Proje Etkinliği

Etkinlik sekmesi, projede geçekleşen tüm ana olayları izlemenizi sağlar. İyi okunabilirlik için etkinlik kayıtları günler, kullanıcılar ve etkinlik türleri ile gruplandırılır.

Etkinlik Kayıtlarını Süzün

Varsayılan olarak, proje Etkinliği sekmesi, tüm etkinlik türleri, tüm proje dilleri, tüm kullanıcılar ve tüm zamanlar için etkinlik kayıtlarını görüntüler (ilk önce en yeni etkinlikler).

Etkinlik kayıtlarını aşağıdaki etkinlik türlerine göre süzebilirsiniz:

  • Tüm etkinlikler – Tüm etkinlik kayıtlarını gösterin.
  • Proje Oluşturma – Proje oluşturmaları hakkında kayıtları gösterin.
  • Proje Ayarları Güncellemeleri – Proje ayarları değişiklikleri ile ilgili kayıtları gösterin (örn. güncellenmiş hedef diller, güncellenmiş dışa aktarma ayarları, vb.)
  • Kaynak Dizgiler Güncellemeleri – Kaynak dosyaları yükleme, güncellemeler ve kaldırmalar, kaynak metinleri ve bağlam, vb. olarak güncellemeler hakkında kayıtları gösterin.
  • Çeviri Etkinliği – Eklenen ve kaldırılan çeviriler, oylar ve onaylar hakkında kayıtları gösterin.
  • Yorumlar ve Sorunlar – Eklenen yorumlar, oluşturulan ve çözülen sorun konuları ile ilgili kayıtları gösterin.

Ayrıca, etkinlik kayıtlarını belirli bir dil veya tüm dillere, belirli bir kullanıcı veya tüm kullanıcılara ve istenen zaman dilimine göre süzebilirsiniz (örn. Bugün, Dün, Son 7 gün, Son 30 gün, Tüm zamanlar ve Özel Aralık).

Etkinlik Kayıtlarını Süzün

Etkinlik Kayıtlarını Geri Alın

Eğer bazı istenmeyen eylemler (örn., yanlış çeviriler yükleme, yanlış kaynak dosya silme, vb.) projede gerçekleşirse, proje sahibi ve yöneticileri, ilgili etkinlik kaydının yanındaki Geri Al’a tıklayarak Etkinlik sekmesinde bunları iptal edebilir. Düzeltmeler ve çevirmenler, yalnızca kendi eylemlerini iptal edebilirler.

Etkinlik kayıtları, türlere göre gruplandırıldığından bu yana, ya etkinliklerin bütün bir grubunu geri alabilir ya da Ayrıntılar’a tıklayabilir ve bunlardan sadece bazılarını geri alabilirsiniz.

Etkinlik Kayıtlarını Geri Alın

Güncellenen Dosya Farklarını Görüntüleyin

Güncellenmiş proje dosyaları için eklenen, silinen ve güncellenen dizgilerin sayısının yanı sıra, dizgilerde bulunan kelime miktarı ve kaynak dosya güncellemesi sırasında eklenen, silinen veya güncellenen gerçek dizgileri görüntüleyebilirsiniz. Dosya güncellemesi için ayrıntılı farkı görüntülemek amacıyla gerekli etkinlik kaydının yanındaki Fark’a tıklayın.

Gruplandırılmış proje dosyası güncelleme kayıtları için gruptaki tüm güncellenmiş dosyaları görmek amacıyla Ayrıntılar’a tıklayın ve ardından gerekli dosyanın yanındaki Fark’a tıklayın.

Dosya Farklarını Görüntüleyin

Bu makale yararlı oldu mu?