Çeviriler için Fikri Mülkiyet Hakları

Bu makalede, Crowdin’in taraflar (proje katılımcıları, çevirmenler ve proje sahiplerinden ve aralarında) arasında fikri mülkiyet haklarını devretme sürecine katılmadığını vurgulamak isteriz. Fikri mülkiyet haklarını koruma/elde etme sorumluluğu yalnızca proje sahibine veya sorumlu yöneticiye aittir. Projenin özel veya ortak olarak belirlenmesine bağlı olarak, fikri mülkiyet haklarının devrinin/lisansının işlemi farklı olabilir. Yararlı bulabileceğiniz bazı örnekler aşağıda listelenmiştir.

BU YASAL BİR TAVSİYE DEĞİLDİR. İlgili yargı bölgesinden bir hukuk müşavirinden uygun bir yasal tavsiye alınması şiddetle tavsiye edilir.

Açık Katılma İlkesine Sahip Ortak Projeler

Çevirmenlerin proje sahibi veya yöneticisinin onayı olmadan katılabilecekleri ortak projede, proje sahibi veya yöneticisi, fikri mülkiyet haklarının hangi tarafın sahibi olduğunu ve çeviri hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının ve bu tür devrin/lisansın şartlarının proje sahibine veya yöneticisine devredilip devredilmediğini/lisanslanıp lisanslanmadığını vurgulayan fikri mülkiyet hakları ile ilgili yeterli bir bildirimde bulunabilir.

Yönetilir Katılma İlkesine Sahip Ortak Projeler

Yönetilir bir katılma ilkesine sahip olan ortak projede, çevirmenler projeye ancak proje sahibinin veya yöneticisinin onayından sonra katılabilirler. Bu projeler için çevirmenden projeye katılma isteği alındığında, proje sahibi veya yöneticisi fikri mülkiyet haklarının sahipliği ile ilgili olarak anlaşmanın yürütülmesi üzerine talebin onayını şart koşabilir. İş akışı aşağıdaki adımları atabilir:

Çevirmen projeye katılmak için bir onay ister. Proje sahibi veya sorumlu yönetici uygun fikri mülkiyet anlaşmasını çevirmenle paylaşır. Çevirmen tarafından anlaşmanın yürütülmesi üzerine, proje yöneticisi projeye erişim verir.

Özel Projeler

Özel projede, proje sahibi veya sorumlu yönetici, fikri mülkiyet haklarının sahipliğine ilişkin uygun anlaşmaların, çevirmenin projeye katılmaya davet edilmeden önce yürütülmesini sağlamak isteyebilir.

Bu makale yararlı oldu mu?