Çeviri Belleği

Çeviri Belleği (ÇB), projelerinizde aynı veya benzer dizgilerin çevirisini hızlandırabilen kaynak dizgilerin ve bunların farklı dillere karşılık gelen çevirilerinin bir veritabanıdır. Proje ÇB, her proje için otomatik olarak oluşturulur. Projede yapılan her çeviri otomatik olarak proje ÇB’ye eklenir.

ÇB Oluşturma

İlgili projeler boyunca otomatik olarak oluşturulan proje ÇB’lerin yanı sıra, ayrı ÇB’ler de oluşturabilir, varolan ÇB’lerinizi TMX, XLSX veya CSV biçiminde yükleyerek bunları uygun içerikle doldurabilir ve bu ÇB’leri ihtiyaç duyulan projelere atayabilirsiniz.

ÇB oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Kaynaklar’ı açın ve Çeviri Belleği’ni seçin.
 2. ÇB Oluştur’a tıklayın. ÇB Oluşturun
 3. Görüntülenen ileti öğesinde, ÇB’nizi adlandırın ve ÇB kayıtları tablosunda ilk olarak görüntülenecek varsayılan bir dil seçin.
 4. (İsteğe bağlı) ÇB’ni gerekli projelere atayın. Bu adımı atlayabilir ve daha sonra bir ÇB atayabilirsiniz.
 5. Oluştur’a tıklayın. Create TM Dialog

ÇB Kayıtlarını Düzenleme

Belirli bir ÇB veya tüm mevcut ÇB’lerin varolan ÇB kayıtlarını düzenleyebilirsiniz.

ÇB kaydını düzenlemek için şu adımları izleyin:

 1. Kaynaklar’ı açın ve Çeviri Belleği’ni seçin.
 2. Mevcut tüm ÇB’lerin ÇB kayıtlarını bir listede görüntülemek için Tüm Kayıtlar’a tıklayın. Alternatif olarak, gerekli ÇB’leri seçin ve Kayıtları Görüntüle’ye tıklayın. ÇB Kayıtlarını Düzenleyin
 3. Bir çift tıklama ile bir ÇB kaydı açın veya Düzenle’ye tıklayın.
 4. Görünen ileti öğesinde, gerekli dillerin kayıtlarını düzenleyin veya silin.
 5. Kaydet’e tıklayın. String Details Dialog

ÇB İndirme ve Yükleme

ÇB’leri indirmek veya yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > ÇB’ye gidin.
 2. Gerekli ÇB’de Kayıtları Görüntüle’ye tıklayın.
 3. İndir veya Yükle’ye tıklayın.

Proje sahibi ve yöneticileri, şu dosya biçimlerinde ÇB’ni indirebilir ve yükleyebilir: TMX, XLSX veya CSV.

İndirme ve Yükleme Düğmeleri

Eğer ÇB’yi CSV veya XLS/XLSX dosya biçimlerinde yüklerseniz, sütunları yapılandırma ileti öğesinde karşılık gelen dillerle eşleştirin. CSV/XLSX ÇB’leri için Sütunları Yapılandırma

Çevrimdışı Yönetim için ÇB’yi İndirme

Crowdin’den TMX biçiminde ÇB indirirken, çevrimdışı araçlarla farklı kullanım senaryoları için yararlı olabilecek bazı ek üstveriler alabilirsiniz.

TMX biçiminde indirilen çeviri belleği tarafından sağlanan ek ÇB öznitelikleri:

x-crowdin-metadata – Dizgi tanımlayıcı adreslemesi. creationid – Çeviri yazarının Crowdin’deki adı soyadı ve kullanıcı adı. creationdate – Çeviri oluşturma tarihi. changeid – Çeviriyi güncelleyen kişinin adı soyadı ve kullanıcı adı. changedate – Çeviri güncelleme tarihi. usagecount – Çeviri önerisinin Crowdin’deki kullanım sayısı. lastusagedate – Crowdin’de bir çeviri önerisinin kullanıldığı son tarih.

Genellikle Crowdin’de çalışan çeviri satıcıları, çeşitli masaüstü uygulamalarında müşterileri için ÇB’leri yönetmek (örn., ÇB’leri alakasız çevirilerden temizlemek ve Crowdin’e ileride yeniden geri içe aktarmak için) amacıyla projelerden bunları dışa aktarır. Yukarıda listelenen ÇB öznitelikleri, farklı ölçütlere dayanarak ÇB bölümlerinde daha iyi gezinme ve süzme sağlar. Ayrıca, sonuç olarak daha yüksek kaliteli çeviriler sağlamak için MÇ motorlarını sadece ürüne özgü veriler üzerinde eğitmek için temizlenmiş ve yenilenmiş ÇB’leri kullanabilirsiniz.

ÇB Atama

Projenize bir ÇB atamak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > ÇB’ye gidin.
 2. Listeden gerekli ÇB’lerini seçin.

ÇB Atama

ÇB Önceliklendirme

Projeye birkaç ÇB atadığınızda, her biri için gereken önceliği ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak, daha yüksek önceliğe sahip ÇB’den gelen ÇB önerileri ilk etapta görüntülenecektir.

Varsayılan ÇB öncelik değeri 1 olarak ayarlıdır. Daha yüksek bir sayı, daha yüksek bir önceliğe sahiptir (örneğin, 5, 1’den daha yüksek bir önceliğe sahiptir). Örneğin, eğer projenize dört ÇB atadıysanız, 4’ün önceliğini en önemli ÇB’ye, yani ilk etapta kullanılması gereken ÇB’ye ayarlayabilirsiniz. Ve sırasıyla diğer ÇB’lere daha düşük öncelikler belirleyin.

ÇB’ler için önceliği ayarlamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > ÇB’ye gidin.
 2. Atanan ÇB’leri için tercih edilen önceliği ilgili açılır listeden ayarlayın.

ÇB Önceliklendirme

ÇB Paylaşma

Paylaşılan ÇB’leri kullanarak, sahip olduğunuz herhangi bir projenin ön çevirisini yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm ÇB’lerden gelen ÇB önerileri Düzenleyicide görünecektir.

Not: Eğer ÇB’ni projeler arasında paylaşmak istiyorsanız, her iki projenin de kaynak dili eşleşmek zorundadır.

ÇB’lerini sahip olduğunuz tüm projeler arasında paylaşmak için şu adımları izleyin:

 1. Kaynaklar’ı açın ve Çeviri Belleği’ni seçin.
 2. ÇB’leri Paylaş’a tıklayın. ÇB’leri Paylaşma

Ön Çeviri ile Çeviri Belleği Uygulama

ÇB aracılığıyla ön çeviri, en düşük %100 ve Mükemmel eşleşmelerden yararlanmanızı sağlar.

 1. Projenizi açın ve Giriş sekmesine gidin.
 2. Ön Çeviri’ye tıklayın.
 3. Açılır listeden ÇB ile’yi seçin. ÇB ile ön çeviri
 4. Ön çevirisinin yapılmasını istediğiniz dosyaları ve dilleri seçin.
 5. Çeviriler için ek ayarları yapılandırın.
 6. Ön Çeviri’ye tıklayın.
  Not: Eğer otomatik değiştirme özelliği etkinleştirilirse, %100 iyileştirilmiş ÇB önerileri normal %100 eşleşme olarak değerlendirilecektir.

  ÇB İleti Öğesi ile ön çeviri

Ön çevirinin, yeni dosyalar yüklendiğinde otomatik olarak gerçekleştirilmesini ayarlayabilirsiniz. Bu özellik Özel İş Akışı’nın bir parçası olarak kullanılabilir (sadece Kuruluş planları için).

ÇB Eşleşme Hesaplaması

Crowdin, çevrilecek kaynak dizgiyi ve ÇB’nin varolan bölümlerini karşılaştırarak ÇB eşleşmesini hesaplar.

ÇB eşleşmelerinin üç ana türü vardır:

 • Mükemmel Eşleşme - ÇB bölümünün metni ve bağlamı, kaynak dizgiyle tamamen eşleşir
 • %100 Eşleşme - ÇB bölümünün metni kaynak dizgiyle eşleşir, ancak bağlam farklıdır
 • Belirsiz Eşleşme (%99 ve daha azı) - ÇB bölümünün metni, kaynak dizgiye göre belirli bir ölçüde farklıdır

Eğer Mükemmel ve %100 ÇB eşleşme hesaplaması nispeten basitse, belirsiz eşleşmelerin hesaplaması o kadar açık olmayabilir.

Belirsiz eşleşmelerin hesaplanmasını etkileyen çok sayıda farklı etken vardır, örneğin:

 • Kelime sırası
 • Noktalama
 • Biçimlendirme etiketleri
 • Kaynak dizgiden daha uzun eşleşmeler

ÇB Önerileri Belirsiz Eşleşme

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?