Kelime Sayacı

Aşağıda, Crowdin’in kelimeleri saydığı ilkeler yer almaktadır:

  • Bir kelime, boşluğun ardından harflerin, noktalama işaretlerinin ve özel karakterlerin (örn.: @ # $ % ^ & * – _ ` ‘ “) birleşimidir.
  • Bir dizi noktalama işareti veya özel karakter bir kelime olarak kabul edilmez.
  • Varsayılan olarak HTML etiketleri, şunlar dışında çoğu biçim için ayrı kelimeler olarak kabul edilir: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA. Projenizin Ayarlar> İçe Aktar > Kelime sayısı içinde varsayılan kelime sayısı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kelime sayısı ayarları hakkında daha fazlasını okuyun.
  • URL’ler (örn.: https://crowdin.com) ve e-postalar (örn. support@crowdin.com) tek kelime kabul edilir.
  • Çince, Japonca ve diğer hiyeroglif dillerdeki hiyeroglifler bir kelime/hiyeroglif olarak sayılır. Örneğin, “ライフ・イン・トウキョウ。” on kelime olarak sayılır.

Kelimelerin nasıl sayıldığına dair diğer örnekler:

Dizgi Kelime
Sayı -123.45 tir 3
<a href=”{0}” target=”_parent”>burada</a> 1 / 7 (eğer HTML tabanlı olmayan biçim kullanılırsa)
{2} de {0} – {1} 4
ikisi-bir-arada 1
2’si-bir-arada 1
ikisi-1-arada 1
%file_type% 1
merhaba?dünya 1
merhaba ? dünya 2
☂ ☃ ☀⚤ 0
© %company% 1
01/01/1980 3
8 Ağustos 2011, Pazartesi 4
https://ka-grafik.ornek.com/6d8b.png 1
Crowdin’e gözatın 2
Crowdin'e gözatın 3 (başka bir kesme işareti türü kullanılır)
Kelime 2

Çevrilebilir HTML Öznitelikleri

HTML tabanlı dosya biçimleriyle çalışırken, dosya yapısına bağlı olarak bazı HTML öznitelik değerleri çevrilebilir olarak kabul edilirken diğerleri çevrilebilir değildir. Aşağıdaki tabloda, değerlerinin çevrilebilir olduğu düşünülen özniteliklerin ve durumların listesini görebilirsiniz.

Öznitelik Ayrıntılar Örnek
title herhangi bir HTML etiketinde yer alıyorsa çevrilebilir <p title="value">Metin</p>
src img, iframe, embed, video, audio, source*, track* etiketlerinde
* yer alıyorsa – video, audio ana etiketlerinde iç içeyse çevrilebilir
<audio src="sound.ogg" controls>Metin</audio>
href a etiketinde yer alıyorsa çevrilebilir <a href="https://www.site.com">Site adı</a>
data object etiketinde yer alıyorsa çevrilebilir <object data="image.jpg"></object>
value input, button etiketlerinde yer alıyorsa çevrilebilir <input value="Text">
placeholder input, textarea etiketlerinde yer alıyorsa çevrilebilir <textarea placeholder="Enter some text here..."></textarea>
alt img etiketinde yer alıyorsa çevrilebilir <img src="image.jpg" alt="Image">
label optgroup, track* etiketlerinde
* yer alıyorsa – video, audio ana etiketlerinde iç içeyse çevrilebilir
<optgroup label="Text">
content meta etiketinde yer alıyorsa çevrilebilir <meta name="description" content="Text">

Bu makale yararlı oldu mu?