İfade Sözdizimi Öğeleri

Bu tablodaki öğeleri kullanarak sözlü ifadeleri ve özel yer tutucuları yapılandırabilirsiniz:

Not: Sözel ifadeleri yapılandırırken, dizginin başlangıcını göstermek için start "true" ve dizginin sonunu göstermek için end "true" parametresini kullanın.
Öğe Kod Adları Açıklama Kullanım örnekleri
start startofline, start of line ^ ile ifadeyi işaretleyin
end end of, endofline $ ile ifadeyi işaretleyin
then find ifadeye bir dizgi ekleyin then "abc"
maybe bir kere görünebilecek ya da görünmeyecek bir dizgi tanımlayın maybe "abc"
word _ (alt çizgi) karakteri de dahil olmak üzere a-z, A-Z, 0-9’dan karakter içeren herhangi bir kelimeyi eşleştirin
anything herhangi bir dizgiyi kabul edin
range ifadeye bir aralık ekleyin range "a,z,0,9"
something herhangi bir boş olmayan dizgiyi kabul edin
anythingbut anything but herhangi bir dizgiyi kabul edin, ancak belirtilen karakteri anythingbut "abc"
anyof any, any of listelenen karakterlerden herhangi biri anyof "abc"
somethingbut something but bu karakterler dışında herhangi bir boş olmayan şey somethingbut "abc"
limit karakter sınırı ekleyin limit "1,3"
linebreak line break, br \r \n eşleştirin (sadece diğer öğelerle kullanılabilir)
tab \t sekmeleri eşleştirin (sadece diğer öğelerle kullanılabilir)
multiple çoklu değiştirici ekler

Bu makale yararlı oldu mu?