Çevrimiçi Düzenleyici

Düzenleyici, Crowdin’de proje üyelerinin çevrimiçi çeviri önerebileceği, oylayabileceği ve onaylayabileceği ana yerdir. Rahat, Yan Yana veya Çok Dilli kipinde görüntülenebilir. Rahat kipi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

Sol üst köşedeki Ana menüyü kullanarak çeviri için dosyalar arasında geçiş yapabilir, çeviri dillerini değiştirebilir, bir yöneticiyle iletişime geçebilir, görünümü değiştirebilir ve yardım malzemelerine erişebilirsiniz.

Rahat Kipi

Rahat kipi öncelikle çeviri için kullanılır ve dört ana bölümden oluşur:

 1. Sol kenar çubuğu
 2. Orta-üst alan
 3. Orta-alt alan
 4. Sağ kenar çubuğu

Düzenleyici Bölümleri

Bölüm 1 - Sol Kenar Çubuğu

Bu bölüm, vurgulanmış etkin olan dizgilerin listesini görüntüler. Dizgiler ya tek tek kelimeler, ifadeler ya da cümleler olan metin öğeleridir. Bazı dizgiler değiştirme belirteçleri (örn. {0}, {1}, %1, vb.) ya da ICU ileti sözdizimi öğeleri olabilir. Bu tür öğelerin kendileri çevrilmemelidir, ancak web sitesi kodu tarafından dizgilere değişken olarak bazı bilgiler eklemek için kullanılır. Bu tür dizgilerle çalışmak için kaynak dizgiyi kopyalamalı ve sadece gerçek kelimeleri çevirmelisiniz.

Dizgiler aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

 • Çevrilmemiş - çevrilmemiş
 • Çevrilmemiş çoğul biçimler - kısmen çevrilmiş (eğer çoğul biçimlerin bazıları çevrilmemişse)
 • Çevirilmiş - çevrilmiş
 • Onaylanmamış çoğul biçimler - kısmen onaylanmış (eğer bazı çoğul biçimler onaylanmamışsa)
 • Onaylanmış - onaylanmış
 • Gizli - gizli (sadece proje yöneticileri ve düzeltmenler için görünür)

Dizgilerin yanı sıra aşağıdaki simgeler de olabilir:

 • Yorumları Olan - dizgide katkıda bulunanların yorumları var
 • Sorunu Olan - dizgide çözülmemiş bir sorun var

Bir HTML, XML, TXT, DOCX, XLSX, HAML, Web XML, Markdown, MDX, DITA, FLSNP, Wiki, ADOC, Coffee, FTL, JS, TS ve FTLH dosya biçimlerinin içeriğini çevirirken, bir dizgiler listesi dosya önizlemesi (yani WYSIWYG) olarak görüntülenir. Dizgi durumu aşağıdaki renklerle gösterilir:

 • Kırmızı - çevrilmemiş
 • Mavi - çevrilmiş
 • Açık yeşil - onaylanmış
 • Gri - çeviri için değil

Etkin bir dizgi sarı renkle vurgulanır.

HTML görünümü

Yukarıdaki görünümü yönetmek için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • Temel Liste Görünümü - Temel liste görünümünü yükle. Standart kipe geçmek ve dizgilerin listesini görmek için bunu kullanın.
 • Dizgileri Vurgulayın - Çevrilmemiş, çevrilmiş ve onaylanmış dizgileri vurgula. Dizgilerin renk vurgulamasını açmak ve kapatmak için kullanın.
 • Çeviri Önizleme - Çeviri önizlemesini göster. Çeviri önizleme kipini açmak ve kapatmak için kullanın.
 • Ölçek Geçişi - Ölçek Geçişi. Yakınlaştırılmış ve uzaklaştırılmış görünüm arasında geçiş yapmak için bunu kullanın.

HTML görünüm seçenekleri

Dizgi Arama

Dizgileri kaynak metne, çevirilere, bağlama veya tümüne göre aynı anda arayabilirsiniz. Düzenleyicide açtığınız içeriğe bağlı olarak sistem, o anda açık olan dosya içinde veya projedeki tüm dizgilerde eşleşmeleri arayacak.

Dosyadaki veya projenin tamamında dizgileri aramak için arama ifadenizi Dosyada ara (Dizgileri ara) alanına yazın. Arama alanına geçmek için klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz (varsayılan olarak, Ctrl+F).

Arama sonuçlarını daraltmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • Büyük/küçük harf duyarlı – bu seçenekle, sadece aynı büyük/küçük harf olarak yazılmış dizgileri bulacaksınız: örneğin, eğer Çalış kelimesini arıyorsanız ve Büyük/küçük harf duyarlı seçeneğini seçerseniz, sistem Çalış, Çalışmalar, Çalışıyor kelimelerini bulacak ancak çalış kelimesini bulmayacaktır.
 • Bütün ifadeye duyarlı – bu seçenekle, arama ifadesini içeren dizgileri sadece orijinal sırasıyla bulacaksınız: örneğin, eğer Makine Çeviri ifadesini arıyorsanız ve Bütün ifadeye duyarlı seçeneğini seçerseniz, sistem Makine Çeviri, Makine çeviri, makine çeviri ifadelerini bulacak ancak Çeviri Makine ifadesini bulmayacaktır. Bütün ifadeye duyarlı seçeneği seçilmediğinde, sistem arama ifadesini ayrı kelimelere böler ve dizgilerdeki eşleşmeleri herhangi bir sırada arar.
 • Tam eşleşme – bu seçenekle, sadece arama ifadesiyle tam olarak eşleşen dizgileri bulacaksınız: örneğin, Çalış ifadesini ararsanız ve Tam eşleşme seçeneğini seçerseniz, sistem Çalış, çalış kelimelerini bulacak, ancak Çalışmalar veya Çalışıyor kelimelerini bulmayacaktır.

Tam eşleşme ile Büyük/küçük harf duyarlı ve Bütün ifadeye duyarlı ile Büyük/küçük harf duyarlı seçeneklerini birleştirebilirsiniz. Bütün ifadeye duyarlı ve Tam eşleşme birbirini dışlayan seçeneklerdir.

Arama ifadesi 128 karakterle sınırlıdır. Eğer 128 karakterden uzun bir arama ifadesi kullanırsanız, izin verilen en fazla değere otomatik olarak kısaltılır.

Dizgileri sayısal bir tanımlayıcıya göre aramak için tam eşleşmeyi bulmak amacıyla 34354 gibi sayıyı tırnak işaretleri olmadan yazın. Numaranın metinde veya bağlamda geçtiği yerleri aramak için arama kutusuna yazarken numarayı tırnak içine alın, örneğin: “34354”.

Dizgi Arama

Dizgileri Süzme

Sol kenar çubuğunda görüntülenen dizgileri süzmek için simgesine tıklayın ve tercih edilen süzgeç seçeneğini seçin.

Kullanılabilir süzgeç seçenekleri:

 • Tümünü Göster – Açık dosya/klasördeki tüm dizgileri orijinal sıralarında gösterin.
 • Tümü, Önce Çevrilmemiş – Açılan dosya/klasördeki tüm dizgileri gösterin. Çevrilmemiş dizgiler listenin en üstünde görüntülenir, bunları çevrilmiş dizgiler takip eder ve ardından onaylananlar listenin en altında görüntülenir.
 • Çevrilmemiş – Sadece herhangi bir çevirisi olmayan dizgileri gösterin.
 • Oylanması Gerekli – Zaten çevrilmiş dizgileri gösterin.
 • Onaylanmamış – Zaten çevrilmiş ancak henüz bir düzeltmen tarafından onaylanmamış dizgileri gösterin.
 • Onaylanmış – Sadece onaylanmış çevirilere sahip dizgileri gösterin.
 • KG sorunları – Şu anki dilde KG sorunları olmayan veya çözülmemiş KG sorunları olan dizgileri gösterin.
 • Makine Çevirisi – Değişiklikler yapılmadan ÇB veya MÇ önerileri tarafından çevrilen dizgileri gösterin. Genellikle bu dizgiler ek inceleme gerektirir.
 • Yorumları Olan – Yorumları olan dizgileri gösterin.
 • Çözülmemiş Sorunları Olan – Şu anki dilde veya tüm dillerde çözülmemiş sorunları olan dizgileri gösterin.
 • Gizli – Çevirmenlerden gizlenen dizgileri gösterin. Dizgiler, proje yöneticileri tarafından gizlenebilir veya kopyalar olarak işaretlendiğinde Crowdin tarafından otomatik olarak gizlenebilir.
 • Gelişmiş Süzgeç – Özel süzme ve sıralama parametrelerini yapılandırmanıza izin veren süzgeç.
Not: Bazı süzgeç seçenekleri sadece proje sahibi ve yöneticileri tarafından kullanılabilir.

Dizgiler süzgeci

Sözlü İfadeler

Gelişmiş Süzgeç’in Sözlü İfade bölümü, bir normal ifade araması uygular. Projenizdeki dizgiler için belirli arama parametreleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, büyük harflerle başlayan ve sonunda nokta olmayan veya bir tarih içeren tüm dizgileri arayabilirsiniz.

Not: Sözlü ifadeleri etkinleştirdiğinizde, sıradan dizgi aramasını kullanamazsınız.

Örneğin, eğer büyük harfle başlayan ve sonunda nokta bulunan tüm dizgileri çıkarmak istiyorsanız, ifadeniz şöyle görünebilir: start "true", range "A,Z", anything, range "a,z,A,Z,0,9", limit "1,50", then ".", end "true"

Yukarıdaki ifadeyi açalım:

start "true" – dizginin başlangıcını gösterir. range "A,Z" – dizginizin A-Z aralığındaki karakterlerle başladığı anlamına gelir. range "a,z,A,Z,0,9" – dizginizin a-z ve/veya A-Z ve/veya 0-9 aralığında karakterler içerebileceği anlamına gelir. limit "1,50" – dizginin uzunluğunun 1 ve 50 karakter arasında olduğu anlamına gelir. then "." – dizginizin bir nokta ile bittiği anlamına gelir. end "true" – dizginin sonunu gösterir.

Sözlü İfadeleri nasıl kullanabileceğinize ilişkin diğer kullanım durumu örnekleri şunlardır:

 • URL’ler içeren dizgiler: then "http", maybe "s", then "://", maybe "www.", anythingbut " "
 • %s ve %d yer tutucuları olan dizgiler: then "%", anyof "s,d"
 • Çift kıvırcık parantezlerle çevrelenmiş değişkenlere sahip dizgiler: then "{{", range "a,z", then ".", range "a,z", then "}}"
 • Kayan noktalı sayı içeren dizgiler: start, range "0,9", multiple, then ".", range "0,9", multiple, end

Sözlü ifadeyi yapılandırmak için aşağıdaki ifade sözdizimini kullanın.

Bölüm 2 - Orta-Üst Alan

Üstteki kaynak dizgi ve aşağıdaki çeviri bölümüne sahip ana çalışma alanı. Bir çeviri eklemek için sol bölümden bir dizgi seçmeniz gerekir ve bu orta üst Kaynak Dizgi alanında görünecektir.

Çeviri için metin

Bu alan ayrıca bir dizginin bağlamını da görüntüler. Bağlam, teknik ayrıntıları, satırın gerçek üründe nerede göründüğünün bir açıklamasını veya dizginin kullanıcı arayüzündeki konumunu gösteren bir ekran görüntüsünü içerebilir. Eğer kaynak dizginin bağlamı yoksa ve nasıl çevrileceği açık değilse, İstek seçeneğine tıklayın ve bir proje yöneticisi ek açıklamanın gerekli olduğu konusunda bilgilendirilecektir.

Bağlam isteyin

Bazı dizgilerde altı çizili kelimeler veya ifadeler olabilir. Bu, kelime veya ifadenin proje terminolojisinin bir parçası olduğu ve terim açıklamasına göre çevrilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru çeviri için belirli bir terime eklenen ek açıklamaları görüntüleyebilirsiniz. Bu, altı çizili metnin üzerine fare ile gelerek veya sağ kenar çubuğundaki Terimler bölümüne giderek yapılabilir.

Bazı terimlerin çevirileri olabilir. Önceden çevrilmiş terimler, proje metinlerinin tutarlılığını artırır. Terim çevirisini yeniden kullanmak için altı çizili terime tıklayın ve çevirisi, çeviri alanında görünecektir.

Terminoloji

Orta bölümde orijinal metnin altındaki alana çeviriyi girin ve Kaydet’e tıklayın. Otomatik olarak bir sonraki dizgiye yönlendirileceksiniz.

Çeviriyi kaydedin

Çoğul Biçimler

Bazı dizgiler çoğul biçimlere sahip olabilir. Dile bağlı olarak, çoğul biçimlerin sayısı farklılık gösterebilir. Örneğin, Çince bir çoğul biçime, İngilizce iki çoğul biçime sahiptir ve diğer diller altıya kadar çoğul biçime sahip olabilir. Crowdin, CLDR Dil Çoğul Kurallarına göre çoğul biçimlerle çalışır.

CLDR Dil Çoğul Kuralları hakkında daha fazla bilgi okuyun.

Eğer bir dizginin birden çok çoğul biçimi varsa, dizginin tüm çeşitleri çevirileri yazdığınız bölümde görüntülenir. Çevirileri, hedef dilin çoğul biçimlerini gösteren uygun sekmelere girin.

Çoğul sekmeleri

Bazı çeviri yanlışlıklarından kaçınmak için otomatik Kalite Güvencesi (KG) denetimi açılır iletilerini de alabilirsiniz. Örneğin, noktalama işaretlerindeki tutarsızlık, boşluk uyuşmazlığı, eksik değişkenler ve daha fazlası ile ilgili bildirimleri görebilirsiniz.

KG açılır ileti

Sağ üstteki simgesine tıklamak şunları yapmanızı sağlar:

 • benzersiz bağlantısını kullanarak belirli bir dizgiye erişmek veya iş arkadaşlarınızla paylaşmak için Dizgi URL’sini Kopyala’yın.
 • Çevrilemez öğeleri çeviri bölümüne kopyalamak için Kaynak İskeleti Kopyala’yın. ICU ileti sözdizimine sahip dizgileri ve HTML etiketli dizgileri çevirirken kullanışlıdır.
 • Dizgide yapılan tüm değişiklikleri görmek için Çeviri Geçmişi’ne erişin.
 • Dizgiyi Bağlam İçinde Görüntüle, dizgenin nasıl çevrilmesi gerektiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan bağlam ve kaynak dosyada bunu çevreleyen diğer dizgilerle birlikte bir dizgiyi görüntülemek için kullanılır.

Çeviri penceresinde, aşıldıysa En fazla çeviri uzunluğu sınırını da göreceksiniz.

Bölüm 2

Çeviriler bölümünde mevcut olan ek düğmeler:

Kaynağı Kopyalayın - Kaynağı Kopyala. İletileri değiştirme belirteçleri veya ICU ileti sözdizimi öğeleriyle çevirirken ilk dizgi yapısını korumak için bunu kullanın. Clear Translation - Temizle. Bütün öneriyi hızlı bir şekilde silmeniz gerektiğinde bunu kullanın. Text selection mode - Metin seçim kipi. Çevirinin bir kısmını Çeviri Belleği (ÇB) veya Makine Çevirileri’nden (MÇ) kopyalamak istediğinizde bunu kullanın.

Bölüm 3 - Orta-Alt Alan

Bu bölüm faydalı olabilecek kaynakları içerir:

 • Diğer proje katılımcılarının çevirileri
 • Çeviri Belleği (ÇB) önerileri
 • Makine Çevirisi (MÇ) önerileri
 • Diğer dillere çeviriler

Önerilerden birini tıklayın ve otomatik olarak çeviri alanında görünecektir. Kendi önerileriniz için bir temel olarak alın.

ÇM veya MÇ önerisini hızlı bir şekilde çeviri alanına kopyalamak ve kaydetmek için istenen öneri üzerindeki Kullan ve Kaydet simgesine tıklayın.

Diğer Diller bölümü, dizgi çevirilerini diğer hedef dillerde gözden geçirmenizi sağlar. Bu, çok dilli insanlar için ve bir dilin lehçelerini çevirirken yararlı bir ipucu olabilir.

Diğer diller

Eğer zaten doğru bir öneri olduğunu görürseniz, oy verin. Birden çok çeviriye oy vermek için Yan Yana Kipi’ne geçmek daha uygun olacaktır.

Oy

Eğer bir düzeltmenseniz ve birden fazla çeviriyi gözden geçirmeyi ve onaylamayı planlıyorsanız — Yan Yana Kipine geçin.

Bölüm 4 - Sağ Kenar Çubuğu

Açıklamalar

Yorumlar sekmesini kullanarak kaynak dizginin anlamını veya ilgili diğer soruları tartışabilirsiniz. Diğer çevirmenlerin anlayabilmesi için projenin kaynak dilini kullanmanız önerilir. İletinizi belirli bir kişiye yönlendirmek için “@” ve bir kullanıcı adı kullanın.

Açıklamalar

Sorunları Bildirme

Ayrıca, Yorumlar sekmesinde, Sorun onay kutusunu işaretleyerek kaynak dizgiler veya çevirilerle ilgili sorunları proje yöneticilerine bildirebilirsiniz.

Mevcut sorun türleri:

 • Genel soru – Kaynak dizgi veya çevirileri ile ilgili genel soru.
 • Şu anki çeviri yanlış – Kaynak dizgiye eklenen çeviri yanlış ve düzeltme gerektiriyor.
 • Bağlamsal bilgi eksikliği – Dizginin anlamı açık değil ve ek açıklama gerektiriyor.
 • Kaynak dizgide hata – Kaynak dizgi metni yazım hataları veya başka diğer hataları içeriyor.

Çözülmemiş sorunları olan tüm dizgiler, Çözülmemiş Sorunları Olan seçenekleri kullanılarak süzülebilir.

Dizgileri Süzme hakkında daha fazlasını okuyun.

Sorun

Hataları düzeltmek veya bağlam eklemek ve sorunları çözmek için sorunlar proje yöneticilerine bildirilir. Ayrıca sorununuzu fare ile üzerine gelerek Düzenle’yebilir, Çöz’ebilir veya Sil’ebilirsiniz.

Sorun seçenekleri

Eğer proje sahibi veya yöneticileri Jira ile bütünleştirmeyi yapılandırdıysa, bildirilen tüm sorunlar Crowdin Düzenleyiciyi ziyaret etmeye gerek kalmadan daha fazla işleme ve çözüm için Jira paneline yönlendirilecektir.

Jira Bütünleştirmesi hakkında daha fazlasını okuyun.

ÇB Ara

ÇB Ara sekmesini kullanarak, proje yöneticileri tarafından sisteme yüklenen çevirilerin kasası olan Çeviri Belleği’nde mevcut tüm çevirileri gözden geçirebilirsiniz.

ÇB Ara sekmesi aşağıdaki seçenekleri sağlar:

 • Kaynak – Kaynak dilde eşleşmeleri arayın.
 • Hedef – Hedef dilde eşleşmeleri arayın.
 • Tahmini çeviri – Arama ifadesinin olası çevirisini vurgulayın.
 • Numeric equivalence – Diğer basamaklarla arama ifadesinden gelen basamakları eşleştirin.

Ek olarak, arama sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki joker karakterleri arama ifadenizle kullanabilirsiniz:

Sonu veya başlangıcı farklı olabilen kelimeleri bulmak için bir yıldız işareti (*) yazın. Örnek: gün* gün, güneşli, günlük bulur Örnek: *yol yol, karayol, demiryol bulur

Sonun veya başlangıcın farklı olması zorunlu kelimeleri bulmak için bir artı işareti (+) yazın. Örnek: gün+ gün hariç, güneşli, günlük gündelik bulur Örnek: +yol yol hariç karayol, demiryol, havayol bulur

Kelimeleri aramanızın dışında tutmak için bir eksi işareti (-) yazın. Örnek: -Farklı kaydet

Kelimelerin tam birleşimini bulmak için tırnak işaretlerini kullanın. Örnek: “Farklı kaydet”

ÇB Ara

Düzenleyicide ÇB Önerilerini Düzenleme

Düzenleyicide çalışırken, ÇB ve MÇ Önerileri bölümünde ve ÇB’de Ara sekmesinde bulunan sağ kenar çubuğunda görüntülenen ÇB önerilerini görüntüleyebilirsiniz. ÇB önerilerinin yanlışlıklar içerdiği veya güncellenmesi gereken durumlar olabilir.

Uygun izinlere sahip proje sahipleri ve yöneticileri, Kaynaklar veya Proje Ayarları’ndaki Çeviri Bellekleri sayfasına gitmektense, ÇB kayıtlarını doğrudan Düzenleyicide, hem ÇB hem de MÇ Önerileri bölümünde ve ÇB’de Ara sekmesinde düzenleyebilir veya silebilir. Bu, ÇB önerilerinin güvenli ve hızlı bir şekilde güncellenmesini sağlayarak ÇB’nin genel kalitesini iyileştirir.

ÇB önerisini düzenlemek için şu adımları izleyin:

 1. ÇB ve MÇ Önerileri bölümünde simgesine veya ÇB’de Ara sekmesinde Düzenle’ye tıklayın. ÇB Önerilerini Düzenleyin
 2. Görünen ileti öğesinde, ÇB bölümünde bulunan her dil için ÇB önerilerinde gerekli düzenlemeleri (yani değiştirme veya silme) ​​yapın.
 3. Yanlışlıkla silme işlemlerini veya istenmeyen değişiklikleri geri almak için ÇB önerilerinin yanındaki Geri Al’a tıklayın veya kaydetmeden önce tüm değişiklikleri geri almak için İptal’e tıklayın.
 4. İstenilen düzenlemeler tamamlandıktan sonra bu değişiklikleri ÇB bölümünde onaylamak ve uygulamak için Kaydet’e tıklayın.

Bir ÇB bölümünü ÇB’den tamamen silmek için tüm dillerdeki tüm ÇB kayıtlarını silin ve Kaydet’e tıklayın.

Terimler

Terimler sekmesi, dizgi için uygun varolan sözlüğü (varsa) görüntülemek için kullanılabilir. Terimleri proje sözlüğünde de arayabilirsiniz. Eğer belirli bir terim proje sözlüğünde mevcut değilse, sistem size Vikipedi açıklamalarını gösterecek.

Terimler

Dosya Bağlamı

Dosya Bağlamı sekmesi, çevirmenlerin belirli bir dosyayı nasıl çevireceklerini daha iyi anlamaları için ek bağlam veya talimatlar içerebilir. Dosya bağlamı Dosya Ayarları’na düz metin olarak veya bir sahibi ya da proje yöneticisi tarafından Markdown olarak eklenebilir.

Dosya Bağlamı

Yan Yana Kipi

Bu kip çoğunlukla art arda birden çok en iyi çeviriyi rahat oylamaya yönelik olmasına rağmen, Yan Yana kipinde çevirmenler de çeviri yapabilir, yöneticiler ve düzeltmenler en iyi çevirileri onaylayabilir.

Yan Yana kipine geçmek için sol üst köşedeki Ana menüye tıklayın ve Görünüm > Yan Yana’yı seçin.

Çevirmenler İçin

Oy vermek için çeviriyi beğendiyseniz artı işaretine ya da çevirinin doğru olduğunu düşünmüyorsanız eksi işaretine tıklayın. En olumlu oyu alan çeviriler daha yüksek bir derecelendirmeye sahip olacak ve dizgi için mevcut tüm çevirilerin en üstünde görünecektir.

Yan Yana Oy Verme

Düzeltmenler İçin

Dışa aktarmaya hazır olduklarından emin olmak için çevirileri inceleyin ve her bir çeviriyi ayrı olarak onaylamak için önerinin yanındaki Onayla simgesine tıklayın.

Dizgilerin tümünü veya birkaçını aynı anda onaylamak için soldaki kutuları işaretleyin ve sonra Onayla’ya tıklayın.

Yan Yana Düzeltme Okuması

Not: İncelenmesi gereken dizgileri bulmanıza yardımcı olması için KG denetimlerini etkinleştirdiğinizden emin olun. Bulunan sorunlar, düzeltim gerektiren çevrilmiş dizgilerin altında kırmızı renkle vurgulanacaktır.

KG sorunları

Çeviriler Önerme

Başka bir çeviri önermek için değiştirmek istediğiniz metne tıklayın ve tamamlandığında Kaydet’e tıklayın. Çeviriniz diğer öneriler listesine eklenecektir.

Öneriyi kaydedin

Çok Dilli Kipi

Çok dilli kipi, yan yana kipi gibi benzer özellikler sağlar ve çok dilli çevirmenlerin ve düzeltmenlerin aynı anda birden çok dille çalışmasını sağlar. Aynı anda çalışmak için en fazla on dil seçebilirsiniz. Sağ panel, çeviri girmekte olduğunuz dilin veya en son seçilen dilin dizgisinin çevirilerini gösterir.

Çok Dilli Kipi

Çok dilli kipine geçmek için sol üst köşedeki Ana menüye tıklayın, Görünüm > Çok Dilli’yi seçin, çalışmak istediğiniz dilleri seçin ve Uygula’ya tıklayın.

Yeni diller eklemek veya daha önce seçilenlerden bazılarını kaldırmak için sol üst köşedeki Ana menüye tıklayın, Dil’i seçin, alternatif olarak sol üst köşedeki Diller’e tıklayın, ardından dil listesinde gerekli değişiklikleri yapın ve Uygula’ya tıklayın.

Çok dilli kipte çalışırken iki olası görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz: Liste Görünümü, Tablo Görünümü.

Liste görünümü varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Tablo görünümüne geçmek için sol üst köşedeki simgesine tıklayın. Tablo görünümünde görüntülenen sütunları ayarlamak için sağ üst köşedeki açılır düğmeye tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

Çok Dilli Kip Tablo Görünümü

Düzeltmenler İçin

Düzeltme okuması süreci, bir kerede dizgilerin tümü veya birkaçı için onayların onaylanması veya kaldırılması dışında, sistem çok dilli kipinin seçilen tüm dilleri için eylemi gerçekleştirir, çoğunlukla yan yana kipindekiyle aynı şekilde çalışır.

Süzgeci Çok Dilli Kipinde Kullanma

Çok dilli kipinde süzgeç seçeneklerini kullanırken, sistem seçilen dillerden en az biri için seçilen ölçütü karşılayan dizgileri gösterecek.

Bu davranış, aşağıdaki süzgeç seçenekleri için geçerlidir:

 • Çevrilmemiş
 • Onaylanmamış
 • Onaylanmış
 • KG sorunları
 • Makine Çevirileri
 • Gelişmiş Süzgeç > Çeviriler güncellendi
 • Gelişmiş Süzgeç > Çeviriler > Kısmen çevrilmiş (çoğullar)
 • Gelişmiş Süzgeç > Çeviriler > Kaynak dizgi ile aynı
 • Gelişmiş Süzgeç > Oylar

RTL Dilleri Çevirme

LTR ve RTL dilleri arasında çeviri yaparken, Düzenleyicide çeviri alanındaki bazı öğeler bir kez dışa aktarılacak şekilde görüntülenmeyebilir.

Dışa aktarılan dosyada RTL çevirilerinin doğru olarak görüntüleneceğinden emin olmak için çevirileri aşağıdaki şekilde yapmanızı öneririz:

 1. Kaynak metnin altındaki simgesine (veya Alt+C tuş birleşimine) tıklayın.
 2. Kaynak metinleri hedef dile çevirin.
 3. Yanlış görünseler bile çeviride değişkenleri, etiketleri vb. değiştirmeden bırakın. Dışa aktarılan dosyada doğru konumlarda olacaklardır.

Öneriyi kaydedin

İki yönlü çeviriler sağlamanız gereken durumlar için (örn., yer tutucuları olan dizgiler) çeviri alanına sağdan sola ve soldan sağa işaretleri, gerektiğinde metnin yönünü değiştirme yardımıyla kopyalayıp yapıştırabileceğiniz Evrensel Kod Tablosu uygulamasını kullanmanızı öneririz.

Öneriyi kaydedin

Komut Paleti

Düzenleyicideki Komut Paleti, çeşitli komutlara verimli bir şekilde erişmenizi sağlayan merkezinizdir. Sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlayarak mevcut tüm komutlar için merkezi bir konum görevi görür.

Komut Paletini açmak için sağ üst köşedeki simgesine tıklayın.

Komut Paleti

Düzenleyici Ayarları

Düzenleyici ayarlarını açmak için sağ üst köşedeki simgesine tıklayın.

Ayarlar

Düzenleyici Ayarları aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Çeviri Belleği Önerileri – çeviri alanında gösterilen çeviri belleği önerileri için en az benzerlik eşleşmesini (yüzde olarak) belirleyebilirsiniz.
 • KG denetimleri – eğer etkinleştirildiyse, bazı yanlışı olan çeviriyi her kaydetmeye çalıştığınızda uyarı içeren açılır iletiler görünecek (noktalama işaretleri/etiketler/boşluk uyuşmazlığı, eksik değişkenler vb.)

Doğrulayıcılar

 • Otomatik tamamlama – eğer etkinleştirildiyse, çeviriyi yazarken çeviri tahmini ve otomatik çeviri tamamlama içeren açılır pencere görünecek.
 • Otomatik onayla – eğer etkinleştirildiyse, düzeltmenler veya daha yüksek izinlere sahip üyeler tarafından eklenen çeviriler otomatik olarak onaylanır.
 • Otomatik olarak sonraki dizgiye geç – eğer etkinleştirildiyse, yeni bir çeviriyi kaydettikten veya varolan bir çeviriyi onayladıktan sonra otomatik olarak bir sonraki dizgiye geçeceksiniz.
 • TemalarAçık veya Koyu temayı ayarlayın veya Düzenleyicinin temayı cihaz sistemi ayarlarınıza dayanarak ayarlamasına izin vermek için Otomatik’i seçin.

Ayarlar

 • Sıkışık dizgiler görünümü – eğer etkinleştirildiyse, dizgi listesinde uzun dizgilerin sadece başlangıçları gösterilecektir.
 • Çeviri Önizlemesi – eğer etkinleştirildiyse, dizgi listesinde çevrilmiş dizgiler için bir çeviri önizlemesi görüntülenecektir.
 • HTML etiketleri görüntüleme – tüm HTML etiketlerine uygulanan Göster veya Gizle seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer Otomatik’i seçerseniz, etiketler HTML, Haml, XML, Web XML, Markdown ve DOCX dosyalarında gizlenecek ancak diğer dosya biçimlerinde gösterilecektir. Etiketler gizlendiğinde, aşağıdakileri bekleyebilirsiniz:
  <a href="https://sample.com">Örnek</a>
  

  şununla değiştirilecektir:

  <0>Örnek</0>
  
 • Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme – eğer etkinleştirildiyse, yazdırılamayan karakterler (örn. boşluk, sekme karakteri, satır sonu vb.) kaynak metinlerde ve çevirilerde görüntülenecektir.
 • Çeviri alanı vurgulama – eğer etkinleştirildiyse, çeviri alanında potansiyel KG sorunları olan kelimelerin altı çizilecektir.
 • Gerçek zamanlı yazım denetimi görüntüleme – çeviriyi yazarken yazım sorunlarını anında görüntüleyin. Şu anda bu özellik seçilen dillerde kullanılabilir.
 • Kullanıcı Arayüzü Dili – Crowdin kullanıcı arayüzü için tercih ettiğiniz dili seçin. Seçilen dil Düzenleyiciye ve Crowdin’in diğer bölümlerine uygulanacaktır.

Yararlı İpuçları

Klavye Kısayolları

Düzenleyicide hızlı bir şekilde işlem yapmak için klavye kısayollarını kullanın. Sağ üst köşedeki klavye simgesine tıklayarak klavye kısayolları listesini gözden geçirin. Kısayol tuşlarının çoğu kişisel tercihlerinize göre özelleştirilebilir. Gerekli tuş birleşimine tıklayın ve klavyenizin yardımıyla bunu değiştirin.

Klavye Kısayolları

Tek bir tıklamayla en çok kullanılan menü öğelerine kolay erişim:

 • Dil – şu anki dile tıklayın (aşağıdaki ekran görüntüsündeki Fransızca)
 • Dosyalar – şu anki dosya adına tıklayın (aşağıdaki ekran görüntüsündeki impact.xml) Hızlı erişim

Kaynak Kelimeler için Yararlı Seçenekler

Belirli bir kelime veya ifade için Çeviri Belleği önerilerini gözden geçirmek için bunu kaynak dizgide seçin ve menüden ÇB Ara’yı seçin. Proje terminolojisinde ve Vikipedi’de bir kelime veya ifade açıklaması da arayabilirsiniz.

Not: Bu bölümdeki Terim Oluştur seçeneği sadece yöneticiler tarafından kullanılabilir.

Terim arayın

Başka Bir Dosyaya Geçme

Dizgileri diğer dosyalardan çevirmek için şu adımları izleyin:

 1. Ana menüye tıklayın veya sol üst köşedeki şu anki dosya adına tıklayın.
 2. Dosya > Aç’ı seçin. Dosya açın
 3. Gerekli dosyayı seçin ve ’a tıklayın. Alternatif olarak, gerekli dosyaya yalnızca çift tıklayın. Dosya seçin

Projenin tüm dizgilerini görmek için sol üst köşedeki Ana menüye tıklayın ve Dosya > Tüm Dizgiler’e gidin. Alternatif olarak, sol üst köşedeki şu anki dosya adına > Tüm Dizgiler’e tıklayın.

Önerilen Çevirilerde Değiştirin

Çevirilerde Değiştir özelliğini kullanarak önerilen çevirileri kolayca bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

Önceden eklediğiniz çevirileri yenileriyle değiştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Proje Panel sekmesinde gerekli dili seçin.
 2. Tüm Çevirilmiş’e tıklayın veya çeviri için bir dosya seçin.
 3. Sol üst köşedeki Ana menüye tıklayın.
 4. Dosya > Çevirilerde Değiştir’e tıklayın. Çevirileri değiştirin
 5. Değiştirmek istediğiniz kelimeyi, ifadeyi veya cümleyi ve bununla değiştirilecek metni girin. Dizgi aramaya benzer şekilde, arama sonuçlarını hassaslaştırmak için Büyük/küçük harf duyarlı ve Tam eşleşme seçeneklerini kullanabilirsiniz.
 6. Açılır menüden, Dosya, Tüm dosyalar veya Süzülen dizgiler seçenekleri arasından seçerek aramanızın kapsamını belirtin. Enter text
 7. Değiştirilecek dizgileri önizlemek için Bul’a tıklayın. Preview
 8. (İsteğe bağlı) Sağdaki Ayarlar açılır menüsüne tıklayın ve arama sonuçlarında çeviriler dışında hangi bilgilerin görüntüleneceğini seçin. Anahtar, Bağlam ve Kaynak arasında seçim yapabilirsiniz.
 9. Değiştirmek istediğiniz çevirileri seçin ve tamamlamak için Seçileni Değiştir’e tıklayın.

Çevirmenler sadece kendi çevirilerinde değişiklik yapabilirken, düzeltmen izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri tüm önerilen çevirileri değiştirebilir. Çevirilerin kaynağı korunur.

Kaynaklarda Değiştirin

Geliştirici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri, Kaynaklarda Değiştir özelliğini kullanarak kaynak metinleri bulabilir ve değiştirebilir.

Kaynak metinleri değiştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Proje Panel sekmesinde gerekli dili seçin.
 2. Tümünü Çevir’e tıklayın veya çeviri için bir dosya seçin.
 3. Sol üst köşedeki Ana menüye tıklayın.
 4. Dosya > Kaynaklarda Değiştir‘e gidin. Kaynakları değiştirin
 5. Değiştirmek istediğiniz kelimeyi, ifadeyi veya cümleyi ve bununla değiştirilecek metni girin. Dizgi aramaya benzer şekilde, arama sonuçlarını hassaslaştırmak için Büyük/küçük harf duyarlı ve Tam eşleşme seçeneklerini kullanabilirsiniz.
 6. Açılır menüden, Dosya, Tüm dosyalar veya Süzülen dizgiler seçenekleri arasından seçerek aramanızın kapsamını belirtin. Enter text
 7. Değiştirilecek dizgileri önizlemek için Bul’a tıklayın. Preview
 8. (İsteğe bağlı) Sağdaki Ayarlar açılır menüsüne tıklayın ve arama sonuçlarında dizgiler dışında hangi bilgilerin görüntüleneceğini seçin. Anahtar ve Bağlam arasında seçim yapabilirsiniz.
 9. Sol alt köşedeki açılır menüye tıklayın ve değiştirilecek kaynak dizgilerin çevirileri için tercih edilen davranışı seçin. Çevirileri Koru, Onayları Kaldır veya Çevirileri Sil arasında seçim yapabilirsiniz.
 10. Değiştirmek istediğiniz kaynak dizgileri seçin ve tamamlamak için Seçileni Değiştir’e tıklayın.

Gelişmiş Süzgeç

Dizgileri süz simgesine tıklayarak ve Gelişmiş Süzgeç’i seçerek özel bir dizgi süzgeci oluşturabilirsiniz.

Dizgileri sıralamak için özel ihtiyaçlarınıza dayanarak birden çok süzme parametresi (örn. dizgiler eklendi, dizgiler güncellendi, çeviriler güncellendi, Etiketler ve daha fazlası) seçebilirsiniz. Bu, gerekli bilgileri daha hızlı bulmanıza yardımcı olabilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, dizgilerin Azalan sırada Alfabe’ye göre sıralanmasının yanı sıra, Çeviriler güncellendi aralığı, süzülen dizgilerin işaretlenmesi gereken Etiketler, Yorumlar, Görünürlük ve Onaylayan parametrelerine göre süzüldüğünü görebilirsiniz. Gelişmiş Süzgeç

Düzenleyicide Görevler

Bir çevirmene veya düzeltmene bir görev atandıktan sonra, tüm görev ayrıntılarına düzenleyiciden erişilebilir:

 1. Görevin adı araç çubuğunun en üstünde görüntülenir.
 2. Süzgeçler ve aramalar sadece belirli bir göreve uygulanır.
 3. Görev ayrıntılarına sol üst köşedeki menüye tıklayarak erişilebilir.

Görev menüsü aşağıdaki bileşenlerden ve özelliklerden oluşur:

 • ad, bitiş tarihi, dil, görevin türü ve atanan kişi
 • belirli görev için çevirileri indirme ve yükleme seçenekleri
 • belirli bir görev düzenleyicisinden çıkma ve tüm proje dizgilerini gösterme olanağı
 • Çevirilerde Değiştir seçeneği
 • Kaynaklarda Değiştir (sadece geliştirici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri için) Görev Menüsü

Bu makale yararlı oldu mu?