CSV / XLSX Dosyası Yapılandırması

CSV veya XLSX dosyalarını projeye yükledikten sonra, sistemin bu dosyaların içeriğini içe aktarabilmesi için ek yapılandırma gerektirirler.

CSV veya XLSX dosyalarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Dosyalar’a gidin.
 2. Yapılandırma penceresini açmak için dosyanın yanındaki Yapılandır’a tıklayın.

Dosyayı Yapılandır

Bu makalede bahsedilen yapılandırmaların aynısı TSV dosya biçimi için de uygulanabilir. CSV ve TSV dosyaları arasındaki temel fark, sütunlar arasında farklı sınırlayıcılar kullanmalarıdır (yani, CSV’de virgül ve TSV’de Sekme).

XLSX Dosyaları için Yapılandırma Seçenekleri

XLSX dosyalarını yapılandırırken aşağıdaki seçeneklere sahip olacaksınız:

 • Tüm hücreleri içe aktar - her hücreyi ayrı bir kaynak dizgi olarak içe aktarın. Ek olarak, kaynak dosyanın içeriğini çoğunlukla cümleler ve kısa paragraflar olmak üzere daha kısa metin parçalarına bölmek için İçerik Bölümleme’yi kullanabilirsiniz. Bu, birkaç cümleden oluşan içerik birimlerini çevirirken faydalıdır çünkü daha küçük metin parçalarını çevirmek daha kolay olacaktır. Bölümleme Kuralları Değiştirme (SRX), otomatik içerik bölümleme için kullanılır.

 • İçe aktarma için sütunları yapılandır - tercih edilen sütun sırasını belirtin.

XLSX Yapılandırma Seçenekleri

XLSX ve CSV Dosyalarını İçe Aktarmak için Sütunları Yapılandırma

CSV veya XLSX dosyasını İçe aktarma için sütunları yapılandır seçeneğiyle yapılandırırken, aşağıdaki sütun türlerini belirtebilirsiniz:

 • Anahtar – Sütun, dizgi tanımlayıcıları içerir. Tipik olarak bir alfasayısal değer.
 • Kaynak dizgi – Sütun, çevrilmesi gereken kaynak dizgileri içerir.
 • Kaynak dizgi/Çeviri – Sütun, kaynak dizgiler içerir, ancak dosya dışa aktarıldığında aynı sütun çevirilerle doldurulacaktır. Varolan çevirileri yüklerken, bu sütundaki değerler çeviriler olarak kullanılacaktır.
 • Çeviri – Dışa aktarmada eklenen ortaya çıkan çeviriler için sütun. İçe aktarıldığında ve varolan çevirileri yüklerken, sistem bu sütunu varolan çeviriler için denetleyecek ve bunları projeye yükleyecek.
 • Bağlam – Sütun, kaynak dizgiler için yorumları veya bağlam bilgilerini içerir.
 • Etiketler – Sütun, kaynak dizgiler için etiketleri içerir. Her dizgiye birden çok etiket ekleyebilir, onları virgülle ayırabilirsiniz.
 • En Fazla Uzunluk – Sütun, dizgilerin çevirileri için en fazla uzunluk sınır değerlerini içerir.
 • Seçilmemiş – İçe aktarma sırasında atlanacak sütun.

CSV Yapılandırması

Yapılandırma Şablonları

Eğer birden fazla dosya aynı yapılandırma şemasına sahipse, şu anki yapılandırmanızı Şablonlar > Şablon olarak kaydet’e tıklayarak şablon olarak kaydedin, ardından şablon adını belirtin ve Kaydet’e tıklayın. Şablonu yeni içe aktarılan dosyalara uygulayabileceksiniz.

Sütun Başlıkları

Sütun başlıklarını çevirmemek için İlk satırı (başlığı) içe aktarma’yı seçin.

Sütun Başlıkları

Elektronik Tablo Yapılandırmasını Sıfırlama

Eğer elektronik tablo yapılandırmasına baştan başlamak isterseniz, Düzenle’ye tıklayın ve Yapılandırmayı Sıfırla’yı seçin.

Çok Dilli Elektronik Tablolar

Eğer dosyanızda farklı dillere çeviriler içeren birkaç sütun varsa, Çok dilli elektronik tablo’yu seçin ve dilleri uygun sütunlarla eşleyin.

Varsayılan olarak, çok dilli elektronik tabloları yapılandırdığınızda, Çevirileri içe aktar seçeneği seçilir. Eğer varolan çevirileri dosyadan içe aktarmak istemiyorsanız, bu seçeneği temizleyebilirsiniz.

Eğer çok dilli kaynak dosyanız tüm proje hedef dilleri için yeterli sütun içermiyorsa, Düzenle’ye tıklayın ve Sütun ekle’yi seçin. Eklenen sütunlardan birini kaldırmak için Düzenle’ye tıklayın ve Seçilen Sütunu Sil’i seçin.

Çok Dilli CSV

Aynı Anda Birkaç Dosyayı Yapılandırın

Seçilen birkaç CSV veya XLSX dosyasını yapılandırmak için sağ tıklayın ve Dosyaları yapılandır’ı seçin.

CSV Yapılandırması

Tüm CSV veya tüm XLSX dosyalarını bir kerede yapılandırmak için Tümünü Yapılandır’a tıklayın.

CSV Yapılandırması

Yapılandırma penceresinde, uygulanan yapılandırmanın tüm dosyalar için doğru olup olmadığını önizlemek ve doğrulamak için seçilen dosyalar arasında geçiş yapabileceksiniz.

CSV ve XLSX Dosyaları için Şema Değiştirme

CSV veya XLSX dosyalarını güncellemek ve başlangıçta yapılandırılan şemayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Crowdin projenize yeni bir hedef dil eklediğinizde şema güncellemesi gerekebilir.

Kaynak dosyanızın şemasını değiştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Gerekli dosyalara sağ tıklayın ve Şemayı değiştir’i seçin.
 2. Makinenizdeki yeni dosyayı seçin.
 3. Dosyanın yeni yapılandırmasını/şablonını buna göre ayarlayın.
Not: Varolan yapılandırma şablonlarını düzenleyemezsiniz. Bunun yerine, kaldırabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?