Ayrıştırıcıların Yapılandırması

Ayrıştırıcı yapılandırması özelliği, Crowdin tarafından desteklenen dosya biçimleri için önceden tanımlanmış varsayılan içe ve dışa aktarma davranışını değiştirmenize izin verir. Belirli bir projedeki ayrıştırıcı yapılandırması, sadece bu projede depolanan dosyalara uygulanır. Ayrıştırıcı yapılandırmasını belirli bir biçimdeki tüm dosyalar veya tek dosyalar için ayarlayabilirsiniz. Bir dosya biçimi için ayrıştırıcı yapılandırmasını kaydettikten sonra, kaynak dosyaları projenize yükleyebilirsiniz ve Crowdin ayarlarınızı buna göre uygulayacaktır.

Şu biçimler için içe ve dışa aktarma davranışını yapılandırabilirsiniz: Java Properties, Genel XML, DITA, AsciiDoc, Düz metin, MadCap Flare, HTML, Office belgeleri, Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Markdown ve MediaWiki.

Not: Bazı ayrıştırıcı ayarları dizgi tabanlı projelerde kullanılamayabilir.

Ayrıştırıcı yapılandırması

Ayrıştırıcı Yapılandırma Parametreleri

Bazı parametreler tüm biçimlerde ortakken diğerleri biçime özgüdür.

Aşağıdaki tabloda, kullanılabilir ayrıştırıcı parametrelerini ve yapılandırılabilecekleri biçimleri görebilirsiniz.

Parametre Açıklama Biçim
İçerik bölümlemesi İçe aktarma sırasında, kaynak dosyanın içeriği, ön tanımlı bölümleme kuralları (SRX 2.0) kullanılarak daha kısa metin bölümlerine bölünecektir. Genel XML, DITA, AsciiDoc, MadCap Flare, HTML, Office belgeleri, Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Markdown
Özel bölümleme kuralları Kendi bölümleme kurallarınızı tanımlar.
Özel Bölümleme hakkında daha fazlasını okuyun.
Not: Özel bölümleme kurallarını etkinleştirebilmek ve tanımlayabilmek için İçerik bölümleme seçeneği etkinleştirilmelidir.
Genel XML, DITA, AsciiDoc, Düz metin, MadCap Flare, HTML, Office belgeleri, Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Markdown, MediaWiki
Hariç tutulan öğeler Çeviri için mevcut olmaması gereken öğeler için bir CSS stili seçici listesi tanımlar (örn. kod, ön > kod, .kod-bloğu). Sadece blok öğelerne uygulanabilir. Satır içi öğeler yoksayılır. HTML, Ön Konulu HTML
Hariç tutulan ön konu öğeleri Çeviri için mevcut olmaması gereken ön konu öğelerinin bir listesini tanımlar (örn. anahtar kelimeler, "dahili.açıklama", etiketler). Yol öğeleri bir nokta ile sınırlandırılmalıdır. Nokta içeren anahtarlar tırnak işaretleri içine alınmak zorundadır. Ön Konulu HTML, MDX
Kod bloklarını hariç tut Kod bloklarının içe aktarılıp aktarılmayacağını tanımlar. Sadece kod blokları uygulanabilir. Kod içeren satır içi öğeler yoksayılır. MDX
Çevirme içeriği Etiketlerin içinde saklanan metinler çeviri için uygun olacaktır. Genel XML
Çevirme öznitelikleri Etiket öznitelikleri çeviri için kullanılabilir olacaktır. Genel XML
Çevrilebilir öğeler Çeviri için kullanılabilecek belirli düğümleri ve öznitelikleri tanımlar.
Not: Eğer tanımlanırsa, içe aktarma sırasında Çevirme içeriği ve Çevirme öznitelikleri parametreleri yoksayılır.
Genel XML
Tek tırnağı atlat Dışa aktarılan çevirilerde tek bir tırnağın atlatılmasına ilişkin davranışı tanımlar.
Mevcut seçenekler:
 • Tek tırnağı atlatmayın
 • Ters eğik çizgi ile tek tırnağı atlatın (It's okayIt\'s okay)
 • Başka bir tek tırnakla tek tırnağı atlatın (It's okayIt''s okay)
 • Sadece değişkenleri içeren dizgilerde başka bir tek tırnak ile tek tırnağı atlatın {0} ({0} it's okay{0} it''s okay)
Java Properties
Atlatma özel karakterleri Herhangi bir özel karakter (yani, =, :, !, #) dışa aktarılan çevirilerde ters eğik çizgi \ ile atlatılacaktır. Java Properties
Etiketleri agresif bir şekilde temizle Metin aralığıyla ilgili ek biçimlendirme etiketleri, içe aktarma sırasında kaldırılacaktır. Diğer biçimlerden (örn. PDF vb.) dönüştürülen Office belgelerini çevirirken kullanışlıdır ve dönüştürme, çok sayıda gereksiz biçimlendirme etiketi ortaya çıkarmıştır. Office belgeleri
Köprü URL’lerini çevir Köprü URL’leri çeviri için uygun olacaktır. Office belgeleri
Gizli metni çevir Gizli metin çeviri için uygun olacaktır. Office belgeleri
Gizli satırları ve sütunları çevir Gizli satırlar ve sütunlar çeviri için uygun olacaktır. Office belgeleri
Gizli slaytları içe aktar Gizli slaytlar çeviri için uygun olacaktır. Office belgeleri
Notları içe aktar Slayt notları çeviri için hazır olacaktır. Office belgeleri

Belirli Bir Biçimdeki Tüm Proje Dosyaları için Ayrıştırıcı Yapılandırması

Belirli bir biçimdeki tüm dosyalar için tercih edilen ayrıştırıcı yapılandırmasını ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Ayarlar > Ayrıştırıcı yapılandırması’na gidin.
 2. Dosya türü ekle’ye tıklayın.
 3. Gerekli dosya biçimini seçin.
 4. Tercih edilen ayarları ayarlayın.
 5. Kaydet’e tıklayın.

Tek Dosya için Ayrıştırıcı Yapılandırması

Bazı durumlarda, ayrıştırıcı yapılandırmasını bazı dosya biçimlerindeki tüm dosyalar için değil, sadece tek bir dosya için ayarlamanız gerekebilir. Tek bir dosya için ayrıştırıcı yapılandırmasını ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Dosyalar’a gidin.
 2. Gerekli dosyaya çift tıklayın.
 3. Görünen ileti öğesinde, Ayrıştırıcı yapılandırması sekmesine geçin.
 4. Tercih edilen ayarları ayarlayın.
 5. Kaydet’e tıklayın.

Dosya ayrıştırıcı yapılandırmasını kaydettikten sonra, Crowdin bu dosyayı yeniden içe aktaracak ve ayarlarınızı uygulayacaktır.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?