Crowdin AI

Crowdin, OpenAI, Google Gemini, Microsoft Azure OpenAI ve daha fazlası dahil olmak üzere en iyi YZ sağlayıcılarıyla bütünleşerek farklı seviyelerde ek bağlamı dikkate alan gelişmiş yapay zeka destekli çevirilerden yararlanmanızı sağlar. Bu çeviriler, YZ aracılığıyla ön çeviri kullanılarak birkaç tıklamayla içeriğinize uygulanabilir.

Ayrıca, Crowdin Mağazası’ndan ilgili uygulamaları yükleyerek YZ sağlayıcı seçeneklerinizi genişletebilirsiniz.

YZ Yapılandırma

Crowdin AI bütünleştirmesi, yerelleştirme iş akışlarını geliştirmeye yönelik güçlü yetenekler sağlar. Yapay zekayı yapılandırmak, sağlayıcıları ayarlamayı ve istemleri oluşturmayı içerir.

YZ İstemlerini Yapılandırma

İstem mühendisliği, yapay zekanın bağlamı anlama ve doğru çeviriler sağlama konusunda yönlendirmek açısından çok önemlidir. Crowdin’de istemlerin özelleştirilmesi, YZ algoritmalarının projenizdeki nüansları kavramasını sağlayarak çeviri kalitesinin artmasını sağlar.

 • Bağlamsal İstemler – projeye özgü terminoloji, stil tercihleri ​​ve hedef kitleye ilişkin hususlar gibi bağlamsal bilgileri sağlamak için istemleri özelleştirin. Örneğin, teknik terimlerin tutarlı bir şekilde çevrilmesine veya diller arasında marka tonunun korunmasına ilişkin talimatlar ekleyin.
 • Yer Tutucu Kullanımı – istemlerdeki bağlama özgü bilgileri değişken olarak eklemek için yer tutucuları dahil ederek yapay zekanın proje gereksinimlerine uygun çeviriler oluşturmasını sağlayın.
 • Dosya Düzeyinde Bağlam – talimatlar ve bağlamsal görüşler sağlamak için dosya düzeyinde bağlamı kullanarak YZ’nin içerik nüanslarına ilişkin anlayışını geliştirin. Dosya açıklamalarını, özetleri ya da sözlüklere ve stil kılavuzlarına başvuruları dahil edin.

YZ istemlerini yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Profilinizi açın ve sol kenar çubuğundan YZ’yi seçin.
 2. İstemler sekmesinde gerekli istem türüne (örn. Ön Çeviri) tıklayın.
 3. İstem ekle’ye tıklayın.
 4. Görünen ileti öğesinde istem parametrelerini ayarlayın:
  • Etkinleştirildi’yi seçin
  • Başlık
  • YZ Sağlayıcısı
  • YZ Modeli
  • Ek bağlam (Temel kip) – aşağıdaki alanları kullanarak istemde hangi verilerin yer alacağını belirtin:
   • Firma açıklaması
   • Proje açıklaması
   • Kitle açıklaması
   • Dizgi bağlamı
   • Dizgi tanımlayıcısı (anahtar)
   • Çeviri en fazla uzunluğu
   • Diğer dillerin çevirileri – yapay zeka tarafından ek bağlam olarak dikkate alınacak belirli dil çevirilerini seçin veya tüm dillerden çevirileri kullanmak için bu alanı olduğu gibi bırakın.
   • Sözlük terimleri – yapay zekanın etki alanı sözlüğü terimlerini dikkate almasını sağlar.
   • ÇB önerileri – yapay zekanın ÇB önerilerini dikkate almasını sağlar.
   • File content – allows AI to consider a whole file as the context for translating a segment of strings, improving translation accuracy for text documents. Although, when using file content as an additional context it can lead to increased token usage, potentially resulting in additional costs.
   • File context – allows AI to consider a textual description of the file added in the file settings. Read more about File context.
   • Public project description – allows AI to consider public project description.
  • Advanced mode – click Advanced mode to compose your prompt in the most precise way. While composing your prompt in the Advanced mode, you can increase translation quality by leveraging context information in your prompts using the following placeholders:
   • %sourceLanguage% – The source language of a project.
   • %targetLanguage% – The target languages a project is translated into.
   • %json% – A collection of strings from the current segment, including the string identifier (key), context, text, maximum length, and translations to other languages (if the translations placeholder is specified).
   • %fileName% – The file name of the current segment.
   • %fileContext% – The file context of the current segment (can be provided via the file settings modal in the ‘Files’ tab).
   • %fileContent% – The source file content of the current segment.
   • %tm% – Translation Memory (TM) matches relevant to the current segment.
   • %terms% – All the glossary terms relevant to the current segment.
   • %fileTranslations% – Translations of the current segment into the specified language.
   • %projectName% – Crowdin project name.
   • %projectPublicDescription% – Project public description.
  • Project prompt availability – select specific projects where a prompt can be used or leave this field as is to allow a prompt usage across all projects.
 5. Click Create

Configuring AI Providers

Crowdin supports various AI providers, each offering unique models and features for translation tasks. By configuring providers, you can tailor AI functionality to suit your specific localization needs. Whether using managed by Crowdin services or integrating your own API keys, Crowdin enables seamless integration with AI services.

Currently, Crowdin supports the following AI providers:

 • OpenAI
 • Google Gemini
 • Microsoft Azure OpenAI
 • Mistral AI
 • Anthropic

New AI providers are added regularly.

When configuring AI providers, you can choose from two possible options:

 • Use your own API keys – Crowdin recommends this option if data security is a concern and for enhanced privacy and ownership. This option requires an external registration for getting API keys/credentials from AI providers.
 • Use Managed by Crowdin service – simplified AI integration without need to manage your own API keys. Allows you to leverage Crowdin’s default settings and infrastructure to access AI capabilities in a convenient way. Ideal for straightforward, quick tasks. To start using AI providers managed by Crowdin you just need to top up your balance.

To configure an AI provider, follow these steps:

 1. Profilinizi açın ve sol kenar çubuğundan YZ’yi seçin.
 2. In the Providers tab, click toward the needed provider and select Edit. Alternatively, just double-click on the needed provider.
 3. Select Enabled.
 4. (Optional) Select the {Provider} managed by Crowdin option if you’d like to use the providers managed by Crowdin. In this case, you’ll need to top up your account balance.
 5. Specify your own AI provider API key. Follow AI provider instructions on how to generate an API key.
 6. AI providers like Google Gemini and Microsoft Azure Open AI have slightly different configuration options compared to others:
  • Project ID (Specific to Google Gemini)
  • Region (Specific to Google Gemini)
  • Service Account Key (Specific to Google Gemini)
  • Resource name (Specific to Microsoft Azure Open AI)
  • Deployment name (Specific to Microsoft Azure Open AI)
  • API Version (Specific to Microsoft Azure Open AI)
 7. Select the preferred models you’d like to use from the drop-down menu or leave this field as is to use all available models.
 8. Click Update.

Topping Up Account Balance

MT engines and AI models managed by Crowdin are separately paid services. To use them, you first need to top up your Crowdin account balance.

You can do it in your Account settings > Billing > MT engines and AI models managed by Crowdin or by clicking Manage when configuring your AI provider.

In the Top Up Balance field, specify the amount for which you want to top up your Crowdin account and click Top Up.

Additionally, to ensure uninterrupted operation of the Managed by Crowdin service, you can set the preferred amount in the Balance warning threshold field so that when your Crowdin account balance reaches this point. you’ll automatically receive a notification.

Top Up Balance

Pre-translation via AI

Pre-translation via AI enhances localization efficiency to a remarkable degree, reaching new levels of speed and accuracy. Providing high-quality, context-aware translations in just a few clicks, it significantly reduces manual effort and accelerates project completion, which is especially beneficial for large localization projects.

Once you configured your AI providers and AI prompts, you can use them for pre-translation of your Crowdin project content similarly as MT or TM.

To apply pre-translation via AI, follow these steps:

 1. Open your project and go to the Dashboard tab.
 2. Click Pre-translation and select via AI.
 3. Select the preferred AI prompt.
 4. Ön çeviri yapmak istediğiniz hedef dilleri ve dosyaları seçin.
 5. (Optional) You can specify labels in the Filter by labels and Exclude by labels fields to filter strings, including or excluding them during pre-translation.
 6. Click Pre-translation via AI.
Note: This feature can be applied only to untranslated strings.

Configuring AI Prompts in the Project Settings

AI providers, models, and prompts can’t be assigned across different Crowdin accounts. However, AI prompts for use in a project can be configured by project managers in Project Settings > AI. The AI prompts configured in the project settings will also be added to the list of AI prompts of the project owner’s Crowdin account.

To configure an AI prompt for a project, go to Project Settings > AI and follow the configuration instructions.

Configuring AI Prompts in Project Settings

Managing AI Providers and AI Prompts via API

Besides UI, AI Providers and AI Prompts can also be managed using the API methods from the AI sections:

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?