XML Dosyaları Yapılandırması

Proje Ayarları, Dosyalar sekmesinde dosya şemasını belirleyin.

Gerekli dosyada Yapılandır’a tıklayın ve çevrilmesi gereken bir içerik parçası seçin. Devam etmek için Kaydet ve İçe Aktar’a tıklayın.

Temel Yapılandırma

Tüm düğümlerin içeriğini ve özniteliklerini çevrilebilir hale getirmenizi sağlar.

Gelişmiş Yapılandırma

Belirli düğümlerin içeriğini ve özniteliklerini çevrilebilir hale getirmenizi sağlar.

Dosya yapısı simgeler yardımıyla tasvir edilir:

  • – Düğüm
  • – Öznitelik

İçerik Bölümlemesi

Eğer bu özelliği etkinleştirirseniz, uzun metinler cümlelere bölünecektir. Ancak, sahip olabileceğiniz varolan çevirileri yükleme olanağını etkisizleştirir.

Bu makale yararlı oldu mu?