiguráció mentése

A létrehozott konfiguráció előnézetéhez kattintson a Mentés gombra.

Kattintson a Fájlszűrő hozzáadása lehetőségre abban az esetben, ha különböző fájlcsoportjai különböző konfigurációjúak.

Ha a projektben több olyan ág van, amelyek ugyanazt a konfigurációt használják, és különféle szűrőket kell alkalmazni rájuk, jelölje be: Szűrők alkalmazása minden fordítható ághoz.

A létrehozott konfiguráció megőrzéséhez kattintson a Mentés gombra.

A mentés után elindul a honosítható fájlok feltöltése a Crowdinba.

Lásd még