GitHub Bütünleştirmesi

GitHub bütünleştirmesi, dosyaları GitHub deponuz ve Crowdin projeniz arasında eşitlemenizi sağlar.

Not: Ayarlayabilmeniz ve kullanabilmeniz için önce Crowdin hesabınıza GitHub bütünleştirmesini yüklemeniz gerekecek.

Aralarından seçim yapabileceğiniz iki olası GitHub bütünleştirme kipi vardır:

 • Kaynak ve çeviri dosyaları kipi – kaynak ve çeviri dosyalarını GitHub deponuz ve Crowdin projeniz arasında eşitleyin.
 • Hedef dosya paketleri kipi – Crowdin projesinden seçilen biçimde çeviri dosyaları oluşturun ve GitHub deponuza yollayın. Bu kipte bütünleştirme, çeviri dosyalarını yollar ve deponuzdan kaynakları eşitlemez. Crowdin projenizde bir kaynak metin incelemesi yaptığınız ve güncellenmiş kaynak metinleri deponuza almak istediğiniz durumlarda, çevirilerle birlikte deponuza yollanacak olan bir kaynak dili hedef dil olarak ekleyebilirsiniz.

Çevrilen ve onaylanan tüm dosyalar, yukarıdaki kiplerden herhangi birinde GitHub deposundaki l10n dalına birleştirme isteği şeklinde otomatik olarak yollanacaktır.

GitHub’ı Crowdin ile Bağlama

Aralarından seçim yapabileceğiniz iki olası seçenek vardır. Ya GitHub hesabınızı ya da GitHub Enterprise hesabınızı kullanabilirsiniz.

GitHub Hesabını Bağlama

 1. Projenizi açın ve Bütünleştirmeler sekmesine gidin.
 2. Bütünleştirmeler listesinde GitHub’a tıklayın.
 3. Bütünleştirmeyi Ayarla’ya tıklayın ve GitHub hesabınız aracılığıyla bütünleştirmek için açılır listeden Kaynak ve çeviri dosyaları kipi veya Hedef dosya paketleri kipi’ni seçin. GitHub Bütünleştirmesi GitHub’ı Bağlama
 4. Ardından GitHub tarafında Crowdin ile bağlantıyı yetkilendirin: GitHub Integration Authorization

İhtiyacınız olan deponun özel olması durumunda ve buna erişiminiz kısıtlıysa veya hiç erişiminiz yoksa lütfen depo sahibinden size Erişim Belirteci sağlamasını isteyin. Daha sonra, Kişisel erişim belirteci kullan’a tıklayın ve belirteci Belirteç alanına yerleştirin ve Bütünleştirmeyi Ayarla’ya tıklayın.

GitHub Enterprise Hesabını Bağlama

 1. GitHub Enterprise hesabı ile bütünleştirmek için erişim belirteci oluşturmalısınız. Gerekli kapsamları seçtiğinizden emin olun:

  • repo – Özel depoların tam denetimi
  • admin:repo_hook – Depo kancalarının tam denetimi

   Not: Bir erişim belirteci ile bir bütünleştirme ayarlarken, gerekli depo için yönetici seviyesinde izne sahip olduğunuzdan emin olun.
 2. Bütünleştirmeler listesinde GitHub Enterprise’a tıklayın.
 3. Ardından erişim belirtecinizi ve Temel URL’nizi ilgili alanlara yerleştirin.
 4. Bütünleştirmeyi Ayarla’ya tıklayın ve devam etmek için açılır listeden Kaynak ve çeviri dosyaları kipi veya Hedef dosya paketleri kipi’ni seçin. GitHub Bütünleştirmesi GitHub Enterprise’ı Bağlama

Depoyu Seçme

Ortaya çıkan ileti öğesinde, deponuzu ve çevrilmesi gereken dalları seçin. Kopya Dizgileri Bir sürüm dalı içinde göster olarak değiştirilmesi önerilir, böylece dallar arasında aynı dizgiler gizlenecektir. Eğer kaynak dosyalarınız görünen tanımlayıcılara (anahtarlar) sahip dizgiler içeriyorsa, bu seçeneğin tam sürümünü kullanmak daha iyidir. Diğer durumlarda, düzenli olanı kullanmaktan çekinmeyin.

Kopya Dizgiler hakkında daha fazlasını okuyun.

GitHub Bütünleştirmesi Yapılandırılmama

Hedef Dosya Paketleri Kipi’nde GitHub bütünleştirmesiyle çalışırken bütünleştirme, deponuzdan kaynakları çekmeden Crowdin projenizden tamamlanan çevirileri gönderecek. Bu nedenle, çevrilmesi gereken bir depo ve dalları seçerken, oluşturulan çeviri paketlerini bütünleştirmenin nereye koyması gerektiğini belirtirsiniz.

VCS bütünleştirmesi için hedef dosya paketlerini yapılandırma hakkında daha fazlasını okuyun.

Özel bütünleştirmelerle (örn. kendi kendine barındırılan VCS ile bütünleştirmeler) çalıştığınızda, güvenli kalırken düzgün olarak çalışmasını sağlamak için izinli listesine adanmış Crowdin IP adresleri eklemeniz gerekir.

IP Adresleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Hizmet Dalları

Çeviriler tamamlandığında ve dilleriniz yayınlanmaya hazır olduğunda, Crowdin sürüm denetim sisteminize çevirilerle çekme isteği gönderir. Yerelleştirme altındaki her dal için Crowdin, çevirilerle bir ek hizmet dalı oluşturur. Doğrudan master dalına işlemeyiz böylece önce çevirileri doğrulayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, oluşturulan hizmet dalı adına l10n \ _ eklenir. Eğer gerekirse, kolayca değiştirebilirsiniz.

Eşitleme Ayarları

Deponuzdaki varolan çevirileri içe aktarmak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Dal bağlandıktan sonra tek seferlik çeviri içe aktarma
 • Depodan her zaman yeni çevirileri içe aktar

Varsayılan olarak, çevirileri sadece bir kez içe aktarmak için ilk seçenek seçilidir. Alternatif olarak, deponuzdan çevirileri içe aktarmak istemiyorsanız her iki seçeneğin de işaretini kaldırabilirsiniz.

GitHub Çevirisi İçe Aktarma Seçenekleri

Varsayılan olarak, kaynaklar çevirilerle depoya yollanmaz. Eğer Crowdin projenizde bir kaynak metin incelemesi yaparsanız ve Crowdin’deki kaynak dosyalarınızda yaptığınız değişiklikleri deponuza geri yollamak isterseniz, Düzenle’ye tıklayın, bütünleştirme ayarlarında Kaynakları Yolla’yı seçin ve Kaydet’e tıklayın.

Çevirilerin geçici olarak depoya yollanmasını etkisizleştirmenin gerekli olduğu durumlar vardır. Bu durumda, bütünleştirme ayarlarında Düzenle’ye tıklayın, Eşitlemeyi Zamanla işaretini kaldırın ve Kaydet’e tıklayın. Çevirileri depo ile eşitlemeye hazır olduğunuzda, Eşitlemeyi Zamanla seçeneğini işaretleyin ve Kaydet’e tıklayın.

Eşitleme her saat otomatik olarak işlenir. Eğer gerekirse, bütünleştirme ayarlarından güncelleme aralığını değiştirebilirsiniz. Eşitleme zamanlamasını yapılandırmak için – Düzenle’ye tıklayın, Eşitleme Zamanlaması için aşağı kaydırın, tercih edilen aralığı ayarlayın ve Kaydet’e tıklayın.

Eşitleme ayarlarına bağlı kalmadan, kaynak dosyaların depodaki değişiklikleri Crowdin ile sürekli olarak eşitlemeye devam edecektir.

GitHub Eşitleme Ayarları

Otomatik Olarak Eşitlenecek Dallar

Bütünleştirmeyi ayarladığınızda, Crowdin projesine eklenen mevcut depo dallarını seçersiniz. GitHub’dan Crowdin’e ileride dalları otomatik olarak eklemek amacıyla bütünleştirme ayarlarında dal adları için bir model oluşturun.

Örneğin, GitHub bütünleştirmesi ayarlarına *özellik şeklinde bir model ekleyin. Bu durumda, başlığın sonunda bu kelimeyi içeren gelecekteki dallar projeye eklenecektir.

Dal adlarına bir şekil eklemek için şu adımları izleyin:

 1. GitHub bütünleştirmesi bölümünde Düzenle’ye tıklayın.
 2. Ortaya çıkan ileti öğesinde, Otomatik Olarak Eşitlenecek Dallar için aşağı kaydırın.
 3. Otomatik Olarak Eşitlenecek Dallar alanında, gerekli dalları tanımlamak için ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' ve diğerleri gibi joker karakter seçicileri kullanın.
 4. Kaydet’e tıklayın. Branches to Sync Automatically

Varsayılan Yapılandırma Dosyası Adı

crowdin.yml otomatik olarak eşitlenen dallar için kullanılan varsayılan dosya adıdır. Varsayılan ayarları değiştirmek için Düzenle’ye tıklayın, bütünleştirme ayarlarındaki Varsayılan yapılandırma dosyası adı alanında tercih edilen adı belirtin ve Kaydet’e tıklayın.

Varsayılan Yapılandırma Dosyası Adı

Eşitleme için İçerik Seçme

Bütünleştirmenin çalışması için hangi kaynak dosyaların çevrilmesi gerektiğini ve Crowdin’in deponuzdaki çevrilmiş dosyaları nasıl yapılandırması gerektiğini belirtmek zorundasınız. Eğer hizmet dalı adının yanında ünlem işareti bulunan kırmızı bir simge görürseniz bu, eşitleme için içerik seçmediniz anlamına gelir.

Bunu yapmanın iki yolu vardır: bir yapılandırma dosyası oluşturarak çevrimiçi veya el ile yapılandırma.

Çevrimiçi Yapılandırma

Bu yöntem, sürüm denetim sistemleri (VCS) ile tüm bütünleştirmeler için aynıdır. Çevrimiçi eşitleme amacıyla nasıl içerik seçileceğini öğrenmek için VCS Bütünleştirmeleri: Çevrimiçi Yapılandırma’yı gözden geçirin.

Yapılandırma Dosyası Oluşturma

Çevirmek istediğiniz her ayrı dal ile birlikte crowdin.yml yapılandırma dosyası GitHub deposunda saklanmalıdır, böylece Crowdin çeviriler için tam olarak hangi dosyaların gönderilmesi gerektiğini bilir.

CLI için gereken aynı yapıya sahip olmalıdır, ancak projenizin kimlik bilgileri güvenlik nedeniyle dosyanın üstbilgisinde saklanmamalıdır.

Bir yapılandırma dosyası oluşturma hakkında daha fazlasını okuyun.

Tek Bir Proje içinde Birden Çok Depo ile Çalışma

Farklı işletim sistemleri için sürümleri olan çok platformlu bir ürünle çalışırken, her işletim sistemi için kaynak dosyaları içeren birden çok depoyu bağlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda, yerelleştirme kaynakları (örn. ÇB’ler, Sözlükler) ve çeviriler, proje yerelleştirmesi için gereken süreyi azaltarak daha verimli bir şekilde kullanılabilir.

Başka bir depo eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Bütünleştirmeler sekmesine gidin.
 2. Bütünleştirmeler listesinde GitHub’a tıklayın.
 3. Depo Ekle’ye tıklayın.
 4. Yeni depo ile bütünleştirmeyi ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre yapılandırın.

GitHub Bütünleştirmesi Çoklu Depolar

Eşitleme Durumunu Denetleme

Bütünleştirme ayarlandıktan sonra, ilgili tüm bilgiler Bütünleştirmeler sekmesi > GitHub bölümünde saklanır.

Bütünleştirme bağlandıktan sonra, ayarlar sadece onu yapılandıran proje üyesi tarafından güncellenebilir. Bütünleştirmeyi yapılandıran kişi dışındaki tüm proje yöneticileri, üzerine gelindiğinde şu bildirimle Düzenle düğmesinin etkisizleştirildiğini görecek: Bütünleştirme {Full Name} ({username}) tarafından yapılandırılmış.

Varsayılan olarak, eşitleme her saat otomatik olarak işlenir. Eğer eşitlemeyi hemen başlatmanız gerekiyorsa – Şimdi Eşitle’ye tıklayın.

GitHub Şimdi Eşitleyin

Alternatif olarak, eğer sadece bir dalı ayrı ayrı eşitlemeniz gerekiyorsa, gerekli dalda simgesine tıklayın ve Dalı eşitle’yi seçin.

GitHub Dalı Eşitleyin

Depodan Çevirileri Yükleme

Varsayılan olarak, depoda saklanan çeviriler sadece ilk eşitleme sırasında Crowdin’e yüklenir. Çevirileri Crowdin’e el ile yüklemek için Şimdi Eşitle düğmesindeki açılır menü okuna tıklayın ve ardından Çevirileri Yükle’ye tıklayın. Bütünleştirme, varolan çevirileri Crowdin projenize yükleyecek.

GitHub Çevirileri Yükleyin

Soru ve Yanıt

S: Depom GitHub kuruluşunun bir parçası olursa ne yapmalıyım? Y: Crowdin’de GitHub bütünleştirmesini kullanmaya devam etmek için şu adımları izleyin:

 1. GitHub hesabınızda Yetkili OAuth Uygulamaları’na gidin.
 2. Listede Crowdin OAuth Uygulamasını bulun ve erişimini iptal edin.
 3. Yukarıdaki talimatları kullanarak Crowdin projenizde GitHub bütünleştirmesini tekrar ayarlayın.

S: Her işleme ile tetiklenecek şekilde yapılandırılmış bir uygulama yapımı var. Crowdin her çeviri dosyasını ayrı bir işleme içinde işlediğinden, Crowdin’den gelen işlemeler ile tetiklenen gereksiz uygulama oluşturmalarını nasıl önleyebilirim? Y: Crowdin’deki VCS bütünleştirmeleri, dosyaları işlemek için API kullandığından, ancak Git’i kullanmadığından, her dosya ayrı ayrı işlenir.

Benzer durumları çözmeye yardımcı olabilecek birkaç öneri şunlardır:

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?